جملات مفهومی و زیبای آلبرت انیشتین

جملات مفهومی و زیبای آلبرت انیشتین

اس ام اس | آلبرت انیشتین | جملات آلبرت انیشتین جملات آلبرت انیشتین  Albert Einstein • علم زيباست وقتي هزينه گذران زندگي از آن تامين نشود • جملات آلبرت انیشتین  Albert Einstein • من هوش خوبی ندارم فقط روی مشکلات …

ادامه مطلب

سخنان زیبای البرت انیشتین

سخنان زیبای البرت انیشتین

سخنان زیبای البرت انیشتین Sokhanan Zibaye Albert Einstein • • • اگه نمرهٔ تستت تک شد ناراحت نشو • • • سخنان زیبای البرت انیشتین Sokhanan Zibaye Albert Einstein • • • در دنیایی که دیوارها و دروازه‌ها وجود ندارند …

ادامه مطلب

جملات معروف آلبرت انیشتین

جملات معروف آلبرت انیشتین

جملات معروف آلبرت انیشتین Jomlate Maroof Albert Einstein • • • مهم آن است که هرگز از پرسش باز نه‌ایستیم • • • جملات معروف آلبرت انیشتین Jomlate Maroof Albert Einstein • • • هیچ کاری برای انسان سخت‌ تر …

ادامه مطلب

سخنان آلبرت انیشتین

سخنان آلبرت انیشتین

سخنان آلبرت انیشتین Sokhanan Albert Einstein • • • در برابر یک قدرت متشکل و منظم فقط یک قدرت متشکل و منظم تاب مقاومت دارد • • • سخنان آلبرت انیشتین Sokhanan Albert Einstein • • • این دیگر چه معمایی است …

ادامه مطلب