اعمال مستحب

فضیلت قرائت سوره های قرآن

فضیلت قرائت سوره های قرآن

فضیلت قرائت سوره های قرآن درجات بهشت بر اساس تعداد آيات قرآن تقسيم شده است و هر كس هر مقدار كه با قرآن آشنا باشد درجات بهشت را طى مى‌كند. براى تلاوت قرآن كريم فضايل، آثار و فوايد دنيايى و آخرتى فراوانى بيان شده است: بارورى ايمان، صفاى دل، تخفيف گناهان، عبادت برتر، برخوردارى از …

ادامه مطلب