اس ام اس قلیونی

اس ام اس قلیونی

اس ام اس قلیونی SMS Qeluoni • • • الان تو اخبار شنیدم که دود قلیون اون هم از نوع دو سیب آلبالو حاوی 9400 سم خطرناک برای بدنه وحشت کردم الان دارم دارم به کل رفقا اس میدم اخبار …

ادامه مطلب