اس ام اس قلیان

اس ام اس قلیونی

اس ام اس قلیونی SMS Qeluoni • • • الان تو اخبار شنیدم که دود قلیون اون هم از نوع دو سیب آلبالو حاوی 9400 سم خطرناک برای بدنه وحشت کردم الان …