قاصدک

اس ام اس زیبا سری 3

اس ام اس زیبا سری 3

اس ام اس زیبا سری 3 SMS Ziba • • • با تو می شود هر روز یک عمر زندگی کرد و در فردای چشمانت باز به دنیا آمد ! • • • اس ام اس زیبا سری 3 SMS …

ادامه مطلب

اس ام اس زیبا سری 2

اس ام اس زیبا سری 2

اس ام اس زیبا سری 2 SMS Ziba • • • من قصه تو را تا ابد اینگونه آغاز می کنم : یکی بود هنوزم هست خدایا همیشه باشد • • • اس ام اس زیبا سری 2 SMS Ziba …

ادامه مطلب

اس ام اس زیبا سری 1

اس ام اس زیبا سری 1

اس ام اس زیبا سری 1 SMS Ziba • • • زندگی می کنم و برایش دلیل هم دارم : دوست داشتن تــــــــــــــــــــــو • • • اس ام اس زیبا سری 1 SMS Ziba • • • شاهرگم قید توست …

ادامه مطلب