پیامک روز نوجوان

پیامک روز نوجوان

پیامک روز نوجوان Payamak Rooz Nojavan • • • او به ما فهماند درس انسان شدن و از خود گذشتن و به خدا پیوستن را • • • پیامک روز نوجوان Payamak Rooz Nojavan • • • فهمیده خود فهمید …

ادامه مطلب

اس ام اس تبریک روز نوجوان

اس ام اس تبریک روز نوجوان

اس ام اس تبریک روز نوجوان SMS Tabrik Rooz Nojavan • • • چه دلهره های دلکش و اضطراب های غریبی است این ترانه رویش و این عطش بی امان دانستن قدر سرگیجه هایت را قدر پرسش هایت را خوب …

ادامه مطلب