اس ام اس روز نوجوان

اس ام اس روز نوجوان و شهید حسین فهمیده

اس ام اس روز نوجوان و شهید حسین فهمیده SMS Rooz Nojavan Shahid Hossein Fahmide • • • وقتِ آن رسیده است که خود را با آسمانی ترین روزها بسنجی و با توانستن برابر بدانی • • • اس ام اس روز نوجوان و شهید حسین فهمیده SMS Rooz Nojavan Shahid Hossein Fahmide • • …

ادامه مطلب

پیامک روز نوجوان

پیامک روز نوجوان Payamak Rooz Nojavan • • • او به ما فهماند درس انسان شدن و از خود گذشتن و به خدا پیوستن را • • • پیامک روز نوجوان Payamak Rooz Nojavan • • • فهمیده خود فهمید  و به همه جهانیان فهماند که چگونه می توان در سن ۱۳ سالگی ره صد …

ادامه مطلب

اس ام اس تبریک روز نوجوان

اس ام اس تبریک روز نوجوان SMS Tabrik Rooz Nojavan • • • چه دلهره های دلکش و اضطراب های غریبی است این ترانه رویش و این عطش بی امان دانستن قدر سرگیجه هایت را قدر پرسش هایت را خوب بدان بگذار آسان و بی کاستی شعله های کوچک اندیشه و احساس در تو شکوفا …

ادامه مطلب

اس ام اس روز نوجوان و بسیج دانش آموزی

اس ام اس روز نوجوان و بسیج دانش آموزی SMS Rooz Nojavan Basij Daneshamuzi • • • تو به جمع گرم ساقه های سبز و نوجوان پیوسته ای و این سرآغاز شاد و شیرین جست وجوگری توست • • • اس ام اس روز نوجوان و بسیج دانش آموزی SMS Rooz Nojavan Basij Daneshamuzi • …

ادامه مطلب