اس ام اس دروغ

اس ام اس های زیبا درباره دروغ

اس ام اس | اس ام اس های دروغ | اس ام اس دروغ اس ام اس دروغ sms dorogh • اگه دروغ اول رو بخشیدی منتظر دروغهای بعدی باش • اس ام اس دروغ sms dorogh • با یه دروغ شاید بشه جلو رفت اما دیگه نمیشه به عقب برگرد • اس ام اس …

ادامه مطلب

اس ام اس های دروغ و حسرت

اس ام اس | اس ام اس های دروغ | اس ام اس دروغ اس ام اس دروغ sms dorogh • آزار دهنده ترین سکوت وقتی است که دروغ می گوئی و مخاطبت در سکوتی سنگین فقط نگاه می کند • اس ام اس دروغ sms dorogh • کسانی که از شنیدن هر حرف حقی …

ادامه مطلب

اس ام اس های جدید درباره دروغ

اس ام اس | اس ام اس های دروغ | اس ام اس دروغ اس ام اس دروغ sms dorogh • با دروغ خیلی چیزارو میشه بدست اورد ولی نمیشه نگهشون داشت • اس ام اس دروغ sms dorogh • اگر دروغ رنگ داشت هر نور شاید ده ها رنگین کمان از دهن ها نطفه …

ادامه مطلب

اس ام اس های دروغ و دورویی

اس ام اس | اس ام اس های دروغ | اس ام اس دروغ اس ام اس دروغ sms dorogh • و چه مهربان بودى وقتى دروغ میگفتى • اس ام اس دروغ sms dorogh • ساعت همیشه دروغ میگوید من فقط به زمان با تو بودن ایمان دارم انجا که عقربه ها می ایستند …

ادامه مطلب

سری جدید اس ام اس های دروغ و خیانت

اس ام اس | اس ام اس های دروغ | اس ام اس دروغ اس ام اس دروغ sms dorogh • به دروغ هایش عادت کرده بودم فقط از این می سوختم که برای اثباتش میگفت : به مرگ تو • اس ام اس دروغ sms dorogh • بگو راه را گم کرده بودم بگو …

ادامه مطلب

اس ام اس دروغ گفتن

اس ام اس دروغ گفتن SMS Doruq Goftan • • • اگر کسی می گوید که برای تو می میرد دروغ می گوید حقیقت را کسی می گوید  که برای تو زندگی می کند • • • اس ام اس دروغ گفتن SMS Doruq Goftan • • • به خودت راست بگو آنگاه توان دروغ …

ادامه مطلب