اس ام اس های دروغ و حسرت

اس ام اس های دروغ و حسرت

اس ام اس | اس ام اس های دروغ | اس ام اس دروغ اس ام اس دروغ sms dorogh • آزار دهنده ترین سکوت وقتی است که دروغ می گوئی و مخاطبت در سکوتی سنگین فقط نگاه می کند …

ادامه مطلب

اس ام اس های دروغ و دورویی

اس ام اس های دروغ و دورویی

اس ام اس | اس ام اس های دروغ | اس ام اس دروغ اس ام اس دروغ sms dorogh • و چه مهربان بودى وقتى دروغ میگفتى • اس ام اس دروغ sms dorogh • ساعت همیشه دروغ میگوید …

ادامه مطلب

اس ام اس دروغ گفتن

اس ام اس دروغ گفتن

اس ام اس دروغ گفتن SMS Doruq Goftan • • • اگر کسی می گوید که برای تو می میرد دروغ می گوید حقیقت را کسی می گوید  که برای تو زندگی می کند • • • اس ام اس …

ادامه مطلب