تعبیر خواب قبر

تعبیر خواب قبر | تعبیرخواب قبر | tabire khab

تعبیر خواب قبرستان,تعبیر خواب قبرستان تاریک,تعبیر خواب قبرستان بقیع,تعبیر خواب قبرستان سرسبز,تعبیر خواب قبرستان شهدا,تعبير خواب قبرستان رفتن,تعبیر خواب قبرستان در شب,تعبیر خواب قبرستان مسیحی,تعبیر خواب قبرستان متروکه,تعبیر خواب قبرستانی,تعبیر خواب قبر,تعبیر خواب قبر خالی,تعبیر خواب قبر پدر,تعبیر خواب قبر کندن,تعبیر خواب قبر در حیاط خانه,تعبیر خواب قبر شهید,تعبیر خواب قبر خریدن,تعبیر خواب قبرستان خالی,تعبير خواب قبر خالي,تعبیر خواب دیدن قبر خالی,تعبیر خواب دیدن قبر خالی خود,تعبیر دیدن قبر خالی در خواب,تعبیر خواب قبر های خالی,تعبیر قبر خالی در خواب,تعبير خواب قبر پدر,تعبیر خواب قبر پدر بزرگ,تعبیر خواب نبش قبر پدر,تعبیر خواب دیدن قبر پدر,تعبیر خواب سنگ قبر پدر,تعبیر خواب نبش قبر پدربزرگ,تعبیر خواب کندن قبر پدر,تعبیر خواب شستن قبر پدر,تعبیر خواب دیدن سنگ قبر پدر,تعبیر خواب قبر کندن برای خود,تعبیر خواب قبر کندن مرده,تعبير خواب قبر کندن,تعبیر خواب قبر کندن چیست,تعبیر خواب گور کندن,تعبیر خواب کندن قبر خود,تعبیر خواب کندن قبر در خانه,تعبير خواب کندن قبر خود,تعبیر خواب قبر کنده شده,تعبیر خواب دیدن قبر در حیاط خانه,تعبیر خواب قبر تاریک,تعبیر خواب قبر شهید گمنام,تعبیر خواب قبر شهيد,تعبیر خواب نبش قبر شهید,تعبیر خواب شستن قبر شهید,تعبیر خواب مزار شهدا,تعبیر خواب دیدن قبر شهدا,تعبیر خواب قبرستان شهیدان,تعبیر خواب مزار شهید,تعبير خواب قبرستان بقيع,تعبیر خواب دیدن قبرستان بقیع,تعبیر خواب زیارت قبرستان بقیع,تعبیر خواب رفتن به قبرستان بقیع,تعبير خواب قبر خريدن,تعبیر خواب سنگ قبر خریدن,تعبیر خواب خرید قبر,تعبير خواب خريد قبر,تعبیر خواب فروش قبر,تعبیر خواب خریدن قبر در خواب,تعبیر خواب خرید قبرستان,تعبیر خواب سنگ قبر,تعبیر خواب نبش قبر,تعبیر خواب کندن قبر

تعبیر خواب قبر خریدن کندن پدر خالی قبرستان

خواب قبر یکی از خواب های ترسناک است.اگر شما هم قبر در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب قبر می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب قبر را مطالعه نمایید و متوجه شوید قبر چه تعبیری دارد

تعبیر خواب قبر از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب قبرستان سه چیز است

غم و رنج و زندان

تعبیر خواب قبر از دید حضرت دانیال ع

تعبیر خواب قبر، زندان است

تعبیر خواب قبر برای خود کندن ،کم کردن عیش است و شاید ساختن خانه است

تعبیر خواب در قبر گذاشته شدن هم مانند قبر کندن است

تعبیر خواب در قبر گذاشته شدن و خاک بر سر ریختن، نقصان دین است

تعبیر خواب قبر از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب قبر زندان است و گرفتاری در زندی

تعبیر خواب سنگ روی قبر گذاشتن ساختن بنا و آبادی است

تعبیر خواب کسی را در قبر گذاشتن این است که گرفتار مشکلات می شود

تعبیر خواب کسی که ببیند که مرده است و او را در قبر می گذارند و کسی صدایش را نمیشود گرفتاری است

تعبیر خواب کسی که ببیند که بر بام خانه اش قبر می کند عمر بیننده ذراز می شود

تعبیر خواب قبر از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب کسی که او را در قبر بگذارند این است که زندانی می شود

تعبیر خواب کسی که ببیند که بر بام خانه اش قبر می کند عمر بیننده ذراز می شود

تعبیر خواب قبرستان دلیل صحبت کردن است با جاهلان که دینشان فساد دارد

تعبیر خواب قبر از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب در قبر بودن و دیدن سوال نکیر و منکر پادشاهی است

تعبیر خواب قبرستان این است که زندانی ها را دلداری کند

تعبیر خواب قبر از دید جابر مغربی

تعبیر خواب دیدن قبرستان درویش شدن است

تعبیر خواب قبر از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب قبرستان تصادف مرگبار است

تعبیر خواب قبر از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب قبرستان ناامیدی است

تعبیر خواب قبرستان ویران نشانه بیماری یا نزدیک شدن به مرگ است

تعبیر خواب دیدن قبر خود ناامیدی و بیمار شدن است

تعبیر خواب خواندن نوشته سنگ قبر ،وظایف سنگین است

تعبیر خواب قبر تازه حفر کندن ،به سختی افتادن به دلیل اشتباهات دیگران است

تعبیر خواب راه رفتن روی قبرها مرگ غیر طبیعی یا ازدواج ناموفق است

تعبیر خواب نگاه کردن به قبر خالی ، نا امیدی و از دست دادن دوستان است

تعبیر خواب کسی را در داخل قبر گذاشتن و پوشانده شدن اندامش غیر از سر این است که وضعیت سختی دارد

تعبیر خواب دیدن قبر خود این است که دشمنان شما را دچار مصیبت می کنند

تعبیر خواب قبر کندن این است به دردسر می افتید

تعبیر خواب رفتن به قبرستان برای تشییع جنازه مشکلات است

تعبیر خواب قبر | قبر در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 152 عدد

 • سلام خواهش میکنم کمکم کنید
  36سالمه حدود 1 ساله ازدواج کردم متاسفانه زوجه بنده اصلا همسر خوبی برام در نیومد و باهاش بشدت اختلاف دارم یک شب با خواهرم هم درگیر شد و من حسابی شوکه و ناراحت بودم. خوابیدم
  کاش نمیخوابیدم چون تو خواب اتفاق ناگواری رخ داد که از خودم ترسیدم
  خواب دبدم انگار تو جایی مثل قبر هستم که ناگهان دربی که پشت سرم بود بسته شد و همه جا تاریک شد تو خواب بشدت وحشت کردم و با پا به اطراف جایی که بودم میکوبیدم و همزمان با صدای بسیار وحشتناکی کمک میخواستم در اثر ضربات پام دیوار رو تونستم بشکنم، از سوراخ دیوار بیرونشو نگاه کردم دیدم یک اتاقه با یک تخت، نشستم و به اتق نگاه کردم دیدم اونجارو اصلا نمیشناسم و اتاق با ابنکه مرتب بود برام بسیار وحشتناک بود.
  تا اینکه بخودم اومدم و دیدیم پدر و مادرم بالا سرم اند و اون درب اتاق خودم بود که با لگد شکوندم و داشتم به اتاق خودم نگاه میکردم. واقعا برای من ناراحت کننده بود خوابم
  خوتهشا اگه تعبیری یا راهنمایی دارید، کمک کنید…

  • دوستان عزیز تعبیر خوابها بسیار به شرایط زندگی شما دارد یعنی تحت چه شرایطی اعم از خانوادگی اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی رشد کرده اید. زیرا همه اینها زمینه هایی از برداشت های شما را در طول زندگی برایتان ترسیم می کند وقتی در ناخودآگاه خود نگران یا منتظر چیزی هستید خوابهای شما همراه با الهاماتی که مستقیما با شرایط موجود شما در ارتباط هستند می بینید که تعبیر در ابتدا باید با این ذهنیت که خیر است شروع شود و با تامل در اتفاقات زندگی خودتان حقیقت موجود را بدست آورید. کتابهای تعبیر خواب کمک هستند اما مسلما جواب نهایی را به شما نخواهند داد.

   • این خواب شاید یه کابوس بوده که از شدت ناراحتی دیدی و تعبیری نداره

  • دوستان عزیز تعبیر خوابها بسیار به شرایط زندگی شما دارد یعنی تحت چه شرایطی اعم از خانوادگی اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی رشد کرده اید. زیرا همه اینها زمینه هایی از برداشت های شما را در طول زندگی برایتان ترسیم می کند وقتی در ناخودآگاه خود نگران یا منتظر چیزی هستید خوابهای شما همراه با الهاماتی که مستقیما با شرایط موجود شما در ارتباط هستند می بینید که تعبیر در ابتدا باید با این ذهنیت که خیر است شروع شود و با تامل در اتفاقات زندگی خودتان حقیقت موجود را بدست آورید. کتابهای تعبیر خواب کمک هستند اما مسلما جواب نهایی را به شما نخواهند داد.

  • سلام ………
   من توی گوشیم داشتم فیلم فشار قبر رو میدیدم که بعد همون صحنه رو تو خواب دیدم خییییلی وحشت کردم ……..
   تعبیر رو زود تر بگید.

 • سلام من دیشب خواب دیدم توشب تو قبرستانم قبرستان هم شلوغ بود خیلی یکی هم مرده بود ولی ندیدم دفنش کردن من توخواب ناراحت بودم ولی قبرستان کنار باغ پدر شوهرم بود نمیدونم تعبییرش چی. نکنه من مرگم نزدیک شده؟؟

  • نه . صدقه بدهید و رضایت ایشان را فراهم کنید

 • سلام در خواب دیدم در بیابانی هستم و تعدادی خیلی زیادی قبر درو برم هست و همه کسانس اطرافم هستن مشغول کندن قبر هستن

  • میمیریی

 • سلام خواهش میکنم کمک کنین
  در خواب دیدم در بیابانی هستم و تعدادی خیلی زیادی قبر درو برم هست و همه کسانس اطرافم هستن مشغول کندن قبر هستن
  من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم لطفا کمک کنین

 • همسرم خواب دید که سنگ قبر مادر بزرگش رو برداشتن بعد توی خواب مادر خودش صداش می زنه می گه بیدار شو سنگ قبر مادر بزرگت و برداشتن وهمسرم با صحنهای قبری که سنگ نداره از خواب پرید

  • سلام خواب دیدم درباغچه ی خانه ی عمویمدچندین قبر میکنند میدانستم قبر هابرای ماست تعبیرش چیست

 • همسرم خواب دید که سنگ قبر مادر بزرگش رو برداشتن بعد توی خواب مادر خودش صداش می زنه می گه بیدار شو سنگ قبر مادر بزرگت و برداشتن وهمسرم با صحنهای قبری که سنگ نداره از خواب پرید

  • میمیرییفرار کن

   • دیونه

 • شستن قبرستان

 • شستن قبرستان با شیلنگ

 • سلام من خواب ديدم با دوستم به جايي ميريم كه فقط دوتا قبره يكى ازقبرا سنگ قبرروشه يكى ديگه سنگ نداره من اونارو به دوستم نشون ميدم ميگم اون كه بازه براتو اين يكى برا من اونم قبول ميكنه

 • ديدن قبر در خواب به هيچ وجه وحشتناک نيست. بسياري از معبران نوشته اند که قبر در خواب زندان است و گرفتاري هاي شديد زندگي است.

 • .اگر بيننده خواب ببيند روي قبري سنگ مي نهد يا آن را آجر و سيمان مي کند، خبر از اين مي دهد که بيننده خواب خرابي را آباد مي کند يا بنائي مي سازد، يا خانه اي مي خرد يا باغي احداث مي نمايد.

 • اگر بيننده خواب ببيند که او را در قبر مي نهند گرفتار مشکلات مي شود و معاش او تنگ مي گردد

 • اگر بيننده خواب ببيند که مرده است و دارند او را در قبر قرار مي دهند و هر چه مي گويد کسي صدايش را نمي شنود به شدت گرفتار سختي و تنگي مي شود و کسي به ياري او نمي شتابد و دستش را نمي گيرد.

 • اگر کسي در خواب ببيند که بر بام خانه اش قبر مي کنند عمر بيننده خواب دراز مي شود.

  • کدوم عقل سالم تصدیق میکندکه روی بام 20سانتی قبربکنن بهتربودمیگفت درخانه اش یاجلوی درب خانه!

 • ديدن گور درخواب، دليل زندان است.

 • اگر در خواب بيند گوري از بهر خود كند، دليل كه عيش بر وي تنگ شود و بعضي گويند آنجا كه گور كند، دليل كه خانه بسازد.

 • اگر بيند وي را در گور نهادند، دليل كه معيشت بر وي تنگ شود و بعضي گويند آنجا كه گور كند، دليل كه خانه بسازد.

 • اگر بيند وي را در گور نهادند، دليل كه معيشت بر وي تنگ شود و نيز گويند كه به سفر رود

 • اگرديد او را در گور نهادند و خاك بر سر او ريختند، دليل بر نقصان دين او بود.

 • محمدبن سيرين گويد:
  اگر وي را در گور نهادند، دليل كه او زندان كنند، اگر بيند بر بام خانه او گور مي كندند، دليل كه عمر او دراز بود.

 • محمدبن سيرين گويد:
  اگر وي را در گور نهادند، دليل كه او زندان كنند، اگر بيند بر بام خانه او گور مي كندند، دليل كه عمر او دراز بود.

 • ابراهيم كرماني گويد:
  اگر بيند منكر و نكير از او سوال پرسيدند، دليل كه پادشاه با وي مطالبتي كند. اگر جواب ايشان صواب داد، دليل كه از عذاب پادشاه برهد، اگر جواب را خطا دهد به خلاف اين بود.

 • محمدبن سيرين گويد:
  ديدن گورستان در خواب، دليل صحبت است با جاهلان كه دين و دنياي ايشان به فساد بود.

 • ابراهيم كرماني گويد:
  اگر ديد گورستان را زيارت مي كرد، دليل كه اهل زندان را دلداري كند.

 • جابرمغربي گويد:
  اگر در گورستان مي رفت، دليل كه درويش شود.

 • حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
  ديدن گورستان بر سه وجه است. اول: غم. دوم: زندان. سوم: محنت.

 • ديدن آرامگاه در خواب ، نشانة اندوهگين شدن و نوميدي از زندگي است .

 • ديدن آرامگاهي ويران در خواب ، نشانة بيمار شدن يا نزديك شدن به مرگ است

 • ديدن آرامگاه خود در خواب ، نشانة آن است كه به نوميدي و بيماري دچار خواهيد شد

 • ديدن آرامگاه خود در خواب ، نشانة آن است كه به نوميدي و بيماري دچار خواهيد شد

 • ديدن آرامگاه خود در خواب ، نشانة آن است كه به نوميدي و بيماري دچار خواهيد شد

 • اگر خواب ببينيد نوشتة سنگ گوري را مي خوانيد ، نشانة آن است كه وظايف دشوار و سختي به دوش خواهيد گرفت .

 • اگر خواب ببينيد گوري تازه حفر شده است ، علامت آن است كه به خاطر اعمال غلط ديگران متحمل رنج و عذاب مي شويد .

 • اگر خواب ببينيد از روي قبرها راه مي رويد ، علامت مرگ غيرطبيعي و يا ازدواج ناموفق است

 • اگر در خواب به داخل قبري خالي نگاه كنيد ، نشانة نوميدي و از دست دادن دوستان است .

 • اگر خواب ببينيد فردي آشنا را داخل قبر گذاشته ايد و خاك به غير از سر ، تمامي اندامش را پوشانده است ، علامت آن است كه آن فرد به وضعيت رنج آوري دچار مي شود و بينندة خواب ثروت خود را از دست مي دهد .

 • ديدن گور خود در خواب ، علامت آن است كه مراقب خود نباشيد دشمنان با زيركي شما را دچار مصيبتي خواهند ساخت .

 • اگر خواب ببينيد گوري حفر مي كنيد ، علامت آن است كه به دردسر مي افتيد و دشمنان مانعي بر سر راه زندگي شما ايجاد مي كنند . اما اگر خواب ببينيد حفر گور را به اتمام رسانده ايد ، نشانة آن است كه بر دشمنان خود غلبه مي كنيد ، و اگر در هنگام حفر گور آفتاب بر شما بتابد ، علامت آن است كه از گرفتاريي نتيجة مطلوبي به دست مي آوريد .

 • اگر خواب ببينيد براي دفن جسد و گرفتن گور به قبرستان مي رويد ، و بعد از برگشتن مي بينيد جسد ناپديد شده است ، علامت آن است كه دچار گرفتاريي غيرمنتظره خواهيد شد .

 • اگر خواب ببينيد براي دفن جسد و گرفتن گور به قبرستان مي رويد ، و بعد از برگشتن مي بينيد جسد ناپديد شده است ، علامت آن است كه دچار گرفتاريي غيرمنتظره خواهيد شد .

 • اگر زني خواب ببيند ناگاه تاريكي بر قبرستان فرو مي افتد . جايي براي خواب نمي يابد مگر قبري كه از دل خاك دهان گشوده است ، علامت آن است كه در امور عاطفي شكست مي خورد و به خاطر مرگ يكي از دوستان اندوهگين و نوميد خواهد شد

 • ديدن زمين لم يزرع قبرستان كه تنها بر سر گورهايش گل و سبزه اي روييده است ، علامت آن است كه اگر مسئوليتي به اندازة تحمل خود به عهده بگيريد ، بعد از مدتي اندوهگين بودن و نوميد شدن به منافع فراواني دست خواهيد يافت .ـ ديدن جسد خود ميان قبر ، در خواب نشانة هجوم درد و رنج مأيوس كننده است

 • من بابام بردارزادش خودکشی کرده خواب دیده که بهش تو قبرستون میگه زندم بعد قبرشو باز کردن دیدن زندس ولی لخته.تعبیرش چیه؟

  • سلام
   لخت بودن نشانه ناراحتی و شرمساری هست
   و مرده ای که میگه من زنده ام نشانه خوب بودن جایش در دنیای بعدی هست در حقیقت چیز خوبی هست

 • عموم فوت کرده ولی خواب دیدم مرده و توی تابوت
  و همه وادن گریه میکنن؟

  • سلام من خواب دیدم باخواهرم توقبرستون بودیم شب بو د می خواستیم بخوابیم جایی پیدانکردیم رو قبرها که خوابیدیم اما قبری که من روش خوابیده بودم خراب شد وپاهای من رفت توقبرواون قبریه شهید بود ومن ناراحت شدم وقتی پاهامو دراوردم دیدم اون شهید زنده شده ودیدم شکم نداشت توی خاک تجزیه شده بود ومن به خواهرم گفتم بخاطر عذاب شب اول قبر اینجوری شده ولی پاهام تاکمرتوقبراون شهید بودخیلی وحشت کردم تعبیرشو پیدانکردم امیدوارم شما بدونین

 • من خواب دید عموم که فوت کرده توی خواب دوباره فوت کرده و توی تابوت هست همه دارن گریه میکنن
  تعبیرش چیه؟

 • من هر شب خواب میبنم بعضی وقتا هم کابوس خسته شدم چی کار کنم بعضی از خواب هام تعبیر میشه

 • همه هرشب خواب مبینن ولی همه خوابها یادشون نمونه

 • سلام من یه خواب دیدم که دونفر مرده که فامیل های نزدیکم هستند دوباره درخواب یکی از انها مرده ودر خواب اصلا یادم نبود که او مرده است ونفر دیگر داشت اورا به من نشان میداد میگفت عمه تازه فوت کرده وزمانی که بیدار شدم تازه به این فکر کردم که او سالها پیش فوت شده.

 • سه نفر از اشنایان خواب من رو دیدن که مرده بودم ودرتابوت گذاشته شده بودم و تشییع می کردن من رو هر سه خواب شبیه بهم بوده تعبیراین خواب چیه ؟

 • سلام من خواب عموم رو دیدم که چندین ساله فوت کرده خواب دیدم داریم دست و صورت همدیگه رو بوس میکنیم اصلا به فکرش هم نبودم تعبیر خواب من چیه

 • سلام میخواستم بدونم تعبیر خواب دعوای دومرد که یه فرد زنده هم داره اونا رو نگاه میکنه چی میشه؟

 • سلام من شنیدم دیدن مرده با لیاس سیاه یعنی حالش خوب نیس

 • با سلام.من خواب دیدم که در قبرستان هستم و بر قبر پدربزرگ و مادربزرگ شوهر خود و چندتن دیگر فاتحه میخونم و حلوا و کیکی هم که بهم تعارف میکنن و میخورم،زندایی خودم رو هم میبینم که بر روی یکی از قبرها نشسته در حالی که این قبرستان در شهر شوهر بنده است و هیچ ربطی به زنداییم نداره.

  • من خواب دیدم که یه فبر رو باز کردیم و یه مرده ترسناک رو در اوردیم و بعدشم مرده راه افتاد و ما رو اذیت میکرد میشه بگید معنیش چی میشه

 • خواب دیدم تو قبرستانم.یه پسری ک پدرش زنده شده بود لباس خودشو داده بود بهش و باهم از قبرستان فرار میکردن.بعد یکی دیگه زنده شد و شروع کرد ب فرار کردن.

 • من خواب ديدم يكي از اشنايمان كه شايد يكبار در گذشته ديدمش و سالها پيش در گذشته به خوابم امد يك بچه در بغلش بود و شوهرم رو نفرين مي كرد و مي گفت ازش طلاق بگير تو نمي شناسي اينو ….مي شه تعبير كنين ؟ متشكر

  • این خواب علامت یک هشداره

 • سلام خواب ديدم توو قبر خوابيدم داخل قبرخيلي تميزو مرتب بود مثل به اتاقك كوچيك و تاريك من توي كفن بودم و به پهلو خوابيده بودم ميدونستم مردم و منتظر نكير و منكر بودم اما هيچ ترسي توو وجودم نبود آرامش خاصي داشتم بعدش از خواب پريدم
  ميخوام ببينم تعبير اين خواب چيه ؟

 • سلام من خواب دیدم در قبرستانی هستم که دارنخرابش میکنند که اونجا پارک بسازند من با تعجب دارم نگاه می کنم با خودم میگم که عزیز آن من که اونجا دفن هستن پس چی میشه و داخل اون قبرستان راه میرم

 • سلام خواب دیدم قبر مادرم ک 17 سال پیش فوت شدن وسط حیاط پدربزرگ پدریم هست و پدرم میخواست قبرو مرمت کنه ولی من ترسیدم و نگاه نکردم بعدش که تموم شد منو صدا کردن بعد متوجه شدم که کلا قبربهم ریخته و از نو پرشده انگکار که نبش قبر شده باشه. تعبیرش چیه؟ مهمه واسم!

 • سلام من خواب ديدم كه با خواهرم توي قبرستون بودم و داشتم از روي قبرها مي پريدم بدون اينكه پامو روي قبري بزارم

 • دیدم قبری را دارن رویش رادا پتک میشکنن که اون قبر حرمله بود بالا سرش بودم واستخوناش رو دیدم

 • سلام.من خواب دیدم داخل خونمون یه قبر هست که میدونم مال پدربزرگم هست که خیلی سال قبل فوت کرده.بهم گفتن سنگ قبر رو بردار وقتی برداشتم قبر خالی بود ولی یه مار بزرگ سیاهو سبز ازش اومد بیرون و بدرم بعد یه مدت اونو کشت.خیلی نگرانم کرده اکه کسی تعبیری میدونه لطفا بگه

 • سلام
  من خواب دیدم یکی از پسر های فامیلمون کشته شده و دارن خاکش میکنن وقتی خاکش کردن من شروع کردم به نبش قبر همه ی مرده های توی قبر ها و با جنازه های گندیده مواجه میشدم بعد به راهم ادامه دادم و داشتم از قبرستون بیرون میرفتم و نمیدونم به کی گفتم قبر خودم و خانوادم هم باید جفت هم و توی همین قبرستون باشه قبرستونش هم نه جدید بود نه قدیمی

 • سلام.من خواب دیدم که با مادرم درحال کندن پنج قبر هستیم و داخل هر قبر یک عروسککوچک می گذاریم وداشتیم رویشان را خاک میریختیم که متوجه شدیم اب دارد وارد قبرها میشود لطفا برام تعبیرش کنید ممنون

 • سلام من خواب دیدم که مثلا مردم و مرا دفن کردند سنگ قبر خودمم دیدم هم خودم هم مادرم زا دفن کرده بودند بعد عکس جفتمون رو سنگ قبر بودجوری بچد که انگار قبر سه طبقه بود منو مادرم و مادر بزرگم البته مادر بزرگم واقعا فوت کرده ولی من انگار زمده بودم داشتم قبرمو میدیدم میشه تعبیرش و برام بگین

 • سلام توراخدا کمکم کنید خیلی ناراحتم
  پدرم خواب دیده ک دارن ی قبر میکنن میگه این قبرمنه میگن ن این مال تو نیست میگه میدونم این قبرمال منه بعد میبینه یکم جلوتری باغ سرسبزی هست میره اونجا تو سرسبزیه ی قبر میکنه…حالا تعبیر این خواب چیه توراخدا کمکم کنید زود جواب بدین نگرانم

 • سلام من خواب دیدم با مادر شوهرم سر قبر پدر شوهرم بودیم شب بود ولی قبر پدر شوهر در جایی مثل بیابان بود دور قبرش ترک خورده بود در خواب به مادر شوهرم گفتم بهتر بعد سنگ قبر پدر شوهرم راعوض کنیم همون موقع پدر شوهرم رو دیدم که من را با خودش به آسمون برد با خواهش والتماسای من منو از بالا رها کرد با صدای فریاد خودم از خواب پریدم خواهش میکنم جوابم را بدید خیلی نگرانم اصلا شبا خوابم نمیبره

  • سلام چند شبه خواب برادر مرحوممنون رو میبینم یکبار پایش شکسته بود یک بار میگفت سرده وپتوی پاره رو یش انداخته بود یکبار دیگه میگفت سنگ قبرم شکسته یکبار دیگه حشره ای پشتش را نیش زده بود خواهش میکنم اگر تعبیری دارد جواب بدهید ممنون

 • درخواب دیدم قبر پدرم را خودم داشتم میکندم وتمام کردم و خیلی راحت کنده میشد وتمام که شد اسمش راهم بردم

 • خواب دیدم که قبر پدرم را خودم کندم وبه اتمام رساندم وحتی اسم پدرم رانیز بردم قبرجایی مانند پشت بام بودوراحت کنده میشد

 • حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی برای خودت قبر کنده‌ای، تعبیرش این است که در زندگانی و معاش و معیشت خودت دچار تنگنا و مضیقه می‌شوی، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: یـعـنـی آنجائی که قبر کنده‌ای خانه می‌سازی (تعبیرهای مختلف).
  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی لباس قبرکنان را پوشیده‌ای، یـعـنـی به خدمت مردی پست و کوته‌فکر مشغول می‌شوی.
  ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی روی پشت بام خانۀ تو در حال قبر کَندن هستند، یـعـنـی عمر تو زیاد می‌شود.

 • بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر در خواب ببینی تو را در قبر گذاشته‌اند، تعبیرش این است که به مسافرت می‌روی، همانطور که در قرآن کریم آمده: ثُمَّ اَمَاتَهُ فَاَقْبَرَهُ – ثُمَّ اِذَا شَاء اَنشَرَهُ _ آنگاه دچار مرگ و سپس داخل قبرش ساخت- و سپس هر وقت بخواهد دوباره زنده‏‌اش می‌كند (عبس، 21- 22)،‌‌‌‌‌ حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیرش این است که در زندگانی و معاش و معیشت خودت دچار تنگنا و مضیقه می‌شوی، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین نیز می‌گوید: یـعـنـی تو را زندانی می‌کنند (تعبیرهای مختلف)

  • سلام من اول توی گوشیم داشتم فشار قبر رو میدیدم بعد خواب دیدم که همون صحنه رو دارم می بینم خیلی تو خواب وحشت کردم واقعا ترسیدم تو رو خدا کمکم کنید و زود تعبیر رو بگید

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مرده‌ای و تو را در تابوت گذاشته‌اند، تعبیرش خوب و نیکو می‌باشد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر تو را دفن کردند، تعبیرش بد خواهد بود. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی علاوه بر آنکه تو را در قبر گذاشته‌اند، روی سر تو نیز خاک ریخته‌اند، یـعـنـی دینداری و ایمان تو دچار ضعف و نقص می‌شود .

  • سلام من خواب دیدم باخواهرم توقبرستون بودیم شب بو د می خواستیم بخوابیم جایی پیدانکردیم رو قبرها که خوابیدیم اما قبری که من روش خوابیده بودم خراب شد وپاهای من رفت توقبرواون قبریه شهید بود ومن ناراحت شدم وقتی پاهامو دراوردم دیدم اون شهید زنده شده ودیدم شکم نداشت توی خاک تجزیه شده بود ومن به خواهرم گفتم بخاطر عذاب شب اول قبر اینجوری شده ولی پاهام تاکمرتوقبراون شهید بودخیلی وحشت کردم تعبیرشو پیدانکردم امیدوارم شما بدونین

 • با سلام و خسته نباشید دو تا خواب دیدم اگه امکانش هست ممنون می شم تعبیرش کنید – خواب دیدم سر قبر یکی از دوستان هستم که حدود چهار ماه قبل فوت کرده بود و مرتب گریه می کنم – خواب دوم – ماشین من رو داشتند می دزدیدند که من دزد رو گرفتم – ممنون می شم خواب منو تعبیر کنی

 • با سلام و خسته نباشید دو تا خواب دیدم اگه امکانش هست ممنون می شم تعبیرش کنید
  خواب دیدم سر قبر یکی از دوستان هستم که حدود چهار ماه قبل فوت کرده بود و مرتب گریه می کنم
  خواب دوم
  ماشین من رو داشتند می دزدیدند که من دزد رو گرفتم
  ممنون می شم خواب منو تعبیر کنید

 • حضرت دانيال گويد: ديدن گور درخواب، دليل زندان است. اگر در خواب بيند گوري از بهر خود كند، دليل كه عيش بر وي تنگ شود و بعضي گويند آنجا كه گور كَند، دليل كه خانه بسازد. اگر بيند وي را در گور نهادند، دليل كه معيشت بر وي تنگ شود و بعضي گويند آنجا كه گور كند، دليل كه خانه بسازد. اگر بيند وي را در گور نهادند، دليل كه معيشت بر وي تنگ شود و نيز گويند كه به سفر رود. اگرديد او را در گور نهادند و خاك بر سر او ريختند، دليل بر نقصان دين او بود.

 • محمدبن سيرين گويد: اگر وي را در گور نهادند، دليل كه او زندان كنند، اگر بيند بر بام خانه او گور مي كندند، دليل كه عمر او دراز بود.

 • ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند منكر و نكير از او سوال پرسيدند، دليل كه پادشاه با وي مطالبتي كند. اگر جواب ايشان صواب داد، دليل كه از عذاب پادشاه برهد، اگر جواب را خطا دهد به خلاف اين بود.

 • اگر د رخواب ببیند که قبر شخص تازه فوت شده را نبش میکند و زمین ان از جنس سیمان است تعبیر ان چه میباشد

 • سلام اگر خواب ببینیم جسد مرده ای را از داخل قبرش بیرون آورده ود ر بالی کوهی دفن کرده اند تعبیرش چیست ؟ با تشکر

 • خواب دیدم که تنها توی قبرستانم و سر قبری که نمیشناسم نشستم و خیلی ناراحتم و دارم گریه میکنم لطفا تعبیرش رو برام بفرستید

 • بالای قبر ایستاده بودم بالای قبر هی می گفتم این قبرها برام کوچیکه جا نمیشم ولی امتحان هم نکردم

 • من در خواب دیدم یک لحظه نظرم به سوی قبری رفت که روش اسم و فامیل کسی که دوستش دارم رو نوشته بود میخواستم تعبیرش رو بدونم

 • سلام من خواب دیدم که دارم دو نفر دفن میکنم لطفا جوابمو بدین

 • سلام تعبیر خواب نبش غبر رو برام بفرستید.

 • سلام من خوتب دیدم در مزار شهدای محلمون کنار عموم که شهید شده دارن دفنم میکنن ولی من زنده بودم و میخندیدم

 • باسلام. اگر کسی خواب ببیند که نظاره گر قبری هست که میخواهند آن را نبش قبر کنند و بعد از بزداشتن سنگهای آن قبر مار بیرون بیاید تعبیرش چیست؟ ممنون. لطفا به ایمیل بنه جواب رو بفرستید
  vahidrezai46@yahoo.com

 • تعبیر خواب کوباندن قبرستان با چکش وبیدار شدن ودوباره خوابیدن وادامه همین خواب که این بار یه مرده از قبر بیرون میاد ودومبال طرف میکنه..اگه چنانچه کسی تعبیر این خوابو میدونه لطفا بهم کمک کنه

 • سلام علیکم خواب
  لطفا خواب مرا تفسیر فرمایید بینهایت ممنون می شوم هر خوابی می بینم معمولازود تعبیر می شود
  خواب دیدم
  نمیدانم پدرم سید جواد یا علی علیه السلام به من انگشتر بسیار باارزشی دادند
  و بسیار برجسته که نگهداریش در انگشت دشوار بود ولی دوست داشتنی و سعی می کردم حفظ کنم….
  بعد از زمانی وقفه خواب دیدم سوراخ بزرگی کنار قبر امامزاده شعیب واقع در کن ایجاد کردم و کبوتری را که هم شباهت به کلاغ و هم طوطی (منقاری بزرگ)
  داشت را بعد از ۴۰۰سال اسارت آزاد کردم صحیح و سالم
  مردم از دست من ناراحت بودند که چرا قبر امامزاده را خراب کردم که به ایشان گفتم کاری به قبر نداشتم اما احساسم در خواب، کبوتر همان امامزاده بود کبوتر از مردم می ترسید و از من جدا نمی شد یکبار که کبوتر به بغل داشتم داخل حفره ی کنار قبر را نگریستم سر ماری براق و وحشتناک را ته حفره دیدم و از آنجا دور شدم به مردم هم گفتم حفره را تعمیر می کنم ………
  نظر شما چیست راهنمایی فرمایید ممنونم

 • سلام. من یه پسرجوان ۲۶ساله هستم مجرد هم هستم. خواب دیدم در یه قبرستان گبری هستم و داریم قبرهای گبری رو نبش میکنیم . قبرها زیاد بودن و بعضی ها توخواب انگار تاقچه ای بودن و با تخته های یک متری روشون پوشیده شده بود که داخل همه اونا وسایلشون بود و بیشتر سفال بود و کفش های سفالی. توی خواب بقدری بوی بد داشت حفاری اون قبرها که برامون قابل تحمل نبود . اخر سر نمام قبرهارو پوشوندیم. لطفا تعبیر این خوابم رو بگید ممنون از سایت خوبتون

 • سلام، مادرم 5 ماه قبل فوت كرد و در طبقه بالاي قبر خواهرم كه چند سال پيش فوت كرد، دفنش كرديم. من خواب ديدم كه از دور نگاه ميكنم و مي‌بينم مادرم زنده است و بالاي سر همون قبر كه دفن شده مشغول پر رنگ كردن سنگ قبر. و ديدم كه اونجا به جاي مادرم، من و خواهرم دفن شديم. در واقع خواب ديدم مادرم بالاي قبر من و خواهرم نشسته. لطفا تعبير اين خوابمو رو بگيد. ممنون از از شما.

 • سلام من خواب مادر مرحوممو ديدم كه نشسته بالاي سر قبرخودش و خواهرم كه اونهم فوت كرده . و سنگ قبر رنگ ميكنه. وقتي نگاه كردم ديدم اونجا قبر من و خواهرم.در واقع بالاي سر قبر من و خواهرم نشسته بود و سنگ قبر رنگ ميكرد. لطفا تعبير كنيد.

 • سلام
  در خواب دیدم که از یک طاق بستان گذشتیم دو گروه شدیم زمین صاف بود به دست هر گروه یک بیل و یک کلنگ دادن و گفتن مسابقه زمین کنی یا نبش قبر که تنها یک نفر از هر گروه شروع به به کندن زمین کردن به طوری که گفتن به جسد ها اسیب نزنید قبر اول که من بالای آن ایستاده بودم بعد از کندن به یک جسد که دورآن با یک چادرشب پیچیده و در قبر بود از اینکه این فرد گروه بدون اسیب زدن به جسد، جسد را یافته بود بازدید کردن و گفتن خوبه و روی آن بپوشانید من که از مرده وحشت دارم فورا بیل را از طرف گرفتم و خاک بیرون ریخته را دوباره بر روی مرده ریختم و تقریبا سنگ مانندی هم بود که بعد از خاک ریختن بر روی قبر گذاشتیم و به سراغ قبر آن گروه رفتیم و تقریبا به همان شکل قبر اول بود که برای بازدید می گفتن جسدها سالم است می خواستیم ببینیم که تا چه حد جسدها سالم است که از وحشت از خواب پریدم

 • در خواب دیدم که جلوی منزل خانه خودمان یک گور کن در حال کندن قبر است و عکس یک شهید هم است‌که شهید نیز در آن به خاک سپرده شده ودرحال ریختن خاک برروی آن هستند .. ومن سوال میکنم که حالا چطوری مااز جلوی خانه گزر کنیم . من میترسم یه قبر جلوی پای ما است . اما گفتند وصیت کرده کنار منزل به خاک سپرده شود . تعبیرشو اگه میدونید بگید خعلی وقته ذهنم‌مشغوله

 • سلام من خواب دیدم روی مزار شهید که داییم بود گریه میکردم و برای پدرم که چند ماهه فوت کرده اونجا وسر خاک دایی شهیدم برا پدرم دعامیکردم وگریه میکردم وبا گریه از خواب بیدار شدم.

  • کدوم عقل سالم تصدیق میکندکه روی بام 20سانتی قبربکنن بهتربودمیگفت درخانه اش یاجلوی درب خانه!

 • من خواب دیدم سر خاک دایی شهیدم دارم گریه میکنم و برا پدرم که چند ماهه فوت کرده دعا میکردم.دعا همان گریه از خواب بیدار شدم.خیلی برام مهمه نعبیرشو بدونم .ممنون

 • سلام. من خواب دیدم سر خاک دایی شهیدم دارم گریه میکنم و برا پدرم که چند ماهه فوت کرده دعا میکردم.دعا همان گریه از خواب بیدار شدم.خیلی برام مهمه نعبیرشو بدونم .ممنون.

 • با سلام من خواب دیدم نامزدم برای خودش یک سنگ قبر زیبا از شیشهخریده عکسش رو گذاشته وخودش و من و خانوادهاش بالای سنگ قبرش نشستیم و فاتحه میخوانیم ممنون میشم اگر پاسخ بدهید

 • باسلام ببخشید خواب دیدم نامزدم برای خودش یک سنگ قبر زیبا از شیشه درست کرده و عکس خودش را روی ان گداشته ومن وخود نامزدم و خانوادهاش بر روی سنگ قبرش نشستیم و فاتحه می خوانیم ممنون میشوم اگر پاسخ دهید

 • سلام من خواب دیدم تو امامزاده ام همه فامیل هستن میپرسم مامانم کجاست میگن مرده میگم پس قبرش کجاست میگن ڪ تو ضریح دفنه تو خواب خیلی گریه میکنم و میگم چرا داخل ضریح دفن کردین من دستم بهش نمیرسه .

 • رقیه

  خوابد

 • سلام من دیشب خواب عجیبی دیدم لطفادراهنماییم کنید خواب دیدم مرده ها به جای اینکه غسل کنن تو قبر بزارن اول با چاقو تکه تکه میکردن بعد میذاشتن تو قبر خیلی میترسم از دیدن خوابم

 • سلام .من خواب دیدم که مثل یک پرنده شدم که نمیتواند پرواز کند ولی با یک نیرویی میدود و از یک دریای ابی عبور کردم نیرویم که با تلاشم بود در سطح اب مرا از دریا عبور داد و از یک کویربا تپه هایی بلند و پله هایی زیاد عبور داد و به اسمانی رسیدم که گلزار شهدا بود که سر هر قبر عکس شهیدی با لبخند و شمع گذاشته شده بود بعد من گفتم خدا پس قبر من کو منو بین دو قبر پرتاب کرد که اول فکر کردم قبر شهید اتش نشان محسن قدیانی هست بعد دیدم قبر خودم هست قبر سمت راستم قبر یک سید و قبر سمت چپم یه قبر بچه بود و بالای قبرم شمع روشن بود تعبیرش چیه ؟

 • سلام .من خواب دیدم که مثل یک پرنده شدم که نمیتواند پرواز کند ولی با یک نیرویی میدود و از یک دریای ابی عبور کردم سطح اب مرا از دریا عبور داد و از یک کویربا تپه هایی بلند و پله هایی زیاد عبور داد و ه اسمانی رسیدم که لگلزار شهدا بود که سر هر قبر عکس شهیدی با لبخند و شمع گذاشته شده بود بعد من گفتم خدا پس قبر من کو منو بین دو قبر پرتاب کرد که اول فکر کردم قبر شهید اتش نشان محسن قدیانی هست بعد دیدم قبر خودم هست قبر سمت راستم قبر یک سید و قبر سمت چپم یه قبر بچه بود و بالای قبرم شمع روشن بود تعبیرش چیه ؟ذ

 • سلام من قبل از اینکه خوابم رو بگم میخواستم بگم من هر سال تابستون تو ی مرداد ماه وسطای مرداد ماه خواب های مذهبی مانند میبینم مثلا ظهور امام زمان یا همین امسال خواب شب اول قبر دیدم نمیدونم شاید تو این ماه یه چیزی خدا میدونه ولی یه دلیل هس نمیدونم
  خب حالا خوابم این بود دیدم مردم و درون قبرم و یه چیزی حالت فرش ویا نمیدونم دقیق تخت میارن یانه ولی به من گفتن که اینجا نشین جای کسی یه اقا اومد اقا امام علی بود نشست اونجا دو تا فرشته سیاه پوش اومدن من خیلی ازشون میترسیدم به شدت بعد امام علی به من گف بیا نزدیک من تا ارامشی بگیری من رفتم و یه ارامشی گرفم که تا حالا تو عمرم نداشتم نمیدونم دیگه یادم نمیاد ولی فقط میدونم بعد از خواب پریدم داشتم فقط فقط به خوابم فکر میکردم به امام علی میشه تعبیرشو اگه بلدین بگین

 • سلام من خواب دیدم قبر برا گنج میکنم. به استخوان میرسم تاب میخوره پشتش بهم میکنه یه سینه ریزی با چند تا تکه طلا دیگه کنارشن همین که تاب میخوره سینه ریز بر میدارم بعد میزارمش زمین بعد برمیگرده اسکلت جنازه تف بهم پرت میکنه بهم نمیخوره از کنارم تفش رد میشه بعد قبرشو پر میکنم. در زمان کار یه نفر هم میاد

 • سلام. من خواب ديدم که براى من قبر 6 مترى خريدن و من اصرار مى کنم که قبر 2/5 مترى براى من کافيه اما اصرار من فايده اى نداشت و قرار شد يک پارکى به اسم سراى سعدى رو تبديل به قبرستان کنن و اولين قبر اونجا براى من آماده مى شد. خيلى ترسيدم. خواب ترسناکى بود.

 • بهاره خانوم تو خواب هم متراشو دقیق یادته ها 6 متری
  2/5 متری

 • من یه شب کمی قرآن خوندم بعد تصمیم گرفتم به خانواده ام بگم هر وقت مردم منو توی یکی از قبرستانهای شهر که انتخاب کردم دفن کنن و روستای پدری و مادری من نبرن…چون ما اصلا اونجا زندگی نکردیم..و برای اینکه رفت و آمد برای خانواده ام سخت نشه و راحت باشن…
  همون شب خواب دیدم با خانواده رفتیم به همین قبرستان مورد نظرم توی شهر…دیدم قبرها همه خرابه هست روی قبرها همه به زبان ترکی یه چیز خاصی نوشته تقریبا همه مثل هم…همه سنگ و کلوخ و خاک بود…بعد یه ساختمان وسط قبرستان بودگفتن پشتش هم قبر هست…من و خواهرم رفتیم دیدم…انگاربعضی مرده هارو همینجوری گذاشته بودن و سرشون پتوی سربازخونه هابود..من خیلی ترسیدم و وحشت کردم..منو خواهرم با سرعت از اون قسمت فرارکردیم…بعد به برادرم گفتم اونطرف نرین وحشتناکه مرده ها همینجوری هستن…گفت اینا ناشناس هستن گذاشتن تا خانواده هاشون بیان شناسایی کنن..
  بعد حال من و خواهرم خیلی بد شد..حالت تهوع پیداکردیم..یه جوری انگار انگار از ته گلوی ما گاز میومد بیرون و دهنمون پراز کف میشد..خالی میکردیم باز همینجوری میشد…واقعا وحشتناک بود…
  البته اون قبرستان چندسال توی شهرآماده کردن..و اصولا غیربومی ها و غریبه هارو میبرن اونجا به خاک میسپارن..بومی ها همه اصولا میبرن روستاهاشون دفن میکنن..روستای ما خوبه..فقط واسه سختی رفت وآمد خانواده ام فکر کردم..
  الان چند روز ذهنم درگیر خوابم هست

 • سلام ببخشید لطفا کمک کنید خواب یکی از دوستامو رو ک ازمن خواستن از کسی براشون تعبیر بگیرمو تعبیر کنید ممنون ایشون شخص مومن و متعهد ب وظایف دینیشون هستن درخواب دیدن ک روی قبر پسر عموی شهیدشون یک قبر کوچکی گذاشتن ک انگار قبر بچه ای بوده ولی هیچ اسمی رو قبر کوچک نداشته و در عین حال پسر عموی شهیدشون بجه ای هم نداشتن فقط نوشته بوده شهید ولی اسمو مشخصات پسر عموش روی قبر بزرگتره بوده وقبر پسر عموش رو یه جای بلند و سر سبز و خوب دیده ودر این عالم ک بوده بهش گفتن دنبال قبر شهیدی ب اسم دریا بگی بگرده ایشون این خواب رو چند شب پشت سر هم وباهمین مضمون میبینه لطف کنید تعبیرش رو بفرماییدایشون با دیدن جند باره این خواب کلی پریشان احوال شدن ممنون اگه کمکی بفرمایید

 • سلام من دیشب خواب دیدم که داشتم با یکی از دوستام قبر میکندم ولی هیچ جنازه ای اونجا نبود ولی اونجایی که بودم در خواب قبرستان بود.فقط داشتم قبرمیکندم ممنون میشم کمکم کنید

 • خواب دیدمدر قرستان امامزاده ای روی حیاط قبر ارزانی خریم تعبیرش چی میشه تشکر

 • خواب دیدم در قبرستان امامزاده ای روی حیاط ،قبر ارزانی خریدم تعبیرش چی میشه تشکر

 • در خواب دیدم قبر برادر مرده ام خراب شده و خیلی بو میداد چند قدم جلوتر رفتم برگستم دیدم چند تا سگ‌بدون صدا بالای قبرش بودن بعد چند قدم جلوتر رفتم قبر دیگری دیدم اون قبرم برای برادر مرده ام بود ولی روی این یکی خاک ریخته بودن بعد وقتی برگشتم دیدم دارن چراغونی میکنن

 • من پدرم رو یک سال و ٣ ماه که از دست دادم دیروز ظهر خواب دیدم کن نبش قبرش کردیم جاى دیگه بردن گذاشتن اون رو میخوام بدونم تعبیرش چیه

 • سلام من پدرشوهرم‌ رو ۱۷روز که از دست دادم‌ شوهر خواب دیده که بهش گفتن‌بیا میت رو از اینجا به جای دیگه بلد دفن کن بعد از نبش قبر میت رو به جای دیگه‌‌ ای بردن‌موقع تلقین گفتن شوهرم وقتی پدرشو تکون میده پدرش زنده میشه وبعد از صحبت کردن میگه من خیلی خوابیدم من اینجا چیکار میکنم منو از اینجا ببر سردمه و شوهرم بغلش میکنه ومیاره بیرون تعبیر این خواب چیه

 • سلام.من خواب دیدم خودم و خواهرم و برادرم هرسه داشتیم قبرای خودمونو میکندیم جفت هم و میخواستن تیکه تیکمون کنن بزارنمون تو قبرامون

 • سلام وقت بخیرشستن قبردرخواب ودرست کردن قبردرخواب چه تعبیری دارد؟

 • سلام دخترفامیل دورمون مرده روز چهل دختره خواب دیدم رفتم ایران بالای قبردختره مادرش نشسته بود غمگین من داشتم گریه میکردم وحشحناک بعدش دستم میزاشتم روقبر میرفت داخل ازاب قبرمیخوردم بعدی چیزی ک قیافه یادم نیست ازقبردرامد ودنبالم کرد

 • سلام من خواب دیدیم ک زن عموی من داره تو خونه ی خودش قبر عجیب میکنه بعو آجرو و سیمان میکنه خونه بغلبشم خونه ی بابام بود یکیم اون پایین تو حیاط بابام کنده بعد روی اون آجر ها حروف الفبا نوشته شده بود البته خونه ی پدرم الان نیمه کاره هستش.

 • سلام من خواب دیدم زن عموم ی قبر میکنه تو خونه ی خودش ی قبر ک مثل قبر نیست داشت آجرو سیمان میکرد 3 طبقه بعد ی دونه ام تو خونه ی نیمه کاره ی بابای من درست کرد بعد روی آجر ها حروف الفبا بود

 • با سلام من در خواب از کنار قبرستان رد میشدم که دیدم قبرستان را بسیار بزرگ کردن تعبیرش چیست

 • سلام اگه لطف کنیدتعبیرخواب منوبگیدممنون میشم ،من خواب دیدم رفتم قبرستان تاجای قبربراخودم بخرم واصرارم براین بودک قبرم بالای قبردخترخواهم ک دوساله فوت کرده باشه وچون قبردخترخواهرم ۲طبقست توخواب پرسیدن چرانمیخوای رواون خاک بشی منم کفتم این قبرماله مامانشه نمیزاره لطف کنیدتعبیرشوبگیدخیلی آشفته شدم

 • سلام خواب دیدم مادرم منو در قبر خالی گذاشت و خلعت رو روم کشید من خیلی ترسیدم وشروع کردم به دعا کردن چون خیلی خیلی تنگ بود برام تو رو خدا کمکنم‌کنین

 • سلام خواب دیدم باخواهرشوهرم که فوت کرده داشتیم میرفتیم برای جایی که به قبرستانی برخورد کردیم درآنجا پدر وپسری بودن که داشتن قبر پسر شهیدش رو نوسازی میکردن دراین هنگام من دوتا پتو روی قبر شهید کشیدم قراربود که پتوها رو پس بدن ولی ندادن

 • سلام خواب دیدم باخواهرشوهرم که فوت کرده داشتیم میرفتیم برای جایی که به قبرستانی برخورد کردیم درآنجا پدر وپسری بودن که داشتن قبر پسر شهیدش رو نوسازی میکردن دراین هنگام من دوتا پتو روی قبر شهید کشیدم قراربود که پتوها رو پس بدن ولی ندادن

 • سلام خواب دیدم دارم میرم سرقبرداییم که تازه فوت کرده درخواب به عکسش روی سنگ نگاه میکردم وگریه میکردم لطفا تعبیرش چیه

 • سلام یکی ازاشنایان خودکشی کردع پنج ساله من هرماهی یا دوماهی خواب میبینم ک دنبال قبرش میگردم‌همیشه م‌ قبرش رو کوه و جاهای سختیه..خعلی دنبالش میگردم گاهی اوقات پیداش میکنم گاهی اوقات‌نمیتونم پیداکنم.دلیلش چیه تعبیرش چیه خعلی ناراحتم براش

 • سلام لطفا تعبیر نبش قبر رو بفرمایید. با تشکر

 • سلام من دیشب خواب دیدم که مادرم به ما گفت قبر مادربزرگ و بکنیم و ما این کار و کردیم و قبر مادربزرگم و یک شخصیت مهم که تو اون حوالی بود کندیم ولی هیچ جسدی ندیدیم فقط یک سری وسیله در قبرها بود.

 • سلام. من خواب دیدم شخصی که بسیار بهش علاقه دارم فوت کرده و سنگ قبرش رو توی خواب دیدم. تعبیرش چیه. میشه زودتر بگید من خیلی ناراحتم.

 • سلام دوستان لطفا نظراتتون رو بگید
  برادر من تو خواب دیده من کل قبرستان رو با لودر ویران میکنم لباس منم پر از خاک زرد شده بعدش فردا شب هم بازم تو خواب دیده من کل قبرستان رو از نو زمین هموار میکنم لطفا نطراتتون رو بفرمایید ممنون

 • سلام دوستان لطفاخوبمو تعبیرکنید
  من درخواب دیدم که درتاریکی شب به همراه خواهرم به قبرستان رفتیم فکر کنم قبر یک شیخ بود ودرانجا بالای سر قبر ایستاده بودیم وفاتحه خواندیم وبعد ازچند دقیقه که خواستیم بیرون بیاییم خیلی ترسیده بودیم وبالاخره بیرون امدیم وسوار ماشین شدیم ورفتیم

 • سلام. دیشب مادرم خواب دیده به قبرستانی که پدرم در آن دفن شده رفته ولی جای قبر پدرم صاف بوده و قبری ندیده. تو خواب گریه کرده و اسم پدرم رو صدا کرده و گفته پس کجایی؟ چرا نیستت؟ تعبیر این خواب چیه؟ ناگفته نماند دیشب من به یاد پدرم خوابیدم و کلی قبل از خواب باهاش تو دلم درددل کردم و گریه کردم.

  • این خواب نشان می دهد که شما مشکلی دارید و پدرتان از مشکل شما ناراحت است و پنهان بودن قبر نیز نشان از ناراحتی دارد همانطور که حضرت فاطمه ع با پنهان بودن قبرش ناراحتی اش را به شرایط آن موقع نشان دادند.

 • سلام
  من خواب دیدم تو حیاط خونمون دارم دوتا قبر پشت هم میکنم و یهو پدرومادرم وشوهرم میان خونه
  مادرم دعوام میکنه ک قبر نکن ما اینجا کسیو دفن نمیکنیم چرا داری قبر میکنی
  منم گفتم برا کسی نمیکنم همینجوری کندم و میخام پرش کنم و همینجور قبر خالی و با خاک پرکردم
  خیلی ذهنم درگیر شده میشه اگ اطلاع دقیق از تعبیرش دارین بهم بگین ممنون میشم

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.