تعبیر خواب آبله

تعبیر خواب آبله | تعبیرخواب آبله | tabire khab

تعبیر خواب آبله,تعبیر خواب آبله مرغان,تعبیر خواب آبله مرغان گرفتن,تعبیر خواب آبله مرغان چیست,تعبیر خواب بیماری ابله مرغان,تعبیر آبله مرغان در خواب,تعبیر دیدن آبله مرغان در خواب,تعبیر خواب آبله صورت,تعبير خواب آبله,تعبیر خواب آبله مرغون,تعبیر خواب آبله دست,تعبیر خواب زن آبله رو,تعبیر خواب ابله روی دست,تعبير خواب آبله مرغان,تعبیر خواب تاول روی دست

تعبیر خواب آبله , تعبیر خواب آبله مرغان , تعبیر خواب آبله مرغان گرفتن

خواب آبله یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آبله در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب آبله می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب آبله را مطالعه نمایید و متوجه شوید آبله چه تعبیری دارد

تعبیر خواب آبله از دید امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب آبله پنج چیز است

افزايش مال – زن گرفتن – آمدن پسر خواب بيننده از ( سفر ، سربازي ، سفر تحصيلي ، …) – روا شدن حاجت – ايمن شدن از ترس و بيم نگراني

تعبیر خواب آبله از دید محمد بن سيرين

تعبیر خواب آبله ، مال زیاد است

تعبیر خواب دیدن آبله بر تن خود ، رسیدن به خواسته ها و مال است

تعبیر خواب آبله از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب آبله ، مال حرام است

تعبیر خواب آبله از دید منوچهر مطيعی تهرانی

تعبیر خواب آبله در پا ، خستگی است

تعبیر خواب آبله در سینه ، مال حرام است

تعبیر خواب آبله های خال خالی و گسترده در بدن ، زیان مالی است

تعبیر خواب آبله | آبله در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 22 عدد

 • آبله اينجا بيماري مشهور و شناخته شده اي نيست بلکه بطور عام هر نوع لکه خورد و کوچک روي بدن مي باشد مثل طاول يا زگيل يا هر نوع برجستگي و تالم موضعي. پوست بدن بايد سالم باشد و اگر چيزي روي پوست ما ظاهر شود نشان عدم سلامت آن نقطه از پوست است

 • در خواب نيز ديدن آبله روي پوست بدن زيان مالي تعبير شده . اندازه آبله اندازه زيان مالي است و نزديک بودن به صورت و چشم نيز اهميت آن را باز مي گويد

 • .چنانچه گسترده و همه جاي بدن را گرفته باشد به طوريکه در خواب خود را مثل آبله اي ها خال خال مشاهده کنيم زياني است بزرگ و گسترده که قادر به کنترل آن نيستيم و اگر کوچک و فقط يکي باشد زياني است مختصر که قابل جبران مي باشد

 • آبله در صورت شرمندگي است و آبله درسينه مال حرام و پول است که از طريق نامشروع به دست مي آوريد.

 • آبله در پا کسالت است و خستگي.

 • سلام من خواب دیدم. تمام بدنم پراز آبله است وزیرش مایع جمع شده روی سرم هم یه چیزی مثل شاخه درخت ومثل شاخ در آوردم میشه بگین چیه تعبیرش

 • دیدن آبله در خواب با توجه به اینکه بدن بایستی سالم باشد نشانه ناخوشایندی است.

 • اکثر معبرین دیدن آبله در خواب را برابر با زیان مالی می‌دانند.

 • محمد بن سیرین گوید: آبله درخواب زیان مال بود. اگر بیند که بر تن او آبله بود، به قدر آن خواسته مال او را حاصل شود.

 • ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که بر تن او آبله بود، به قدر آن مال حرام حاصل شود

 • تعبیر خواب آبله به روایت امام صادق (ع)

  آبله به تن دیدن بر پنج وجه بود:

  زیادتی مال
  زن خواهد
  پسرش آید (از سفر یا سربازی یا جای دور)
  حاجت روا شدن
  از ترس و بیم ایمن شود، چون آبله سفید.

 • منوچهر مطیعی تهرانی گوید: آبله اینجا بیماری مشهور و شناخته شده ای نیست بلکه بطور عام هر نوع لکه خورد و کوچک روی بدن می‌باشد مثل تاول یا زگیل یا هر نوع برجستگی و تألم موضعی. پوست بدن باید سالم باشد و اگر چیزی روی پوست ما ظاهر شود نشان عدم سلامت آن نقطه از پوست است. در خواب نیز دیدن آبله روی پوست بدن زیان مالی تعبیر شده. اندازه آبله اندازه زیان مالی است و نزدیک بودن به صورت و چشم نیز اهمیت آن را باز می‌گوید. چنانچه گسترده و همه جای بدن را گرفته باشد به طوریکه در خواب خود را مثل آبله ای‌ها خال خال مشاهده کنیم زیانی است بزرگ و گسترده که قادر به کنترل آن نیستیم و اگر کوچک و فقط یکی باشد زیانی است مختصر که قابل جبران می‌باشد. آبله در صورت شرمندگی است و آبله درسینه مال حرام و پولی است که از طریق نامشروع به دست می‌آورید. آبله در پا کسالت است و خستگی.

 • لیلا برایت می‌گوید: دیدن آبله یا داشتن آبله در خواب، بیانگر ثروتمند شدن شما است.

 • آنلی بیتون می‌گوید: دیدن مرد آبله رو در خواب، علامت آن است که شما به بیماری بسیار سختی مبتلا می‌شوید و نمی‌توانید کارها و طرح‌های خود را عملی کنید.

 • اگر بیند که بر تن او آبله بود، به قدر آن خواسته مال او را حاصل شود.

 • اگر در خواب آبله یا تاول ببینید، دلالت بر افزایش مال دارد.

 • اگر ببیند که آبله بر تن خود اوست، به قدر آبله‌ای که بر تنش نشسته است به مال و مکنت دست می‌یابد و به خواسته‌هایش نیز می‌رسد

 • تعبیرآبله خیلی خوب هست :1-زن گرفتن2-افزایش مال 3-ایمن شدن 4-دیدن فرزند غایب

 • سلام من خواب دیدم تنها یک آبله در دستم است و ان هر بار بزرگ شده کفیده و دوباره و دوباره همین عمل تکرار میشود تعبیر آن؟

 • دیشب خواب دیدم روی دستم چند تا تاول زده و خود به خود میترکه و ابداره میخواستم تعبیرش و بدونم

 • تو خوابت اگر کسی ابله گرفته باشه تعبیرش چیه؟؟

 • زیادی مال

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.