تعبیر خواب یاقوت

تعبیر خواب یاقوت

تعبیر خواب یاقوت | تعبیرخواب یاقوت | tabire khab تعبیر خواب یاقوت,تعبیر خواب یاقوت کبود,تعبیر خواب یاقوت بنفش,تعبیر خواب یاقوت سیاه,تعبير خواب ياقوت قرمز,تعبير خواب ياقوت كبود,تعبير خواب ياقوت زرد,تعبیر خواب انگور …

تعبیر خواب زن چادری و دیدن زن چادری در خواب و چادر برداشتن از سر زن

تعبیر خواب زن چادری و دیدن زن چادری در خواب و چادر برداشتن از سر زن

تعبیر خواب زن چادری تعبیر خواب زن چادری ، تعبیر خواب زن چادری دیدن ، تعبیر خواب دیدن زن چادری ، تعبیر خواب زن چادری در خواب دیدن ، خواب زن چادری …

تعبیر خواب خنده

تعبیر خواب خنده

تعبیر خواب خنده | تعبیرخواب خنده | tabire khab تعبیر خواب خنده,تعبیر خواب خنده مرده,تعبیر خواب خنده روانشناسی,تعبیر خواب خنده و خوشحالی,تعبیر خواب خنده بلند,تعبیر خواب خنده نوزاد,تعبیر خواب خنده معشوق,تعبیر خواب …

تعبیر خواب گردو

تعبیر خواب گردو , تعبیر خواب گردو شکستن , تعبیر خواب گردو با پوست چوبی , تعبیر خواب گردو چیدن , تعبیر خواب گردو با پوست قهوه ای

خواب گردو یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم گردو در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب گردو می گردید می توانید در این مطلب از سایت جسارت براحتی تعبیرخواب گردو را مطالعه نمایید و متوجه شوید گردو چه تعبیری دارد.

عده ای از معبرین معتقدند که دیدن گردو در خواب اشاره به شادی و خوشبختی دارد.

تعبیر خواب گردو از دید منوچهر مطیعی

گردو با پوست دیدن در خواب ، مالی است حرام که از حرام بودنش اطلاع دارید

گردو با پوست داشتن مال حرام وارد زندگی تان می شود

دور انداختن گردوی با پوست نخوردن مال حرام است و تقوا

گردو را پوست کندن و مغز آن را خوردن گناهی است که نه لذتش دوام دارد نه مالش

کندن گردو از درخت در خواب گناهی است که نه لذتش دوام دارد نه مالش

مغز گردو در خواب دیدن نعمتی است حلال به خصوص اگر تازه و سفید باشد

آنلی بیتون

خوردن گردو در خواب ، عملی شدن نقشه تان است

دیدن گردو در لابلای درختان ، زندگی پر از صلح و صفا است

گردوی پوک در خواب دیدن ، شکست در حرفه خود است

به سختی گردوها را شکستن در خواب ، پیروزی بعد از سپری کردن مشکلات است

شکستن گردویی که مغز خراب دارد تبدیل شدن امید به یاس است

جمع کردن گردو از زیر پای درخت در خواب ، مورد لطف معشوق قرار گرفتن است

کارل یونگ

دیدن گردو در خواب به این معنی است که شما برای کاری مامور شده اید ولی برای انجام این کار وقت خود را هدر می دهید.

گردو در خواب می تواند خوشی و فراوانی در نعمت نیز باشد.

کاشتن درخت گردو در خواب و یا مراقبت کردن از درخت گردو به معنی انرژی های مثبت و خود در اطراف شما است.

اگر در خواب خود دیدید که مشغول خوردن گردو هستید معنی این خواب این است که در زندگی شما شادی و آرامش به وجود می آید و مشکلاتتان را فراموش می کنید.

خوردن گردو همچنین می تواند به این معنی باشد که تغییرات محیطی روحیه شما را تغییر می دهد و بهتر می کند.

اگر خواب دیدید که در حال آشپزی کردن هستید و در غذایی که درست می کنید از گردو هم استفاده می کنید معنی این خواب این است که باید در سرمایه گذاری های خود خلاق باشید و با عقل و منطق پیش بروید.

اگر در خواب دیدید که در حال شکستن گردو هستید معنی این خواب این است که ایده های جدیدی برای رسیدن به مال و ثروت و موفقیت دارید.

اگر در خواب خود دیدید که می خواهید گردوهایتان را بشکنید ولی نمی توانید این کار را انجام دهید معنی این خواب این است که از زندگی نا امید شده اید.

ترک خوردن پوست گردو نشان دهنده این است که برای رسیدن به موفقیت تلاش های شما کم است و انگیزه تان کافی نیست.

گردوهای بزرگ در خواب نشان از سرمایه گذاری های بزرگ است.

دادن گردو به کسی در خواب نشان از معاملات دارد و سود مالی زیادی نصیب شما می شود.

اگر در خواب خود سبد گردو دیدید معنی این خواب سود مالی زیاد و فراوان است و نشان از خوشبختی در آینده دارد.

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 21 مرداد 1398

81 دیدگاه

 • ارمان ژانویه 2017 در 19:12

  تعبیر گردوی با پوست و گردوی بدون پوست یعنی مغز گردو متفاوت است و این تفاوت کلی است.

 • بردیا ژانویه 2017 در 19:13

  گردو با پوست مالی است حرام که آگاهانه از آن استفاده می شود. همان طور که پوست گردو دست مصرف کننده اش را رنگین و سیاه می کند در خوابهای ما گردوی پوست دار لذت یا مالی است حرام که مصرف کننده اش با کید و نیرنگ و آلودگی دست و دامن ، آن را به چنگ می آورد و می برد و می خورد و گناهش بر گردن بیننده خواب می ماند. اگر در خواب ببینید که مقداری گردو با پوست دارید مالی حرام با شرحی که داده شد به چنگ می آورید

 • بهرام ژانویه 2017 در 19:13

  اگر گردوی مورد بحث را دور بریزید و مصرف نکنید با آگاهی و تقوا از ارتکاب به گناه و جرم خویشتن داری می کنید.

 • شهاب ژانویه 2017 در 19:13

  . اگر ببینید گردو را پوست می کنید که مغز آن را بخورید گناهی مرتکب می شوید که نه لذت آن دوام دارد نه مالی که بدست می آورید کام بخش است . اگر ببینید گردو را از درخت می چینید تعبیرهمان است

 • صادق ژانویه 2017 در 19:13

  اما دیدن مغز گردو نعمت و روزی حلال است بخصوص اگر سفید و پاک و بدون لکه و کرم خوردگی باشد

 • رادین ژانویه 2017 در 19:13

  مغز گردو در خواب هر چه تمیز ترو پاک کرده تر باشد پولی که به چنگ بیننده خواب می افتد حلال تر و لذت بخش تر است .

 • امیریل ژانویه 2017 در 19:14

  تعبیر گردوی با پوست و گردوی بدون پوست یعنی مغز گردو متفاوت است و این تفاوت کلی است. گردو با پوست مالی است حرام که آگاهانه از آن استفاده می شود. همان طور که پوست گردو دست مصرف کننده اش را رنگین و سیاه می کند در خواب های ما گردوی پوست دار لذت یا مالی است حرام که مصرف کننده اش با کید و نیرنگ و آلودگی دست و دامن ، آن را به چنگ می آورد و می برد و می خورد و گناهش بر گردن بیننده خواب می ماند. اگر در خواب ببینید که مقداری گردو با پوست دارید مالی حرام با شرحی که داده شد به چنگ می آورید. اگر گردوی مورد بحث را دور بریزید و مصرف نکنید با آگاهی و تقوا از ارتکاب به گناه و جرم خویشتن داری می کنید. اگر ببینید گردو را پوست می کنید که مغز آن را بخورید گناهی مرتکب می شوید که نه لذت آن دوام دارد نه مالی که بدست می آورید کام بخش است . اگر ببینید گردو را از درخت می چینید تعبیر همان است . اما دیدن مغز گردو نعمت و روزی حلال است بخصوص اگر سفید و پاک و بدون لکه و کرم خوردگی باشد. مغز گردو در خواب هر چه تمیز ترو پاک کرده تر باشد پولی که به چنگ بیننده خواب می افتد حلال تر و لذت بخش تر است .

 • پوپک ژانویه 2017 در 19:15

  خوردن گردو در خواب ، علامت آن است که یکی از باارزش ترین نقشه هایتان عملی می شود .

 • ترنم ژانویه 2017 در 19:15

  اگر گردوها را لابلای برگهای درختان ببینید ، نشانة آن است که زندگی ای لبریز از صلح و صفا خواهید داشت و عمری طولانی در انتظار شما خواهد بود .

 • قادر ژانویه 2017 در 19:15

  دیدن گردوهای پوک در خواب ، علامت آن است که در حرفه و شغل خود شکست خواهید خورد .

 • دانا ژانویه 2017 در 19:16

  اگر خواب ببینید به سختی می توانید گردوها را بشکنید ، نشانة آن است که بعد از پشت سر گذاشتن مشکلات و صرف هزینه های بسیار به توفیق و پیروزی خواهید رسید .

 • زرناز ژانویه 2017 در 19:16

  اگر خواب ببینید گردویی که می شکنید ، مغزی خراب دارد ، علامت آن است که امیدها و آرزوهای شما به تلخی و تأسف مبدل می گردد .

 • دنیا ژانویه 2017 در 19:16

  اگر خواب ببینید از پای درختان گردو جمع می کنید ، نشانة آن است که مورد لطف و محبت معشوق خود قرار خواهید گرفت و دست به کارهایی موفقیت آمیز خواهید زد .

  • شمس ژانویه 2017 در 17:33

   آفرین بر شما برای تعبیر خوبتون انشاا… موفق باشید

 • دینا ژانویه 2017 در 19:17

  تعبیر خواب گردوی با پوست (پوست سبز ) و گردوی بدون پوست یعنی مغز گردو متفاوت است و این تفاوت کلی است. گردو با پوست مالی است حرام که آگاهانه از آن استفاده می شود. همان طور که پوست گردو دست مصرف کننده اش را رنگین و سیاه می کند در خواب های ما گردوی پوست دار لذت یا مالی است حرام که مصرف کننده اش با نیرنگ و آلودگی دست و دامن ، آن را به چنگ می آورد و می برد و می خورد و گناهش بر گردن بیننده خواب می ماند. اگر در خواب ببینید که مقداری گردو با پوست دارید تعبیرش مالی حرام با شرحی که داده شد به چنگ می آورید. اگر گردوی مورد بحث را دور بریزید و مصرف نکنید با آگاهی و تقوا از ارتکاب به گناه و جرم خویشتن داری می کنید.

 • یکتا ژانویه 2017 در 19:17

  امام صادق می گوید اگر ببینید گردو را پوست می کنید که مغز آن را بخورید گناهی مرتکب می شوید که نه لذت آن دوام دارد نه مالی که بدست می آورید کام بخش است

 • شادی ژانویه 2017 در 19:17

  . اگر ببینید گردو را از درخت می چینید تعبیر همان است . اما دیدن مغز گردو نعمت و روزی حلال است بخصوص اگر سفید و پاک و بدون لکه و کرم خوردگی باشد. مغز گردو در خواب هر چه تمیز ترو پاک کرده تر باشد پولی که به چنگ بیننده خواب می افتد حلال تر و لذت بخش تر است .

 • شایان ژانویه 2017 در 19:17

  فرقی نمی کند گردو کوچک یا بزرگ باشد .

  کندن و چیدن گردو : رسیدن به پولی که ممکن است حلال نباشد .

  تعبیر خواب گردو با پوست قهوه ای / یا بدون پوست / یا مغز گردو / شکستن گردو ی پوست قهوه ای : ثروت و روزی حلال

  • شمس ژانویه 2017 در 17:36

   سلام خسته نباشید
   دست شما در نکنه که بهترین تعبیر رو انجام دادید

 • شاهین ژانویه 2017 در 19:18

  دیدن گردو با پوست سبز در خواب :(چه دیدن و چه شکستن گردوی پوست سبز ) نشانه رزق و روزی حرام ( به شما مالی رسیده یا می رسد که ممکن است حلال نباشد و تنها راه برای شما برگرداندن آن مال به صاحبش هست . )

 • شریف ژانویه 2017 در 19:18

  فروختن گردو در خواب ( گردو فروشی ): اگر گردو را با پوست سبز بفروشید نشانه ثروت اما نامشروع و حرام و اگر با پوست قهوه ای ( گردو با پوست چوبی ) یا سفید یا بدون پوست بفروشید نشانه ثروت و روزی حلال و خوشبختی برای خودتان و خانواده تان می باشد

 • شیرین ژانویه 2017 در 19:18

  تعبیر خواب خوابیدن زیر درخت گردو ، یا رفتن روی دخت گردو یا کاشتن درخت یا نهال گردو : دست از تلاش برندارید که ثروتی پیش روی شماست که بسیار حلال می باشد .

 • چلچله ژانویه 2017 در 19:18

  تعبیر خواب شکستن درخت گردو : بیماری یا یک مشکل بزرگ در پیش دارید .

 • زینب ژانویه 2017 در 19:18

  کاشتن گردو در خاک : به موقعیت شغلی بسیار خوبی دست پیدا می کنید . دست از تلاش برندارید .

 • زری ژانویه 2017 در 19:19

  تکاندن درخت گردو : سختی زیاد سپس آسایش و رفاه زیاد

 • لادن ژانویه 2017 در 19:19

  تعبیر خواب خوردن گردو با نان و پنیر و کشمش و پسته و عسل و …….. بسیار خوب است و نشانه خوشبختی و زندگی بسیار عالی می باشد .

 • شیدا ژانویه 2017 در 19:19

  گردو دادن به مرده خوب نیست و نشان از آن است که ثروت را باد می برد . ولی گرفتن گردو یا هر چیز دیگری از مرده نشان از بدست آوردن ثروت ، خوشبختی و سعادت می باشد .

 • شهناز ژانویه 2017 در 19:19

  تعبیر خواب گردو اما دیدن مغز گردو نعمت و روزی حلال است بخصوص اگر سفید و پاک و بدون لکه و کرم خوردگی باشد. مغز گردو در تعبیر خواب گردو خواب هر چه تمیز ترو پاک کرده تر باشد تعبیر خواب گردو پولی که به چنگ بیننده خواب می افتد حلال تر و لذت بخش تر است .

 • بینام ژانویه 2017 در 19:20

  تعبیر خواب گردو اگر گردوی مورد بحث را دور بریزید و مصرف نکنید با آگاهی و تقوا از ارتکاب به گناه و جرم خویشتن‌داری می‌کنید. تعبیر خواب گردو اگر ببینید گردو را پوست می‌کنید که مغز آن را بخورید گناهی مرتکب می‌شوید که نه لذت آن دوام دارد تعبیر خواب گردو نه مالی که به‌دست ‌می‌آورید کام بخش است.

 • سجاد ژانویه 2017 در 19:20

  آنلی بیتون میگوید :

  ۱ـ خوردن گردو در خواب ، علامت آن است تعبیر خواب گردو که یکی از باارزش ترین نقشه هایتان عملی می شود .

  ۲ـ تعبیر خواب گردو اگر گردوها را لابلای برگهای درختان ببینید ، نشانه آن است که زندگی ای لبریز از صلح و صفا خواهید داشت تعبیر خواب گردو و عمری طولانی در انتظار شما خواهد بود .

  • ناشناس آوریل 2017 در 23:52

   متشکرم از لطفتان

 • سما ژانویه 2017 در 19:21

  هر کس در خواب دید گردو در فصل از درخت چیده، مال فراوانی به دست می آورد اما با زحمت و مرارت.

 • مهین ژانویه 2017 در 19:21

  هر چه گردوی بیشتری داشته باشد، مال بیشتری خواهد داشت.

 • نفیسه ژانویه 2017 در 19:21

  تعبیر گردوی با پوست و گردوی بدون پوست متفاوت است

 • صدرا ژانویه 2017 در 19:22

  . گردو با پوست مالی است حرام که آگاهانه از آن استفاده می شود.

 • حسین علی ژانویه 2017 در 19:22

  دیدن مغز گردو نعمت و روزی حلال است بخصوص اگر سفید و پاک و بدون لکه و کرم خوردگی باشد

 • فرخنده ژانویه 2017 در 19:22

  مغز گردو در خواب هر چه تمیزتر و پاک کرده تر باشد، پولی که به چنگ بیننده خواب می افتد حلال تر و لذت بخش تر است.

 • یاسین ژانویه 2017 در 19:23

  ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گردو، مال و اموالی است که با سختی به دست می‌آید (دفع بلا و گرفتاری).

 • زینب ژانویه 2017 در 19:23

  خواب دیدم با یه اشناكه خیلی دوسش دارم زیردرخت گردو بودیم میگفت بشین ولی من نمیشستم دستموگرف رفتیم خونشون خواهش میكنم تعبیرش رو سریع تر بگید

 • برنا ژانویه 2017 در 19:24

  در ارتباطات خودتان با دیگران دقت کرده و سراغ انسان های خوب بروید.

  • زینب نوامبر 2017 در 06:18

   خواب دیدم انبار خونم انگار یه بنای خشتی قدیمیه.. با بازیگر نورد علاقم بودم مبخواستم واسش صبحانه آماده کنم رفتم از انبار از زیر خاک یه کاسه گردو درآوردم و برگشتم که بیدار شدم

 • زهرا ژانویه 2017 در 19:24

  من درخواب دیدم که یک کیلو گردوخیلی سفیدوبزرگ بهم دادن که بیا بخوروقتی داشتم پوستش را می شکستم ومی خوردم می گفتم که چه گردو های وخوشمزه ای بعدباصدای اذان بلندشدم تعبیرش چیست

 • قمر ژانویه 2017 در 19:24

  شاید تعبیرش این است که از شخص خسیسی مقداری مال و اموال را با سختی به دست می آورید

 • پروانه ژانویه 2017 در 19:24

  جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گردو داری، تعبیرش این است که از مردی خسیس سود و منفعت به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی تعداد فراوانی گردو داری، تعبیرش خصومت و دشمنی می‌باشد.

 • شیما ژانویه 2017 در 19:25

  ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گردو بازی می‌کنی، یـعـنـی با کسی دشمنی و خصومت می‌کنی.

 • غریبه ژانویه 2017 در 19:25

  جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از مغز گردو روغن می‌گیری، یـعـنـی از شخص خسیسی مال و اموال به دست می‌آوری.

 • ناشناس ژانویه 2017 در 19:25

  حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت گردو مرد «عجمی» است که نسبت به اهل و عیال و زن و فرزند خودش بخشنده و سخاوتمند می‌باشد.

 • فرشته ژانویه 2017 در 19:25

  اگر ببینی روی درخت گردو رفته‌ای، یـعـنـی با مرد بزرگ و سرشناس عجمی رابطه برقرار می‌کنی.

 • مریم فوریه 2017 در 20:41

  سلام پوست سخت گردو یا همون قهوه ای بدون مغز چه تعبیری داره .منظورم اینه که فقط پوست داشته باشیم؟؟

 • محمد رضا فوریه 2017 در 13:58

  سلام خواب دیدم سه درخت گردو که گردو هم روی درختها بود را سوزاندم. انگار درختها خشک بودند آتش گرفتند و شعله هایآتش همه جا را در شب روشن کرد

 • بهمن فوریه 2017 در 11:54

  كامل نيست. مثل: تعداد گردو، فصل گردو چيني، تازگي گردو و…
  در كل ممنون

 • s فوریه 2017 در 11:54

  با سلام من خواب دیدم دیشب که در یه مغازه خوار بار فروشی اب تمیزی که شور می خورم بعد یه اقایی جوان به من آب پرتغال با خرما رسیده خوب که لای آن گردوی خوب قرار داره به من می ده من هردوی آنها را می خورم. امروز هم باز خواب دیدم که توی نان سنگک که نونای تقریبا خوبی می خرم و مقداری از انها را می خورم.

 • ترانه فوریه 2017 در 11:55

  مادربزرگم خواب ديدن :من يه سبد گردو از طرف يه نفر براشون هديه بردم . بعد مادر بزرگم همش تو خواب خدا رو شكر مي كردند.

 • d فوریه 2017 در 11:55

  در خواب دیدم که یک در خت بزرگ گردو بر بالای اتاقم است.در خواب می ترسیدم که درخت مار داشته باشد اما ایمن بود. و گردو داشت. در خوابم آنجا مشغول حمام شدم.

 • سهیلا فوریه 2017 در 11:55

  سلام . در خوا دیدم که تعدادی گردو دارم و سعی می کنم که آنها را در چاله ای خاک کنم . لطفا تعبیرش را برایم میل کنید

 • قمر فوریه 2017 در 11:56

  در خواب دیدم درباغی پر از درخت گردو هستم شروع به چیدن چند تا گردو کردم جلو تر که رفتم گردو هایی دیدم که اندازه ی انها خیلی بزرگ بود به اندازه ی طالبی

 • v فوریه 2017 در 11:56

  من خواب دیدیم که توی یک جایی مثل باغ دارم از روی زمین یک عالمه مغز گدو جمع میکنم و هم دارم میخورم .این باغ پر بود از مغز گردو. دوستم هم باهام بود و باهم داشتیم جمع میکردیم. تعبیرش چیه؟

 • رویا فوریه 2017 در 11:56

  من در خواب ديدم از يك كوه سرسبز بالا مي روم و به يك جنگل خوش آب و هوا رسيدم و از آنجا گردو چيدم و خوردم لطفا بگويد تعبيرش چيست

 • ارش فوریه 2017 در 11:56

  خواب ديدم يك گردوي خيلي بزرگ زير درخت گردو ژيدا كردم و اونو شكستم يه مغز سفيد خيلي بزرگ توش بود تعبيرش چيه

 • شیدا فوریه 2017 در 11:57

  مرسی از اطلاعات خوبتون

 • ترانه فوریه 2017 در 11:57

  در خواب دیدم 3عدد گردو پیدا کردم که وقتی شکستم داخل آنها سوسک بود وسوسکها کشتم تعبیر آن چیست

 • یکتا فوریه 2017 در 11:57

  در خواب دیدم که هر چه قدر گردو جمع میکنم تمام نمی شود

  • زینب نوامبر 2017 در 06:19

   خواب دیدم انبار خونم انگار یه بنای خشتی قدیمیه.. با بازیگر نورد علاقم بودم مبخواستم واسش صبحانه آماده کنم رفتم از انبار از زیر خاک یه کاسه گردو درآوردم و برگشتم که بیدار شدم

   • ناشناس نوامبر 2017 در 08:07

    سلام من هم همین خواب ودیدم که گردواززیرخاک درمیوروم وجمع میکردم

 • لاله فوریه 2017 در 11:57

  سلام.من خواب دیدم در خواب با سنجابی گردو میدادم و سنجاب رام من شده.تعبیرش چیه؟پیداش نکردم

 • سما فوریه 2017 در 11:57

  دیگری مرا در در خواب دیده است که به حج رفته ام.در ضمن دو نفر این خواب را با اختلاف چند ماه دیده اند.تعبیرش چیه؟

 • لیلا فوریه 2017 در 11:58

  ديشب خواب ديدم كه گردوهارو ميشكنم و مغز خيلي سفيدي داشتن اما خورد ميشدن . اين تعبيرش چيه ؟ :roll::

 • ثریا فوریه 2017 در 12:03

  :cry:: سلام من از هر كي ميپرسم ميگن گردو غم هست تعبيرش واقعا تعبيرش چيه :-?:

  • ساناز اکتبر 2017 در 13:05

   منم اینو شنیدم

 • رضا فوریه 2017 در 12:03

  عالیه سایتتون متشکرم

 • فرانک آوریل 2017 در 10:29

  سلام باتشکر ازجوابدهی به سوالات
  خواب دیدم سر سفره تعداد زیادی گردو بدون پوست همراه با نان وپنیر و… بود پسرم و همسرم و پسر خواهر شوهرم سر سفره بودندمن وقتی سر سفره رسیدم همه را خورده بودند بیشترین راهم پسرم خورده بودفقط دو سه تا مانده بود که همسر م جمع کردبهم داد منم قهر کردم ناراحت شدم ولی بعد گفتم نوش جان

 • ناشناس می 2017 در 08:30

  پسر خدا ؛خواب دیدم گردوها را ریختند من ودوستام رفتیم واسه پس چین گردوی زیادی روی درخت بود رفتم بالای درخت یک شاخه ی راست 4 متری خشک شده داشت که با اره آنرا بریدم که گردو بریزم هنگام برش قطر شاخه خشک 5 سانتیمتر بود بعد از برش یک شاخه 10 سانتیمتری وجنس درخت برش خورده چیز دیگه ای بود وتازه جوانه زده بود بعلت بزرگی شاخه بریده شده از درخت پایین آمدم وشروع به ریختن گردو کردم گردوها هم پوست سبز داشتن وهم قهوه ای گردوها اکثرا بعد از ریختن پوستشان کنده میشد گردوی زیادی من با چوب ریختم که بعضی ها با شاخه ی کوچکی که میشکست با برگ به زمین میریخت. با تشکر

 • زهرا اکتبر 2017 در 00:52

  سلام من خواب دیدم سه تا کامیون پر از گردوبا پوست قهوه ای روی من و پسرم ریخته شد، ومن میترسید می که اون زیر بمونیم

 • زهرا اکتبر 2017 در 00:55

  سلام. من خواب دیدم سه تا کامیون پر از گردوبا پوست قهوه ای روی من و پسرم ریخته شد، ومن میترسید می که اون زیر بمونیم، میشه لطفا تعبیر خواب رو بگید

 • ناشناس اکتبر 2017 در 09:45

  من خواب دیدم یه سبد گردو بدون پوست سبز إز پای درخت جمع کردم و با معشوقم راه میرفتم سبد دستم بود،گذاشتم زمین که استراحت منم فراموش کردم برش دارم،وقتی برگشتم دیگه نبود،معنی شو کسی میدونه؟

 • مریم اکتبر 2017 در 15:09

  من خواب دیدم در موهای یکی از هم کلاسی هایم که پسر است مغز گردو های خردشده خیلی زیاد وجود دارد که من با شانه زدن مو های او آن گردو ها را سعی می کنم از موهایش دور کنم تعبیر این چیست

 • ناشناس اکتبر 2017 در 20:42

  سلام در خواب دیدی ی نفر بالای درخت گردو میریزه پایین و من زیر درخت گردو با پوست قهوه ای جمع میکنم لطفا بگویید تعبیرش یعنی چه ممنون

 • هادی حسینی دسامبر 2017 در 11:37

  سلام من بعدازساعت6/32دقیقه صبح یک روز تعطیل که ازخواب طبق معمول همه روزها بیدارچون روزهای دیگر نیز همین ساعت بیداروآماده سرکار رفتن میشوم بعدازرفتن به سرویس و خوردن کمی آب دوباره خوابیدم و خواب دیدم که یک هفته ای با خانوا ده دریک خانه باغ بزرگ هستیم زمستان بود وفصل سرد برگهای زیادی پای درختان بودنند درپای درخت گردوی بدون پوست زیادی جمع کردم چون شیب باغ به سمت پایین زیاد بود همسرم با مانع درست کردن بر سرراه گردوها ازبرف انهارا جمع کرده بود فرش دستباف مرحوم پدرم هم آنجا بود بعدپدرزن مرحومم از آنجا میگذشت که دختر م جلوی درمتوجه او شددرابتداپدرزنم او را نشناخت بعد که شناخت به خانه آمدمن به دنبال گردوها رفتم نبودبه همسرم فهماندم گردوها نیست دنبال گردوها در شیب باغ به سمت پایین حرکت ومقداری گردو در پاین شیب جایی که باغ با دیوار ویک درب باز بدون در به اندازه یک نفر آدم رو باغ از باغ دیگر جدامیشد گردوهارا که به دیوار باغ برخوردکرده وشکسته شده بودنند ومقداری هم سالم مانده بودنند پیداکردم گردوهای بی پوست بزرگ ومغزها بسیار تمیز وسالم بودنندواز بزرگی وسالم وتمیزوسفید بود نشان تعجب میکردم به دنبال بقیه گردوها به بالا آمدم فرش دستباف مرحوم پدرم را که تایش رابازکردم مقداری گردو قل خورد و ازشیب باغ درحالیکه به پایین میرفت می شکست و مغز سفیدوسالم درحال قل خوردن مشکست وبه اطراف پخش میشد ومقداری از گردوهانیز در انتهابادیواربرخورد ومیشکست ومقداری هم سالم درانتهای دیوار میماند گردوهایی که درفرش باقی مانده بود درجیب کاپشنم جمع وبا تخمه های کدویکه در کنارآنهادرلای فرش بود در جیبم جمع میکردم درهمین حال مردهای زیادی باپدرزن مرحومم را دراطرافم میدیدم که فقط چهره پدرزنم مشخص با تسمه ای که دردست داشت واضح ونمایان بود انجابودنند اما به من نگاه نمیکردنند پدرزنم به تنها زنی که درآنجا درپشت مردها با چادرو مغنه ایستاده بود درحال تسمه زدن نگاه میکرد و میخندید همسرم نیز به او با چهرهای کاملا متفاوت و خوشحال لبخند میزد لطفا”خواهش میکنم تعبیر کامل. واقعی ودقیق این خواب را به من بگویید.منتظرجواب شما هستم

 • ناشناس فوریه 2018 در 18:08

  یاسمن …..خواب دیدم که عشقم یه مقدار کمی گردو واسم اورده و من سریع شکوندم وخوردم ،خوشمزه بود و سریع شکسته میشد

 • azar دسامبر 2018 در 09:09

  سلام
  من خواب دیدم یک درخت گردوی خیلی بزرگ تو حیاطه…اونقدر بلند که دوتا از شاخه های بالای اون داخل خونه ی همسایه هاست و گفتم اونا دیگه واسه ی همسایه هاشده….مادر بزرگم کنارم بود انگار حیاط منزل اون بودیم…با چوب چندبار به تنه ی درخت زدم گردو نیفتاد…میدونستم فصلیه که گردو تموم شده..پای درخت نشستیم…پایین تنه ش انگار دور درخت گرنی بود دست زدم دیدم پر از گردو عه…خوشحال شدم و گفتم عزیز ببین برام گردو نگه داشته انگار….گردوها با پوست کاغذی بدون پوست سبز بودن….به دوستانم دادم و حدودا ۵تا از اونا رو که خیلی درشت بود اندازه ی نارنگی برای خودم برداشتم…لطفا تعبیرش رو بهم بگید..از خوندن تعبیرهایی که مربوط به مال حرام بود نگران شدم.سپاس

 • ناشناس اکتبر 2019 در 10:40

  سلام من خواب دیدم شوهرم یک سبد بزرگ مغزگردو خریده منم شروع کردم ب خوردنش تعبیرش چیست؟؟

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.