مرجع کامل “تعبیر خواب میوه” به و سیب و انگور و هلو

مرجع کامل “تعبیر خواب میوه” به و سیب و انگور و هلو

تعبیر خواب میوه | تعبیرخواب میوه | tabire khab تعبیر خواب میوه,تعبیر خواب میوه طالبی,تعبیر خواب میوه گیلاس,تعبیر خواب میوه به,تعبیر خواب میوه چیدن از درخت,تعبیر خواب میوه انبه,تعبیر خواب میوه سیب,تعبیر …

تعبیر خواب بستنی

تعبیر خواب بستنی

تعبیر خواب بستنی | تعبیرخواب بستنی | tabire khab تعبیر خواب بستنی,تعبیر خواب بستنی خریدن,تعبیر خواب بستنی دادن,تعبیر خواب بستنی زعفرانی,تعبیر خواب بستنی گرفتن,تعبیر خواب بستنی میوه ای,تعبیر خواب بستنی فروشی,تعبیر خواب …

تعبیر خواب اعدام

تعبیر خواب اعدام

تعبیر خواب اعدام | تعبیرخواب اعدام | tabire khab تعبیر خواب اعدام,تعبير خواب اعدام كردن,تعبير خواب اعدام شدن,تعبیر خواب اعدام خود,تعبیر خواب اعدام مرده,تعبیر خواب اعدام برادر,تعبیر خواب اعدام پدر,تعبیر خواب اعدام …

تعبیر خواب باران | تعبیر خواب باران | tabire khab

تعبیر خواب باران,تعبیر خواب باران شدید و سیل,تعبیر خواب باران شدید,تعبیر خواب باران در شب,تعبیر خواب باران سیل آسا,تعبیر خواب باران شدید,تعبیر خواب باران و تگرگ,تعبیر خواب باران و برف,تعبیر خواب باران سنگ,تعبیر خواب باران باریدن,تعبیر خواب باران شدید سیل,تعبیر خواب باران شدید در شب,تعبیر خواب باران شدید در روز,تعبیر خواب باران شدید و تگرگ,تعبیر خواب باران شدید در تابستان,تعبیر خواب باران شدید و زلال,تعبیر خواب باران شدید در خانه,تعبیر خواب باران شدید امام صادق,تعبیر خواب باران تند در شب,تعبیر خواب دیدن باران در شب,تعبیر خواب باران باریدن در شب,تعبیر خواب باران شب,تعبیر خواب باران شدید,تعبیر خواب بارون شدید,تعبیر خواب بارون شدید,تعبیر خواب بارش باران شدید,تعبیر خواب باران و تگرگ,تعبیر خواب دیدن باران و تگرگ,تعبیر خواب باران تگرگ,تعبیر خواب باران و برف,تعبیر خواب باران برف,تعبیر خواب باران بعد از برف,تعبیر خواب برف و باران شدید,تعبیر برف و باران در خواب,تعبیر خواب بارش باران و برف,تعبیر خواب دیدن باران و برف,تعبیر خواب باریدن برف و باران,تعبیر خواب باران سنگ,تعبیر خواب باران شهاب سنگ,تعبیر خواب سنگ باران شدن,تعبیر خواب باران باریدن,تعبیر خواب باران باریدن شدید,تعبیر خواب باران باریدن در خانه,تعبیر خواب بارون باریدن,تعبیر خواب باریدن باران از سقف خانه,تعبیر خواب باران باریدن زیاد,تعبیر خواب باریدن باران روی سر,تعبیر خواب دیدن باران باریدن

تعبیر خواب باران , تعبیرخواب باران , باران در خواب دیدن , jufdv o,hf fhvhk

تعبیر خواب باران

خواب باران یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم باران در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب باران می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب باران را مطالعه نمایید و متوجه شوید باران چه تعبیری دارد

تعبیر خواب باران از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب باران بر 12 چیز دلالت می کند

رحمت – برکت – کمک خواستن و دادخواهی – رنج و بیماری – بلا – جنگ – خون ریختن – فتنه – قحطی – امان یافتن – کفر – دروغ

تعبیر خواب باران از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب باران ایمنی و فراخی نعمت است

تعبیر خواب باران , تعبیرخواب باران , باران در خواب دیدن , jufdv o,hf fhvhk

تعبیر خواب باران شدید و سیل

تعبیر خواب باران از دید حضرت دانیال ع

تعبیر خواب باران برکت و رحمت است

تعبیر خواب دیدن باران در وقت خودش خیلی بهتر است تا در غیر وقتش

تعبیر خواب دیدن باران آهسته در جایی این است که انجا پر خیر و برکت خواهد بود

تعبیر خواب دیدن بارش باران در اول سال یا اول ماه این است که در ان سال فراخی نعمت خواهد بود

تعبیر خواب دیدن باران سیاه و تیره هلاکت و بیماری است

تعبیر خواب باران از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب بارش باران سخت در غیر وقت خودش رنج و بلا است

تعبیر خواب مسح کردن با باران امان از ترس است

تعبیر خواب باریدن باران بر سر رفتن به سفر یا سود است

تعبیر خواب بارش شدید بر سر مردم این است که مردم به مرگ فجیع می میرند

تعبیر خواب باران , تعبیرخواب باران , باران در خواب دیدن , jufdv o,hf fhvhk

تعبیر خواب باران شدید

تعبیر خواب باران از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب بارش عسل به جای باران نعمت فراوان است

تعبیر خواب بارش باران صاف نیکی و نعمت و باران تیره و ناخوش، رنج است

تعبیر خواب باران از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب باران از دید عده ای از معبران قدیمی غم و اندوه است

تعبیر خواب باران از دید خانم ایتانوس یونانی نعمت است به خصوص اگر زیر باران ایستاده باشیم

تعبیر خواب باران به طور کلی خوب است به شرطی که همه جا بریزد

تعبیر خواب شستن دست و صورت با آب باران بسیار خوب است

تعبیر خواب وضو گرفتن با آب باران یا به حج می رود یا به زیارت عتبات عالیات

تعبیر خواب باران , تعبیرخواب باران , باران در خواب دیدن , jufdv o,hf fhvhk

تعبیر خواب باران در شب

تعبیر خواب باران از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب باران ، سود و منفعت است

تعبیر خواب باران بوران ، بهبودی در اوضاع است

تعبیر خواب باران باران و آفتاب با هم ، یک تحول خوشایند اتفاق خواهد افتاد

تعبیر خواب باران از دید اچ میلر

تعبیر خواب باران بهبود وضع زندگی شماست

تعبیر خواب ایستادن در باران و خیس شدن از جایی خوشنود می شوید که هیچ امیدی بدان نداشتید

تعبیر خواب بارش باران همراه با خورشید این است که سرانجام گرفتاری تمام می شود

تعبیر خواب باران , تعبیرخواب باران , باران در خواب دیدن , jufdv o,hf fhvhk

تعبیر خواب باران سیل آسا

تعبیر خواب باران از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب هنگام بارش باران در خیابان بودن لذت بردن از تفریح است

تعبیر خواب دیدن باران از ابرهای سیاه نا امیدی در انجام کارهاست

تعبیر خواب شروع باران و تلاش برای خیس نشدن کامیابی در کارهاست

تعبیر خواب تماشای باران از پشت شیشه رسیدن به ثروت است

تعبیر خواب شنیدن صدای باران که به سقف می خورد ، نشاط و زندگی خوب است

تعبیر خواب بارش باران بر دیگران، بی اعتمادی نسبت به شماست

تعبیر خواب خیس شدن دختر زیر باران تسلیم شدن در برابر خواسته های احمقانه است

تعبیر خواب بارش باران بر مزرعه این است که از محیطهای اجتماعی ، که در آن قرار خواهید گرفت ، دلسرد و نومید خواهید شد .

تعبیر خواب طوفان همراه باران روبرویی با حوادث تلخ است

تعبیر خواب باران , تعبیرخواب باران , باران در خواب دیدن , jufdv o,hf fhvhk

تعبیر خواب باران شدید

باران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است. در خواب نیز چنین حالتی دارد مگر در چند مورد استثنائی . عده ای از معبران سنتی عقیده دارند باران در خواب غم است. خانم ایتانوس یونانی عقیده داشت باران نعمت است بخصوص اگر ببینید زیر باران ایستاده ایم. باران ملایم و دلپذیر در خواب ما مخصوصا اگر در فصلی باشد که انتظارش را داریم بسیار خوب است و نشانه نعمت و فرح و سلامتی است. مشاهده باریدن باران نیکو است مشروط بر این که باران همه جا فرو بریزد. اگر در خواب ببینید که مثلا پشت پنجره ایستاده اید و می بینید که باران می بارد و در همه جا یکسان فرو می ریزد بسیار خوب است ولی اگر در همین حالت ببینید که فقط در خانه شما باران می بارد و بام و در خانه های دیگر خشک است خوب نیست زیرا این باران اختصاصی در هر حالتی باشد از آمدن یک اندوه و غصه خبر می دهد. در این موقعیت که باران فقط در خانه شما می بارد بهتر است مراقب صحت و سلامت خود و افراد خانواده تان باشید. ابن سیرین می گوید اگر بیننده خواب ببیند که باران در اول سال یا اول ماه می بارد در آن سال یا آن ماه نعمت فراوان می شود و مردم در رفاه خواهند بود. اگر در خواب ما باران تند و سیل آسا باشد خوب نیست. باران با دانه ها و قطرات درشت به طوری که در خواب احساس کنید به صورت و سر شما می خورد از یک حادثه بد خبر می دهد مخصوصا روی سر فرود آمدن باران را اگر با شدت باشد میمون ندانسته اند. همین طور است اگر بیننده خواب ببیند که باران می بارد اما رنگ قطرات آن تیره است یا اصولا رنگ طبیعی ندارد این باران از بیماری بیننده خواب خبر می دهد و چنان چه شما ایستاده باشید و دیگری را دست خوش چنین بارانی ببینید آن شخص بیمار می شود و اگر آن شخص که زیر باران است مجهول باشد یکی از نزدیکان شما طعمه بیماری می شود.

تعبیر خواب باران , تعبیرخواب باران , باران در خواب دیدن , jufdv o,hf fhvhk

تعبیر خواب باران و تگرگ

مشاهده باران بی وقت نیز در خواب نیکو نیست. مثلا در گرمای قلب الاسد که نزدیک کولر یا در فضای آزاد و روی پشت بام و در پشه بند خواب یده اید ببینید باران می بارد. این خواب به شما خبر از غمی می دهد که بیشتر جنبه عام دارد مخصوصا اگر در خواب ببینید که باران روی محله یا شهر می ریزد. اگر در خواب ببینید که باران می بارد و شما با آب باران( از ناودان یا آبی که در گودال های زمین جمع شده) دست و روی خود را می شوئید بسیار خوب است و شما را از سعادتی نزدیک مطلع می کند. از این خوب تر آن است که در خواب ببینید با آب باران وضو می گیرید. معبران اسلامی نوشته اند که گیرنده وضو با آب باران به زیارت حج می رود یا به زیارت اعتاب مقدس توفیق می یابد اما به طور کلی دست و رو شستن و وضو گرفتن با آب باران نشانه ایمنی است و رهائی و نجات از نگرانی و یاس و چنان چه از آن بنوشید دین خویش را می پردازید. اگر در خواب ببینید باران طوری به شدت و به حدت می بارد که رهگذران و مردم از بیم آن می گریزند و سر پناه می جویند دلیل بر آن است که برای آن مردم حادثه ای غیر قابل پیش بینی اتفاق می افتد. اگر باران طوری می بارد که سر و روی و لباس و کفش شما را خیس می کند به سفر می روید و از این سفر سودی عایدتان می گردد. اگر در خواب بینید که باران می بارد و شما صدای ریزش آن را می شنوید و از شنیدن آن خوشتان می آید و لذت می برید صاحب عنوان و شهرت و آوازه می شوید و چنان چه از شنیدن صدای آن خوشتان نیاید خواب بی اثر است و بی تفاوت.

تعبیر خواب باران , تعبیرخواب باران , باران در خواب دیدن , jufdv o,hf fhvhk

تعبیر خواب باران و برف

حضرت دانیال گوید: باران در خواب رحمت و برکت بود از خدای تعالی بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد. و خواب دیدن باران به وقت خویش نیکوتر است به وقتی که مردمان باران خواهند بهتر باشد. اما اگر آن باران خاص است، چنانکه بر یک جا باران سخت می بارید و جز آنجا جای دیگر نبارید این چنین، دلیل کند بر رنج و بیماری بر اهل آن موضع و سختی که به ایشان رسد. اگر بیند که باران آهسته می بارید، دلیل کند بر خیر و منفعت اهل آن موضع. اگربیند که اول سال یا اول ماه باران بارید، دلیل کندکه در آن سال یا در آن ماه فراخی و …

تعبیر خواب باران , تعبیرخواب باران , باران در خواب دیدن , jufdv o,hf fhvhk

تعبیر خواب باران سنگ

نعمت زیاد پیدا شود. اگر بیند که باران تیره و سخت بود که می بارید، دلیل کند بر بیماری که در آن هلاک شود. محمدبن سیرین گوید: اگر بدید که باران سخت نه به وقت خویش می بارید، دلیل است که در آن دیار، لشکر رنج و بلا رسد و اگر بیند که با آب باران مسح می کرد، دلیل که از ترس و بیم ایمن شود. اگر بیند که باران بر سر وی می بارید، دلیل بود که به سفر رود و با سود و منفعت بازآید.اگر بیند که باران بر سر مردمان چون طوفان می بارید، دلیل بود که در آن دیار مرگ مفاجات پدید آید. اگر بیند که از هر قطره باران آواز همی آید، دلیل است عزت و جاه او زیاد شود. اگربیند باران عظیم می بارید، چنانکه جوی ها از آن روان شد و زیانی بدو نرسید، دلیل که پادشاه تعصب کند وشر وی از خود بازدارد و اگر بیند از آن جوی ها نتوانست گذشت، دلیل که شر پادشاه از خود دفع سازد. اگر بیند که آب از هوا همی آید. به کردار باران، دلیل است که عذاب حق تعالی و بیماری در آن موضع پدید آید. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند به جای باران انگبین همی بارید، دلیل که نعمت و غنیمت در آن دیار بسیار باشد و هر چیز که بیند که از آسمان می بارید تاویلش از جنس آن چیز بود. اگر بیند که آب باران صاف و روشن بود، دلیل که بر قدر آن خیر و راحت بدو رسد. اگر بیند که آب باران تیره و ناخوش بود، دلیل که بر قدر آن رنج و بیماری کشد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن باران درخواب بر دوازده وجه است. اول: رحمت. دوم: برکت. سوم: فریاد خواستن. چهارم: رنج و بیماری. پنجم: بلا. ششم: کارزار. هفتم: خون ریختن. هشتم: فتنه. نهم: قحط. دهم: امان یافتن. یازدهم: کفر. دوازدهم: دروغ.

تعبیر خواب باران | باران در خواب دیدن | تعبیر خواب

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 24 مهر 1396

87 دیدگاه

 • فرانک ژانویه 2017 در 21:22

  باران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است. در خواب نیز چنین حالتی دارد مگر در چند مورد استثنائی

 • فاطمه ژانویه 2017 در 21:22

  عده ای از معبران سنتی عقیده دارند باران در خواب غم است

  • ناشناس اکتبر 2017 در 15:54

   سلام

 • ارمان ژانویه 2017 در 21:22

  خانم ایتانوس یونانی عقیده داشت باران نعمت است بخصوص اگر ببینید زیر باران ایستاده ایم.

 • ارش ژانویه 2017 در 21:23

  باران ملایم و دلپذیر در خواب ما مخصوصا اگر در فصلی باشد که انتظارش را داریم بسیار خوب است و نشانه نعمت و فرح و سلامتی است.

 • افسر ژانویه 2017 در 21:23

  مشاهده باریدن باران نیکو است مشروط بر این که باران همه جا فرو بریزد. اگر در خواب ببینید که مثلا پشت پنجره ایستاده اید و می بینید که باران می بارد و در همه جا یکسان فرو می ریزد بسیار خوب است ولی اگر در همین حالت ببینید که فقط در خانه شما باران می بارد و بام و در خانه های دیگر خشک است خوب نیست زیرا این باران اختصاصی در هر حالتی باشد از آمدن یک اندوه و غصه خبر می دهد. در این موقعیت که باران فقط در خانه شما می بارد بهتر است مراقب صحت و سلامت خود و افراد خانواده تان باشید

 • فرزانه ژانویه 2017 در 21:23

  ابن سیرین می گوید اگر بیننده خواب ببیند که باران در اول سال یا اول ماه می بارد در آن سال یا آن ماه نعمت فراوان می شود و مردم در رفاه خواهند بود

 • فهیمه ژانویه 2017 در 21:23

  اگر در خواب ما باران تند و سیل آسا باشد خوب نیست. باران با دانه ها و قطرات درشت به طوری که در خواب احساس کنید به صورت و سر شما می خورد از یک حادثه بد خبر می دهد مخصوصا روی سر فرود آمدن باران را اگر با شدت باشد میمون ندانسته اند.

 • فرهاد ژانویه 2017 در 21:24

  اگر بیننده خواب ببیند که باران می بارد اما رنگ قطرات آن تیره است یا اصولا رنگ طبیعی ندارد این باران از بیماری بیننده خواب خبر می دهد و چنان چه شما ایستاده باشید و دیگری را دست خوش چنین بارانی ببینید آن شخص بیمار می شود و اگر آن شخص که زیر باران است مجهول باشد یکی از نزدیکان شما طعمه بیماری می شود. مشاهده باران بی وقت نیز در خواب نیکو نیست. مثلا در گرمای قلب الاسد که نزدیک کولر یا در فضای آزاد و روی پشت بام و در پشه بند خواب یده اید ببینید باران می بارد.

 • صدرا ژانویه 2017 در 21:24

  این خواب به شما خبر از غمی می دهد که بیشتر جنبه عام دارد مخصوصا اگر در خواب ببینید که باران روی محله یا شهر می ریزد

 • ثریا ژانویه 2017 در 21:24

  اگر در خواب ببینید که باران می بارد و شما با آب باران( از ناودان یا آبی که در گودال های زمین جمع شده) دست و روی خود را می شوئید بسیار خوب است و شما را از سعادتی نزدیک مطلع می کند.

 • رضوان ژانویه 2017 در 21:24

  از این خوب تر آن است که در خواب ببینید با آب باران وضو می گیرید. معبران اسلامی نوشته اند که گیرنده وضو با آب باران به زیارت حج می رود یا به زیارت اعتاب مقدس توفیق می یابد اما به طور کلی دست و رو شستن و وضو گرفتن با آب باران نشانه ایمنی است و رهائی و نجات از نگرانی و یاس و چنان چه از آن بنوشید دین خویش را می پردازید.

 • یگانه ژانویه 2017 در 21:25

  اگر در خواب ببینید باران طوری به شدت و به حدت می بارد که رهگذران و مردم از بیم آن می گریزند و سر پناه می جویند دلیل بر آن است که برای آن مردم حادثه ای غیر قابل پیش بینی اتفاق می افتد.

  • 09376376907 اکتبر 2017 در 15:56

   سلامسلام

 • سما ژانویه 2017 در 21:25

  اگر باران طوری می بارد که سر و روی و لباس و کفش شما را خیس می کند به سفر می روید و از این سفر سودی عایدتان می گردد. اگر در خواب بینید که باران می بارد و شما صدای ریزش آن را می شنوید و از شنیدن آن خوشتان می آید و لذت می برید صاحب عنوان و شهرت و آوازه می شوید و چنان چه از شنیدن صدای آن خوشتان نیاید خواب بی اثر است و بی تفاوت.

 • شیما ژانویه 2017 در 21:25

  حضرت دانیال گوید: باران درخواب رحمت و برکت بود از خدای تعالی بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد. و خواب دیدن باران به وقت خویش نیکوتر است به وقتی که مردمان باران خواهند بهتر باشد. اما اگر آن باران خاص است، چنانکه بر یک جا باران سخت می بارید و جز آنجا جای دیگر نبارید این چنین، دلیل کند بر رنج و بیماری بر اهل آن موضع و سختی که به ایشان رسد

 • نفیسه ژانویه 2017 در 21:25

  اگر بیند که باران آهسته می بارید، دلیل کند بر خیر و منفعت اهل آن موضع. اگربیند که اول سال یا اول ماه باران بارید، دلیل کندکه در آن سال یا در آن ماه فراخی و … 
  نعمت زیاد پیدا شود.

 • نگین ژانویه 2017 در 21:25

  . اگر بیند که باران تیره و سخت بود که می بارید، دلیل کند بر بیماری که در آن هلاک شود. محمدبن سیرین گوید: اگر بدید که باران سخت نه به وقت خویش می بارید، دلیل است که در آن دیار، لشکر رنج و بلا رسد و اگر بیند که با آب باران مسح می کرد، دلیل که از ترس و بیم ایمن شود. اگر بیند که باران بر سر وی می بارید، دلیل بود که به سفر رود و با سود و منفعت بازآید

  • لیلا نوامبر 2017 در 02:28

   ممنون

 • نادر ژانویه 2017 در 21:26

  اگر بیند که باران بر سر مردمان چون طوفان می بارید، دلیل بود که در آن دیار مرگ مفاجات پدید آید.

 • نفس ژانویه 2017 در 21:26

  اگر بیند که از هر قطره باران آواز همی آید، دلیل است عزت و جاه او زیاد شود. اگربیند باران عظیم می بارید، چنانکه جوی ها از آن روان شد و زیانی بدو نرسید، دلیل که پادشاه تعصب کند وشر وی از خود بازدارد و اگر بیند از آن جوی ها نتوانست گذشت، دلیل که شر پادشاه از خود دفع سازد.

 • فاطمه ژانویه 2017 در 21:26

  . اگر بیند که آب از هوا همی آید. به کردار باران، دلیل است که عذاب حق تعالی و بیماری در آن موضع پدید آید. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند به جای باران انگبین همی بارید، دلیل که نعمت و غنیمت در آن دیار بسیار باشد و هر چیز که بیند که از آسمان می بارید تاویلش از جنس آن چیز بود.

 • شیما ژانویه 2017 در 21:26

  اگر بیند که آب باران صاف و روشن بود، دلیل که بر قدر آن خیر و راحت بدو رسد. اگر بیند که آب باران تیره و ناخوش بود، دلیل که بر قدر آن رنج و بیماری کشد.

 • مائده ژانویه 2017 در 21:26

  حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن باران درخواب بر دوازده وجه است. اول: رحمت. دوم: برکت. سوم: فریاد خواستن. چهارم: رنج و بیماری. پنجم: بلا. ششم: کارزار. هفتم: خون ریختن. هشتم: فتنه. نهم: قحط. دهم: امان یافتن. یازدهم: کفر. دوازدهم: دروغ.

 • مانی ژانویه 2017 در 21:27

  حضرت دانيال گويد:
  باران درخواب رحمت و بركت بود از خداي تعالي بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد. و خواب ديدن باران به وقت خويش نيكوتر است به وقتي كه مردمان باران خواهند بهتر باشد. اما اگر آن باران خاص است، چنانكه بر يك جا باران سخت مي باريد و جز آنجا جاي ديگر نباريد اين چنين، دليل كند بر رنج و بيماري بر اهل آن موضع و سختي كه به ايشان رسد. اگر بيند كه باران آهسته مي باريد، دليل كند بر خير و منفعت اهل آن موضع. اگربيند كه اول سال يا اول ماه باران باريد، دليل كندكه در آن سال يا در آن ماه فراخي و نعمت زياد پيدا شود. اگر بيند كه باران تيره و سخت بود كه مي باريد، دليل كند بر بيماري كه در آن هلاك شود.

 • مارال ژانویه 2017 در 21:27

  محمدبن سيرين گويد:
  اگر بديد كه باران سخت نه به وقت خويش مي باريد، دليل است كه در آن ديار، لشكر رنج و بلا رسد و اگر بيند كه با آب باران مسح مي كرد، دليل كه از ترس و بيم ايمن شود. اگر بيند كه باران بر سر وي مي باريد، دليل بود كه به سفر رود و با سود و منفعت بازآيد.اگر بيند كه باران بر سر مردمان چون طوفان مي باريد، دليل بود كه در آن ديار مرگ مفاجات پديد آيد. اگر بيند كه از هر قطره باران آواز همي آيد، دليل است عزت و جاه او زياد شود. اگربيند باران عظيم مي باريد، چنانكه جوي ها از آن روان شد و زياني بدو نرسيد، دليل كه پادشاه تعصب كند وشر وي از خود بازدارد و اگر بيند از آن جوي ها نتوانست گذشت، دليل كه شر پادشاه از خود دفع سازد. اگر بيند كه آب از هوا همي آيد. به كردار باران، دليل است كه عذاب حق تعالي و بيماري در آن موضع پديد آيد.

  • ناشناس نوامبر 2017 در 16:17

   عالیه

 • مریم ژانویه 2017 در 21:27

  ابراهيم كرماني گويد:
  اگر بيند به جاي باران انگبين همي باريد، دليل كه نعمت و غنيمت در آن ديار بسيار باشد و هر چيز كه بيند كه از آسمان مي باريد تاويلش از جنس آن چيز بود. اگر بيند كه آب باران صاف و روشن بود، دليل كه بر قدر آن خير و راحت بدو رسد. اگر بيند كه آب باران تيره و ناخوش بود، دليل كه بر قدر آن رنج و بيماري كشد.

 • محمد ژانویه 2017 در 21:27

  منوچهر مطيعي تهراني گويد:
  باران در بيداري و در زندگي روزمره ما موجب خير و برکت و نعمات الهي است. در خواب نيز چنين حالتي دارد مگر در چند مورد استثنائي . عده اي از معبران سنتي عقيده دارند باران در خواب غم است. خانم ايتانوس يوناني عقيده داشت باران نعمت است بخصوص اگر ببينيد زير باران ايستاده ايم. باران ملايم و دلپذير در خواب ما مخصوصا اگر در فصلي باشد که انتظارش را داريم بسيار خوب است و نشانه نعمت و فرح و سلامتي است. مشاهده باريدن باران نيکو است مشروط بر اين که باران همه جا فرو بريزد. اگر در خواب ببينيد که مثلا پشت پنجره ايستاده ايد و مي بينيد که باران مي بارد و در همه جا يکسان فرو مي ريزد بسيار خوب است ولي اگر در همين حالت ببينيد که فقط در خانه شما باران مي بارد و بام و در خانه هاي ديگر خشک است خوب نيست زيرا اين باران اختصاصي در هر حالتي باشد از آمدن يک اندوه و غصه خبر مي دهد. در اين موقعيت که باران فقط در خانه شما مي بارد بهتر است مراقب صحت و سلامت خود و افراد خانواده تان باشيد. ابن سيرين مي گويد اگر بيننده خواب ببيند که باران در اول سال يا اول ماه مي بارد در آن سال يا آن ماه نعمت فراوان مي شود و مردم در رفاه خواهند بود. اگر در خواب ما باران تند و سيل آسا باشد خوب نيست. باران با دانه ها و قطرات درشت به طوري که در خواب احساس کنيد به صورت و سر شما مي خورد از يک حادثه بد خبر مي دهد مخصوصا روي سر فرود آمدن باران را اگر با شدت باشد ميمون ندانسته اند. همين طور است اگر بيننده خواب ببيند که باران مي بارد اما رنگ قطرات آن تيره است يا اصولا رنگ طبيعي ندارد اين باران از بيماري بيننده خواب خبر مي دهد و چنان چه شما ايستاده باشيد و ديگري را دست خوش چنين باراني ببينيد آن شخص بيمار مي شود و اگر آن شخص که زير باران است مجهول باشد يکي از نزديکان شما طعمه بيماري مي شود. مشاهده باران بي وقت نيز در خواب نيکو نيست. مثلا در گرماي قلب الاسد که نزديک کولر يا در فضاي آزاد و روي پشت بام و در پشه بند خوابيده ايد ببينيد باران مي بارد. اين خواب به شما خبر از غمي مي دهد که بيشتر جنبه عام دارد مخصوصا اگر در خواب ببينيد که باران روي محله يا شهر مي ريزد. اگر در خواب ببينيد که باران مي بارد و شما با آب باران( از ناودان يا آبي که در گودال هاي زمين جمع شده) دست و روي خود را مي شوئيد بسيار خوب است و شما را از سعادتي نزديک مطلع مي کند. از اين خوب تر آن است که در خواب ببينيد با آب باران وضو مي گيريد. معبران اسلامي نوشته اند که گيرنده وضو با آب باران به زيارت حج مي رود يا به زيارت اعتاب مقدس توفيق مي يابد اما به طور کلي دست و رو شستن و وضو گرفتن با آب باران نشانه ايمني است و رهائي و نجات از نگراني و ياس و چنان چه از آن بنوشيد دين خويش را مي پردازيد. اگر در خواب ببينيد باران طوري به شدت و به حدت مي بارد که رهگذران و مردم از بيم آن مي گريزند و سر پناه مي جويند دليل بر آن است که براي آن مردم حادثه اي غير قابل پيش بيني اتفاق مي افتد. اگر باران طوري مي بارد که سر و روي و لباس و کفش شما را خيس مي کند به سفر مي رويد و از اين سفر سودي عايدتان مي گردد. اگر در خواب بينيد که باران مي بارد و شما صداي ريزش آن را مي شنويد و از شنيدن آن خوشتان مي آيد و لذت مي بريد صاحب عنوان و شهرت و آوازه مي شويد و چنان چه از شنيدن صداي آن خوشتان نيايد خواب بي اثر است و بي تفاوت.

 • مازیار ژانویه 2017 در 21:28

  لوک اويتنهاو مي گويد :
  باران : استفاده ، سود
  بوران : بهبودي در اوضاع
  باران و آفتاب با هم : يک تحول خوشايند اتفاق خواهد افتاد

 • محمد ژانویه 2017 در 21:28

  يوسف نبي عليه السلام گويد:
  ديدن باران ايمني و فراخي بود

 • برنا ژانویه 2017 در 21:28

  اچ ميلر مى‏گويد:
  ديدن باران در خواب، نشان دهنده‏ى آن است كه زندگى شما وضع بهترى پيدا خواهد كرد. اگر در خواب ببينيد كه زير باران خيس شده‏ايد، به اين معنا است موضوعى كه هيچ اميدى به آن نداشتيد باعث خشنودى شما مى‏شود. اگر در خواب ببينيد هنگام بارش باران، خورشيد در آسمان حضور دارد، به اين معنا است كه سرانجام ناراحتى و گرفتارى به پايان مى‏رسد.

 • ثریا ژانویه 2017 در 21:28

  اگر خواب ببينيد هنگام بارندگي در خيابان هستيد ، علامت آن است كه از تفريح و گردش لذت خواهيد برد و خوشبختي در خانة شما را خواهد كوبيد .

 • غریبه ژانویه 2017 در 21:28

  اگر خواب ببينيد از دل ابرهايي تيره باران مي بارد ، علامت آن است كه نسبت به انجام و ظايف خود نوميد و دلسرد خواهيد شد .

 • ترانه ژانویه 2017 در 21:29

  اگر خواب ببينيد در آغاز بارندگي مي كوشيد به زير سر پناهي برويد تا خيس نشويد ، نشانة‌آن است كه در طراحي و به ثمر رساندن نقشه هايتان كامياب خواهيد شد .

 • زیور ژانویه 2017 در 21:29

  اگر خواب ببينيد از پنجره اي به قطرات باران نگاه مي كنيد ، نشانة آن است كه در كسب ثروت پيروز خواهيد شد .

 • زهرا ژانویه 2017 در 21:29

  شنيدن صداي ضربه هاي باران بر سقف ، علامت آن است كه از شادماني و نشاط خانوادگي لذت خواهيد برد و همچنين در كسب ثروتي اندك موفق خواهيد شد .

 • فرانک ژانویه 2017 در 21:30

  اگر خواب ببينيد هنگام بارندگي از سقف خانه آبي زلال چكه مي كند ، علامت آن است كه به دام لذتي نامشروع خواهيد افتاد . اما اگر چكه هاي آب گل آلود باشد ، نشانة آن است كه تغيير و تحولي در زندگي شما روي خواهد داد .

 • کوروش ژانویه 2017 در 21:30

  اگر خواب ببينيد هنگام گوش سپردن به صداي باران از ناتمام گذاشتن و ظيفه اي تأسف مي خوريد ، علامت آن است كه از چيزي لذت خواهيد برد كه باعث زيان رساندن به ديگران خواهد شد

 • کامران ژانویه 2017 در 21:30

  اگر خواب ببينيد باران بر ديگران فرو مي بارد ، علامت آن است كه دوستان نسبت به شما اعتماد خود را از دست خواهند داد .

 • مریم ژانویه 2017 در 21:31

  اگر دختري خواب ببيند زير باران به خيابان مي رود و لباس او خيس و كثيف مي شود ، علامت آن است كه با بي احتياطي تسليم لذتي احمقانه مي شود و براي همين عمل مورد سوء ظن دوستان قرار مي گيرد .

 • مرجان ژانویه 2017 در 21:32

  اگر خواب ببينيد باران بر حيوانات مزرعه اي فرو مي بارد ، علامت آن است كه از محيطهاي اجتماعي ، كه در آن قرار خواهيد گرفت ، دلسرد و نوميد خواهيد شد .

 • دیدار ژانویه 2017 در 21:33

  وقتی تو خواب ببینی از شدت بارون سیل اومده و تو هم داری از پشت پنجره نگاه میکنی تعبیرش چیه؟؟لطفا هرچه سریعتر جواب بدین بهم عجله دارم

 • بهار ژانویه 2017 در 21:33

  توخواب ديدم باران مياده ولي خيش نشدم

 • بهانه ژانویه 2017 در 21:34

  سلام خوب بود ولی بعضی کلمه ها که تو ذهن آدمه نیستش اگه زحمتی نیست اونارم بذارین ممنون.

 • قادر ژانویه 2017 در 21:35

  تو بارون داشتم می دویدم کفشام از پام در اومد. تو بارون پا برهنه می دویدم

 • عسل ژانویه 2017 در 21:35

  slm.khob bod.mer30

 • غزل ژانویه 2017 در 21:35

  از سقف خونه بارون تند بباره تعبيرش چيه!!!

 • رویا ژانویه 2017 در 08:26

  با سلام و تشکر . خواب دیدم ویلای خواهرم آتش گرفته و همه مردم برای خاموش کردن آتیش تلاش میکنن . و یک دفعه بارون تندی میاد و به خاموش کردن آتیش کمک میکنه و من هم گریه میکنم و رو به آسمان فریاد میزنم که بارون ببار .

 • فهیمه فوریه 2017 در 14:52

  سلام من خواب دیدم که تو مدرسه بعد یهو ازآسمون مثل یه سطل آب به رنگ زرد رو سر دوستم بعد یهو دوستم جیغ کشید و فرار کرد بعد یهو مثل یارون از آسمان اسید میریخت بعد یهو از خواب پریدم

 • شیرین فوریه 2017 در 14:53

  سلم م میشه تعبیر خواب منو حتما بهم بگین چون خیلی مهمه. ممنون. من دیشب خواب دیدم که داشت بارون شدید میومد خیلی جوری که تا حالا بارون انقدر شدید ندیده بودم . و بعد از اینکه من به حاجتی رسیدم خدا رو شکر میکردم و از باران دلت می بردم و با بشقاب مانندی اب بارون و که تو بشقاب می ریخت میخوردم خواهش میکنم تعبیرش بگید ممنون

 • شهاب فوریه 2017 در 14:54

  سلام من در خواب دیدم باران ب صورت قطرات فراوان ب صورتی ک سیل از آسمان بیایید بر هر چیزی ک فرود میومد خراب میکرد بر سقف خانه ک میومد فقط صدای وحشتناک ولی از سقف آب نمیومد ی سر پناهی برا گوسفندان داشتیم اونو خراب کرد و ی س چهار تایی تلف شدن

 • شیدا فوریه 2017 در 14:54

  بارون خىىىىىىلى شدىد بود ومن زىر بارون اىستادھ بودم و گرىھ ھاى بدی مىکردم جوری زجھ مىزدم ک تا ب حال تو بىدارى ندیده بودم دونھ ھاى بارون خىلى بزرگ بود ا ندازه ى گردو بودندد

 • شهاب فوریه 2017 در 14:54

  نزدیکی های صبح حدود ساعت 4 تا5 صبح خوای دیدم که سقف خانه به دلیل بارش باران ریزش کرده و من و خانواده را دچار ترس و واهمه نمود . پس از ریزش، باران دلچسبی وارد خانه می شود. درخواب وقتی دلیل ریزش را بررسی کردم متوجه شدم که به جای تیرآهن از قوطی در مصالح سقف استفاده شده و این حجم از باران خارج ازتوان سقف بوده.

 • شیما فوریه 2017 در 14:54

  سلام من در خواب دیدم ک باران می بارد و شخصی ک بهش علاقه دارم زیر باران ایستاده و تمام لباسهایش خیس خیس شده و قطرات باران را روی پیشانی اون می بینم و در زیر باران دستم را می گیرد لطفا تعبیرشوبرام ب ایمیلم بفرستین

 • غریبه فوریه 2017 در 14:54

  خسته نباشین من خواب دیدم که همسرم زیر بارون خابش برده اگه ممکنه

 • مریم فوریه 2017 در 14:55

  سلام من خواب دیدم خونه پدرم در اثر باران خراب شده میشه بگین تعبیرش چی میشه ممنون میشم.

 • شکوه فوریه 2017 در 14:55

  سلام من خواب دیدم خواهرم زیر باران ایستاده و باران بر سرش میبارد و همچنان با لبخند و شادی به من نگاه میکرد و کارهایش را انجام میداد

 • شیدا فوریه 2017 در 14:55

  سلام :
  من خواب دیدم که باران شدید است و خانه ماه آب پر شده
  آب پاک و صاف است .
  تعبیر این چه میباشد .؟؟؟؟
  لطف نموده ارسال خواهند فرمود.

 • بهار فوریه 2017 در 14:55

  من خواب دیدم که زیر بارونم و برای براورده شدن حاجتی که 6 سال منتظرشم دارم دعا میکنم و با این علم که میدونستم که زیر بارون دعا خیلی خوبه

 • فرهاد فوریه 2017 در 14:56

  باران می بارید آب باران که همراه گل ولای است جاری شده بود ومن در آن شنا می کردم البته شنا زیاد بلدنیستم و در خواب هم به صورت ناشیانه شنا می کردم.و غرق نشدم .با سلام3

 • دانش فوریه 2017 در 14:56

  مدتی است مشکلی دارم یکی از دوستانم خواب دیده زیر بارون به اتفاق هم برای آن مشکل دعا میکردیم لطفا تعبیرش را بیان کنید

 • رضا فوریه 2017 در 14:56

  با سلام من بیشتر اوقات در خواب مبینم که در کلاس درسم در دانشگاه و گاهی اوقات میبینم نزدیک امتحانات است و من دیر میفهمم و منو استرس میگیره ویا دیر به سر کلاس میروم ممنون میشم جواب بدید مچکرم.

 • لعیا فوریه 2017 در 14:57

  من خواب دیدم داره بارون شدیدی میاد منم تو صف نماز بودم و داشتم نماز میخوندم باران خیلی قشنگی بود

 • باران فوریه 2017 در 14:57

  سلام لطفا اگر توانستین خواب مرا تعبییر کنین و ب ایمیل من بفرستین.من درخواب دیدم ک سقف خوانه امان سوراخ شده است و ب شدت از ان آب میریزد

 • سجاد فوریه 2017 در 14:57

  من خواب دیدم در زیر باران شدید داشتم برای رفع مشکلاتم دعا میخاندم

 • دریا فوریه 2017 در 14:57

  سلام من در همان شبي كه مادر همسرم فوت كرده بود خواب ديدم ايشان با لباس سفيد و محجبه مرا در آغوش گرفت و بدون كلامي حرف به روي من لبخند زد و با دست راست خود به نشانه آفرين بر پشت من زد به نظر شما تعبيرش چه ميتواند باشد؟

 • اشکان فوریه 2017 در 14:57

  من خواب دیدم باران میباره اب زیادی از کوه سرازیر شده و گل الود هم هست و همه جا رو اب گرفته کوچه خیابون حیاط. ولی باران اهسته و شفافه ممنون میشم تعبیرشو برام بذارید.

 • غزلغ فوریه 2017 در 14:58

  من زن بارداری هستم سه چهار بار هست درخوابم خواب باران وسیل وحتی آوارگی از ااز این باران میبینم تعبیرش چسیت

 • یاسین فوریه 2017 در 14:58

  من خواب دیدم استخر خونمون خالی بود بعد بارون بارید و پر از اب شد وقتی بارون بند اومد اب بارونم از درپوش کف استخر تخله شد و خالی شد انگار از اول در پوش نداشت

 • ستایش فوریه 2017 در 14:58

  همچنین در خواب صدای صاعقه را می شنیدم ولی صاعقه نمی دیدم و حس کردم رایانه ام سوخت و قطعه ای دیگر هم احتمالا سوخت ولی مطمئن نیستم که سوخته بود خیلی نگرانم لطفا تعبیرش رو بهم بگین شاید بهم کمکی بکنه تا پیشگیری کنم

 • شیرین فوریه 2017 در 14:59

  من خواب دیدم زیر ی باران شدید منو مامانم گریه میکنیم این باران شدید تو خونمون میاد از همه جا میاد داخل رو سر ما ما هم داریم گریه میکنیم خواهشنا تعبیرش کنین

 • شیما فوریه 2017 در 14:59

  سلام من خواب دیدم باران شدیدی میاد و من زیر باران با ناراحتی دارم راه میرم تعبیرش چیه ؟

 • مریم فوریه 2017 در 14:59

  سلام من خواب دیدم واسه حاجتی که یک ساله تو بیداری دعا میکنم در خواب زیر بارون ایستادم و دعا میکنم و از فاطمه زهرا میخوام که حاجتمو بده .لطفا تعبیر خوابمو به ایمیلم بفرستین

 • باربد فوریه 2017 در 14:59

  من خواب دیدم باران شدیدی میبارید فکر کنم تو فصل بهار بود تعبیرش چیه؟

 • بابک فوریه 2017 در 14:59

  تعبیرخواب نشتی دادن سقف خونه از بارندگی ؟ممنون ازلطفتون

 • شیما فوریه 2017 در 15:00

  من خواب دیدم از آسمان کاه می‌بارد تعبیر این خواب چیه.

 • غریبه فوریه 2017 در 15:00

  سلام.بارش بارانی که تو خواب دیدم اود توی خونه و همه جا خیس شد….تعبیرش چیه؟ مرسی

 • غریبه فوریه 2017 در 15:00

  خواب دیدم باران میاید و من دنبال لباس و کفش مناسب باران میگشتم.

 • ❤❤ فوریه 2017 در 16:15

  من خواب دیدم تو ماشین نشستم بارون خیلی شدید بود همه جا میبارید شیشه ماشینم بخار کرده بود اما خیلی شدید بود خوشخالم بودیم

 • مریم مارس 2017 در 13:18

  سلام من هر چند وقت یه بار خواب آب میبینم که میتونه بارون یا دریا یا رودخانه یا دریاچه یا آبشار ……. که توی خوابم یه نفر که یه آقا هست همیشه ثابته که اونو دوس دارم و اون شخص احساس منو میدونه ولی من هیچی از احساس اون نمیدونم الان بیشتر از 6 ماه که این خوابو میبینم اگه کسی میدونه بگه لطفا ممنون

 • فرزانه می 2017 در 21:25

  سلام من خواب دیدم که داخل خونمون با اینک سقف داشت داشت بارون میومیومد تعبیرش چی میشه
  ؟

 • فرح ژوئن 2017 در 04:32

  سلام ،من خيلي كم خواب ميبينم ولي معمولا خوابهاي خاصي ميبينم ووقتي بيدار ميشم هم احساس خاصي دارم .ما يك تابلوي فرش خيلي باارزش داريم كه طرح نماد پادشاهان ايراني وشمشير حضرت علي (ع)
  بروي اون بافته شده.من خواب ديدم فرش كف زمين درسالن خانه پهن بود وبارون ذلالي فقط بروي ان ميباريد بطوري كه روي فرش اب جمع شده بود .
  يك مارمولك سياه وخيلي بزرگ (إز سوسمار خيلي بزرگتر )با ٦دست وپا إز قسمت ديگر سالن كه بارون نميباريد بسمت در ميرفت .وكمي بعد إز ديوارنزديك من بسمت پشت بام بالار رفت .من همه ي اينهارو إز بالا ميديدم.لطفا راهنمايي كنين .
  تشكر

 • ناشناس آگوست 2017 در 05:12

  باسلام من خوال داخل کویر ه ستم با یک نفر دیگه لطفا منو راهنمایی کنید بعدش بارا ن می بارد نا گهان در عالم خواب سپارخ های ماری می ببینم و یک ماری که میخواد منو نیش بزنه ل

 • ناشناس آگوست 2017 در 05:12

  باسلام من خوال داخل کویر ه ستم با یک نفر دیگه لطفا منو راهنمایی

  کنید بعدش بارا ن می بارد نا گهان در عالم خواب سپارخ های ماری می ببینم و یک ماری که میخواد منو نیش بزنه ل

 • asalllllllll ژانویه 2018 در 13:18

  سلام جواب تعبیر خواب منو خواهش میکنم زود بدین

  من تو خواب دیدم به همراه کسی ک دوسش دارم تو پشت در وایسادم دارم ب بارش بارون نگامیکنم و دوتا داداشم دارن زیر باران میرقصند و بازی میکنن منم رفتم بلوز داداشامو دراوردم بعد اونکی دوسش دارم بهم گف چرا اینکارو کردی منم با خودم گفتم داداشام سرما میخورند رفتم و دوباره لباس هارو تنشون کردم

 • رضا بهرامی آگوست 2018 در 12:46

  سلام تعبیر خواب فقط دست یوزارسیفه????

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.