همه چیز در مورد “تعبیر خواب عسل” خوردن و خریدن با موم

تعبیر خواب عسل | تعبیرخواب عسل | tabire khab

تعبیر خواب عسل,تعبیر خواب عسل با موم,تعبیر خواب عسل خوردن,تعبیر خواب عسل خریدن,تعبير خواب عسل خوردن,تعبیر خواب عسل امام صادق,تعبیر خواب عسل ابن سیرین,تعبیر خواب عسل گرفتن,تعبیر خواب عسل دادن,تعبیر خواب عسل و گردو,تعبیر خواب عسل با موم ابن سیرین,تعبیر دیدن عسل با موم در خواب,تعبیر خواب عسل خوردن مرده,تعبیر خواب خوردن عسل با موم,تعبیر خواب خوردن عسل چیست,تعبیر خواب دیدن عسل خوردن,تعبیر خواب نان و عسل خوردن,تعبير عسل خوردن در خواب,تعبیر خواب خوردن کره و عسل,تعبیرخواب خوردن عسل در خواب,تعبير خواب عسل خريدن,تعبیر خواب خرید عسل,تعبیر خواب فروش عسل,تعبیر عسل خریدن در خواب,تعبیر خواب عسل گرفتن از مرده,تعبیر خواب عسل هدیه گرفتن,تعبیر خواب عسل دادن به مرده,تعبیر خواب عسل دادن مرده,تعبیر خواب عسل دادن به دیگران,تعبیر خواب عسل هدیه دادن

تعبیر خواب عسل , تعبیرخواب عسل , عسل در خواب دیدن

تعبیر خواب عسل

خواب عسل یک خواب جذاب و شیرین است.اگر شما هم عسل در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب عسل هستید می تواند یک مقاله کامل در مورد تعبیرخواب عسل را در اینجا ببینید

تعبیر خواب عسل از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب عسل سه چیز می تواند باشد

روزی حلال – منفعت – به مراد دل رسیدن

ترانگبین نیز روزی است که بدون منت به او میرسد

تعبیر خواب عسل , تعبیرخواب عسل , عسل در خواب دیدن

تعبیر خواب عسل با موم

تعبیر خواب عسل از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب عسل منفعت مالی و کردار نیک است چرا که بسیاری از بیماری ها را درمان می کند

تعبیر خواب عسل از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب عسل بسیار خوب است

عسل در خواب دیدن دلالت بر سود و پول و روزی است که بدون سختی به دست می آید

تعبیر خواب عسل از دید معبران قدیمی ارثی است که به یکباره می رسد

تعبیر خواب عسل در ظرف سیاه و غیرطبیعی نیرنگی است که به شما می زنند

تعبیر خواب عسل تلخ و غیر شیرین نیرنگ است

تعبیر خواب عسل , تعبیرخواب عسل , عسل در خواب دیدن

تعبیر خواب عسل خوردن

تعبیر خواب عسل از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب خوردن عسل دوستی جدید است

تعبیر خواب تماشا کردن عسل خوشبختی و عاقبت بخیری است

تعبیر خواب انتخاب کردن عسل کارهای سودمند است

تعبیر خواب نیش خوردن از زنبور عسل این است که طعم حسادت دیگران را می چشید

تعبیر خواب کشتن زنبور عسل سرکوب دشمنان است

تعبیر خواب عسل , تعبیرخواب عسل , عسل در خواب دیدن

تعبیر خواب عسل خریدن

تعبیر خواب عسل از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب عسل میراث است

تعبیر خواب نبات و عسل و گل و شکر مربوط به سلامتی است

تعبیر خواب عسل از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب خوردن عسل کسب ثروت زیاد است

تعبیر خواب دیدن عسل در خواب مال و منال زیاد است و تمایلات غیر اخلاقی است

تعبیر خواب عسل , تعبیرخواب عسل , عسل در خواب دیدن

تعبير خواب عسل خوردن

ابراهيم كرماني درباره خواب عسل می گويد

عسل در خواب، غنيمت بود از مال ها و نيكي بود از كردارها، زيرا كه در وي شفاي دردها است و شهد روزي بسيار بود.

حضرت امام جعفر صادق درباره خواب عسل می فرمايد

خوردن عسل درخواب بر سه وجه است.

اول: روزي حلال،

دوم: منفعت،

سوم: به مراد دل رسيدن .

ترانگبين روزي بود كه بي منت بدو رسد

تعبیر خواب عسل , تعبیرخواب عسل , عسل در خواب دیدن

تعبیر خواب عسل امام صادق

منوچهر مطیعی درباره خواب عسل می گويد

انگبين يا عسل در خواب ديدن نيکو است. انگبين در خواب مال است، سود است، پول است و بخصوص پولي است که بدون زحمت و تکاپو عايد بيننده رويا مي شود. برخي از معبران، انگبين را ميراث نوشته اند و ذکر کرده اند که انگبين ميراث يا دفينه و يا سپرده اي است که شما از وجود آن اطلاع نداريد و اگر داشته باشيد در مورد مالکيت آن مطمئن نيستيد لذا از يافتن و ديدنش ذوق زده و متعجب خواهيد شد. چنان چه در خواب ببينيد که ظرفي مملو از انگبين به شما مي دهند رنگ آن را مورد توجه قرار دهيد. اگر رنگ آن طبيعي نباشد و فرضا سياه بزند گوياي آن است که نيرنگي به شما زده مي شود. عسل و انگبين تلخ يا داراي هر مزه ديگري که شيرين نباشد شکست و ناکامي است و چنان چه کسي چنين انگبيني به شما داد اين ناکامي را از جانب او تحمل خواهيد کرد.

تعبیر خواب عسل , تعبیرخواب عسل , عسل در خواب دیدن

تعبیر خواب عسل ابن سیرین

لوک اویتنهاو درباره خواب عسل می گويد

عسل

خوردن عسل : دوستي تازه

تماشاي عسل : خوشبختي و کاميابي

انتخاب کردن آن : کارهاي سودمندي انجام خواهد شد

تعبیر خواب عسل , تعبیرخواب عسل , عسل در خواب دیدن

تعبیر خواب عسل گرفتن

حضرت یوسف ع درباره خواب عسل می گويد

ديدن انگبين ميراث بود

ديدن نبات و شکر و انگبين و گل و شکر و مانند آن تعلق به ايمني دارد

آنلی بیتون درباره خواب عسل می گويد

خوردن عسل در خواب ، نشانة كسب ثروتي قابل توجه است .

ديدن عسل در خواب ، علامت كسب ثروت و راحتي است و داشتن تمايلات مادي و غيراخلاقي

تعبیر خواب عسل | عسل در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 104 عدد

 • در خواب دیدم که یک زن با قاشق عسل بهم میداد

  • عسل به این نحو نیرنگ است… خدعه ای از سوی یک زن در راه است… آماده باش…

  • خوش بحالت داداش اون زن تو رو به کام میرسونه

 • خواب دیدم ک داخل یک درخت درحیاط خانه خودمان یک عسل بود بیرون اوردم خوردم و به اطرافیان هم دادم تعبیر چیست

  • فکر نکنم به کامش برسونه شاید سرکوبش کنه☺

 • خواب دیدم ک داخل یک درخت درحیاط خانه خودمان یک عسل بود بیرون اوردم خوردم و به اطرافیان هم دادم تعبیر چیست

  • ارثی از نزدیکترین افراد در گذشته تان به شما خواهد رسید که وظیفه تقسیم بین وراث با شماست…

   • بسیار عالی، نشانگر این است که به شما مال و ثروتی میرسد و شما از کمک به دیگران دریغ نمیکنید.

 • سلام
  خواب دیدم جایی هستم و اون خونه پر از عسل هست حتی زیر پاها و از سقف هم عسل چکه میکرد با همسرم گوشه ای نشسته بودم و این زیبایی رو تماشا میکردم و بی اختیار ی قاشق از این عسلها خوردیم.ممنون میشم تعبیر رو بفرمایید

 • سلام خسته نباشید شوهرم خواب دیده بارون شدیدی میزده که شهررو سیل برده بوده.بعدما با قایق رفتیم در یه مغازه عسل خریدیم شوهرم میگه تو خواب از اون عسل خورده وقعا خوشمزه و شیرین بوده.ممنون میشم اگر تعبیرشو بهم بگید

 • ممتون

  • خواب دیدم که شخصی قاشق پر از عسل را با نماز میخورد . تعبیر کنبد لطفا

 • تعبیر خواب خریدن کره و عسل بر روب نان توسط شوهرم که قصد جدایی داریم

  • خواب دیدم دو ظرف عسل خریدم وقتی به منزل رسیدم بیشتر عسل ها با موم روی قسمت های مختلف فرش ریخته بود ومن ناراحت که چگونه فرش را تمیز کنم!

 • سلام من خواب دیدم که از عمم در خواست خوراکی کرده بودم بعد اون رفت از یه جایی چیزی قایم کرده بود چنتا ظرف عسل در آورد داد بهم منم گفتم من عسل نخواسته بودم اونم گفت نگه دار اونی که میخوای هم الان میدم اینارو هدیه میدم بهت

 • با درود
  در خواب دیدم پیرزنی بهم تعارف کرد عسل ازش بخرم خیلی مشتاق بودم بخرم اما پشیمان شدم پولم کم بود اما عسلش خیلی خوشرنگ بود

 • برعکس همه من خواب دیدم تو طبیعت جایه خیلی بکری بود یه سخره پر عسل بدون زنبور شروع کردم ب خوردن

  • سلام من خواب ديدم به طبيعت رفتم و در تپه اى عسل بدون موم و زنبور ديدم و خواردم و بقيه اش هم خواستم به خانه ببرم

  • پاسخ

 • سلام.من با پسرعمم ازدواج کردم.قبل عقد عمه ام گفت من خیلی وقت پیش خواب دیدم که شما قراره باهم ازدواج کنین منم رفتم از فلان سید مقداری پول خواستم برای شما اما اون به من عسل داد.تعبیرش چیه؟
  ممنون

 • خواب دیدم در ددستم عسل هست

 • خواب دیدم در ددستم عسل هست

  • خواب دیدم رفتم زیر کندوی عسل دیدم داره عسل میریزه ازش یه ظرف برداشتم و پُرش کردم و خوردم ولی بعد از چند دیقه تمام دندونام ریخت.

 • سلام.من خواب دیدم که چن نفرقصد مجازات یک نفرو دارن.بعد اونو انداختن توی یه کوزه خیلی بزرگ بعد تو کوزه عسلای خوش رنگ ریختن ..بعد یه عااالمه زنبور عسل رفتن تو کوزه و اون مرده رو تا توستن نیش زدن..تعبیرش چیه؟

 • خواب دیدم رفتم زیر کندوی عسل دیدم داره عسل میریزه ازش یه ظرف برداشتم و پُرش کردم و خوردم ولی بعد از چند دیقه تمام دندونام ریخت.

 • شوهرم خواب دید عسل خرید کپک زده و به فروشنده پس داد

 • سلام من خواب دیدم عسل باموم درظرف ماهیتابه ای است ومن دارم بانون عسل طبیعی میخورم وکندوهای زنبورهم توی غاری بودن لطفا تعبیرش رابگوید

 • انگبین یا عسل در خواب دیدن نیکو است. انگبین در خواب مال است، سود است، پول است و بخصوص پولی است که بدون زحمت و تکاپو عاید بیننده رویا می شود. برخی از معبران، انگبین را میراث نوشته اند و ذکر کرده اند که انگبین میراث یا دفینه و یا سپرده ای است که شما از وجود آن اطلاع ندارید و اگر داشته باشید در مورد مالکیت آن مطمئن نیستید لذا از یافتن و دیدنش ذوق زده و متعجب خواهید شد. چنان چه در خواب ببینید که ظرفی مملو از انگبین به شما می دهند رنگ آن را مورد توجه قرار دهید. اگر رنگ آن طبیعی نباشد و فرضا سیاه بزند گویای آن است که نیرنگی به شما زده می شود. عسل و انگبین تلخ یا دارای هر مزه دیگری که شیرین نباشد شکست و ناکامی است و چنان چه کسی چنین انگبینی به شما داد این ناکامی را از جانب او تحمل خواهید کرد.

 • لوک اويتنهاو مي گويد :
  عسل
  خوردن عسل : دوستي تازه
  تماشاي عسل : خوشبختي و کاميابي
  انتخاب کردن آن : کارهاي سودمندي انجام خواهد شد

 • آنلي بيتون مى‏گويد:
  1ـ خوردن عسل در خواب ، نشانة كسب ثروتي قابل توجه است .

  2ـ ديدن عسل در خواب ، علامت كسب ثروت و راحتي است و داشتن تمايلات مادي و غيراخلاقي

 • يوسف نبي عليه السلام گويد:
  ديدن انگبين ميراث بود
  ديدن نبات و شکرو انگبين وگل وشکر ومانند آن تعلق به ايمني دارد

 • سلام. من مجرد هستم و متاسفانه هنوز بختم باز نشده و مشکل زیاد دارم. مادرم برام خواب دیده که عروس شدم و میخواهم عقد کنم و چاق شدم(چون من لاغر اندام هستم تقریبا) و یک شیشه ی بزرگ و پر عسل در کناره من بوده. لطفا خواهش می کنم تعبیره این خوابم که اولا عقد کردم و عروس شدم و دوم کمی چاق شدم وسوم عسلی که کنارم بوده چیه. توروخدا تعبیرشونو بهم ایمیل کنید. تشکر می کنم از سایت خوبتون.

  • خیلی خوبه انشاالاه که به مردات میرسی

 • خواب دبدم یک ظرف پر از عسل که رنگش قرمز بود فقط نگاهش کردم ولی بهم ندادن

  • مبارکه انشاالله….

 • با سلام.من خواب دیدم دوتا زنبور عسل در اتاقم هست یکی از انهارا داخل یک ظرفی کردیم اما اون یکی فرار کرد وقتی زیر کتاب هایم را دیدم… دیدم اون زنبور ک فرار کرده بود همینطور داره بزرگ میشه و اطراف بدنش پر از عسل بود.لطفا تعبیر کنید

 • خواب دیدن عسل شیرینی میاره

 • تعبير عسل همان است که درباره شهد و انگبين گفته شد.

 • حضرت امام جعفر صادق فرماید :

  خوردن عسل درخواب بر سه وجه است.

  اول: روزی حلال،

  دوم: منفعت،

  سوم: به مراد دل رسیدن .

  ترانگبین روزی بود كه بی منت بدو رسد

 • آنلی بیتون میگوید :

  ۱ـ خوردن عسل در خواب ، نشانة كسب ثروتی قابل توجه است .

  ۲ـ دیدن عسل در خواب ، علامت كسب ثروت و راحتی است و داشتن تمایلات مادی و غیراخلاقی .

 • دیدن و خوردن عسل در خواب بسیار نیکوست و معبران کهن آنرا به علم و دانش تعبیر کرده اند. خوردن عسل مال حلالی است که نصیب خواب بیننده می شود و شاید هم سود و پولی است که بدون زحمت بدست می آید.

  بعضی از معبران عسل را رسیدن میراث می دانند و نوشته اند که عسل میراث و یا گنج و سپرده و مالی است که شما از آن بی اطلاع هستید و در صورتیکه مالک آن شوید ذوق زده و شادمان می گردید. در واقع اگر چنین هم نباشد، سود و عایدی و پولی است که نصیب خواب بیننده می شود و او را مسرور می سازد.

  اگر ببینید که عسل می خورید حادثه ای باعث شوق و شعف شما می شود.

  اگر عسل از دستتان به زمین بریزد مال خود را از دست می دهید.

  اگر عسل رنگ غیر طبیعی داشت، شخصی به شما نیرنگ خواهد زد.

  اگر هنگام برداشتن عسل از کندو زنبوری آنجا دیدید، نشان آنست که زنی خوش بیان و با اخلاق سر راهتان قرار می گیرد.

  اگر در خواب آنرا خوردید و تلخ و بدمزه بود، نشان شکست و ناکامی است.

 • از اعصار گذشته مردم علاقه مند بودند که آینده را پیش بینی کنند لذا برای این منظور اقوام مختلف علوم متنوعی را خلق کرده اند مانند ستاره شناسی ، تعبیر خواب ، طالع بینی ، فال قهوه ، روانشناسی رنگها ، کف بینی ، عدد شناسی ، تاروت وئی جینگ و غیره که کم هم نیستند تعبیر خواب نیز یکی از این علوم به شمار می رود و معایب و مزایای خودرا دارد.

  هرچند خواب و تعبیر آن مشخصات و مختصات خاصی دارد اما برای آشنایی شما با این مقوله نیز مطالبی جمع آوری کرده ایم که در زیر می خوانید

  در علم تعبیر خواب هم عسل جایگاه خاصی دارد .معبران اکثرا دیدن عسل و زنبور عسل در خواب را نیک دانسته اند.

 • موم از عسل حاصل مي شود و عسل نيز در خواب هاي ما خوب است و پول و مال تعبير شده. موم را به هر رنگ و شکلي در خواب ببينيد خوب است به شرطي که جسمي که مي بينيد از موم خالص ساخته شده باشد. موم زرد غم و اندوه تعبير مي شود ولي در اين که باز هم پول و مال است ترديدي وجود ندارد.

 • دیدن شانه عسل در خواب نشانه این است که می خواهید شیرینی و لذتی را که در زندگی در حال تجربه کردن آن هستید حفظ کنید. دیدن شانه همچنین نماد عشق است.
  ماه عسل

  اگر در خواب ببینید که در ماه عسل هستید نشانه این است که در حال تجربه ترس در رابطه جنسیتان هستید و یا اینکه دوست دارید هیجان را در زندگی زناشوییتان تجربه کنید و یا شاید نگران بعضی تغییرات در روابط زناشوییتان هستید. ویا اینکه در رویای داشتن یک ماه عسل شیرین هستید.

 • سلام تورو خدا جواب بدین خاب دیدم عسل رو دارم در فاضلاب میریزم سفت بود نمیریخت به زور یختم تو فاضلاب اصلا هم ازش نخوردم

 • خواب دیدم عسل را
  ر فاضلاب میریزم اصلا ا ش نخوردم تورو خدا جواب بدین

 • سلام من خواب دیدم که چند بطری عسل رابرایمان اورده اند انقدر زیادبود که ظرفی نداشتم داخلش بریزم وازانهارا کمی درغذایمان ریختم.لطفا تعبیرش رابدهید.

 • با سلام خواب دیدم پدرم که یکساله فوت شده عسل اورد داد بهم و منم خوردم خیلی شیرین بود تعبیرش چیه؟ یعنی واقعا مشکلاتم تموم میشه؟

 • خواب دیدم که از سقف کندوهای عسل آویزان هستن , و من از زیر دارم نگاهشون میکنم , و از کندوها عسل میریزه و من هم هم با دست میگیرم و میخورم و هم عسلهایی که روی زمین میریزه و میخورم , البته این خواب و دو بار تو فاصله ی یکماه دیدم , لطفا تعبیرش و بهم بگید

 • سلام خواب دیدم که خیلی زیاد عسل خوردم آنقدر زیاد بود که از دهانم هم عسل می‌ریخت وخیلی شیرین خوشمزه بود لطفا تعبیر خواب ممنون

 • سلام
  خواب دیدم به مغازه ای پر از عسل میرم.واز فروشنده عسل میخام.
  اون هم ظرفی رو برمیداره و مقداری داخلش موم و شروع به ریختن عسل میکنه.ظرف عسل تقریبا تیره ای هم کنارش بود و شرع کرد از آن هم داخل ظرف من ریخت.بهش گفتم از آن عسل به من نده.
  ظرف را به انتخاب من عوض کرد و از عسل های مرغوب به من داد.

 • سلام خواب دیدم که با انگشتی که عروس و داماد عسل میزارن دهن هم عسل خوردم تعبیرش چیه

 • سلام خواب دیدم دوتا ظرف پر از عسل کردم

 • سلام من خواب دیدم که خرسی سفید در پی من است و به دنبال صدمه زدن به من است در حینی که من را دنبال می کردم موفق شدم او را در قفسی اسیر کنم سپس شیشه ی عسلی اوردم و از ان عسل هم به خرس دادم هم خودم خوردم

  • سلام من خواب دیدم که در یه جایی انقدر عسل هست دارم عسل به انتخواب خودم عسل میخورم و تقریبا به اندازه یه دهات از تموم کوچه های ان عسل به سمت من جاری شده است و من از تموم. این عسلها از بهترین جای ان میچشم و وقتی از خواب بیدار شدم دهانم شیرین به. اندازه خیلی زیاد بود

 • سلام من خواب دیدم که کسی که دوستش دارم به من گفت برو عسل بخور

 • در خواب ديدم كه از كسي عسل مي خريدم و دو نوع عسل از او خريداري نموده و هر دو راچشيدم و به دوست خودم هم يك قاشق چشاندم كه عسل اول بسيار شيرين و عسل دوم با شيريني كمتر ولي طعمي دلنشين تر داشت.

 • مادرم فوت شده 1 ساله خواب دیدم در همون حال بیماری مادرم بوده و من یک قاشق عسل به دهند مادرم دادم یک قاشقم خودم خوردم تعبیرش چیه

 • خواب دیدم شوهرم برای درآمد بیشتر بهرای کار به شهر دیگری رفته و در خوابم از سفر برگشته بود که من و فرزندم خوشحال به دیدارش رفتیم به همدیگر نگاه میکردیم که مادر بزرگم به دهان من و همسرم عسل میگذارد و بسیار خوشمزه است که دور دهانمان ریخته بود

 • من زیاد خواب عسل میبینم خواب دیدم یه صحرای بر عسل بود بچها که میخو استن بیان طرفشون نمیگذاشتم

 • سلام در خواب چندین ظرف عسل دیدم یکی برای دوستم فرستادم و ازدیگری خوردم و برای خود برداشتم .

 • سلام..خواب دیدم همسرم تو وان حموم تو 3 ظرف داره عسل می گیره..یعنی کندو گذاشته بود که عسل و موم ها رو برداشته بود و مقدار زیادی عسل باقیمانده بود

 • دوستانی که خواب عسل دیدن چه اوناییکه عسل خوردن و چه اونائیکه عسل فراوان دیدن خوشحال باشند که مشکلات مادی اونا حل میشه؛چون قبلا واسه من اتفاق افتاده و کامیاب شدم.

 • سلام من دیدم در اسمانم دارم عسل میخورم!!!!!!!! اگه میشه برام ایمیل کنید ممنون میشم

 • درود بر شما.من دیشب خواب دیدم که داشتم عسل رو با پننیر میخوردم. واسم خیلی لذت بخش بود. جالب اینه که تو واقعیت طعمشو تجربه نکرده بودم اما تو خواب با اشتیاق فراوان نوش جان کردم. ممنون میشم اگه لطف کنید تعبیرشو برام ایمیل کنین.

 • سلام من دیشب خواب دیدم اقا پسری که اصلا نمی شناسم می خواد باهام حرف بزنه من محل نمیزارم ایشون یه کوزه عسل با یه عالمه خیار گذاشت رو پله امون رفت بعد جای دیگه دیدم که ایشون دکترند….ممنون میشم برام تعبیر کنید.

 • در خواب دیدم که در حال عسل خوردن بودم که شخص مورد علاقه ام رو دیدم و یک قاشق عسل در دهانش گذاشتم

 • خواب دیدم در باغی زیبا و پر میوه و درخت ,کندوی عسلی در دست دارم و کلی زنبور در کنارم که کاری با من نداشتن کندو رو با خوشحالی به دست داشتمو می دویدم

 • خواب دیدم در باغی زیبا و پر میوه ودرختان زیاد که بروی بلندی بود کندوی عسل در دست داشتم وزنبور ها در اطرافم و کاری با من نداشتن من خوشحال با کندو میدویدم

 • خواب ديدم ظرف عسل كج شده داره سريع مريزه

 • سلام من در خواب دیدم که مادر بزرگ مرده ام به من یک جعبه عسل میدهد ولی رنگ آن به نظرم تیره بود ولی من نمیخوردم فقط به دستم داد به چه معناست؟ ممنون

 • خواب دیدم شخصی که نمیشناسمش بهم ظرفی از عسل داد

 • باسلام . من در خواب ديدم كه مادر بزرگم يك بشقاب عسل به من داد لطفا بفرمائيد تعبيرش چيه . ضمنا مادر بزرگم فوت شده

 • با سلام بنده در خواب دیدم ک یک مار زرد رنگ ک از انتهای دمش عسل میاد بیرون به صورت من حمله ور شده لطفا در تعبیر خواب راهنمایی کنید

 • با سلام,من خواب ديدم ک تو حياط خونمون ى کندو عسل هست ک کنارش نشستم ندونسته آتيش گرفتم طرفش نصفش سوخت!اگه ممکنه تغبيرشو برام ايميل کنيد ممنون ميشم

 • مامانم خواب یه کندوی عسل دیده که با من می خواستیم بریم از کندو عسلش رو برداریم.تو کندو هم البته زنبور بوده.تعبیرش چیه لطفا

 • من12 سال قبل توخواب دیدم یک درخت سوخت کامل سیاه شد یک دفه خورشید زدو درخت سبز شد من بعد 12 سال انتظار میکشم تعبیر شود چون نازا یی دارم دعایم کنید.

 • در خواب ديدم كه عسل مي خوردم ولي مزه آن ترش بود مي خواستم بدونم تعبيرش چي ميشه

 • من در خواب ديدم دو مدل عسل جلوي من بود. أولي را خوردم ولي دومي را كه خوردم بيان مردم كه دومي اصلي تر است. هر دوى عسل ها زرد رنگ بودن با تشكر.

  • سلام خواب دیدم یک کندو عسل دزدیدم و بکس دیگری دادم

 • سلام,من خواب دیدم پسری که سالها عاشقش هستم از مغازه ای واسم عسل خرید و از مغازه کنارش واس خودش ساعت خرید,لطفا تعبیرشو بهم بگید.

 • دقیق یادم نیست که کجا بود ولی .
  یک مقدار عسل با موم را داشتم می خوردم که از خواب بیدار شدم . بعدش هم یه خواب خاک تو سری دیدم .

 • پسري كه دوستش دارم با انگشت عسل برداشت اول تو دهن خودش كرد بعد به من داد دوبار اينكارو كرد تعبيرش چيه؟

 • سلام دوستان.‌…………….. چقدر سوال میپرسید. این دوستانی که این سایت رو زدن که ادعا نکردن تعبیر خواب میدونن که اینهمه سوال پرسیدین. تعابیر مختلف رو جهت راحتی و استفاده شما گردآوری کردن. دستشون هم درد نکنه. دیگه اینهمه سوال طرح کردین که کی جواب بده بهتون؟

 • خواب دیدم که عسل خریدم و در یک دکان امانت ماندم و من رفتم وقتی برگشتم عسل را اتش گرفته تعیبرش چیست منتظرم\

 • سلام من خواب ديدم در يه تپه اى كنار كوه عسل بدون موم و زنبور بود من خوردم خيلى شيرين بود و بقيه اس هم خواستم در يه ظرف بريزم و به خانه ببرم

 • سلام من خواب ديدم در يه تپه اى كنار كوه عسل بدون موم و زنبور بود من خوردم خيلى شيرين بود و بقيه اس هم خواستم در يه ظرف بريزم و به خانه ببرم

 • سلام خواب دیدم ک از یک لانه ی زنبور زرد نه زنبور عسل بعد از دست کاری لانه عسلی که رنگ آن یکم سفید است یعنی کم رنگ است روان را خوردم و ب پدرم هم دادم تعبیرش چیست لطفاً بگویید

 • سلام من خواب دیدم که یک عسل بسیار بزرگ دم در خونه مادر بزرگم هست و هرچی تلاش کردم درش بیارم نشد بعدش بابام اومد عسلو در اورد لطفا تعبیرش بگید ممنون

 • ﻋﺴﻞ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩاﺧﻞ ﻇﺮﻑ ﺩﻳﺪﻡ ﻛﻪ اﺯ ﻇﺮﻓﻬﺎ ﺳﺮﺭﻳﺰ ﻣﻴﺸﺪ ﻭﻟﻲ ﻛﻤﻲ ﻫﻢ ﻋﺴﻞ ﺳﻴﺎﻩ ﺩاﺧﻞ ﻳﻪ ﻇﺮﻑ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮﺩ.
  ﻟﻂﻔﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺟﻴﻪ?

 • خواب دیدم دوستم در حال بردن دو کوزه عسل است

 • خواب دیدم از روی چوبی ک بر بلندی است موم عسل بود از موم عسل سرازیر شده بود و من پایین چوب واستادم بودم و عسل مستقیم عسل می‌خوردم

  • خوردن عسل پول و مال و نعمت است با این هشداری که بدور از تمایلات غیر اخلاقی و مادی باشد

 • خواب دیدمعسل های زیادی داشتم .خودم از ان عسل ها خوردم و مقداری به خواهرم دادم . و خواهرم همه عسل هایی که از من هدیه گرفته بود به عروسش داد .
  لطفا تعبیر کنید ،

 • بابام خواب دیده پدرش ک فوت شده روی سر من و خودش با قاشق عسل و روغن حیوانی میریخته تعبیرش چی میتونه باشه؟؟؟

 • مرده رو سرم عسل و روغن حیوانی میریخت .تعبیرش چیه.

 • سلام خواب دیدم جایی ناشناش چشمه جوشان عسل هست که من تندتندجمع میکردم تعبیرش چی میتونه باشه

 • در خواب دیدم که مقدار بسیار زیادی عسل با مومنش در شیشه ها دارم و میگفتم که دو میلیون عسل تولید کردم که سه میلیون به من عسل داده و از سود زیادم به وجد آمده بودم

 • سلام خوبید
  در خواب دیدم عسل نذری پخش میکنند
  به منم دادن تعبییرش چی میشه

 • من

  • سلام من خواب دیدم با دوستم توی صحرای بابا اینا بودیم بد ی دفعه چشممون خورد به بوته که کنارش پر از عسل بود رفتیم برداریم دیدیم خیلی زیاد بو هم جا پر از عسل بود

 • عالی

 • سلام من خواب دیدم که خاله م به من عسل داد تعبیرش چی می شه

 • سلام من خواب دیدم دختری سید که هنوز بختش باز نشده ومجرد هست کندویی شیشه ای داشت وبه من مقداری عسل دادعسلهاداخل مومش بودورنگش سفید بود.من آن هارا خوردم و دوباره کمی برداشتم ولی دیدم توی دستم مقدار بیشتری موم وعسل هست لطف کنید تعبیرش چیه .متشکرم

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.