تعبیر خواب دعا

تعبیر خواب دعا

تعبیر خواب دعا | تعبیرخواب دعا | tabire khab تعبیر خواب دعا,تعبیر خواب دعانویس,تعبیر خواب دعا گرفتن,تعبیر خواب دعای توسل,تعبیر خواب دعای جوشن کبیر,تعبیر خواب دعای کمیل,تعبیر خواب دعا نوشتن,تعبیر خواب دعای …

تعبیر خواب پرتقال

تعبیر خواب پرتقال

تعبیر خواب پرتقال | تعبیرخواب پرتقال | tabire khab تعبیر خواب پرتقال,تعبیر خواب پرتقال خوردن,تعبیر خواب پرتقال خونی,تعبیر خواب پرتقال سبز,تعبیر خواب پرتقال چیدن,تعبیر خواب پرتقال پوست کنده,تعبیر خواب پرتقال بزرگ,تعبیر خواب …

تعبیر خواب تخت خواب

تعبیر خواب تخت خواب

تعبیر خواب تخت خواب | تعبیرخواب تخت خواب | tabire khab تعبیر خواب تخت خواب,تعبیر خواب تخت خواب کودک,تعبیر خواب تخت خواب خریدن,تعبیر خواب تخت خواب شکسته,تعبیر خواب تخت خواب چوبی,تعبیر خواب …

تعبیر خواب عسل | تعبیرخواب عسل | tabire khab

تعبیر خواب عسل,تعبیر خواب عسل با موم,تعبیر خواب عسل خوردن,تعبیر خواب عسل خریدن,تعبير خواب عسل خوردن,تعبیر خواب عسل امام صادق,تعبیر خواب عسل ابن سیرین,تعبیر خواب عسل گرفتن,تعبیر خواب عسل دادن,تعبیر خواب عسل و گردو,تعبیر خواب عسل با موم ابن سیرین,تعبیر دیدن عسل با موم در خواب,تعبیر خواب عسل خوردن مرده,تعبیر خواب خوردن عسل با موم,تعبیر خواب خوردن عسل چیست,تعبیر خواب دیدن عسل خوردن,تعبیر خواب نان و عسل خوردن,تعبير عسل خوردن در خواب,تعبیر خواب خوردن کره و عسل,تعبیرخواب خوردن عسل در خواب,تعبير خواب عسل خريدن,تعبیر خواب خرید عسل,تعبیر خواب فروش عسل,تعبیر عسل خریدن در خواب,تعبیر خواب عسل گرفتن از مرده,تعبیر خواب عسل هدیه گرفتن,تعبیر خواب عسل دادن به مرده,تعبیر خواب عسل دادن مرده,تعبیر خواب عسل دادن به دیگران,تعبیر خواب عسل هدیه دادن

تعبیر خواب عسل , تعبیرخواب عسل , عسل در خواب دیدن

تعبیر خواب عسل

خواب عسل یک خواب جذاب و شیرین است.اگر شما هم عسل در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب عسل هستید می تواند یک مقاله کامل در مورد تعبیرخواب عسل را در اینجا ببینید

تعبیر خواب عسل از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب عسل سه چیز می تواند باشد

روزی حلال – منفعت – به مراد دل رسیدن

ترانگبین نیز روزی است که بدون منت به او میرسد

تعبیر خواب عسل , تعبیرخواب عسل , عسل در خواب دیدن

تعبیر خواب عسل با موم

تعبیر خواب عسل از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب عسل منفعت مالی و کردار نیک است چرا که بسیاری از بیماری ها را درمان می کند

تعبیر خواب عسل از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب عسل بسیار خوب است

عسل در خواب دیدن دلالت بر سود و پول و روزی است که بدون سختی به دست می آید

تعبیر خواب عسل از دید معبران قدیمی ارثی است که به یکباره می رسد

تعبیر خواب عسل در ظرف سیاه و غیرطبیعی نیرنگی است که به شما می زنند

تعبیر خواب عسل تلخ و غیر شیرین نیرنگ است

تعبیر خواب عسل , تعبیرخواب عسل , عسل در خواب دیدن

تعبیر خواب عسل خوردن

تعبیر خواب عسل از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب خوردن عسل دوستی جدید است

تعبیر خواب تماشا کردن عسل خوشبختی و عاقبت بخیری است

تعبیر خواب انتخاب کردن عسل کارهای سودمند است

تعبیر خواب نیش خوردن از زنبور عسل این است که طعم حسادت دیگران را می چشید

تعبیر خواب کشتن زنبور عسل سرکوب دشمنان است

تعبیر خواب عسل , تعبیرخواب عسل , عسل در خواب دیدن

تعبیر خواب عسل خریدن

تعبیر خواب عسل از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب عسل میراث است

تعبیر خواب نبات و عسل و گل و شکر مربوط به سلامتی است

تعبیر خواب عسل از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب خوردن عسل کسب ثروت زیاد است

تعبیر خواب دیدن عسل در خواب مال و منال زیاد است و تمایلات غیر اخلاقی است

تعبیر خواب عسل , تعبیرخواب عسل , عسل در خواب دیدن

تعبير خواب عسل خوردن

ابراهيم كرماني درباره خواب عسل می گويد

عسل در خواب، غنيمت بود از مال ها و نيكي بود از كردارها، زيرا كه در وي شفاي دردها است و شهد روزي بسيار بود.

حضرت امام جعفر صادق درباره خواب عسل می فرمايد

خوردن عسل درخواب بر سه وجه است.

اول: روزي حلال،

دوم: منفعت،

سوم: به مراد دل رسيدن .

ترانگبين روزي بود كه بي منت بدو رسد

تعبیر خواب عسل , تعبیرخواب عسل , عسل در خواب دیدن

تعبیر خواب عسل امام صادق

منوچهر مطیعی درباره خواب عسل می گويد

انگبين يا عسل در خواب ديدن نيکو است. انگبين در خواب مال است، سود است، پول است و بخصوص پولي است که بدون زحمت و تکاپو عايد بيننده رويا مي شود. برخي از معبران، انگبين را ميراث نوشته اند و ذکر کرده اند که انگبين ميراث يا دفينه و يا سپرده اي است که شما از وجود آن اطلاع نداريد و اگر داشته باشيد در مورد مالکيت آن مطمئن نيستيد لذا از يافتن و ديدنش ذوق زده و متعجب خواهيد شد. چنان چه در خواب ببينيد که ظرفي مملو از انگبين به شما مي دهند رنگ آن را مورد توجه قرار دهيد. اگر رنگ آن طبيعي نباشد و فرضا سياه بزند گوياي آن است که نيرنگي به شما زده مي شود. عسل و انگبين تلخ يا داراي هر مزه ديگري که شيرين نباشد شکست و ناکامي است و چنان چه کسي چنين انگبيني به شما داد اين ناکامي را از جانب او تحمل خواهيد کرد.

تعبیر خواب عسل , تعبیرخواب عسل , عسل در خواب دیدن

تعبیر خواب عسل ابن سیرین

لوک اویتنهاو درباره خواب عسل می گويد

عسل

خوردن عسل : دوستي تازه

تماشاي عسل : خوشبختي و کاميابي

انتخاب کردن آن : کارهاي سودمندي انجام خواهد شد

تعبیر خواب عسل , تعبیرخواب عسل , عسل در خواب دیدن

تعبیر خواب عسل گرفتن

حضرت یوسف ع درباره خواب عسل می گويد

ديدن انگبين ميراث بود

ديدن نبات و شکر و انگبين و گل و شکر و مانند آن تعلق به ايمني دارد

آنلی بیتون درباره خواب عسل می گويد

خوردن عسل در خواب ، نشانة كسب ثروتي قابل توجه است .

ديدن عسل در خواب ، علامت كسب ثروت و راحتي است و داشتن تمايلات مادي و غيراخلاقي

تعبیر خواب عسل | عسل در خواب دیدن | تعبیر خواب

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

104 دیدگاه

 • سامان سپتامبر 2016 در 02:08

  در خواب دیدم که یک زن با قاشق عسل بهم میداد

  • کیوان اکتبر 2016 در 07:54

   عسل به این نحو نیرنگ است… خدعه ای از سوی یک زن در راه است… آماده باش…

  • ناشناس نوامبر 2016 در 13:03

   خوش بحالت داداش اون زن تو رو به کام میرسونه

 • ناشناس اکتبر 2016 در 15:53

  خواب دیدم ک داخل یک درخت درحیاط خانه خودمان یک عسل بود بیرون اوردم خوردم و به اطرافیان هم دادم تعبیر چیست

  • ناشناس نوامبر 2017 در 15:33

   فکر نکنم به کامش برسونه شاید سرکوبش کنه☺

 • اسما جمالی اکتبر 2016 در 15:54

  خواب دیدم ک داخل یک درخت درحیاط خانه خودمان یک عسل بود بیرون اوردم خوردم و به اطرافیان هم دادم تعبیر چیست

  • کیوان اکتبر 2016 در 07:56

   ارثی از نزدیکترین افراد در گذشته تان به شما خواهد رسید که وظیفه تقسیم بین وراث با شماست…

   • ناشناس ژانویه 2017 در 17:53

    بسیار عالی، نشانگر این است که به شما مال و ثروتی میرسد و شما از کمک به دیگران دریغ نمیکنید.

 • زیبا اکتبر 2016 در 12:09

  سلام
  خواب دیدم جایی هستم و اون خونه پر از عسل هست حتی زیر پاها و از سقف هم عسل چکه میکرد با همسرم گوشه ای نشسته بودم و این زیبایی رو تماشا میکردم و بی اختیار ی قاشق از این عسلها خوردیم.ممنون میشم تعبیر رو بفرمایید

 • ناشناس اکتبر 2016 در 01:50

  سلام خسته نباشید شوهرم خواب دیده بارون شدیدی میزده که شهررو سیل برده بوده.بعدما با قایق رفتیم در یه مغازه عسل خریدیم شوهرم میگه تو خواب از اون عسل خورده وقعا خوشمزه و شیرین بوده.ممنون میشم اگر تعبیرشو بهم بگید

 • فاطمه اکتبر 2016 در 01:51

  ممتون

  • جلال دسامبر 2016 در 00:47

   خواب دیدم که شخصی قاشق پر از عسل را با نماز میخورد . تعبیر کنبد لطفا

 • پروین نوامبر 2016 در 09:52

  تعبیر خواب خریدن کره و عسل بر روب نان توسط شوهرم که قصد جدایی داریم

  • فرزانه نوامبر 2016 در 07:51

   خواب دیدم دو ظرف عسل خریدم وقتی به منزل رسیدم بیشتر عسل ها با موم روی قسمت های مختلف فرش ریخته بود ومن ناراحت که چگونه فرش را تمیز کنم!

 • هانیه نوامبر 2016 در 09:48

  سلام من خواب دیدم که از عمم در خواست خوراکی کرده بودم بعد اون رفت از یه جایی چیزی قایم کرده بود چنتا ظرف عسل در آورد داد بهم منم گفتم من عسل نخواسته بودم اونم گفت نگه دار اونی که میخوای هم الان میدم اینارو هدیه میدم بهت

 • سینا نوامبر 2016 در 09:52

  با درود
  در خواب دیدم پیرزنی بهم تعارف کرد عسل ازش بخرم خیلی مشتاق بودم بخرم اما پشیمان شدم پولم کم بود اما عسلش خیلی خوشرنگ بود

 • میثم نوامبر 2016 در 10:23

  برعکس همه من خواب دیدم تو طبیعت جایه خیلی بکری بود یه سخره پر عسل بدون زنبور شروع کردم ب خوردن

  • ناشناس جولای 2017 در 11:21

   سلام من خواب ديدم به طبيعت رفتم و در تپه اى عسل بدون موم و زنبور ديدم و خواردم و بقيه اش هم خواستم به خانه ببرم

  • ناشناس جولای 2017 در 13:03

   پاسخ

 • تسنیم دسامبر 2016 در 10:29

  سلام.من با پسرعمم ازدواج کردم.قبل عقد عمه ام گفت من خیلی وقت پیش خواب دیدم که شما قراره باهم ازدواج کنین منم رفتم از فلان سید مقداری پول خواستم برای شما اما اون به من عسل داد.تعبیرش چیه؟
  ممنون

 • ناشناس دسامبر 2016 در 08:48

  خواب دیدم در ددستم عسل هست

 • سیما دسامبر 2016 در 08:51

  خواب دیدم در ددستم عسل هست

  • مهسا دسامبر 2016 در 12:51

   خواب دیدم رفتم زیر کندوی عسل دیدم داره عسل میریزه ازش یه ظرف برداشتم و پُرش کردم و خوردم ولی بعد از چند دیقه تمام دندونام ریخت.

 • مائده دسامبر 2016 در 14:05

  سلام.من خواب دیدم که چن نفرقصد مجازات یک نفرو دارن.بعد اونو انداختن توی یه کوزه خیلی بزرگ بعد تو کوزه عسلای خوش رنگ ریختن ..بعد یه عااالمه زنبور عسل رفتن تو کوزه و اون مرده رو تا توستن نیش زدن..تعبیرش چیه؟

 • مهسا دسامبر 2016 در 12:49

  خواب دیدم رفتم زیر کندوی عسل دیدم داره عسل میریزه ازش یه ظرف برداشتم و پُرش کردم و خوردم ولی بعد از چند دیقه تمام دندونام ریخت.

 • مریم دسامبر 2016 در 16:11

  شوهرم خواب دید عسل خرید کپک زده و به فروشنده پس داد

 • اقای حسینی دسامبر 2016 در 00:40

  سلام من خواب دیدم عسل باموم درظرف ماهیتابه ای است ومن دارم بانون عسل طبیعی میخورم وکندوهای زنبورهم توی غاری بودن لطفا تعبیرش رابگوید

 • جواد ژانویه 2017 در 12:23

  انگبین یا عسل در خواب دیدن نیکو است. انگبین در خواب مال است، سود است، پول است و بخصوص پولی است که بدون زحمت و تکاپو عاید بیننده رویا می شود. برخی از معبران، انگبین را میراث نوشته اند و ذکر کرده اند که انگبین میراث یا دفینه و یا سپرده ای است که شما از وجود آن اطلاع ندارید و اگر داشته باشید در مورد مالکیت آن مطمئن نیستید لذا از یافتن و دیدنش ذوق زده و متعجب خواهید شد. چنان چه در خواب ببینید که ظرفی مملو از انگبین به شما می دهند رنگ آن را مورد توجه قرار دهید. اگر رنگ آن طبیعی نباشد و فرضا سیاه بزند گویای آن است که نیرنگی به شما زده می شود. عسل و انگبین تلخ یا دارای هر مزه دیگری که شیرین نباشد شکست و ناکامی است و چنان چه کسی چنین انگبینی به شما داد این ناکامی را از جانب او تحمل خواهید کرد.

 • برنا ژانویه 2017 در 12:23

  لوک اويتنهاو مي گويد :
  عسل
  خوردن عسل : دوستي تازه
  تماشاي عسل : خوشبختي و کاميابي
  انتخاب کردن آن : کارهاي سودمندي انجام خواهد شد

 • سعیده ژانویه 2017 در 12:24

  آنلي بيتون مى‏گويد:
  1ـ خوردن عسل در خواب ، نشانة كسب ثروتي قابل توجه است .

  2ـ ديدن عسل در خواب ، علامت كسب ثروت و راحتي است و داشتن تمايلات مادي و غيراخلاقي

 • سما ژانویه 2017 در 12:24

  يوسف نبي عليه السلام گويد:
  ديدن انگبين ميراث بود
  ديدن نبات و شکرو انگبين وگل وشکر ومانند آن تعلق به ايمني دارد

 • مریم ژانویه 2017 در 12:25

  سلام. من مجرد هستم و متاسفانه هنوز بختم باز نشده و مشکل زیاد دارم. مادرم برام خواب دیده که عروس شدم و میخواهم عقد کنم و چاق شدم(چون من لاغر اندام هستم تقریبا) و یک شیشه ی بزرگ و پر عسل در کناره من بوده. لطفا خواهش می کنم تعبیره این خوابم که اولا عقد کردم و عروس شدم و دوم کمی چاق شدم وسوم عسلی که کنارم بوده چیه. توروخدا تعبیرشونو بهم ایمیل کنید. تشکر می کنم از سایت خوبتون.

  • ابوذر نوامبر 2018 در 08:34

   خیلی خوبه انشاالاه که به مردات میرسی

 • مائده ژانویه 2017 در 12:25

  خواب دبدم یک ظرف پر از عسل که رنگش قرمز بود فقط نگاهش کردم ولی بهم ندادن

  • 09362185689 دعوتمون کن ژانویه 2017 در 16:26

   مبارکه انشاالله….

 • احمدعلی ژانویه 2017 در 12:25

  با سلام.من خواب دیدم دوتا زنبور عسل در اتاقم هست یکی از انهارا داخل یک ظرفی کردیم اما اون یکی فرار کرد وقتی زیر کتاب هایم را دیدم… دیدم اون زنبور ک فرار کرده بود همینطور داره بزرگ میشه و اطراف بدنش پر از عسل بود.لطفا تعبیر کنید

 • بهار ژانویه 2017 در 12:25

  خواب دیدن عسل شیرینی میاره

 • سهیلا ژانویه 2017 در 12:26

   تعبير عسل همان است که درباره شهد و انگبين گفته شد.

 • فرزانه ژانویه 2017 در 12:26

  حضرت امام جعفر صادق فرماید :

  خوردن عسل درخواب بر سه وجه است.

  اول: روزی حلال،

  دوم: منفعت،

  سوم: به مراد دل رسیدن .

  ترانگبین روزی بود كه بی منت بدو رسد

 • داوود ژانویه 2017 در 12:27

  آنلی بیتون میگوید :

  ۱ـ خوردن عسل در خواب ، نشانة كسب ثروتی قابل توجه است .

  ۲ـ دیدن عسل در خواب ، علامت كسب ثروت و راحتی است و داشتن تمایلات مادی و غیراخلاقی .

 • شیرین ژانویه 2017 در 12:27

  دیدن و خوردن عسل در خواب بسیار نیکوست و معبران کهن آنرا به علم و دانش تعبیر کرده اند. خوردن عسل مال حلالی است که نصیب خواب بیننده می شود و شاید هم سود و پولی است که بدون زحمت بدست می آید.

  بعضی از معبران عسل را رسیدن میراث می دانند و نوشته اند که عسل میراث و یا گنج و سپرده و مالی است که شما از آن بی اطلاع هستید و در صورتیکه مالک آن شوید ذوق زده و شادمان می گردید. در واقع اگر چنین هم نباشد، سود و عایدی و پولی است که نصیب خواب بیننده می شود و او را مسرور می سازد.

  اگر ببینید که عسل می خورید حادثه ای باعث شوق و شعف شما می شود.

  اگر عسل از دستتان به زمین بریزد مال خود را از دست می دهید.

  اگر عسل رنگ غیر طبیعی داشت، شخصی به شما نیرنگ خواهد زد.

  اگر هنگام برداشتن عسل از کندو زنبوری آنجا دیدید، نشان آنست که زنی خوش بیان و با اخلاق سر راهتان قرار می گیرد.

  اگر در خواب آنرا خوردید و تلخ و بدمزه بود، نشان شکست و ناکامی است.

 • آقای احمدی ژانویه 2017 در 12:27

  از اعصار گذشته مردم علاقه مند بودند که آینده را پیش بینی کنند لذا برای این منظور اقوام مختلف علوم متنوعی را خلق کرده اند مانند ستاره شناسی ، تعبیر خواب ، طالع بینی ، فال قهوه ، روانشناسی رنگها ، کف بینی ، عدد شناسی ، تاروت وئی جینگ و غیره که کم هم نیستند تعبیر خواب نیز یکی از این علوم به شمار می رود و معایب و مزایای خودرا دارد.

  هرچند خواب و تعبیر آن مشخصات و مختصات خاصی دارد اما برای آشنایی شما با این مقوله نیز مطالبی جمع آوری کرده ایم که در زیر می خوانید

  در علم تعبیر خواب هم عسل جایگاه خاصی دارد .معبران اکثرا دیدن عسل و زنبور عسل در خواب را نیک دانسته اند.

 • کیمیا ژانویه 2017 در 12:28

  موم از عسل حاصل مي شود و عسل نيز در خواب هاي ما خوب است و پول و مال تعبير شده. موم را به هر رنگ و شکلي در خواب ببينيد خوب است به شرطي که جسمي که مي بينيد از موم خالص ساخته شده باشد. موم زرد غم و اندوه تعبير مي شود ولي در اين که باز هم پول و مال است ترديدي وجود ندارد.

 • ترنم ژانویه 2017 در 12:28

  دیدن شانه عسل در خواب نشانه این است که می خواهید شیرینی و لذتی را که در زندگی در حال تجربه کردن آن هستید حفظ کنید. دیدن شانه همچنین نماد عشق است.
  ماه عسل

  اگر در خواب ببینید که در ماه عسل هستید نشانه این است که در حال تجربه ترس در رابطه جنسیتان هستید و یا اینکه دوست دارید هیجان را در زندگی زناشوییتان تجربه کنید و یا شاید نگران بعضی تغییرات در روابط زناشوییتان هستید. ویا اینکه در رویای داشتن یک ماه عسل شیرین هستید.

 • مرتضی ژانویه 2017 در 15:56

  سلام تورو خدا جواب بدین خاب دیدم عسل رو دارم در فاضلاب میریزم سفت بود نمیریخت به زور یختم تو فاضلاب اصلا هم ازش نخوردم

 • مرتضی ژانویه 2017 در 16:01

  خواب دیدم عسل را
  ر فاضلاب میریزم اصلا ا ش نخوردم تورو خدا جواب بدین

 • zahra.95/10/19 ژانویه 2017 در 10:03

  سلام من خواب دیدم که چند بطری عسل رابرایمان اورده اند انقدر زیادبود که ظرفی نداشتم داخلش بریزم وازانهارا کمی درغذایمان ریختم.لطفا تعبیرش رابدهید.

 • ناشناس ژانویه 2017 در 16:27

  با سلام خواب دیدم پدرم که یکساله فوت شده عسل اورد داد بهم و منم خوردم خیلی شیرین بود تعبیرش چیه؟ یعنی واقعا مشکلاتم تموم میشه؟

 • حسام ژانویه 2017 در 11:26

  خواب دیدم که از سقف کندوهای عسل آویزان هستن , و من از زیر دارم نگاهشون میکنم , و از کندوها عسل میریزه و من هم هم با دست میگیرم و میخورم و هم عسلهایی که روی زمین میریزه و میخورم , البته این خواب و دو بار تو فاصله ی یکماه دیدم , لطفا تعبیرش و بهم بگید

 • محمد ژانویه 2017 در 03:20

  سلام خواب دیدم که خیلی زیاد عسل خوردم آنقدر زیاد بود که از دهانم هم عسل می‌ریخت وخیلی شیرین خوشمزه بود لطفا تعبیر خواب ممنون

 • ناشناس ژانویه 2017 در 07:11

  سلام
  خواب دیدم به مغازه ای پر از عسل میرم.واز فروشنده عسل میخام.
  اون هم ظرفی رو برمیداره و مقداری داخلش موم و شروع به ریختن عسل میکنه.ظرف عسل تقریبا تیره ای هم کنارش بود و شرع کرد از آن هم داخل ظرف من ریخت.بهش گفتم از آن عسل به من نده.
  ظرف را به انتخاب من عوض کرد و از عسل های مرغوب به من داد.

 • ناشناس فوریه 2017 در 20:31

  سلام خواب دیدم که با انگشتی که عروس و داماد عسل میزارن دهن هم عسل خوردم تعبیرش چیه

 • مظفر فوریه 2017 در 09:14

  سلام خواب دیدم دوتا ظرف پر از عسل کردم

 • فاطمه فوریه 2017 در 12:33

  سلام من خواب دیدم که خرسی سفید در پی من است و به دنبال صدمه زدن به من است در حینی که من را دنبال می کردم موفق شدم او را در قفسی اسیر کنم سپس شیشه ی عسلی اوردم و از ان عسل هم به خرس دادم هم خودم خوردم

  • محمود آوریل 2017 در 11:01

   سلام من خواب دیدم که در یه جایی انقدر عسل هست دارم عسل به انتخواب خودم عسل میخورم و تقریبا به اندازه یه دهات از تموم کوچه های ان عسل به سمت من جاری شده است و من از تموم. این عسلها از بهترین جای ان میچشم و وقتی از خواب بیدار شدم دهانم شیرین به. اندازه خیلی زیاد بود

 • رضا فوریه 2017 در 12:33

  سلام من خواب دیدم که کسی که دوستش دارم به من گفت برو عسل بخور

 • یاسین فوریه 2017 در 12:33

  در خواب ديدم كه از كسي عسل مي خريدم و دو نوع عسل از او خريداري نموده و هر دو راچشيدم و به دوست خودم هم يك قاشق چشاندم كه عسل اول بسيار شيرين و عسل دوم با شيريني كمتر ولي طعمي دلنشين تر داشت.

 • سارا فوریه 2017 در 12:34

  مادرم فوت شده 1 ساله خواب دیدم در همون حال بیماری مادرم بوده و من یک قاشق عسل به دهند مادرم دادم یک قاشقم خودم خوردم تعبیرش چیه

 • یکتا فوریه 2017 در 12:34

  خواب دیدم شوهرم برای درآمد بیشتر بهرای کار به شهر دیگری رفته و در خوابم از سفر برگشته بود که من و فرزندم خوشحال به دیدارش رفتیم به همدیگر نگاه میکردیم که مادر بزرگم به دهان من و همسرم عسل میگذارد و بسیار خوشمزه است که دور دهانمان ریخته بود

 • شکوه فوریه 2017 در 12:35

  من زیاد خواب عسل میبینم خواب دیدم یه صحرای بر عسل بود بچها که میخو استن بیان طرفشون نمیگذاشتم

 • قادر فوریه 2017 در 12:35

  سلام در خواب چندین ظرف عسل دیدم یکی برای دوستم فرستادم و ازدیگری خوردم و برای خود برداشتم .

 • رز فوریه 2017 در 12:35

  سلام..خواب دیدم همسرم تو وان حموم تو 3 ظرف داره عسل می گیره..یعنی کندو گذاشته بود که عسل و موم ها رو برداشته بود و مقدار زیادی عسل باقیمانده بود

 • زری فوریه 2017 در 12:35

  دوستانی که خواب عسل دیدن چه اوناییکه عسل خوردن و چه اونائیکه عسل فراوان دیدن خوشحال باشند که مشکلات مادی اونا حل میشه؛چون قبلا واسه من اتفاق افتاده و کامیاب شدم.

 • یاور فوریه 2017 در 12:36

  سلام من دیدم در اسمانم دارم عسل میخورم!!!!!!!! اگه میشه برام ایمیل کنید ممنون میشم

 • بابک فوریه 2017 در 12:36

  درود بر شما.من دیشب خواب دیدم که داشتم عسل رو با پننیر میخوردم. واسم خیلی لذت بخش بود. جالب اینه که تو واقعیت طعمشو تجربه نکرده بودم اما تو خواب با اشتیاق فراوان نوش جان کردم. ممنون میشم اگه لطف کنید تعبیرشو برام ایمیل کنین.

 • سما فوریه 2017 در 12:37

  سلام من دیشب خواب دیدم اقا پسری که اصلا نمی شناسم می خواد باهام حرف بزنه من محل نمیزارم ایشون یه کوزه عسل با یه عالمه خیار گذاشت رو پله امون رفت بعد جای دیگه دیدم که ایشون دکترند….ممنون میشم برام تعبیر کنید.

 • احمدعلی فوریه 2017 در 12:37

  در خواب دیدم که در حال عسل خوردن بودم که شخص مورد علاقه ام رو دیدم و یک قاشق عسل در دهانش گذاشتم

 • مریم فوریه 2017 در 12:37

  خواب دیدم در باغی زیبا و پر میوه و درخت ,کندوی عسلی در دست دارم و کلی زنبور در کنارم که کاری با من نداشتن کندو رو با خوشحالی به دست داشتمو می دویدم

 • سجاد فوریه 2017 در 12:37

  خواب دیدم در باغی زیبا و پر میوه ودرختان زیاد که بروی بلندی بود کندوی عسل در دست داشتم وزنبور ها در اطرافم و کاری با من نداشتن من خوشحال با کندو میدویدم

 • بهمن فوریه 2017 در 12:38

  خواب ديدم ظرف عسل كج شده داره سريع مريزه

 • یاسین فوریه 2017 در 12:38

  سلام من در خواب دیدم که مادر بزرگ مرده ام به من یک جعبه عسل میدهد ولی رنگ آن به نظرم تیره بود ولی من نمیخوردم فقط به دستم داد به چه معناست؟ ممنون

 • ستایش فوریه 2017 در 12:38

  خواب دیدم شخصی که نمیشناسمش بهم ظرفی از عسل داد

 • یاور فوریه 2017 در 12:39

  باسلام . من در خواب ديدم كه مادر بزرگم يك بشقاب عسل به من داد لطفا بفرمائيد تعبيرش چيه . ضمنا مادر بزرگم فوت شده

 • لادن فوریه 2017 در 12:39

  با سلام بنده در خواب دیدم ک یک مار زرد رنگ ک از انتهای دمش عسل میاد بیرون به صورت من حمله ور شده لطفا در تعبیر خواب راهنمایی کنید

 • سارا فوریه 2017 در 12:39

  با سلام,من خواب ديدم ک تو حياط خونمون ى کندو عسل هست ک کنارش نشستم ندونسته آتيش گرفتم طرفش نصفش سوخت!اگه ممکنه تغبيرشو برام ايميل کنيد ممنون ميشم

 • ارمان فوریه 2017 در 12:39

  مامانم خواب یه کندوی عسل دیده که با من می خواستیم بریم از کندو عسلش رو برداریم.تو کندو هم البته زنبور بوده.تعبیرش چیه لطفا

 • لاله فوریه 2017 در 12:40

  من12 سال قبل توخواب دیدم یک درخت سوخت کامل سیاه شد یک دفه خورشید زدو درخت سبز شد من بعد 12 سال انتظار میکشم تعبیر شود چون نازا یی دارم دعایم کنید.

 • سوگند فوریه 2017 در 12:40

  در خواب ديدم كه عسل مي خوردم ولي مزه آن ترش بود مي خواستم بدونم تعبيرش چي ميشه

 • دنیا فوریه 2017 در 12:41

  من در خواب ديدم دو مدل عسل جلوي من بود. أولي را خوردم ولي دومي را كه خوردم بيان مردم كه دومي اصلي تر است. هر دوى عسل ها زرد رنگ بودن با تشكر.

  • ناشناس مارس 2017 در 00:47

   سلام خواب دیدم یک کندو عسل دزدیدم و بکس دیگری دادم

 • azarrrrr آوریل 2017 در 08:28

  سلام,من خواب دیدم پسری که سالها عاشقش هستم از مغازه ای واسم عسل خرید و از مغازه کنارش واس خودش ساعت خرید,لطفا تعبیرشو بهم بگید.

 • ۶۵۷۶۷ آوریل 2017 در 12:57

  دقیق یادم نیست که کجا بود ولی .
  یک مقدار عسل با موم را داشتم می خوردم که از خواب بیدار شدم . بعدش هم یه خواب خاک تو سری دیدم .

 • سارا می 2017 در 21:38

  پسري كه دوستش دارم با انگشت عسل برداشت اول تو دهن خودش كرد بعد به من داد دوبار اينكارو كرد تعبيرش چيه؟

 • جعفر ال بو غبیش ژوئن 2017 در 17:30

  سلام دوستان.‌…………….. چقدر سوال میپرسید. این دوستانی که این سایت رو زدن که ادعا نکردن تعبیر خواب میدونن که اینهمه سوال پرسیدین. تعابیر مختلف رو جهت راحتی و استفاده شما گردآوری کردن. دستشون هم درد نکنه. دیگه اینهمه سوال طرح کردین که کی جواب بده بهتون؟

 • ناشناس ژوئن 2017 در 12:21

  خواب دیدم که عسل خریدم و در یک دکان امانت ماندم و من رفتم وقتی برگشتم عسل را اتش گرفته تعیبرش چیست منتظرم\

 • ناشناس جولای 2017 در 13:07

  سلام من خواب ديدم در يه تپه اى كنار كوه عسل بدون موم و زنبور بود من خوردم خيلى شيرين بود و بقيه اس هم خواستم در يه ظرف بريزم و به خانه ببرم

 • م م جولای 2017 در 13:08

  سلام من خواب ديدم در يه تپه اى كنار كوه عسل بدون موم و زنبور بود من خوردم خيلى شيرين بود و بقيه اس هم خواستم در يه ظرف بريزم و به خانه ببرم

 • مهرشااد اکتبر 2017 در 09:43

  سلام خواب دیدم ک از یک لانه ی زنبور زرد نه زنبور عسل بعد از دست کاری لانه عسلی که رنگ آن یکم سفید است یعنی کم رنگ است روان را خوردم و ب پدرم هم دادم تعبیرش چیست لطفاً بگویید

 • محمد نوامبر 2017 در 00:57

  سلام من خواب دیدم که یک عسل بسیار بزرگ دم در خونه مادر بزرگم هست و هرچی تلاش کردم درش بیارم نشد بعدش بابام اومد عسلو در اورد لطفا تعبیرش بگید ممنون

 • ناشناس نوامبر 2017 در 14:53

  ﻋﺴﻞ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩاﺧﻞ ﻇﺮﻑ ﺩﻳﺪﻡ ﻛﻪ اﺯ ﻇﺮﻓﻬﺎ ﺳﺮﺭﻳﺰ ﻣﻴﺸﺪ ﻭﻟﻲ ﻛﻤﻲ ﻫﻢ ﻋﺴﻞ ﺳﻴﺎﻩ ﺩاﺧﻞ ﻳﻪ ﻇﺮﻑ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮﺩ.
  ﻟﻂﻔﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺟﻴﻪ?

 • نونو دسامبر 2017 در 21:17

  خواب دیدم دوستم در حال بردن دو کوزه عسل است

 • ناشناس ژانویه 2018 در 23:51

  خواب دیدم از روی چوبی ک بر بلندی است موم عسل بود از موم عسل سرازیر شده بود و من پایین چوب واستادم بودم و عسل مستقیم عسل می‌خوردم

  • نیایش ژوئن 2019 در 07:12

   خوردن عسل پول و مال و نعمت است با این هشداری که بدور از تمایلات غیر اخلاقی و مادی باشد

 • نوشین می 2018 در 12:49

  خواب دیدمعسل های زیادی داشتم .خودم از ان عسل ها خوردم و مقداری به خواهرم دادم . و خواهرم همه عسل هایی که از من هدیه گرفته بود به عروسش داد .
  لطفا تعبیر کنید ،

 • زهرامیری ژوئن 2018 در 04:14

  بابام خواب دیده پدرش ک فوت شده روی سر من و خودش با قاشق عسل و روغن حیوانی میریخته تعبیرش چی میتونه باشه؟؟؟

 • امیر ژوئن 2018 در 04:15

  مرده رو سرم عسل و روغن حیوانی میریخت .تعبیرش چیه.

 • متین عباسی نوامبر 2018 در 08:27

  سلام خواب دیدم جایی ناشناش چشمه جوشان عسل هست که من تندتندجمع میکردم تعبیرش چی میتونه باشه

 • Majid دسامبر 2018 در 09:12

  در خواب دیدم که مقدار بسیار زیادی عسل با مومنش در شیشه ها دارم و میگفتم که دو میلیون عسل تولید کردم که سه میلیون به من عسل داده و از سود زیادم به وجد آمده بودم

 • ملیحه منوچهریان مارس 2019 در 06:55

  سلام خوبید
  در خواب دیدم عسل نذری پخش میکنند
  به منم دادن تعبییرش چی میشه

 • ملیحه منوچهریان مارس 2019 در 06:56

  من

  • مینا می 2019 در 08:36

   سلام من خواب دیدم با دوستم توی صحرای بابا اینا بودیم بد ی دفعه چشممون خورد به بوته که کنارش پر از عسل بود رفتیم برداریم دیدیم خیلی زیاد بو هم جا پر از عسل بود

 • علی لطیفی ژوئن 2019 در 19:16

  عالی

 • درسا سپتامبر 2019 در 18:45

  سلام من خواب دیدم که خاله م به من عسل داد تعبیرش چی می شه

 • فاطمه دسامبر 2019 در 10:11

  سلام من خواب دیدم دختری سید که هنوز بختش باز نشده ومجرد هست کندویی شیشه ای داشت وبه من مقداری عسل دادعسلهاداخل مومش بودورنگش سفید بود.من آن هارا خوردم و دوباره کمی برداشتم ولی دیدم توی دستم مقدار بیشتری موم وعسل هست لطف کنید تعبیرش چیه .متشکرم

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.