تعبیر خواب موی بدن

درباره تعبیر خواب مو بدانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

تعبیر خواب موتعبیر تراشیدن مو بر پنج وجه است

۱-حج بجای آوردن

۲-مسافرت

۳-عزت و مقام

۴-امنیت

۵-دولت وکامرانی

درباره تعبیر خواب مو بدانید

 ‫تعبیر خواب موی بدن , ‫تعبیر خواب مو , ‫تعبیر خواب مو سیاه , مو در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب مو بدانید

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

تعبیر خواب مودیدن مو، مانند موی سر در خواب به مال و سامان و عمر طولانی تعبیر میشود. کندن یا تراشیدن موی زیر بغل یا موی زهار در خواب به پرداخت وام و قرض و رفع غم و غصه و پیروی از سنت پیامبرص تعبیر میشود. تعبیر خواب مودیدن زلف در خواب نشانه درستکاری و محافظت از مال و دارایی میباشد.

درباره تعبیر خواب مو بدانید

 ‫تعبیر خواب موی بدن , ‫تعبیر خواب مو , ‫تعبیر خواب مو سیاه , مو در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب مو بدانید

تعبیر خواب موگر زني خواب ببيند به گيسوان زيباي خود شانه مي زند ، علامت آن است كه در امور مربوط به خود چندان دقتي به خرج نمي دهد و با اين كار موقعيت پيشرفت ، در زندگي را از دست مي دهد .

درباره تعبیر خواب مو بدانید

 ‫تعبیر خواب موی بدن , ‫تعبیر خواب مو , ‫تعبیر خواب مو سیاه , مو در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب مو بدانید

تعبیر خواب مو اگر زني خواب ببيند تار سپيده مويش را با موهاي سياه مقايسه مي كند ، علامت آن است كه بر سر پذيرفتن دو پيشنهاد مردد است . اگر هنگام تعبیر خواب موانتخاب دقت زيادي به خرج ندهد ، پيشنهادي را خواهد پذيرفت كه برايش به جاي بخت و اقبال مساعد ، زيان و پريشاني به بار مي آورد .

تعبیر خواب مو

کامنت های تایید شده : 2 عدد

  • سلام من خواب دیدم تعداد زیادی موی سفید توی سرم رشد کرده و من همش ناراحت و نگران بودم از اینکه رشد این موها ادامه پیدا کنه

  • خواب دیدم دستم تو موهام گذاشتم وکلی مو به دستم گرفتم .با کشیدن موهایم در چند مرتبه فهمیدم که کچل نمیشدم ولی همان موهای معمولی را داشتم .تعبیر من چیست؟

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.