تعبیر خواب موی بدن

درباره تعبیر خواب مو بدانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

تعبیر خواب موتعبیر تراشیدن مو بر پنج وجه است

۱-حج بجای آوردن

۲-مسافرت

۳-عزت و مقام

۴-امنیت

۵-دولت وکامرانی

درباره تعبیر خواب مو بدانید

 ‫تعبیر خواب موی بدن , ‫تعبیر خواب مو , ‫تعبیر خواب مو سیاه , مو در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب مو بدانید

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

تعبیر خواب مودیدن مو، مانند موی سر در خواب به مال و سامان و عمر طولانی تعبیر میشود. کندن یا تراشیدن موی زیر بغل یا موی زهار در خواب به پرداخت وام و قرض و رفع غم و غصه و پیروی از سنت پیامبرص تعبیر میشود. تعبیر خواب مودیدن زلف در خواب نشانه درستکاری و محافظت از مال و دارایی میباشد.

درباره تعبیر خواب مو بدانید

 ‫تعبیر خواب موی بدن , ‫تعبیر خواب مو , ‫تعبیر خواب مو سیاه , مو در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب مو بدانید

تعبیر خواب موگر زني خواب ببيند به گيسوان زيباي خود شانه مي زند ، علامت آن است كه در امور مربوط به خود چندان دقتي به خرج نمي دهد و با اين كار موقعيت پيشرفت ، در زندگي را از دست مي دهد .

درباره تعبیر خواب مو بدانید

 ‫تعبیر خواب موی بدن , ‫تعبیر خواب مو , ‫تعبیر خواب مو سیاه , مو در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب مو بدانید

تعبیر خواب مو اگر زني خواب ببيند تار سپيده مويش را با موهاي سياه مقايسه مي كند ، علامت آن است كه بر سر پذيرفتن دو پيشنهاد مردد است . اگر هنگام تعبیر خواب موانتخاب دقت زيادي به خرج ندهد ، پيشنهادي را خواهد پذيرفت كه برايش به جاي بخت و اقبال مساعد ، زيان و پريشاني به بار مي آورد .

تعبیر خواب مو

کامنت های تایید شده : یک عدد

  • سلام من خواب دیدم تعداد زیادی موی سفید توی سرم رشد کرده و من همش ناراحت و نگران بودم از اینکه رشد این موها ادامه پیدا کنه

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.