قاصدک

تعبیر خواب تگرگ

تعبیر خواب تگرگ | تعبیرخواب تگرگ | tabire khab

تعبیر خواب تگرگ,تعبیر خواب تگرگ باریدن,تعبیر خواب تگرگ شدید,تعبیر خواب تگرگ و باران,تعبیر خواب تگرگ و برف,تعبیر خواب تگرگ درشت,تعبیر خواب تگرگ بزرگ,تعبیر خواب بارش تگرگ,تعبير خواب باریدن تگرگ,تعبیر خواب بارش تگرگ بزرگ,تعبیر خواب دیدن باریدن تگرگ,تعبیر خواب بارش شدید تگرگ,تعبیر خواب باران شدید و تگرگ,تعبير خواب باران و تگرگ,تعبیر خواب دیدن باران و تگرگ,تعبير خواب برف و تگرگ,تعبیر خواب باریدن تگرگ

تعبیر خواب تگرگ , تعبیر خواب تگرگ باریدن , تعبیر خواب تگرگ شدید

خواب تگرگ یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم تگرگ در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب تگرگ می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب تگرگ را مطالعه نمایید و متوجه شوید تگرگ چه تعبیری دارد

تعبیر خواب تگرگ از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب تگرگ ، پنج چیز است

بلا – خصومت و دشمنی – لشگر – فحطی – بیماری

تعبیر خواب تگرگ از دید یوسف نبی ع

تعبیر خواب دیدن تگرگ ، نعمت و راحتی است

تعبیر خواب تگرگ از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب تگرگ ، عذاب و غم است

تعبیر خواب تگرگ از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب تگرگ ملایم ، رحمت خدا است

تعبیر خواب تگرگ شدید ، حادثه و اتفاق بد است

تعبیر خواب تگرگ درشت برای زنان خانه دار ، گفتگوی خانوادگی است

تعبیر خواب تگرگ از دید لیلا برایت

تعبیر خواب گیر افتادن زیر بارش تگرگ ، اختلاف با خانواده است

تعبیر خواب تگرگ از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب باریدن تگرگ به همراه طوفان ، پیشرفت کم است

تعبیر خواب تگرگ در نور خورشید ببارد ، خوش شانسی است

تعبیر خواب شنیدن صدای تگرگ ، موفقیت با رنج و زحمت است

تعبیر خواب تگرگ | تگرگ در خواب دیدن | تعبیر خواب

 

کامنت های تایید شده : 34 عدد

 • تگرگ در خواب هم می تواند رحمت خداوند باشد و هم نشانه خشم و غضب طبیعت.

 • . در بیداری اگر تگرگ ملایم باشد نه فقط از آن بدمان نمی آید و از زیر آن نمی گریزیم بل که سر و دست خود را زیر رگبار تگرگ می گیریم و با دانه هایش بازی می کنیم ولی اگر شدید و درشت باشد حتی بعید نیست سرها و شیشه ها را بشکند و دیده شده که شیشه اتومبیل را نیز شکسته است

 • اگر تگرگ در خواب ما ملایم باشد رحمت الهی است. نعمت و خیر و برکت است و به میزان آن که از مشاهده تگرگ خوشمان می آید از رحمت و نعمت بهره مند می شویم

 • اگر شدید باشد خشم و غضب است و گویای آن است که بد اتفاق می افتد و گرفتار حادثه ای نا خواسته می شویم

 • دیدن تگرگ رنگین در خواب خوب نیست. به هر رنگی که باشد.

 • اگر آتشی افروخته باشد و تگرگ ببارد و آن را خاموش کند نیکو است چون این معنی را می رساند که فتنه خاموش می شود و حادثه ای که قرار است به بیننده خواب آسیب برساند خنثی می گردد.

 • اگر دیدید که تگرگ در جاهای دیگر می بارد و در خانه شما نمی ریزد خواب شما می گوید از یک رنج عمومی مصون می مانید. عکس این هم صادق است یعنی اگر در جاهای دیگر نبارد و فقط در خانه شما بریزد گرفتار مصیبتی می شوید که دیگران از آن سهمی ندارند.

 • محمدبن سیرین گوید: تگرگ درخواب عذاب و تنگی دنیا است، مگر اندک بود.

 • اگر به وقت خود بود، دلیل که اهل آن موضع فراخی و نعمت بود

 • لکن تگرگ دیدن نه به وقت خود، دلیل بر غم و اندوه کند اهل آن موضع را.

 • حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن تگرگ در خواب بر پنج وجه است. اول: بلا. دوم: خصومت. سوم: لشگر. چهارم: فحط. پنجم: بیماری. 

 • محمدبن سيرين گويد: تگرگ درخواب عذاب و تنگي دنيا است، مگر اندك بود. اگر به وقت خود بود، دليل كه اهل آن موضع فراخي و نعمت بود، لكن تگرگ ديدن نه به وقت خود، دليل بر غم و اندوه كند اهل آن موضع را.

 • منوچهر مطيعي تهراني گويد: تگرگ در خواب هم مي تواند رحمت خداوند باشد و هم نشانه خشم و غضب طبيعت. در بيداري اگر تگرگ ملايم باشد نه فقط از آن بدمان نمي آيد و از زير آن نمي گريزيم بل که سر و دست خود را زير رگبار تگرگ مي گيريم و با دانه هايش بازي مي کنيم ولي اگر شديد و درشت باشد حتي بعيد نيست سرها و شيشه ها را بشکند و ديده شده که شيشه اتومبيل را نيز شکسته است. همين حالت در خواب هست. اگر تگرگ در خواب ما ملايم باشد رحمت الهي است. نعمت و خير و برکت است و به ميزان آن که از مشاهده تگرگ خوشمان مي آيد از رحمت و نعمت بهره مند مي شويم و اگر شديد باشد خشم و غضب است و گوياي آن است که بد اتفاق مي افتد و گرفتار حادثه اي نا خواسته مي شويم. ديدن تگرگ رنگين در خواب خوب نيست. به هر رنگي که باشد. اگر آتشي افروخته باشد و تگرگ ببارد و آن را خاموش کند نيکو است چون اين معني را مي رساند که فتنه خاموش مي شود و حادثه اي که قرار است به بيننده خواب آسيب برساند خنثي مي گردد. مشاهده تگرگ درشت براي زنان خانه دار نقار و گفتگوي خانوادگي است. اگر ديديد که تگرگ در جاهاي ديگر مي بارد و در خانه شما نمي ريزد خواب شما مي گويد از يک رنج عمومي مصون مي مانيد. عکس اين هم صادق است يعني اگر در جاهاي ديگر نبارد و فقط در خانه شما بريزد گرفتار مصيبتي مي شويد که ديگران از آن سهمي ندارند.

 • ساعت 5.30صبح خواب ديدم كه در يك مكان مقدس مثل حرم امام رضا ناگهان حدود 5 ثانيه تگرگ شديدي گرفت كه به همه آسيب رساند ولي من سالم ماندم ولي بعد از تگرگ همه مردم سالم بودند… !!!

 • بعد از نماز صبح بود حدوداً ساعت 7 الی 8 صبح خواب دیدیم که گروهی مردم در دریا آبتنی میکردند من داشتم تماشا میکردم که یکدفعه باران تندی آمد و به تگرگ تبدیل شد و من یکم ترسیدم

 • بعد از اذان صبح (روز تاسوعا) بود که خواب دیدم از اسمون تگرگ می بارید و وقتی به زمین اثابت می کرد از ان خون به به بیرون میریخت ، تگرگ ها هم بزرگ بودند. و ما (من وبرادرم) داشتیم فرار میکردیم.

 • خواب دیدم تگرگ شدیدی گرفت من از پنجره اتاقم ب حیاطنگاه میکردم همزمان که همه جا از تگرگ پر میشد همه جا سیاه شد و من از ترس داشتم میلرزیدم بعد از چند ثانیه تمام شد و من به آسمان نگاه کردم ابرها پراکنده شدند و به جای خورشید ماه رو دیدم درحالی که روز بود اما آرامش زیبایی به وجود آمد و تگرگها محو شدند.

 • سلام منم همین خواب رو امروز صبح دیدم لطفا بگید آیا برای شما مشکلی پیش اومد

 • باسلام ساعت 3 دیشب خواب دیدمازآسمان تگرگ میبارید وبرخی از آنها گلوله خون بود البته آرام ویکی هم به گوشه چشم من خورد وردی برجایگذاشت ومن به خانه رسیدم وصدای گریه دخترم را شنیدم تعبیران چیست؟

 • با سلام خواب دیدم تگرگ میاد همه از زیرش فرار میکردن ولی من انگار نه انگار از زیرش رد میشدم و هیچ سر دردی حس نمیکردم به غیر از من چند نفر دیگه هم اینجوری بودن

 • یوسف نبی علیه السلام گوید:

  دیدن تگرگ نعمت راحت خرمی بیند

 • اگر خواب ببینید همراه طوفانی تگرگ می بارد ، علامت آن است که در هر کاری پیشرفتی اندک خواهید داشت

 • اگر خواب ببینید تگرگ در نور خورشید به همراه باران فرود می آید ، علامت آن است که بعد از مدتی تحمل سختی و نگرانی اقبال به شما رو می کند .

 • اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که بعد از چند شکست در امور عاطفی سرانجام خوشبخت خواهدشد .

 • اگر در خواب صدای تگرگ را از بام خانه بشنوید ، علامت آن است که با رنج و زحمت به موفقیتهایی دست خواهید یافت .

 • لیلا برایت می گوید :

  اگر در خواب ببینید که زیر بارش تگرگ گیر افتاده‏اید، بیانگر اختلافات خانوادگی است

 • ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب تگرگ، عذاب و تنگنا و گرفتاری در دنیا می‌باشد، مگر اینکه مقدارش کم باشد،

 • ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: اگر ببینی تگرگ می‌بارد، یـعـنـی در آن سرزمین فتنه و بلا و هلاکت رخ می‌دهد

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در شهر یا کوچه یا خانه‌ای تگرگ می‌بارد، یـعـنـی «پادشاه» باعث رنج و سختی مردم آن مکان می‌شود.

 • اگر ببینی همراه تگرگ، باد و باران و رعد و برق وجود دارد، یـعـنـی آن مکان دچار قحطی و کمبود و ضرر و زیان می‌شود، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی همراه تگرگ نور رعد و برق وجود دارد، یـعـنـی مردم آنجا دچار رنج و بیماری فراوانی می‌شوند، ‌‌‌‌‌ ولی اگر تگرگ همراه باران باشد [احتمالاً منظور تعبیرکننده، بارش ملایم باشد]، تعبیرش نعمت و گستردگی و ایمنی می‌باشد

 • ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر در بیداری فصل تگرگ باشد تعبیر تگرگ در خواب این است که مردم آنجا به نعمت و فراوانی می‌رسند [ باز هم احتمالاً منظور تعبیرکننده، تگرگ ملایم باشد ]، ولی اگر فصل تگرگ نباشد، تعبیرش این است که مردم آنجا گرفتار غم و اندوه می‌شوند.

 • بارش تگرگ های درشت به رنگ زلال اب ولی من سرم راپایین گرفته بودم به من نخورد

 • بارش تگرگهای درشت و به رنگ زلال اب
  ولی به من برخورد نکرد

 • دیدن تگرگهای درشت در روی زمین ریخته بود که خیلی بودن

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.