آموزش کد دهی ریموت بلوتوثی و کپی ریموت به ریموت بلوتوثی

آموزش کد دهی ریموت بلوتوثی و کپی ریموت به ریموت بلوتوثی

برای کپی در صوتی که ریموت بلوتوثی خام نیست اول ریموت بلوتوثی را خام کنید.

  کد دادن به ریموت درب پارکینگ,کد دهی به ریموت درب پارکینگ,نحوه کد دادن به ریموت درب پارکینگ,آموزش کد دادن به ریموت درب پارکینگ

نحوه پاک سازی کد قبلی و آماده سازی :

 

آموزش کد دهی ریموت بلوتوثی و کپی ریموت به ریموت بلوتوثی

1 ) دکمه قفل باصدا ( 1) ودکمه باز ( 2 ) همزمان 2 ثانیه فشرده نگه دارید.

2 ) در این حالت LED سه بار چشمک می زند.

3 ) سپس دکمه باز ( 2 ) همچنان فشرده نگه دارید ، دکمه قفل با صدا( 1) رها کنید.

4 ) دکمه قفل با صدا ( 1 ) را سه مرتبه پشت هم  فشاردهید دراین زمان LED بطور سریع چشمک میزند وریموت آماده کددهی و کپی کردن میشود.

 

 کد دادن به ریموت درب پارکینگ,کد دهی به ریموت درب پارکینگ,نحوه کد دادن به ریموت درب پارکینگ,آموزش کد دادن به ریموت درب پارکینگ 

 

برای  کپی کردن دکمه های ریموت به صورت زیر عمل میکنیم:

 

آموزش کد دهی ریموت بلوتوثی و کپی ریموت به ریموت بلوتوثی

1 ) اول دکمه مورد نظر ازریموت اصلی را فشرده وسپس دکمه ریموت کپی را فشرده نگه دارید ، تازمانیکه LED سریع چشمک بزند و ثابت بماند این حالت نشان دهنده این است که عمل کد دهی باموفقیت انجام شده است.

2)برای کلیه دکمه های ریموت به روش  بالا عمل می کنیم.

3 ) برای تایید واتمام کارکپی ، دکمه قفل بیصدا ( 3 ) وجستجو (4 ) را همزمان فشرده نگهدارید تا LED سریع چشمک بزند  وثابت بماند بعد  از این حالت ، عملیات کپی یا کد دهی تمام شده و ریموت جدید قابل استفاده است.

کد دادن به ریموت درب پارکینگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.