گلچین زیباترین شعر در مورد ثروت

گلچین زیباترین شعر در مورد ثروت

شعر در مورد ثروت شعر در مورد ثروت,شعر در مورد ثروت واقعی,شعر در مورد فقر و ثروت,شعر در مورد علم و ثروت,شعر در مورد فقیر و ثروتمند,شعر درباره ثروت,شعری در مورد ثروت,شعر …

گلچین زیباترین شعر در مورد پرنده

گلچین زیباترین شعر در مورد پرنده

شعر در مورد پرنده شعر در مورد پرنده تنها,شعر در مورد پرنده,شعر در مورد پرنده و قفس,شعر در مورد پرنده ها,شعر در مورد پرنده شاهین,شعر در مورد پرنده مهاجر,شعر در مورد پرنده …

گلچین زیباترین شعر در مورد خلیج فارس

گلچین زیباترین شعر در مورد خلیج فارس

شعر در مورد خلیج فارس شعر در مورد خلیج فارس ،شعر در مورد خلیج فارس،شعر زیبا درباره خلیج فارس،شعری در مورد خلیج فارس،شعری در مورد خلیج فارس،شعر در باره خلیج فارس،شعر هالو …

شعر در مورد صورت و سیرت زیبا

شعر در مورد صورت و سیرت زیبا,شعر در مورد صورت زیبا,شعر در مورد زیبایی صورت,شعر در مورد چهره زیبا,شعری در مورد زیبایی صورت,شعر در مورد چهره زیبا,شعری در مورد زیبایی چهره,شعر درباره زیبایی صورت,شعری در مورد صورت زیبا,شعر در باره صورت زیبا,شعری در مورد چهره زیبا,شعر در مورد صورت,شعر در مورد صورتک,شعر در مورد صورت و سیرت,شعر در مورد رنگ صورتی,شعر در مورد خال صورت,شعر در مورد چال صورت,شعر درباره صورت,شعر درباره صورت و سیرت,شعر درباره رنگ صورتی,شعر درباره خال صورت,شعر در مورد چال گونه,شعر درباره چال صورت,شعر در مورد چال روی گونه,شعر کوتاه در مورد چال گونه,شعری درمورد چال گونه,شعر در مورد زیبایی چهره,شعر کوتاه در مورد صورت زیبا,شعر درباره صورت زیبا,شعر درباره صورتى,شعری درباره صورتک

شعر در مورد صورت و سیرت زیبا 

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد صورت و سیرت زیبا برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

نام نیکو گر بماند ز آدمی                   به کزو ماند سَرای زر نگار

صورت زیبای ظاهر ، هیچ نیست                  ای برادر سیرت زیبا بیار

شعر نامردی , شعر در مورد نامردی , شعر در وصف نامردی , شعر درباره نامردی

شعر در مورد صورت و سیرت زیبا

ای صورت زیبا که به سیرت ملکستی         

بر روی زمین غیرت ماه فلکستی

یارب چه سواری تو که بر غارت دلها         

سرگرم ز هر گوشه پی تاز و تکستی

شعر وفاداری , شعر در مورد وفاداری , شعر در وصف وفاداری , شعر درباره وفاداری

شعر در مورد صورت زیبا

صورت زیبا نکوست ای برادر سیرت زیبا بجو !

سیرتت نیکو بساز ، صورت نیکو چه سود؟

شعر هنر و هنرمند , شعر در مورد هنر و هنرمند , شعر در وصف هنر و هنرمند , شعر درباره هنر و هنرمند

شعر در مورد زیبایی صورت

 از ما همه عجز و نیستی مطلوبست

هستی و توابعش زما منکوبست

این اوست پدید گشته در صورت ما

این قدرت و فعل از آن بمامنسو بست

شعر وداع , شعر در مورد وداع , شعر در وصف وداع , شعر درباره وداع

شعر در مورد چهره زیبا

 دشمن اگر دوست شود چند بار

صاحب عقلش نشمارد به دوست

مار همانست به سیرت که هست

ورچه به صورت به در آید ز پوست

شعر هجرت , شعر در مورد هجرت , شعر در وصف هجرت , شعر درباره هجرت

شعری در مورد زیبایی صورت

 بندگی هیچ نکردیم و طمع می داریم

که خداوندی از آن سیرت و اخلاق آید

گر همه صورت خوبان جهان جمع کنند

روی زیبای تو دیباچه اوراق آید

شعر همدلی , شعر در مورد همدلی , شعر در وصف همدلی , شعر درباره همدلی

شعر در مورد چهره زیبا

 ایزد که جهان به قبضه قدرت اوست

دادست ترا دو چیز کان هر دو نکوست

هم سیرت آنکه دوست داری کس را

هم صورت آنکه کس ترا دارد دوست

شعر یمن , شعر در مورد یمن , شعر در وصف یمن , شعر درباره یمن

شعر درباره زیبایی صورت

 شمع دین صورت و بصیرت او

عقل جان سیرت و سریرت او

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

شعر درباره رنگ صورتی

 ترک عجب و کبر کن تا قبله عالم شوی

سیرت ابلیس را بگذار تا آدم شوی

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

شعری درباره صورتک

 کرم خاکی به خاک این بروبوم

اژدها سیرت و نهنگ رسوم

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

شعر درباره صورت زیبا

 ای صورت جان و جان صورت

بازار بتان همه شکستی

شعر رهایی , شعر در مورد رهایی , شعر در وصف رهایی , شعر درباره رهایی

شعر درباره خال صورت

 زلف هندوی تو گفتم که دگر ره نزند

سال ها رفت و بدان سیرت و سان است که بود

شعر ذلت , شعر در مورد ذلت , شعر در وصف ذلت , شعر درباره ذلت

شعر درباره صورتى

 این صورت تن رفته و آن صورت جا مانده

ای صورت جان باقی وی صورت تن فانی

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

شعر در مورد چال گونه

 هست صلاح دل و دین صورت آن ترک یقین

چشم فرومال و ببین صورت دل صورت دل

شعر ذکر , شعر در مورد ذکر , شعر در وصف ذکر , شعر درباره ذکر

شعر درباره چال صورت

 گر صورت بی صورت معشوق ببینید

هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید

شعر زمان , شعر در مورد زمان , شعر در وصف زمان , شعر درباره زمان

شعر کوتاه در مورد صورت زیبا

 صورت روی تو ای ماه دلارای چنانک

صورت حال من از شرح و بیان می گذرد

شعر سکوت , شعر در مورد سکوت , شعر در وصف سکوت , شعر درباره سکوت

شعر در مورد چال روی گونه

 پیش رویت دگران صورت بر دیوارند

نه چنین صورت و معنی که تو داری دارند

شعر نماز , شعر در مورد نماز , شعر در وصف نماز , شعر درباره نماز

شعر کوتاه در مورد چال گونه

 حسن اهلیت و صورت نشود باهم جمع

نظر از صورت بی معنی خوبان بردار

شعر رنگین کمان , شعر در مورد رنگین کمان , شعر در وصف رنگین کمان , شعر درباره رنگین کمان

شعری درمورد چال گونه

 به صد صورت بدیدم خویشتن را

به هر صورت همی گفتم من آنم

شعر ساحل , شعر در مورد ساحل , شعر در وصف ساحل , شعر درباره ساحل

شعر در مورد زیبایی چهره

 با صورت دین صورت زردشت کشی

چون خر نخوری نبات و بر پشت کشی

گر آینه زشتی ترا بنماید

دیوانه شوی بر آینه مشت کشی

شعر اربعین , شعر در مورد اربعین , شعر در وصف اربعین , شعر درباره اربعین

شعر در باره صورت زیبا

 نماید آینه سیمای هر کس

ازیرا صورت و سیماش نبود

شعر ضریح امام رضا , شعر در مورد ضریح امام رضا , شعر در وصف ضریح امام رضا , شعر درباره ضریح امام رضا

شعر در مورد زیبایی صورت

 اندر این صورت و آن صورت بس فکرت

تیز از پی بحث و تفکر ید بیضا بنمود

شعر امام رضا , شعر در مورد امام رضا , شعر در وصف امام رضا , شعر درباره امام رضا

شعر در مورد چهره زیبا

 تا چند غزل ها را در صورت و حرف آری

بی صورت و حرف از جان بشنو غزلی دیگر

شعر تظاهر , شعر در مورد تظاهر , شعر در وصف تظاهر , شعر درباره تظاهر

شعر در مورد صورتک

 عشق شیرینی جانست و همه چاشنی است

چاشنی و مزه را صورت و رنگی نبود

شعر صداقت , شعر در مورد صداقت , شعر در وصف صداقت , شعر درباره صداقت

شعر در مورد صورت و سیرت

 صورت دل آمد و پیشم نشست

بسته سر و خسته و بیماروار

دست مرا بر سر خود می نهاد

کای به غم دوست مرا دست یار

شعر ضعف , شعر در مورد ضعف , شعر در وصف ضعف , شعر درباره ضعف

شعری در مورد صورت زیبا

 اکبر و اعظم خدای عالم و آدم

صورت خوب آفرید و سیرت زیبا

شعر طلوع خورشید , شعر در مورد طلوع خورشید , شعر در وصف طلوع خورشید , شعر درباره طلوع خورشید

شعری در مورد زیبایی صورت

نه هر که بصورت نکوست سیرت زیبا دروست.

کار اندرون دارد نه پوست

شعر سگ , شعر در مورد سگ , شعر در وصف سگ , شعر درباره سگ

شعری در مورد چهره زیبا

 سیرت انبیاست سیرت او

حبذا سیرت و سریرت او

شعر سایه , شعر در مورد سایه , شعر در وصف سایه , شعر درباره سایه

شعر در مورد صورت زیبا

 همه منظر بحسن شد زیبا

لیک زیبا بتست منظر حسن

شعر شیر جنگل , شعر در مورد شیر جنگل , شعر در وصف شیر جنگل , شعر درباره شیر جنگل

شعر درباره زیبایی صورت

 گاه تو خوش طبع و گهی خشمنی

سیرت این چرخ همین سیرت است

شعر نادان , شعر در مورد نادان , شعر در وصف نادان , شعر درباره نادان

شعری در مورد زیبایی چهره

 آه از این رهزنان خلق ربای

اهرمن سیرت فرشته نمای

شعر لیلا , شعر در مورد لیلا , شعر در وصف لیلا , شعر درباره لیلا

شعر در مورد چهره زیبا

 یکی سیرت نیکمردان شنو

اگر نیکبختی و مردانه رو

شعر ثمین , شعر در مورد ثمین , شعر در وصف ثمین , شعر درباره ثمین

شعر در مورد صورت و سیرت زیبا

 ولیکن بدین صورت دلپذیر

فرفته مشو، سیرت خوب گیر

شعر سختی , شعر در مورد سختی , شعر در وصف سختی , شعر درباره سختی

شعر در مورد صورت و سیرت زیبا

 گر آنها که میگفتی کردمی

نکو سیرت و پارسا بودمی

شعر وصال , شعر در مورد وصال , شعر در وصف وصال , شعر درباره وصال

شعر در مورد صورت

 هیچ دگرگون نشد جهان جهان

سیرت خلق جهان دگرگون شد

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعر در مورد صورت و سیرت زیبا

 چون یاد کنم طبع طربناک ترا

و آن صورت خوب و سیرت پاک ترا

خواهم که: گذر بر سر خاک تو کنم

در ساعت و بر سر کنم آن خاک ترا

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

شعر صورت و سیرت زیبا

 من غلام نظر آصف عهدم کو را

صورت خواجگی و سیرت درویشان است

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

شعر در مورد صورت و سیرت زیبا

 بشکن طلسم صورت بگشای چشم سیرت

تا شرق و غرب بینی سلطان من گرفته

شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل

شعر در مورد صورت و سیرت زیبا

 در زهد اگر موسی و هارون آئی

وانگاه چو جبرئیل بیرون آئی

از صورت زهد خود چه مقصود ترا

در سیرت اگر یزید و قارون آئی

شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر

شعر در مورد صورت و سیرت زیبا

 ببین گرت باید که بینی به ظاهر

ازو صورت و سیرت حیدری را

شعر تنهایی , شعر در مورد تنهایی , شعر درباره تنهایی , شعر در وصف تنهایی

شعر در مورد صورت و سیرت زیبا

 مکن ز بهر گلو خویشتن هلاک و مرو

به صورت بشری در به سیرت مگسی

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

شعر در مورد صورت و سیرت زیبا

 مهربانی کسی از دور فلک هیچ ندید

زان که هم صورت و هم سیرت و هم خوی تو بود

شعر ماه محرم , شعر در مورد ماه محرم , شعر درباره ماه محرم , شعر در وصف ماه محرم

شعر در مورد صورت و سیرت زیبا

 بر سر کوی تو جان را خوشی خواهم داد

زان که خوش صورت و خوش سیرت و خوش سیمایی

شعر لب , شعر در مورد لب , شعر درباره لب , شعر در وصف لب

شعر در مورد صورت و سیرت زیبا

 به انعام خود دانه دادت نه کاه

نکردت چو انعام سر در گیاه

ولیکن بدین صورت دلپذیر

فرفته مشو، سیرت خوب گیر

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

شعر در مورد صورت و سیرت زیبا

 سیرت بد، صورت نیکو نمی گیرد به خود

خشم چون صورت پذیرد چین ابرو می شود

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

شعر در مورد صورت و سیرت زیبا

 نبود سیرت شایسته خودآرایان را

که برون ساز محال است درون ساز شود

شعر ماه اردیبهشت , شعر در مورد ماه اردیبهشت , شعر درباره ماه اردیبهشت , شعر در وصف ماه اردیبهشت

شعر در مورد صورت و سیرت زیبا

 می رسد آزار سگ سیرت به درویشان فزون

خرقه رااز بخیه باشد زخم دندان بیشتر

بخواب عشقم , بخواب عشقم شعر , بخواب عشقم شعرنو , آسوده بخواب عشقم

شعر در مورد صورت و سیرت زیبا

 سیرت نکند جلوه در آیینه فولاد

زنهار در آیینه زانو نظری کن

شعر دلتنگی , شعر در مورد دلتنگی , شعر درباره دلتنگی , شعر در وصف دلتنگی

شعر در مورد صورت و سیرت زیبا

 آنچه از سیرت ملوک به است

خاک کوی فلک نمای تو است

شعر آتش , شعر در مورد آتش , شعر درباره آتش , شعر در وصف آتش

شعر در مورد صورت و سیرت زیبا

 از شر نفس و فتنه خلقش نگاه دار

یارب به حق سیرت پاک پیمبران

شعر پاییز , شعر در مورد پاییز , شعر درباره پاییز , شعر در وصف پاییز

شعر در مورد صورت و سیرت زیبا

 صاحبدل نیک سیرت علامه

گو کفش دریده باش و خلقان جامه

شعر امام علی , شعر در مورد امام علی , شعر درباره امام علی , شعر در وصف امام علی

شعر در مورد صورت و سیرت زیبا

 کرا جامه پاک است و سیرت پلید

در دوزخش را نباید کلید

شعر دوستت دارم , شعر در مورد دوستت دارم , شعر درباره دوستت دارم , شعر در وصف دوستت دارم

شعر در مورد صورت و سیرت زیبا

 در همه حال آدمی شخص ملک سیرت است

لیک بجاه اندکی ناز خری میکند

شعر گذر عمر , شعر در مورد گذر عمر , شعر درباره گذر عمر , شعر در وصف گذر عمر

شعر در مورد صورت و سیرت زیبا

 آسیه توفیق و ساره سیرت است

سیرتش بر انس و جان خواهم گزید

شعر کلیسا , شعر در مورد کلیسا , شعر درباره کلیسا , شعر در وصف کلیسا

شعر در مورد صورت و سیرت زیبا

 سیرت او تخم کشت و نعمت او

آب خاطر مداح او زمین برومند

شعر کودکی , شعر در مورد کودکی , شعر درباره کودکی , شعر در وصف کودکی

شعر در مورد صورت و سیرت زیبا

 خاک او هم سیرت جان می شود

سرمه چشم عزیزان می شود

شعر مردانگی , شعر در مورد مردانگی , شعر درباره مردانگی , شعر در وصف مردانگی

شعر در مورد صورت و سیرت زیبا

 ره سیرت شمس تبریز گیر

به جرات چو شیر و به حمله پلنگ

شعر غربت , شعر در مورد غربت , شعر درباره غربت , شعر در وصف غربت

شعر در مورد صورت و سیرت زیبا

 توبه کردم که تا جانم برجاست

من کج نروم نگردم از سیرت راست

چندانکه نظر همی کنم از چپ و راست

جمله چپ و راست و راست و چپ دلبر ماست

شعر هدف , شعر در مورد هدف , شعر درباره هدف , شعر در وصف هدف

شعر در مورد صورت و سیرت زیبا

 ملک محمودی از کجا یابی

اگرت سیرت ایازی نیست

شعر گرگ , شعر در مورد گرگ , شعر درباره گرگ , شعر در وصف گرگ

شعر در مورد صورت و سیرت زیبا

 من آن را آدمی دانم که دارد سیرت نیکو

مرا چه مصلحت با آن که این گبرست و آن ترسا

شعر پرسپولیس , شعر در مورد پرسپولیس , شعر درباره پرسپولیس , شعر در وصف پرسپولیس

شعر در مورد صورت و سیرت زیبا

 مهربانی کسی از دور فلک هیچ ندید

زان که هم صورت و هم سیرت و هم خوی تو بود

شعر پرنده , شعر در مورد پرنده , شعر درباره پرنده , شعر در وصف پرنده

شعر در مورد صورت و سیرت زیبا

 به صورت های نیکو مردمانند

به سیرت های بد گرگ بیابان

شعر خنده , شعر در مورد خنده , شعر درباره خنده , شعر در وصف خنده

شعر در مورد صورت و سیرت زیبا

 نعمت این بخور به صورت جسم

نعمت آن ببر به سیرت جان

شعر هجران , شعر در مورد هجران , شعر درباره هجران , شعر در وصف هجران

شعر در مورد صورت و سیرت زیبا

 ز نیکی ها گریزانی سوی بدها شتابانی

چرا با صورت مردم گرفتی سیرت دیوان؟

شعر چوپان , شعر در مورد چوپان , شعر درباره چوپان , شعر در وصف چوپان

شعر در مورد صورت و سیرت زیبا

 سیرت و کار فریشته همی دیدی

گر نکنی خویشتن مخبل و مجنون

شعر در مورد لیاقت

دلیر زانش پرستم که از لیاقت او
گرفته برهمنی سیرت مسلمانی

شعر در مورد صورت و سیرت زیبا

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 9 اردیبهشت 1397

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.