گلچین زیباترین شعر در مورد راستگویی

گلچین زیباترین شعر در مورد راستگویی

شعر در مورد راستگویی شعر در مورد راستگویی و صداقت,شعر درباره راستگویی و صداقت,شعر کودکانه در مورد صداقت و راستگویی,شعر در مورد راستگویی,شعر در مورد راستگویی و دروغگویی,شعر در مورد راستگویی کودکانه,شعری …

گلچین زیباترین شعر در مورد عزاداری امام حسین

گلچین زیباترین شعر در مورد عزاداری امام حسین

شعر در مورد عزاداری امام حسین شعر در مورد عزاداری امام حسین ,شعر درباره عزای امام حسین,متن شعر عزاداری امام حسین,شعر در مورد عزاداری امام حسین,شعر درباره عزای امام حسین,شعر در عزای …

گلچین زیباترین شعر در مورد ژاله

گلچین زیباترین شعر در مورد ژاله

شعر در مورد ژاله شعر در مورد ژاله,شعری در مورد ژاله,شعر درباره ژاله,شعری درباره ژاله,شعر در وصف ژاله,شعر ژاله اصفهانی,شعر ژاله اصفهانی,اشعار ژاله اصفهانی,شعرهای ژاله اصفهانی,مسابقه شعر ژاله اصفهانی,بنیاد شعر ژاله اصفهانی,جایزه …

شعر در مورد نامردی

شعر در مورد نامردی,شعر در مورد نامردی عشق,شعر در مورد نامردی رفیق,شعر در مورد نامردی دوست,شعر در مورد نامردی روزگار,شعر در مورد نامردی دوستان,شعر در مورد نامردی دنیا,شعر در مورد نامردی زمانه,شعر در مورد نامردی و خیانت,شعر در مورد نامردی برادر,شعر درباره نامردی عشق,شعر در مورد نامردی رفیق,شعر در مورد رفیق نامرد,شعر در مورد نامردی دوست,شعری در مورد نامردی دوست,شعر در باره رفیق نامرد,شعری در مورد نامردی رفیق,شعر در باره نامردی رفیق,شعری در مورد رفیق نامرد,شعر در مورد دوست نامرد,شعر در مورد دوستان نامرد,شعری در مورد دوست نامرد,شعری در مورد نامردی روزگار,شعر در مورد روزگار نامرد,شعر درباره نامردی روزگار,شعر درباره روزگار نامرد,شعر زیبا درمورد نامردی روزگار,شعر درباره دوست نامرد,شعر در مورد دنیای نامرد,شعر درباره دنیای نامرد,شعر درباره نامردی دنیا,شعر در مورد زمانه نامرد,شعر در باره نامردی روزگار,شعر درباره برادر نامرد,شعر در مورد برادر نامرد,شعر در وصف نامردی,شعر در وصف نامردی دوست,شعری در وصف نامردی,شعر در وصف نامردی,شعر در وصف نامرد,شعر در وصف نامردان,شعر در وصف دوست نامرد,شعری زیبا در وصف نامردی,شعر در وصف رفیق نامرد,شعر در وصف مرد نامرد,شعر در وصف نامردی روزگار,شعری در وصف نامردان,شعر در وصف نامردمی,شعر در وصف مرد و نامرد,شعر نامردی,شعر نامردی رفیق,شعر نامردی آدمها,شعر نامردی روزگار,شعر نامردی دوستان,شعر نامردی عشق,شعر نامردی و خیانت,شعر نامردی دختر,شعر نامردی در عشق,شعر نامردی برادر,شعر نامردی رفیقان,شعر رفیق نامرد,شعر نامردی دوست,شعر نامردی دوست,شعر درباره نامردی رفیق,شعر درمورد نامردی رفیق,شعر رفیق نامرد,شعر رفیقای نامرد,شعر نامردی دوست دختر,شعر نامردی روزگار,شعر روزگار نامرد,شعر درباره نامردی روزگار,شعر از نامردی روزگار,شعر در مورد نامردی روزگار,شعر در وصف نامردی روزگار,شعری از نامردی روزگار,شعر زیبا درمورد نامردی روزگار,شعر در باب نامردی روزگار,شعر دوست نامرد,شعر در مورد نامردی دوستان,شعر دوستان نامرد,شعر درباره نامردی دوستان,شعر عشق نامرد,شعر در مورد نامردی عشق,شعر درباره نامردی عشق,شعر در مورد نامردی و خیانت,شعر نامردی خیانت,شعر درمورد خیانت و نامردی,شعر نامردی دختر به پسر,شعر کوتاه نامردی دختر,شعر در مورد نامردی دختر,شعر در مورد نامردی برادر,شعر برادر نامرد

شعر در مورد نامردی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد نامردی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

محبت به نامرد ، کردم بسی محبت نشاید به هر نا کسی

تهی دستی و بی کسی درد نیست که دردی چو دیدار نامرد نیست

شعر کوچه , شعر در مورد کوچه , شعر درباره کوچه , شعر در وصف کوچه

شعر در مورد نامردی

به نامردی نامردان قسم خوردم که نامردی کنم در حق نامردان

آهای رفیق نامرد یه روز میشی پشیمون پشیمونی چه سودت وقتی بمونی دلخون

شعر فکر کردن , شعر در مورد فکر کردن , شعر درباره فکر کردن , شعر در وصف فکر کردن

شعر در مورد نامردی عشق

صد سال در بیابان آواره شوی

به از آن است که در خانه محتاج نامردان شوی

شعر فاصله , شعر در مورد فاصله , شعر درباره فاصله , شعر در وصف فاصله

شعر در مورد نامردی رفیق

ای نا رفیق..

به کدامین گناه ناکرده..

تازیانه می زنی بر اعتمادم

شعر کعبه دل , شعر در مورد کعبه دل , شعر درباره کعبه دل , شعر در وصف کعبه دل

شعر در مورد نامردی دوست

گمان کردم که با من همدل و همراه و همدردی 

به مردی با تو پیوستم ندانستم که نامردی

شعر تلاش و کوشش , شعر در مورد تلاش و کوشش , شعر درباره تلاش و کوشش , شعر در وصف تلاش و کوشش

شعر در مورد نامردی روزگار

نمیتونم ببخشمت دور شو برو نبینمت

تیکه ای بودی از دلم گندیدی و بریدمت

شعر فراق , شعر در مورد فراق , شعر درباره فراق , شعر در وصف فراق

شعر در مورد نامردی دوستان

من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی

ولی با منت و خواری پی شبنم نمیگردم

شعر فرشته , شعر در مورد فرشته , شعر درباره فرشته , شعر در وصف فرشته

شعر در مورد نامردی دنیا

ز نامردان علاج درد خود جستن ، بدان ماند

که خار از پا برون آرد کسی با نیش عقرب ها

شعر قدر نشناسی , شعر در مورد قدر نشناسی , شعر درباره قدر نشناسی , شعر در وصف قدر نشناسی

چه کلمه مظلومی است قسمت

همه نامردی ها را به عهده میگیرد

شعر امام حسین , شعر در مورد امام حسین , شعر درباره امام حسین , شعر در وصف امام حسین

شعر در مورد نامردی و خیانت

۲۰ میدهم ، شاید هم ۲۱ . . !

خیانت را در لباس عشق بازی کردن هنر میخواهد  ،

که تو باهنری . . .

شعر امام سجاد , شعر در مورد امام سجاد , شعر درباره امام سجاد , شعر در وصف امام سجاد

شعر در مورد نامردی برادر

کاش ماه ،

همیشه پشت ابر بماند

نمی خواهم بدانم ،

شب مهتاب ،

بی من چه می کنی

شعر قدر یکدیگر را دانستن , شعر در مورد قدر یکدیگر را دانستن , شعر درباره قدر یکدیگر را دانستن , شعر در وصف قدر یکدیگر را دانستن

شعر درباره نامردی عشق

بیشتر از آنچه سزاوارش باشم بهم صدمه زدی

فقط به این خاطر که بیشتر از آنچه سزاوارش باشی

عاشقت بودم !

شعر ماه خرداد , شعر در مورد ماه خرداد , شعر درباره ماه خرداد , شعر در وصف ماه خرداد

شعر در مورد نامردی رفیق

تا آخر عمر درگیرم خواهی بود

انکار نکن ؛ مقایسه تو را از پای در می آورد !

شعر گیسو , شعر در مورد گیسو , شعر درباره گیسو , شعر در وصف گیسو

شعر در مورد رفیق نامرد

ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻦ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﻫﻨﻮﺯ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﻧﮑﺮﺩﻡ

ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺸﻮﻧﻮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ

ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ !!!

شعر لیلی و مجنون , شعر در مورد لیلی و مجنون , شعر درباره لیلی و مجنون , شعر در وصف لیلی و مجنون

شعر در مورد نامردی دوست

 کاش به جای دلم ، دستم را میشکستی که

نمک نداشت !

شعر نگاه , شعر در مورد نگاه , شعر درباره نگاه , شعر در وصف نگاه

شعری در مورد نامردی دوست

بدی آدم نمک نشناس اینه که

وقتی یاد کارایی که براش کردی میوفتی

به خودت بیشتر فحش میدی تا اون !

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

شعر در باره رفیق نامرد

اونی که واسه تو ادعا میکنه

واسه با ما بودن دعا میکنه ، بـــــله !

شعر گذشته , شعر در مورد گذشته , شعر درباره گذشته , شعر در وصف گذشته

شعری در مورد نامردی رفیق

ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻋﻮﺽ ﻧﻤﯿﺸﻦ

ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﻗﻌﯿﺸﻮنو ﻧﺸﻮﻥ ﻣﯿﺪﻥ !

شعر گذشت , شعر در مورد گذشت , شعر درباره گذشت , شعر در وصف گذشت

شعر در باره نامردی رفیق

وقتی تنها شدم

فهمیدم قصه مادربزرگها درست بود

همیشه یکی بود یکی نبود

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

شعری در مورد رفیق نامرد

زخم که میخورى مزه مزه اش کن

حتمانمکش آشناست

شعر یاد خدا , شعر در مورد یاد خدا , شعر درباره یاد خدا , شعر در وصف یاد خدا

شعر در مورد دوست نامرد

آن روز که مى شکستم

مى دانستم که از کاسه شکسته آب نخواهى خورد

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

شعر در مورد دوستان نامرد

گناهش گردن خودش!

آن روز که حسرتش را خوردم روزه بودم

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

شعری در مورد دوست نامرد

درد داره که همیـــــشه


اونــی که تـو خیــالته، بی خیالتــــه

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

شعری در مورد نامردی روزگار

هیس!

گوشم کر شد نامردی را مگر فریاد میزنند؟

شعر ورزش , شعر در مورد ورزش , شعر درباره ورزش , شعر در وصف ورزش

شعر در مورد روزگار نامرد

زمانی که آسمان دلت از نامردی ها ابریست

به چشمانت اجازه باریدن نده که در خود شکستن

بهتر از در نگاه دیگران شکستن است

شعر بچه , شعر در مورد بچه , شعر درباره بچه , شعر در وصف بچه

شعر درباره نامردی روزگار

در برابر آن همه نامردی که در حقم کرد

سکوتم حرف قشنگی نبود

شعر ماه فروردین , شعر در مورد ماه فروردین , شعر درباره ماه فروردین , شعر در وصف ماه فروردین

شعر درباره روزگار نامرد

به نامردی نامردان قسم جانا که نامردی

که نامردان خجل گشتند از بس تو نامردی

شعر کافه , شعر در مورد کافه , شعر درباره کافه , شعر در وصف کافه

شعر زیبا درمورد نامردی روزگار

بسلامتی اونی که تو همه این نامردی

ما رو مرد حساب می کنه

شعر چپ دست ها , شعر در مورد چپ دست ها , شعر درباره چپ دست ها , شعر در وصف چپ دست ها

شعر درباره دوست نامرد

به سلامتی مردایی که از پل نامردی نمیرن

ولی تو دریای مردی غرق میشن

شعر حج , شعر در مورد حج , شعر درباره حج , شعر در وصف حج

شعر در مورد دنیای نامرد

از سیگار کشیدن هیچکس مرد نشد

اما از نامردی خیلی ها سیگاری شدن

شعر چاپلوسی , شعر در مورد چاپلوسی , شعر درباره چاپلوسی , شعر در وصف چاپلوسی

شعر درباره دنیای نامرد

دلم برای خودت که نه

ولی برای نامردی هات تنگ شده

شعر جوانی , شعر در مورد جوانی , شعر درباره جوانی , شعر در وصف جوانی

شعر درباره نامردی دنیا

تو این دنیای نامردی

بدنبال چه میگردی

نگرد، بیهوده میگردی

جوانمردی قدیمی شد

رفیقان عهد بشکستند

فقط تو ماه شبگردی

که بی منت جوانمردی

شعر بهشت , شعر در مورد بهشت , شعر درباره بهشت , شعر در وصف بهشت

شعر در مورد زمانه نامرد

انان که بودنت را قدر نمیدانند

رفتنت را نامردی میخوانند

شعر چرخ گردون , شعر در مورد چرخ گردون , شعر درباره چرخ گردون , شعر در وصف چرخ گردون

شعر در باره نامردی روزگار

دلم از بی کسی غمگین است

ولی کویر تنهاییم را با بهشت پر از نامردی عوض نمیکنم

شعر جدایی , شعر در مورد جدایی , شعر درباره جدایی , شعر در وصف جدایی

شعر درباره برادر نامرد

عشق موجی است

که بر دریای نامردی شناور است

شعر جاده , شعر در مورد جاده , شعر درباره جاده , شعر در وصف جاده

شعر در مورد برادر نامرد

لاشه عاشقی ام سگ خور نامردی تو

آنقدر خون به دلش هست که هارت بکند

شعر چهره زیبا , شعر در مورد چهره زیبا , شعر درباره چهره زیبا , شعر در وصف چهره زیبا

شعر در وصف نامردی

دلم از این همه نامردی مردمان این دیار

میگیرد

شعر چای , شعر در مورد چای , شعر درباره چای , شعر در وصف چای

شعر در وصف نامردی دوست

به سلامی اونایی که نامردی های زمونه

نامردشون نکرد

شعر دختر , شعر در مورد دختر , شعر درباره دختر , شعر در وصف دختر

شعری در وصف نامردی

کاش همه می فهمیدند که دل بستن به کلاغی که دل دارد

بهتر از دل باختن به طاووسی است که فقط ظاهر زیبا دارد

شعر استاد , شعر در مورد استاد , شعر درباره استاد , شعر در وصف استاد

شعر در وصف نامردی

بعضـی هـا دستشـان رو می شـود

اما رویشـان کم نمیشــود

شعر باد , شعر در مورد باد , شعر درباره باد , شعر در وصف باد

شعر در وصف نامرد

گاهی احساس می کنی که اگه وقت بذاری

و به یه سیب زمینی پخته عشق بورزی

بیشتر جواب می ده تا به بعضی آدما

شعر یاد دوست , شعر در مورد یاد دوست , شعر درباره یاد دوست , شعر در وصف یاد دوست

شعر در وصف نامردان

اسمت چی بود؟

می خواهم بن بست های زندگی ام را به نامت کنم

شعر آرامش , شعر در مورد آرامش , شعر درباره آرامش , شعر در وصف آرامش

شعر در وصف دوست نامرد

زندگی  سگی را بهتر می فهمم

از وقتی که آمــــدی

شعر آفتاب , شعر در مورد آفتاب , شعر درباره آفتاب , شعر در وصف آفتاب

شعری زیبا در وصف نامردی

تا آخر عمر درگیرم خواهی بود

انکار نکن ؛ مقایسه تو را از پای در می آورد !

شعر آینه , شعر در مورد آینه , شعر درباره آینه , شعر در وصف آینه

شعر در وصف رفیق نامرد

ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻦ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﻫﻨﻮﺯ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﻧﮑﺮﺩﻡ

ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺸﻮﻧﻮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ

ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ !!!

شعر دروغ , شعر در مورد دروغ , شعر درباره دروغ , شعر در وصف دروغ

شعر در وصف مرد نامرد

قشنگیه لیــاقــــت اینه که

همه نمی تونن داشته باشن

حتـــی شما دوست ناعزیـــز

شعر خبر خوش , شعر در مورد خبر خوش , شعر درباره خبر خوش , شعر در وصف خبر خوش

شعر در وصف نامردی روزگار

کاش به جای دلم ، دستم را میشکستی که

نمک نداشت !

شعر یتیم نوازی , شعر در مورد یتیم نوازی , شعر درباره یتیم نوازی , شعر در وصف یتیم نوازی

شعری در وصف نامردان

به تو رسیدن در یک شعاع با پرگار عشق محال است

نوک پرگارمان را هوس شکستــــه

شعر حسود , شعر در مورد حسود , شعر درباره حسود , شعر در وصف حسود

شعر در وصف نامردمی

بدی آدم نمک نشناس اینه که

وقتی یاد کارایی که براش کردی میوفتی

به خودت بیشتر فحش میدی تا اون !

شعر حرف و عمل , شعر در مورد حرف و عمل , شعر درباره حرف و عمل , شعر در وصف حرف و عمل

شعر در وصف مرد و نامرد

هــــــــی تــــــــــــو !

از اینکه امروز مورد توجه هستی خوشحال نباش

تیتر اول روزنامه امروز

کاغذ باطله فرداست

شعر حماقت , شعر در مورد حماقت , شعر درباره حماقت , شعر در وصف حماقت

شعر نامردی

اونی که واسه تو ادعا میکنه

واسه با ما بودن دعا میکنه ، بـــــله !

شعر خاطره , شعر در مورد خاطره , شعر درباره خاطره , شعر در وصف خاطره

شعر نامردی رفیق

لاشه ی عاشقی ام

سگ خورِ نامردیِ تو

این قدر خون به دلم هــــست

که هارت کند

شعر خاطره , شعر در مورد خاطره , شعر درباره خاطره , شعر در وصف خاطره

شعر نامردی آدمها

ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻋﻮﺽ ﻧﻤﯿﺸﻦ

ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﻗﻌﯿﺸﻮنو ﻧﺸﻮﻥ ﻣﯿﺪﻥ !

شعر خانواده , شعر در مورد خانواده , شعر درباره خانواده , شعر در وصف خانواده

شعر نامردی روزگار

وقتی تنها شدم

فهمیدم قصه مادربزرگها درست بود

همیشه یکی بود یکی نبود

شعر دنیا , شعر در مورد دنیا , شعر درباره دنیا , شعر در وصف دنیا

شعر نامردی دوستان

حسرت چیزی نیست که من بخورم

حسرت اون چیزیه که به دلت می ذارم

شعر دیدار , شعر در مورد دیدار , شعر درباره دیدار , شعر در وصف دیدار

شعر نامردی عشق

زخم که میخورى مزه مزه اش کن

حتمانمکش آشناست

شعر دیدار , شعر در مورد دیدار , شعر درباره دیدار , شعر در وصف دیدار

شعر نامردی و خیانت

افسانه ها را رهــــــــا کن

دوری و دوستی کدام است؟

فاصله هایند که دوستی را می بلعند

تـــــــــــو اگر نباشی

دیگری جایت را پر می کند

به همین ســــــــــــادگی

شعر بخت و اقبال , شعر در مورد بخت و اقبال , شعر درباره بخت و اقبال , شعر در وصف بخت و اقبال

شعر نامردی دختر

 در حلقه کارزار جان دادن

بهتر که گریختن به نامردی

شعر دوست داشتن , شعر در مورد دوست داشتن , شعر درباره دوست داشتن , شعر در وصف دوست داشتن

شعر نامردی در عشق

 نگه کن ای ز نامردی مرایی

که تا مردان کجاوتوکجایی

شعر یزد , شعر در مورد یزد , شعر درباره یزد , شعر در وصف یزد

شعر نامردی برادر

 هیچ نامردی خود نشناختی

تو بدین دل عشق من میباختی

شعر خانه , شعر در مورد خانه , شعر درباره خانه , شعر در وصف خانه

شعر نامردی رفیقان

 چون تو این احتیاط ها کردی

گر بر آورد سر به نامردی

شعر روزگار , شعر در مورد روزگار , شعر درباره روزگار , شعر در وصف روزگار

شعر رفیق نامرد

 به حق غمزه شوخ تو در رسم لیکن

زمردی است مرا صبر نه ز نامردی

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

شعر نامردی دوست

 به نامردی از هم بدادیم دست

چو ماهی که با جوشن افتد به شست

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

شعر نامردی دوست

 انتظار قتل نامردی است در آیین عشق

خون خود چون کوهکن مردانه می ریزیم ما

شعر ثروت , شعر در مورد ثروت , شعر درباره ثروت , شعر در وصف ثروت

شعر درباره نامردی رفیق

 صد هزاران زن به نامردی بمرد

این سخن جز جان مریم در نیافت

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

شعر درمورد نامردی رفیق

 بگریخته نفس تو از یار ز نامردی

چون بار گران دیده از خلق حذر کرده

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

شعر رفیق نامرد

 گر من از مردان دین آگاهمی هرگز کجا

با چنین نامردی از مردان رهبر گویمی

شعر ماه آبان , شعر در مورد ماه آبان , شعر درباره ماه آبان , شعر در وصف ماه آبان

شعر رفیقای نامرد

 چون ز نامردی دل آکنده بود

ریش و سبلت موجب خنده بود

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

شعر نامردی دوست دختر

 نیست نامردی تو در دست تو

خود ندارد زور تیر از شست تو

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

شعر نامردی روزگار

 گر کسی را زین سخن گردی بود

خاک بر فرقش که نامردی بود

شعر مو , شعر در مورد مو , شعر درباره مو , شعر در وصف مو

شعر روزگار نامرد

 فلک گو با من این نامردی و نامردمی بس کن

که من سلطان عشق و شهریار شعر ایرانم

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

شعر درباره نامردی روزگار

 گر نریزد عشق خون عقل را از عجز نیست

داغ نامردی است خون صید لاغر تیغ را

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

شعر از نامردی روزگار

 سخت نامردی است گر تیغ از نیام آرد برون

هر که سازد کار دشمن از سپر انداختن

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

شعر در مورد نامردی روزگار

 اگر در حلقه مردان نمی آیی ز نامردی

چو حلقه بر در مردان برون می باش و در می زن

شعر در مورد نامردی

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 15 آبان 1396

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.