گلچین زیباترین شعر در مورد زاینده رود

شعر در مورد زاینده رود

شعر در مورد زاینده رود ,شعر در مورد زاینده رود خشک,شعر در مورد زاینده رود,شعری در مورد زاینده رود,شعر درباره زاینده رود,شعر در مورد خشکی زاینده رود,شعر در مورد آب زاینده رود,شعر در مورد خشک شدن زاینده رود,شعری درباره زاینده رود,شعر کوتاه در مورد زاینده رود,شعر درباره زاینده رود خشک,شعر زیبا در مورد زاینده رود,شعر درباره ی زاینده رود,شعر درباره خشکی زاینده رود,شعر کوتاه درباره زاینده رود,شعر زاینده رود خشک,شعر در مورد زاینده رود خشک,شعر خشکی زاینده رود,شعر درباره خشکی زاینده رود,شعر در مورد خشکی زاینده رود,شعر درباره زاینده رود خشک,شعر زاینده رود,شعر زاینده رود,شعر زاینده رود عمو پورنگ,شعر زاینده رود اصفهان,شعر در وصف زاینده رود,شعر درباره زاینده رود,شعر برای زاینده رود,شعر در مورد زاینده رود,آهنگ زاینده رود عمو پورنگ,دانلود شعر زاینده رود عمو پورنگ,دانلود آهنگ زاینده رود عمو پورنگ,شعر در وصف زاینده رود,شعری در وصف زاینده رود,شعر زیبا در وصف زاینده رود,شعر در مورد خشک شدن زاینده رود,شعری درباره زاینده رود,شعر در مورد زاینده رود,شعری در مورد زاینده رود,شعر درباره ی زاینده رود,شعری برای زاینده رود,شعر نو زاینده رود,شعر در مورد آب زاینده رود,شعر کوتاه در مورد زاینده رود

شعر در مورد زاینده رود

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد زاینده رود برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

خشک دیدم بستر زاینده‌رود

بی تأمل بر سرم برخاست دود

خاطرم افسرد چون پژمرده برگ

بار وحشت طاقتم از کف ربود

شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان

شعر در مورد زاینده رود

شعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم

قطره‌های اشک بر رویم دوید

لکه‌های ابر بر اشکم فزود

نم‌نم باران چو شد همراز من

دیدمش گریان به حال زنده‌رود

شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید

شعر در مورد زاینده رود خشک

شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران

رود بودی بر سپاهان همچو جان

بهر او دارم غم بود و نبود

در غم رود اصفهان گرید که وای

«وای رودم» «وای رودم» وای رود!

شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن

شعر در مورد زاینده رود

شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی

آب تا افتاده از بستر جدا

مانده ناراحت به بندِ ناگشود

رود را بی‌آب کِی دیدن توان؟

کو حریری در جهان بی‌تار و پود؟

شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی

شعری در مورد زاینده رود

شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر

رود را بی آب کِی باشد صفا؟

گر نباشد بر لبش زیبا سرود

رود گر وامانَد از لالائی‌اش

کی تواند اصفهان بی او غنود؟

شعر اسم محبوبه , شعر در مورد اسم محبوبه , شعر در وصف اسم محبوبه , شعر درباره اسم محبوبه

شعر درباره زاینده رود

شعر اسم مائده , شعر در مورد اسم مائده , شعر در وصف اسم مائده , شعر درباره اسم مائده

پل بوَد بشکسته‌‌دل در هجر آب

آب بفرستد به پل صدها درود

رود و پل از هم جا افتاده‌اند

هر یکی نالان ز جمعی ناستود

شعر اسم نوشین , شعر در مورد اسم نوشین , شعر در وصف اسم نوشین , شعر درباره اسم نوشین

شعر در مورد خشکی زاینده رود

شعر اسم نازنین , شعر در مورد اسم نازنین , شعر در وصف اسم نازنین , شعر درباره اسم نازنین

پل ندارد طاقت هجران آب

از خدا خواهد وصالش زود زود

نسخه «شیخ بهایی» شد تباه

آب را تقسیم شد بی‌رهنمود

شعر اسم محمود , شعر در مورد اسم محمود , شعر در وصف اسم محمود , شعر درباره اسم محمود

شعر در مورد آب زاینده رود

شعر اسم غزاله , شعر در مورد اسم غزاله , شعر در وصف اسم غزاله , شعر درباره اسم غزاله

چون شود زرّینه رود از آب پُر اصفهان

رقصان شود با چنگ و رود

بار الاها جاودان پاینده دار

اصفهان را همرَه زاینده رود

شعر اسم نغمه , شعر در مورد اسم نغمه , شعر در وصف اسم نغمه , شعر درباره اسم نغمه

شعر در مورد خشک شدن زاینده رود

شعر اسم الهام , شعر در مورد اسم الهام , شعر در وصف اسم الهام , شعر درباره اسم الهام

تو ای زاینده ای رود کهن،

خشکیده ای آخر؟

یا که زان بخشایش حی و سلام

آزرده ای آخر؟

شعر شخصیت , شعر در مورد شخصیت , شعر در وصف شخصیت , شعر درباره شخصیت

شعری درباره زاینده رود

شعر آغوش , شعر در مورد آغوش , شعر در وصف آغوش , شعر درباره آغوش

گویند سست بنیاد

جهانِ بی اساس، بر تو بنیاد است

شاید از بی بنیاد سنگین جهان

ترسیده ای آخر؟

شعر اسم کیان , شعر در مورد اسم کیان , شعر در وصف اسم کیان , شعر درباره اسم کیان

شعر کوتاه در مورد زاینده رود

شعر اسم اعظم , شعر در مورد اسم اعظم , شعر در وصف اسم اعظم , شعر درباره اسم اعظم

ولی انگار نه!؟

سنگهای کف رود سخن می گویند

گوید انگار از چیز دگر

غم دیده ای آخر!

شعر معرفت , شعر در مورد معرفت , شعر در وصف معرفت , شعر درباره معرفت

شعر درباره زاینده رود خشک

شعر شلمچه , شعر در مورد شلمچه , شعر در وصف شلمچه , شعر درباره شلمچه

همی دانم که هزاره داری

از عمر بر دشت

چرا امسال تو خشکیدی؟

چه دیده ای آخر؟

شعر خیانت , شعر در مورد خیانت , شعر در وصف خیانت , شعر درباره خیانت

شعر زیبا در مورد زاینده رود

شعر اسم کیمیا , شعر در مورد اسم کیمیا , شعر در وصف اسم کیمیا , شعر درباره اسم کیمیا

چون من از این مردمان انسان نما،

رنجیده ای؟

لیک جاریست زندگی در من،

مرگ را سنجیده ای آخر؟

شعر اسم فروغ , شعر در مورد اسم فروغ , شعر در وصف اسم فروغ , شعر درباره اسم فروغ

شعر درباره ی زاینده رود

شعر اسم علی , شعر در مورد اسم علی , شعر در وصف اسم علی , شعر درباره اسم علی

بیا ای رود چون من دوباره زنده شو،

تا بگیریم

داد از جهان،

چرا از عمر خود کاهیده ای آخر؟

شعر اسم غزل , شعر در مورد اسم غزل , شعر در وصف اسم غزل , شعر درباره اسم غزل

شعر درباره خشکی زاینده رود

شعر اسم محمد , شعر در مورد اسم محمد , شعر در وصف اسم محمد , شعر درباره اسم محمد

هر که آمد ، در کنار ِ زنده رود

گریه ها بر سرنوشتش کرد و رفت

هموطن دیگر نگو نصف ِ جهانست ،

اصفهان چون دگر زاینده رودی در کنارش نیست نیست

شعر اسم عاطفه , شعر در مورد اسم عاطفه , شعر در وصف اسم عاطفه , شعر درباره اسم عاطفه

شعر کوتاه درباره زاینده رود

شعر اسم مریم , شعر در مورد اسم مریم , شعر در وصف اسم مریم , شعر درباره اسم مریم

گفتند که دی ماه شود رود ، پُـر ، آب دیگر نبوَد

به چشم ِ تو ، آب ، سراب امّا چو شود باز ،

فقط ، 22 روز خوبَـست به قمصر

برَود بهر ِ گلاب

شعر اسم عسل , شعر در مورد اسم عسل , شعر در وصف اسم عسل , شعر درباره اسم عسل

شعر زاینده رود خشک

شعر اسم فرشته , شعر در مورد اسم فرشته , شعر در وصف اسم فرشته , شعر درباره اسم فرشته

بی دلهره و ترس پس از 22 روز

بستند دوباره ،رود را ،

بی جنجال از بس ، که شده بسته و بازَم ،

شده باز خوبـست که زوج و فردش بکنند سال بسال

شعر اسم فرزانه , شعر در مورد اسم فرزانه , شعر در وصف اسم فرزانه , شعر درباره اسم فرزانه

شعر در مورد زاینده رود خشک

شعر اسم مینا , شعر در مورد اسم مینا , شعر در وصف اسم مینا , شعر درباره اسم مینا

روز ِ اول ، آب را بَستـنـد و ما شکوه ها کردیم و داد و اعتصاب

لیک از بس ، بسته شد زاینده رود ما ز خشم خود نمودیم ،عاق ، آب

و تا فرصتی دیگر ، حق نگدارتان ….

شعر اسم فاطمه , شعر در مورد اسم فاطمه , شعر در وصف اسم فاطمه , شعر درباره اسم فاطمه

شعر خشکی زاینده رود

شعر آمریکا , شعر در مورد آمریکا , شعر در وصف آمریکا , شعر درباره آمریکا

با گریه در برابر هم خوابمان گرفت

پائیز روی شانه ی ما آشیان گرفت

دوری حصار، عاشقی و دوستی حصار

انبوهی از حصار مرا در میان گرفت

شعر روستا , شعر در مورد روستا , شعر در وصف روستا , شعر درباره روستا

شعر درباره خشکی زاینده رود

شعر آلبالو , شعر در مورد آلبالو , شعر در وصف آلبالو , شعر درباره آلبالو

هرنامه ای که می رسد آغاز حسرتی ست

با نامه های ابر دل آسمان گرفت

من زنده ام به عشق تو، هرگز نمی شود

زاینده رود را شبی از اصفهان گرفت

شعر کسوف , شعر در مورد کسوف , شعر در وصف کسوف , شعر درباره کسوف

شعر در مورد خشکی زاینده رود

شعر انسان , شعر در مورد انسان , شعر در وصف انسان , شعر درباره انسان

محتاج شانه های غریبانه ی تو ام

لختی بمان که هق هق ِمن بی امان گرفت

شعر گریه , شعر در مورد گریه , شعر در وصف گریه , شعر درباره گریه

شعر درباره زاینده رود خشک

شعر اسم طاهره , شعر در مورد اسم طاهره , شعر در وصف اسم طاهره , شعر درباره اسم طاهره

 زنده می گردند از گفتار او دلمردگان

کلک صائب اصفهان را زنده رود دیگرست

شعر شب یلدا , شعر در مورد شب یلدا , شعر در وصف شب یلدا , شعر درباره شب یلدا

شعر زاینده رود

شعر گربه , شعر در مورد گربه , شعر در وصف گربه , شعر درباره گربه

شب سیاه ز روز سفید نشناسد

کسى که گفت به از اصفهان بود شیراز

شعر اسم کوروش , شعر در مورد اسم کوروش , شعر در وصف اسم کوروش , شعر درباره اسم کوروش

شعر زاینده رود

شعر اسم آزاده , شعر در مورد اسم آزاده , شعر در وصف اسم آزاده , شعر درباره اسم آزاده

درین دو هفته که زاینده رود سرشارست

پلی است آن طرف آب، هر که هشیارست

شعر اسم آوا , شعر در مورد اسم آوا , شعر در وصف اسم آوا , شعر درباره اسم آوا

شعر زاینده رود عمو پورنگ

شعر اسم آرش , شعر در مورد اسم آرش , شعر در وصف اسم آرش , شعر درباره اسم آرش

 اصفهان گو پشت چشم از سرمه پر نازک مکن

خاک دامنگیر غربت توتیای ما بس است

شعر به نام خدا , شعر در مورد به نام خدا , شعر در وصف به نام خدا , شعر درباره به نام خدا

شعر زاینده رود اصفهان

شعر ضد دختر , اشعار ضد دختر , شعرهای ضد دختر , شعر طنز ضد دختر

شها زین پیش کز خاور سپردی راه اسپاهان

فزودی رونق زاینده رود و اعتبار جی

شعر درد , شعر در مورد درد , شعر در وصف درد , شعر درباره درد

شعر در وصف زاینده رود

شعر مقام زن , شعر در مورد مقام زن , شعر در وصف مقام زن , شعر درباره مقام زن

زاینده رود آبش اگر می شود کمست

یک روز اگر صبوحی در جی خوریم ما

شعر طوفان , شعر در مورد طوفان , شعر در وصف طوفان , شعر درباره طوفان

شعر درباره زاینده رود

شعر درخت , شعر در مورد درخت , شعر در وصف درخت , شعر درباره درخت

 شد از حاجی آقا محمد جهان

خصوص اصفهان رشک باغ بهشت

شعر آفرین , شعر در مورد آفرین , شعر در وصف آفرین , شعر درباره آفرین

شعر برای زاینده رود

جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه انگلیسی کوتاه , جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه , جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

گفت تا کی می خوری ترسم گرت زاینده رود

جای جام می بیارم باز گویی می بیار

شعر ضد پسر , اشعار ضد پسر , شعرهای ضد پسر , شعر طنز ضد پسر

شعر در مورد زاینده رود

شعر اسم باران , شعر در مورد اسم باران , شعر در وصف اسم باران , شعر درباره اسم باران

زاده و زاینده چون گوید کسیت؟

هردو بنده ی توست زاینده و عقیم

جملات عاشقانه , جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه ناب , جملات عاشقانه کوتاه , جملات عاشقانه زیبا

آهنگ زاینده رود عمو پورنگ

شعر عمر , شعر در مورد عمر , شعر در وصف عمر , شعر درباره عمر

 آورده است جذبه گستاخ شوق من

از اصفهان به اگره ولاهورش اشکبار

شعر آمدن رمضان , شعر در مورد آمدن رمضان , شعر در وصف آمدن رمضان , شعر درباره آمدن رمضان

دانلود شعر زاینده رود عمو پورنگ

شعر اسم بهار , شعر در مورد اسم بهار , شعر در وصف اسم بهار , شعر درباره اسم بهار

رحمتت دایمست و پاینده

لایزال از تو خیر زاینده

شعر معذرت خواهی , شعر در مورد معذرت خواهی , شعر در وصف معذرت خواهی , شعر درباره معذرت خواهی

دانلود آهنگ زاینده رود عمو پورنگ

شعر مهتاب , شعر در مورد مهتاب , شعر در وصف مهتاب , شعر درباره مهتاب

 می زند بر سینه خاک اصفهان از سرمه سنگ

بس که در تاب از هوای مشکبار اشرف است

شعر برف , شعر در مورد برف , شعر در وصف برف , شعر درباره برف

شعر در وصف زاینده رود

شعر اسم اسما , شعر در مورد اسم اسما , شعر در وصف اسم اسما , شعر درباره اسم اسما

بگرید ترا آنک زاینده بود

فزاینده بود ار گزاینده بود

شعر افسانه , شعر در مورد افسانه , شعر در وصف افسانه , شعر درباره افسانه

شعری در وصف زاینده رود

شعر پرستو , شعر در مورد پرستو , شعر در وصف پرستو , شعر درباره پرستو

ثناگوی تو باشد هر گیاهی

اگر سرچشمه زاینده باشی

شعر پری , شعر در مورد پری , شعر در وصف پری , شعر درباره پری

شعر زیبا در وصف زاینده رود

شعر امیر , شعر در مورد امیر , شعر در وصف امیر , شعر درباره امیر

 اصفهان یک دل روشن ز چراغان شده است

پل ز آراستگی تخت سلیمان شده است

شعر پارسا , شعر در مورد پارسا , شعر در وصف پارسا , شعر درباره پارسا

شعر در مورد خشک شدن زاینده رود

شعر احسان , شعر در مورد احسان , شعر در وصف احسان , شعر درباره احسان

موج از چشمه زاینده نمی گردد کم

دیده با خواب پریشان چه تواند کردن؟

شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر در وصف آرزو , شعر درباره آرزو

شعری درباره زاینده رود

شعر امین , شعر در مورد امین , شعر در وصف امین , شعر درباره امین

تا ابد پستان جان پرشیر باد

مادر دولت طرب زاینده باد

شعر پگاه , شعر در مورد پگاه , شعر در وصف پگاه , شعر درباره پگاه

شعر در مورد زاینده رود

شعر بلبل , شعر در مورد بلبل , شعر در وصف بلبل , شعر درباره بلبل

 زلف مشکین از سواد اصفهان چون آب خضر

بر عذار افکنده آب خوشگوار زنده رود

شعر حسرت , شعر در مورد حسرت , شعر در وصف حسرت , شعر درباره حسرت

شعری در مورد زاینده رود

شعر آخرت , شعر در مورد آخرت , شعر در وصف آخرت , شعر درباره آخرت

جان گفت من مریدم زاینده جدیدم

زایندگان نو را رزق جدید باید

شعر ایستادگی , شعر در مورد ایستادگی , شعر در وصف ایستادگی , شعر درباره ایستادگی

شعر درباره ی زاینده رود

شعر اسم ترانه , شعر در مورد اسم ترانه , شعر در وصف اسم ترانه , شعر درباره اسم ترانه

زهره بدم ماه شدم چرخ دو صد تاه شدم

یوسف بودم ز کنون یوسف زاینده شدم

عادل دانتیسم , شعر عادل دانتیسم , اشعار عادل دانتیسم , آثار عادل دانتیسم , اشعار عاشقانه عادل دانتیسم

شعری برای زاینده رود

امید صباغ نو , شعر امید صباغ نو , اشعار امید صباغ نو , آثار امید صباغ نو , اشعار عاشقانه امید صباغ نو

 خامه صائب ز بس شیرین زبانی پیشه کرد

سرمه زار اصفهان را شکرستان کرده است

چیستا یثربی , شعر چیستا یثربی , اشعار چیستا یثربی , آثار چیستا یثربی , اشعار عاشقانه چیستا یثربی

شعر نو زاینده رود

شعر حضرت قاسم , شعر در مورد حضرت قاسم , شعر در وصف حضرت قاسم , شعر درباره حضرت قاسم

گفتا که خمش کاین خنگ فلک

لنگانه رود در محضر من

شعر ایام فاطمیه , شعر در مورد ایام فاطمیه , شعر در وصف ایام فاطمیه , شعر درباره ایام فاطمیه

شعر در مورد آب زاینده رود

کامران رسول زاده , شعر کامران رسول زاده , اشعار کامران رسول زاده , آثار کامران رسول زاده , اشعار عاشقانه کامران رسول زاده

چیست صلای چاشتگه خواجه به گور می رود

دیر به خانه وارسد منزل دور می رود

شعر اسم تبسم , شعر در مورد اسم تبسم , شعر در وصف اسم تبسم , شعر درباره اسم تبسم

شعر کوتاه در مورد زاینده رود

شعر اسم تمنا , شعر در مورد اسم تمنا , شعر در وصف اسم تمنا , شعر درباره اسم تمنا

اصفهان نصف جهان من و توست

اصفهان راحت جان من و توست

نیلوفر ثانی , شعر نیلوفر ثانی , اشعار نیلوفر ثانی , آثار نیلوفر ثانی , اشعار عاشقانه نیلوفر ثانی

شعر در مورد زاینده رود

شعر خوش آمد گویی , شعر در مورد خوش آمد گویی , شعر در وصف خوش آمد گویی , شعر درباره خوش آمد گویی

شمس نزد اسد رود مادام

روح سوی جسد رود هموار

شعر حضرت علی اصغر , شعر در مورد حضرت علی اصغر , شعر در وصف حضرت علی اصغر , شعر درباره حضرت علی اصغر

شعر در مورد زاینده رود خشک

نیلوفر لاری پور , شعر نیلوفر لاری پور , اشعار نیلوفر لاری پور , آثار نیلوفر لاری پور , اشعار عاشقانه نیلوفر لاری پور

مسکین دلم سویش رود، گم گشته بر بویش رود

هشیار در کویش رود، مجنون و بیهوش آیدم

شعر اسم ترنم , شعر در مورد اسم ترنم , شعر در وصف اسم ترنم , شعر درباره اسم ترنم

شعر در مورد زاینده رود

افشین صالحی , شعر افشین صالحی , اشعار افشین صالحی , آثار افشین صالحی , اشعار عاشقانه افشین صالحی

هر شهیدی که به خاکش خفته

روح بیدار زمان من و توست

محسن حسینخانی , شعر محسن حسینخانی , اشعار محسن حسینخانی , آثار محسن حسینخانی , اشعار عاشقانه محسن حسینخانی

شعری در مورد زاینده رود

مارگوت بیکل , شعر مارگوت بیکل , اشعار مارگوت بیکل , آثار مارگوت بیکل , اشعار عاشقانه مارگوت بیکل

یک شب نمی رود که دل از جا نمی رود

آهم به سیر عالم بالا نمی رود

رسول یونان , شعر رسول یونان , اشعار رسول یونان , آثار رسول یونان , اشعار عاشقانه رسول یونان

شعر درباره زاینده رود

رویا شاه حسین زاده , شعر رویا شاه حسین زاده , اشعار رویا شاه حسین زاده , آثار رویا شاه حسین زاده , اشعار عاشقانه رویا شاه حسین زاده

خیال شه خرامان شد کلوخ و سنگ باجان شد

درخت خشک خندان شد سترون گشت زاینده

نیکی فیروزکوهی , شعر نیکی فیروزکوهی , اشعار نیکی فیروزکوهی , آثار نیکی فیروزکوهی , اشعار عاشقانه نیکی فیروزکوهی

شعر در مورد خشکی زاینده رود

شعر حضرت علی اکبر , شعر در مورد حضرت علی اکبر , شعر درباره حضرت علی اکبر , شعر در وصف حضرت علی اکبر

الا ای چرخ زاینده چنین ماه

نزایی و نزایی و نزایی

نادر ابراهیمی , شعر نادر ابراهیمی , اشعار نادر ابراهیمی , آثار نادر ابراهیمی , اشعار عاشقانه نادر ابراهیمی

شعر در مورد آب زاینده رود

شعر پیرمرد , شعر در مورد پیرمرد , شعر درباره پیرمرد , شعر در وصف پیرمرد

از حادثه جهان زاینده مترس

وز هرچه رسد چو نیست پاینده مترس

کاظم بهمنی , شعر کاظم بهمنی , اشعار کاظم بهمنی , آثار کاظم بهمنی , اشعار عاشقانه کاظم بهمنی

شعر در مورد خشک شدن زاینده رود

عباس صفاری , شعر عباس صفاری , اشعار عباس صفاری , آثار عباس صفاری , اشعار عاشقانه عباس صفاری

زاینده و باینده چو افلاک و طبایع

تا بنده و رخشنده چو خورشید و چو اختر

شعر اسم دنیا , شعر در مورد اسم دنیا , شعر درباره اسم دنیا , شعر در وصف اسم دنیا

شعری درباره زاینده رود

اوحدی مراغه ای , شعر اوحدی مراغه ای , اشعار اوحدی مراغه ای , آثار اوحدی مراغه ای , اشعار عاشقانه اوحدی مراغه ای

گلشن پر از شاهد شود هم پوستین کاسد شود

زاینده و والد شود دور زمان دور زمان

شعر پرچم ایران , شعر در مورد پرچم ایران , شعر درباره پرچم ایران , شعر در وصف پرچم ایران

شعر کوتاه در مورد زاینده رود

شعر اراده , شعر در مورد اراده , شعر درباره اراده , شعر در وصف اراده

چون سوی مردار رود زنده شود مرد بدو

چون سوی درویش رود برق زند ژنده او

شعر توکل , شعر در مورد توکل , شعر درباره توکل , شعر در وصف توکل

شعر درباره زاینده رود خشک

شعر پروانه , شعر در مورد پروانه , شعر درباره پروانه , شعر در وصف پروانه

 نوازشی بکن از اصفهان که گشت روان

از آب دیده ما زنده رود سوی عراق

شهیار قنبری , شعر شهیار قنبری , اشعار شهیار قنبری , آثار شهیار قنبری , اشعار عاشقانه شهیار قنبری

شعر زیبا در مورد زاینده رود

شعر پرستار , شعر در مورد پرستار , شعر درباره پرستار , شعر در وصف پرستار

 نوای نغمه عشاق از اصفهان چه خوش آید

مرا که میل عراقست و شاهدان عراقی

شعر اسم خدیجه , شعر در مورد اسم خدیجه , شعر درباره اسم خدیجه , شعر در وصف اسم خدیجه

شعر درباره ی زاینده رود

شعر اسم دختر , شعر در مورد اسم دختر , شعر درباره اسم دختر , شعر در وصف اسم دختر

 عنان در دست تقدیرست اگر نه

بپای شوق نبود اصفهان دور

سید محمد مرکبیان , شعر سید محمد مرکبیان , اشعار سید محمد مرکبیان , آثار سید محمد مرکبیان , اشعار عاشقانه سید محمد مرکبیان

شعر درباره خشکی زاینده رود

آنا آخماتووا , شعر آنا آخماتووا , اشعار آنا آخماتووا , آثار آنا آخماتووا , اشعار عاشقانه آنا آخماتووا

 مرده صد ساله یابد از تو جان

تو مگر کردی گذر از اصفهان

شعر اسم توحید , شعر در مورد اسم توحید , شعر درباره اسم توحید , شعر در وصف اسم توحید

شعر کوتاه درباره زاینده رود

هلالی جغتایی , شعر هلالی جغتایی , اشعار هلالی جغتایی , آثار هلالی جغتایی , اشعار عاشقانه هلالی جغتایی

 من و دو چشم تر و خاک کربلا صائب

ز عافیت طلبان سیر اصفهان تنها

شعر طلا , شعر در مورد طلا , شعر درباره طلا , شعر در وصف طلا

شعر زاینده رود خشک

شعر اسم زیبا , شعر در مورد اسم زیبا , شعر درباره اسم زیبا , شعر در وصف اسم زیبا

 صائب میان تازه خیالان اصفهان بس باشد

این غزل، گل روی سبد مرا

شعر خجالت , شعر در مورد خجالت , شعر درباره خجالت , شعر در وصف خجالت

شعر در مورد زاینده رود خشک

نسرین بهجتی , شعر نسرین بهجتی , اشعار نسرین بهجتی , آثار نسرین بهجتی , اشعار عاشقانه نسرین بهجتی

 سواد شعر تو صائب جلای چشم دهد

ندیده است چنین سرمه اصفهان در خواب

شعر اسم خاطره , شعر در مورد اسم خاطره , شعر درباره اسم خاطره , شعر در وصف اسم خاطره

شعر خشکی زاینده رود

شعر نام تو , شعر در مورد نام تو , شعر درباره نام تو , شعر در وصف نام تو

بر دل نقش جهانش دیدم

نقشی از درد جهان من و توست

فرخی یزدی , شعر فرخی یزدی , اشعار فرخی یزدی , آثار فرخی یزدی , اشعار عاشقانه فرخی یزدی

شعر درباره خشکی زاینده رود

شعر اسم جانان , شعر در مورد اسم جانان , شعر درباره اسم جانان , شعر در وصف اسم جانان

دیدى تو اصفهان را آن شهر خلد پیکر

آن سدره مقدس و آن عدن حور پرور

شعر اسم حسین , شعر در مورد اسم حسین , شعر درباره اسم حسین , شعر در وصف اسم حسین

شعر در مورد خشکی زاینده رود

شعر با م , مشاعره با م , شعر با حرف میم , شعر با م شروع شه

اگر چه زنده رود آب حیاتست

ولى شیراز ما از اصفهان به

شعر با ت , مشاعره با ت , شعر با حرف ت , شعر با ت شروع شه

شعر درباره زاینده رود خشک

شعر اذان , شعر در مورد اذان , شعر درباره اذان , شعر در وصف اذان

بر اصفهان گذشتم من بود یک زمان

در وى شد‌‌ همان و برون آمدن‌‌ همان

شعر گل شمعدانی , شعر در مورد گل شمعدانی , شعر درباره گل شمعدانی , شعر در وصف گل شمعدانی

شعر زاینده رود

شعر اسم حدیث , شعر در مورد اسم حدیث , شعر درباره اسم حدیث , شعر در وصف اسم حدیث

لب زنده رود و نسیم بهار

لب دلستان و می ‏خوشگوار

شعر اسم حمید , شعر در مورد اسم حمید , شعر درباره اسم حمید , شعر در وصف اسم حمید

شعر زاینده رود

شعر اسم حنانه , شعر در مورد اسم حنانه , شعر درباره اسم حنانه , شعر در وصف اسم حنانه

شهر مردمان پرهنرشهر زنده رود درگذر

جاودانه شهر، اصفهان ما

شعر کریسمس , شعر در مورد کریسمس , شعر درباره کریسمس , شعر در وصف کریسمس

شعر زاینده رود عمو پورنگ

شعر با ی , مشاعره با ی , شعر با حرف ی , شعر با ی شروع شه

رو سکو ، دم بازار

نشستند عکس گرفتند

پشت عکسا نوشتند:

یادگار اصفهانه

میدون نقش جهانه

از اونجا رفتند لب رود

به دیدن زاینده رود

کوتوله های تپل و مپل

شعر تهمت , شعر در مورد تهمت , شعر درباره تهمت , شعر در وصف تهمت

شعر زاینده رود اصفهان

شعر بقیع , شعر در مورد بقیع , شعر درباره بقیع , شعر در وصف بقیع

اونجا دیدند چندتایی پلاون پلها و رودخونه را

با قایقای رنگارنگ

اردکای ناز و قشنگ

فواره های زیبا

وقتی کردن تماشا

رفتن به سبزه میدان

یه میدون قدیمی

شعر در مورد زاینده رود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.