گلچین زیباترین شعر در مورد اخم

گلچین زیباترین شعر در مورد اخم

شعر در مورد اخم شعر در مورد اخم ,شعر درباره اخم,شعری در مورد اخم,شعر حافظ در مورد اخم,شعر عاشقانه درمورد اخم,شعر زیبا درمورد اخم,شعر درباره اخم یار,شعر در مورد اخم یار,شعری درباره …

گلچین زیباترین عکس نوشته و شعر درباره پدر

گلچین زیباترین عکس نوشته و شعر درباره پدر

زیباترین اشعار و عکس نوشته در مورد پدر ای طنین نام تو بر گوش من ای پناه گریه ی خاموش من همچو باران مهربان بر من ببار ای که هستی مثل ابر …

گلچین زیباترین شعر در مورد یتیم

گلچین زیباترین شعر در مورد یتیم

شعر در مورد یتیم شعر در مورد یتیم ،شعر در مورد یتیمان،شعر در مورد یتیم نوازی،شعر در مورد یتیم،شعر در مورد کودک یتیم،شعر در مورد کودکان یتیم،شعر درباره یتیم،شعر درباره یتیم نوازی،شعر …

شعر در مورد ختم قرآن

شعر در مورد ختم قرآن ,شعر درباره ختم قرآن,شعر در مورد ختم قرآن,شعر درباره ختم قرآن,شعر ختم القران,شعر عن ختم القرآن,شعر ختم القرآن,شعر ختم قرآن

شعر در مورد ختم قرآن

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد ختم قرآن برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

نسیم کوی جـــانــــــــــان است قرآن

شمیم عطر رحمان است قرآن

بود روشنـــــــگر راه ســـــــــــــــعادت

چو خورشید فروزان است قرآن

شعر تاریکی شب , شعر در مورد تاریکی شب , شعر درباره تاریکی شب , شعر در وصف تاریکی شب

شعر در مورد ختم قرآن

شعر اسم قمر , شعر در مورد اسم قمر , شعر درباره اسم قمر , شعر در وصف اسم قمر

به گلزارش ، خـــــزان راهــــی نـــدارد

بهاران در بهاران است قرآن

صفای بوســـتـان آســــــــــمانـی است

شکوه باغ رضوان است قرآن

شعر اسم هما , شعر در مورد اسم هما , شعر درباره اسم هما , شعر در وصف اسم هما

شعر درباره ختم قرآن

شعر آغاز , شعر در مورد آغاز , شعر درباره آغاز , شعر در وصف آغاز

رهـــــــــاند آدمــــــی را ،از جهـــــــــالت

فروغ علم و ایمان است قرآن

طـــــــراوت بخــــش روح مؤمنیــن است

به جسم عارفان ، جان است قرآن

شعر اتحاد , شعر در مورد اتحاد , شعر درباره اتحاد , شعر در وصف اتحاد

شعر در مورد ختم قرآن

شعر اضطراب , شعر در مورد اضطراب , شعر درباره اضطراب , شعر در وصف اضطراب

به صدق و راستـــــی همتـــــــــــا ندارد

رفیق نیک پیمان است قرآن

نهان در سیــــــنه او ، سٌر عشـق است

کلید گنج عرفان است قرآن

شعر اسم ضحی , شعر در مورد اسم ضحی , شعر درباره اسم ضحی , شعر در وصف اسم ضحی

شعر درباره ختم قرآن

شعر بخشش , شعر در مورد بخشش , شعر درباره بخشش , شعر در وصف بخشش

بود معــــجز ، رســـول هاشــــــــــمی را

که در شأنش ثناخوان است قرآن

طبـــــیب درد های بـــــــی دوا اوســـــت

به جان خسته درمان است قرآن

شعر اشتباه , شعر در مورد اشتباه , شعر درباره اشتباه , شعر در وصف اشتباه

شعر ختم القران

شعر آواز , شعر در مورد آواز , شعر درباره آواز , شعر در وصف آواز

تسـلی بخش دلــــــهای غمین است

چراغ شام حرمان است قرآن

خلــــــــل کـــــــی ره برد بر ساحت او ؟

بنائی سخت بنیان است قرآن

شعر معشوقه , شعر در مورد معشوقه , شعر درباره معشوقه , شعر در وصف معشوقه

شعر عن ختم القرآن

شعر اسم لاله , شعر در مورد اسم لاله , شعر درباره اسم لاله , شعر در وصف اسم لاله

در آن سامان که سامان نیست کس را

پناه هر مسلمان است قرآن

شعر اسم حامد , شعر در مورد اسم حامد , شعر درباره اسم حامد , شعر در وصف اسم حامد

شعر ختم القرآن

شعر اسم ساغر , شعر در مورد اسم ساغر , شعر درباره اسم ساغر , شعر در وصف اسم ساغر

بخوان آیات بس زیبای قرآن

کلام نغز و روح افزای قرآن

سحرگاهان تلاوت کن به اخلاص

سپس اندیشه در معنای قرآن

شعر اسم ساحل , شعر در مورد اسم ساحل , شعر درباره اسم ساحل , شعر در وصف اسم ساحل

شعر ختم قرآن

شعر اسم هادی , شعر در مورد اسم هادی , شعر درباره اسم هادی , شعر در وصف اسم هادی

بخوان این معجزه وآنگه بیندیش

همین بس شاهد گویای قرآن

شفای آنچه درد است و مصائب

بجوی از مکتب والای قرآن

شعر اسم هستی , شعر در مورد اسم هستی , شعر درباره اسم هستی , شعر در وصف اسم هستی

شعر در مورد ختم قرآن

شعر اسم ملیحه , شعر در مورد اسم ملیحه , شعر درباره اسم ملیحه , شعر در وصف اسم ملیحه

هدایت آفرین است و سعادت

اطاعت گر کنی فتوای قرآن

همی بر اهل عصیان و منافق

زیان آرد شگفتی های قرآن

شعر اسم سپیده , شعر در مورد اسم سپیده , شعر درباره اسم سپیده , شعر در وصف اسم سپیده

شعر درباره ختم قرآن

شعر اسم قاسم , شعر در مورد اسم قاسم , شعر درباره اسم قاسم , شعر در وصف اسم قاسم

بلی ، آثارذات کبریائی

نمودار است در هر جای قرآن

نگنجد فهم اسرارش به افکار

که بی پایان بود دریای قرآن

شعر اسم هدیه , شعر در مورد اسم هدیه , شعر درباره اسم هدیه , شعر در وصف اسم هدیه

شعر در مورد ختم قرآن

شعر طاق بستان , شعر در مورد طاق بستان , شعر درباره طاق بستان , شعر در وصف طاق بستان

بخوان تا می توانی علم تفسیر

ولی کوشش نما اجرای قرآن

خدایا رحمتی فرما به “ذوقی “

شود جوینده و دانای قرآن

شعر اسم کوثر , شعر در مورد اسم کوثر , شعر درباره اسم کوثر , شعر در وصف اسم کوثر

شعر درباره ختم قرآن

شعر اسم شکوفه , شعر در مورد اسم شکوفه , شعر درباره اسم شکوفه , شعر در وصف اسم شکوفه

با تو گر خواهی سخن گوید ” خدا ” قرآن بخوان

تا شود روح تو با حق آشنا قرآن بخوان

ای بشر یاد “خدا” آرامش دل می دهد

دردمندان را بود قرآن دوا ، قرآن بخوان

شعر اسم سارا , شعر در مورد اسم سارا , شعر درباره اسم سارا , شعر در وصف اسم سارا

شعر ختم القران

شعر اسم عطیه , شعر در مورد اسم عطیه , شعر درباره اسم عطیه , شعر در وصف اسم عطیه

دامها گسترده شیطان در مسیر عمر تو

تا که ایمن باشی از این دامها قرآن بخوان

” رتل القرآن ترتیلا ” ندای رحمت است

می دهد قرآن به جان و دل صفا قرآن بخوان

شعر مکه , شعر در مورد مکه , شعر درباره مکه , شعر در وصف مکه

شعر عن ختم القرآن

شعر تقوا , شعر در مورد تقوا , شعر درباره تقوا , شعر در وصف تقوا

عترت احمد زقرآن نمی گردد جدا

تا بیابی معنی این نکته را قرآن بخوان

گفت پیغمبر که بی دین است هر کسی بی حیاست

تا شود روح تو پابنده حیا قرآن بخوان

شعر تکرار , شعر در مورد تکرار , شعر درباره تکرار , شعر در وصف تکرار

شعر ختم القرآن

شعر تسلیت پدر , شعر در مورد تسلیت پدر , شعر درباره تسلیت پدر , شعر در وصف تسلیت پدر

ای که روحت سخت پابنده غم دنیا شده

می کند قرآن تو را از غم رها قرآن بخوان

شعر تسلیت مرگ جوان , شعر در مورد تسلیت مرگ جوان , شعر درباره تسلیت مرگ جوان , شعر در وصف تسلیت مرگ جوان

شعر ختم قرآن

شعر تکبر , شعر در مورد تکبر , شعر درباره تکبر , شعر در وصف تکبر

حرف قرآن را مدان که ظاهر است

زیر ظاهر باطنی بس باهر است

زیر آن باطن، یکی بطن دگر

خیره گردد اندر او فکر و نظر

شعر تعجب , شعر در مورد تعجب , شعر درباره تعجب , شعر در وصف تعجب

شعر در مورد ختم قرآن

شعر علاقه , شعر در مورد علاقه , شعر درباره علاقه , شعر در وصف علاقه

زیر آن باطن یکی بطن سوم

کاندر او گردد خِردها جمله گُم

همچنین تا هفت بطن ای بوالکرم

میشمر تو زین حدیث معتصم

شعر تفکر , شعر در مورد تفکر , شعر درباره تفکر , شعر در وصف تفکر

شعر درباره ختم قرآن

شعر تلفن , شعر در مورد تلفن , شعر درباره تلفن , شعر در وصف تلفن

نور قرآن ای پسر ظاهر مبین

دیو، آدم را نبیند غیر طین

ظاهر قرآن چو شخص آدمی است

که نقوشش ظاهر و جانش خفی است

شعر مظلومیت , شعر در مورد مظلومیت , شعر درباره مظلومیت , شعر در وصف مظلومیت

شعر در مورد ختم قرآن

شعر مغز , شعر در مورد مغز , شعر درباره مغز , شعر در وصف مغز

تو ای مقری مگر خود را نگویی کاهل قرآنم

که از گوهر نیی آگه که مرد صوت و الحانی

برهنه تا نشد قرآن ز پرده حرف پیش تو

ترا گر جان بود عمری نگویم کاهل قرآنی

شعر عروسک , شعر در مورد عروسک , شعر درباره عروسک , شعر در وصف عروسک

شعر درباره ختم قرآن

شعر مقاومت , شعر در مورد مقاومت , شعر درباره مقاومت , شعر در وصف مقاومت

به اخماس و به اعشار و به ادغام و امالت کن

ترا رهبر بود قُران به سوی سر یزدانی

رسن دادن زقرآن تا زچاه تن برون آیی

که فرمودت رسن بازی ز راه دیوِ نفسانی

شعر عادت , شعر در مورد عادت , شعر درباره عادت , شعر در وصف عادت

شعر ختم القران

شعر فتنه , شعر در مورد فتنه , شعر درباره فتنه , شعر در وصف فتنه

یکی خوانی است پر نعمت قُران بهر غذای جان

و لیکن چون تو بیماری نیابی طعم مهمانی

شعر تلافی , شعر در مورد تلافی , شعر درباره تلافی , شعر در وصف تلافی

شعر عن ختم القرآن

شعر عبادت , شعر در مورد عبادت , شعر درباره عبادت , شعر در وصف عبادت

تا قیامت می‎زند قرآن ندا

کای گروهی جل را گشته فدا

مر مرا افسانه می‎پنداشتید

تخم طعن و کافری می‎کاشتید

شعر عربستان , شعر در مورد عربستان , شعر درباره عربستان , شعر در وصف عربستان

شعر ختم القرآن

شعر مشهد , شعر در مورد مشهد , شعر درباره مشهد , شعر در وصف مشهد

خود بدیدید ای خسیسان زمن

که شما بودید افسانه نه من

تا بدیدید ای که طعنه می‎زدید

که شما فانی و افسانه بُدید

تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار

شعر ختم قرآن

حافظ , اشعار حافظ , شعر حافظ , اشعار عاشقانه حافظ , اشعار دیوان حافظ شیرازی

من کلام حقّم و قائم به ذات

قوّت جان جان و یاقوت زکات

نور خورشیدم فتاده بر شما

لیک از خورشید ناگشته جدا

نیما یوشیج , شعر نیما یوشیج , اشعار نیما یوشیج , شعر نو نیما یوشیج

شعر در مورد ختم قرآن

سهراب سپهری , اشعار سهراب سپهری , شعر سهراب سپهری , شعر نو سهراب سپهری

نَک منم ینبوع آن آب حیات

تا رهانم عاشقان را از ممات

اشعار عاشقانه شاملو , شعر شاملو , شعر عاشقانه شاملو , شعر های عاشقانه شاملو

شعر درباره ختم قرآن

جملات عاشقانه برای همسر , جملات عاشقانه به همسر , جملات عاشقانه برای همسرم , جملات عاشقانه به همسرم

هست قرآن رهــــنمای شیــــعیــان

هست قرآن، مونس جــــان و روان

ای بــــرادر آیــــه هایش را بــــخوان

نــــکته هــــای نغــــز قـرآن را بدان

تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب بچه گربه , تعبیر خواب زاییدن گربه , تعبیر خواب گاز گرفتن گربه , تعبیر خواب گربه سفید

شعر در مورد ختم قرآن

شعر پدر , شعر در مورد پدر , شعر درباره پدر , شعر در وصف پدر

ای بــــرادر، خــــانه بــی قرآن چرا؟

ای بــــرادر، درد بــــی درمان چـرا؟

زخــــمها را هــست قرآن مــــرحمی

گر بخوانی نکته هایــش را دمــــی

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعر درباره ختم قرآن

شعر دوست , شعر در مورد دوست , شعر درباره دوست , شعر در وصف دوست

ای بــــرادر گــــر شوی هــــمراه مـا

می شوی از کفـر و از نفــــرت جدا

نــــور قــــرآن بــــر دلــــت پیدا شود

زشتهـا در مــــنظرت زیـــبا شــــود

شعر دریا , شعر در مورد دریا , شعر درباره دریا , متن در مورد دریا , اس ام اس در مورد دریا

شعر ختم القران

شعر برادر , شعر در مورد برادر , شعر درباره برادر , شعر در وصف برادر

گر تو خوانــــی، ایـنچنین، معنا بدان

معنـــــی انــــا و اعطینـــا ، بــــدان

ظاهــــر قرآن قرائت هست، دوست

باطنش عدل و قضاوت هست، دوست

شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر

شعر عن ختم القرآن

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

ظاهــــر قــــرآن تــــمنــــای وجـــود

باطنش تسبیح وتکبیــــر و سجــود

ظاهر قــــرآن نــــمای ایــــزد اسـت

باطن قـــرآن صــــدای ایــــزد است

شعر مهر ماه , شعر در مورد مهر ماه , شعر درباره مهر ماه , شعر در وصف مهر ماه

شعر ختم القرآن

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

تــــا صـــدای قاریش آید به گــــوش

شوق و احسـان درون آید به جوش

ای مسلمان هست قـــرآن رهنــــما

می کند حــــق را ز بــــاطل ها جدا

شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل

شعر ختم قرآن

شعر شب بخیر , شعر در مورد شب بخیر , شعر درباره شب بخیر , شعر در وصف شب بخیر

ای مسلــمان قــدر قــرآن را بــــدان

تــــا بمــــانی از بـــلاهـا در امــــان

ای مــسلمان گــوش کــن آواز حـق

تا بری پــــی بــر رمـــــوز و راز حق

شعر صبح بخیر , شعر در مورد صبح بخیر , شعر درباره صبح بخیر , شعر در وصف صبح بخیر

شعر در مورد ختم قرآن

شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر

ســر حــق را در کتــاب حــق بخوان

تــــا بـــیابی آفــتابــــی در میــــان

ای مســلمان مــا مسلمان زاده ایم

بهــــر قــــرآن مــا علی را داده ایم

شعر تنهایی , شعر در مورد تنهایی , شعر درباره تنهایی , شعر در وصف تنهایی

شعر درباره ختم قرآن

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

ای مســلمــان حــافظ قــرآن تـوئی

حافظ این عهد و ایــن پــیمان توئی

ای مســـلمــــان راه را هــمـوار کـن

خــــفتــــگان راه را بــــیــــدار کـــن

شعر ماه محرم , شعر در مورد ماه محرم , شعر درباره ماه محرم , شعر در وصف ماه محرم

شعر در مورد ختم قرآن

شعر لیاقت , شعر در مورد لیاقت , شعر درباره لیاقت , شعر در وصف لیاقت

ای مسلـــمان نـوبت غوغای توست

وقت، وقــــت غــــرش آوای توست

ای مسلمان عهد و پیمان بسته ایم

عهد، ما با نور قــــرآن بــــسته ایــم

شعر لب , شعر در مورد لب , شعر درباره لب , شعر در وصف لب

شعر درباره ختم قرآن

شعر لبخند , شعر در مورد لبخند , شعر درباره لبخند , شعر در وصف لبخند

نــــور قــــرآن رهنــــمــــای راه مـــا

می نمــــایـاند بــــه انــــسان راه را

خلــــوت شبــهای ما را همدم است

بــــرتــــریــــن معجــــزات آدم است

شعر ادب , شعر در مورد ادب , شعر درباره ادب , شعر در وصف ادب

شعر ختم القران

شعر انسانیت , شعر در مورد انسانیت , شعر درباره انسانیت , شعر در وصف انسانیت

هست قــــرآن ، زنــده می ماند نبی

ذوالــــفقــــارت کــــو، یا مولا علـی؟

شعر تهران , شعر در مورد تهران , شعر درباره تهران , شعر در وصف تهران

شعر عن ختم القرآن

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

قرآن بخوان ! تمام جهان گوش می‌شود

غیر از تو هر چه هست فراموش می‌شود

ای شعله شگفت حقیقت ! چراغ درک

پیش تشعشعات تو خاموش می‌شود

شعر خداحافظی , شعر در مورد خداحافظی , شعر درباره خداحافظی , شعر در وصف خداحافظی

شعر ختم القرآن

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

محو حرای زمزمه آسمانی‌ات

داود هم به محض تو مدهوش می‌شود

قرآن بخوان ـ صراحت جاری ! ـ که نای تو

جرعه به جرعه در نفسم نوش می‌شود

شعر ماه اردیبهشت , شعر در مورد ماه اردیبهشت , شعر درباره ماه اردیبهشت , شعر در وصف ماه اردیبهشت

شعر ختم قرآن

بخواب عشقم , بخواب عشقم شعر , بخواب عشقم شعرنو , آسوده بخواب عشقم

باغی‌ست سمت روشن اندیشه‌های بکر

باغی که از شمیم تو گلپوش می‌شود

لب باز کن به زمزمه در این سکوت محض

قرآن بخوان ! تمام جهان گوش می‌شود

شعر موفقیت , شعر در مورد موفقیت , شعر درباره موفقیت , شعر در وصف موفقیت

شعر در مورد ختم قرآن

شعر دلتنگی , شعر در مورد دلتنگی , شعر درباره دلتنگی , شعر در وصف دلتنگی

پایــه عــدل و داد قرآن است

درس صــلــح و جــهاد قرآن است

مکتــب مــهر و شیـوه وحدت

شــاخــص صــدق و مظهر حکمت

شعر آتش , شعر در مورد آتش , شعر درباره آتش , شعر در وصف آتش

شعر درباره ختم قرآن

شعر پاییز , شعر در مورد پاییز , شعر درباره پاییز , شعر در وصف پاییز

محتوایی ز دانش دنــیاسـت

رهنــمــونــی بــه بینش فرداست

حاوی مجــمع قــوانـین است

ضــــامــن اعـتــلای آئیـــن اســت

شعر امام علی , شعر در مورد امام علی , شعر درباره امام علی , شعر در وصف امام علی

شعر در مورد ختم قرآن

شعر دوستت دارم , شعر در مورد دوستت دارم , شعر درباره دوستت دارم , شعر در وصف دوستت دارم

آن کلام خـداست، نی ز بشر

حــامــل وحــی احــمــد مــرســل

در شــب قــدر شد بر او نازل

راه و مــفتــاح حــل هــر مــشکـل

شعر گذر عمر , شعر در مورد گذر عمر , شعر درباره گذر عمر , شعر در وصف گذر عمر

شعر درباره ختم قرآن

شعر کلیسا , شعر در مورد کلیسا , شعر درباره کلیسا , شعر در وصف کلیسا

زود بــنــا یــافت سازمان دگر

ســاخــت بــــا جــلوه اش جهادگر

از زمیــن و زمان و لوح و قلم

از سماوات و عرش و فرش و نعم

شعر کودکی , شعر در مورد کودکی , شعر درباره کودکی , شعر در وصف کودکی

شعر ختم القران

شعر کمک , شعر در مورد کمک , شعر درباره کمک , شعر در وصف کمک

هــم ز بــنیاد زنــدگــی بــشر

هــم ز تــعلیم عــلم و فضل و هنر

هم ز مــرگ و تــولد و هستی

گوید از قـدرت و عــزت و پــستــی

شعر مردانگی , شعر در مورد مردانگی , شعر درباره مردانگی , شعر در وصف مردانگی

شعر عن ختم القرآن

شعر غربت , شعر در مورد غربت , شعر درباره غربت , شعر در وصف غربت

قــلم عــاجز ز وصف اعجازش

انــتــــهــایــــش بــیــان آغــــازش

حــق تعالی توان دهد جان ر

اتــــا بــیــابـــیــم رمــــز قــــرآن را

شعر هدف , شعر در مورد هدف , شعر درباره هدف , شعر در وصف هدف

شعر ختم القرآن

شعر گرگ , شعر در مورد گرگ , شعر درباره گرگ , شعر در وصف گرگ

پیــروی کــرد بــایــد از یــکتــا

بــــا تــمســک بــه عــروه الوثقی

شد جلالی به امر حق تسلیم

داد دل بــــر کــلــام رب کـــریــــم

شعر جهالت , شعر در مورد جهالت , شعر درباره جهالت , شعر در وصف جهالت

شعر ختم قرآن

شعر پرسپولیس , شعر در مورد پرسپولیس , شعر درباره پرسپولیس , شعر در وصف پرسپولیس

شـــب از چشمـــان سبـــز بـــــاغ پـر زد

سحـــر عطــــر اذان پـــاشید هــــر سـو

بـــه روی جـــانمــــازی از گــــل ســــرخ

نمـــــاز صبـــــح مــــی‌خــــوانــد پـرستو

شعر پرنده , شعر در مورد پرنده , شعر درباره پرنده , شعر در وصف پرنده

شعر در مورد ختم قرآن

شعر خنده , شعر در مورد خنده , شعر درباره خنده , شعر در وصف خنده

نشستــه قطــــــره‌هــــای روشــــن آب

بــــــه روی گـــــونـــه‌هـایش مثل شبنم

دو چشمش آسمــانی خیس و ابریست

کـــه می‌بــــارد از آن بـــــاران نــــم‌نـــم

شعر خواب , شعر در مورد خواب , شعر درباره خواب , شعر در وصف خواب

شعر درباره ختم قرآن

شعر هجران , شعر در مورد هجران , شعر درباره هجران , شعر در وصف هجران

گــــــل قـــــــرآن میـــــان دستهـــــایش

گلـــــی بـــــا برگهــــای سبـــــز و زیبــا

پـــــرستو زیـــــر لــب مــی‌خـوانـــد آرام

دوبـــــــاره ســوره‌هــــای کوچکــــش را

شعر استقلال , شعر در مورد استقلال , شعر درباره استقلال , شعر در وصف استقلال

شعر در مورد ختم قرآن

شعر سربازی , شعر در مورد سربازی , شعر درباره سربازی , شعر در وصف سربازی

ای بشر، یاد خدا آرامش دل می دهد

دردمندان را بود قرآن دوا، قرآن بخوان

شعر چوپان , شعر در مورد چوپان , شعر درباره چوپان , شعر در وصف چوپان

شعر درباره ختم قرآن

شعر همسر , شعر در مورد همسر , شعر درباره همسر , شعر در وصف همسر

 حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی

دام تزویر مکن چون دگران قرآن را

شعر فوتبال , شعر در مورد فوتبال , شعر درباره فوتبال , شعر در وصف فوتبال

شعر ختم القران

شعر آزادی , شعر در مورد آزادی , شعر درباره آزادی , شعر در وصف آزادی

 معنی قرآن احادیث نبی

جملگی ثبت است در وی بس جلی

شعر حسادت , شعر در مورد حسادت , شعر درباره حسادت , شعر در وصف حسادت

شعر عن ختم القرآن

شعر حال خوش , شعر در مورد حال خوش , شعر درباره حال خوش , شعر در وصف حال خوش

 اگر اسرار قرآن باز دانی

حقیقت اندر او هر راز دانی

شعر غروب , شعر در مورد غروب , شعر درباره غروب , شعر در وصف غروب

شعر ختم القرآن

شعر خدا , شعر در مورد خدا , شعر درباره خدا , شعر در وصف خدا

 ز قرآن دم زد و او بود قرآن

حقیقت می ندانی تا که جانان

شعر فرزند , شعر در مورد فرزند , شعر درباره فرزند , شعر در وصف فرزند

شعر ختم قرآن

شعر غرور , شعر در مورد غرور , شعر درباره غرور , شعر در وصف غرور

قرآن درگشا تا راز یابی

تو چون منصور خود در بازیابی

شعر غم , شعر در مورد غم , شعر درباره غم , شعر در وصف غم

شعر در مورد ختم قرآن

شعر حرف مفت , شعر در مورد حرف مفت , شعر درباره حرف مفت , شعر در وصف حرف مفت

 ز قرآن قل هوالله باز دید او

نظر کرد و درون راز دید او

شعر محبت , شعر در مورد محبت , شعر درباره محبت , شعر در وصف محبت

شعر درباره ختم قرآن

شعر چشم , شعر در مورد چشم , شعر درباره چشم , شعر در وصف چشم

قرآن یافت او این عزت و ناز ز قرآن

در دو عالم عالم شد سرافراز

شعر افغانستان , شعر در مورد افغانستان , شعر درباره افغانستان , شعر در وصف افغانستان

شعر در مورد ختم قرآن

شعر مهربانی , شعر در مورد مهربانی , شعر درباره مهربانی , شعر در وصف مهربانی

 معنی قرآن ز قرآن پرس و بس

وز کسی که آتش زدست اندر هوس

شعر ماه , شعر در مورد ماه , شعر درباره ماه , شعر در وصف ماه

شعر درباره ختم قرآن

شعر مسافرت , شعر در مورد مسافرت , شعر درباره مسافرت , شعر در وصف مسافرت

 ز قرآن باخبر شو ایدل ریش

بجز قرآن دگر چیزی نیندیش

شعر حجاب , شعر در مورد حجاب , شعر درباره حجاب , شعر در وصف حجاب

شعر ختم القران

شعر امام حسن عسکری , شعر در مورد امام حسن عسکری , شعر درباره امام حسن عسکری , شعر در وصف امام حسن عسکری

 ره دعوت که کرد اینجا یقین او

ز قرآن کرد و آمد پیش بین او

شعر حضرت مهدی , شعر در مورد حضرت مهدی , شعر درباره حضرت مهدی , شعر در وصف حضرت مهدی

شعر عن ختم القرآن

شعر آب , شعر در مورد آب , شعر درباره آب , شعر در وصف آب

 چو از قرآن حقیقت راز گوید

ز سر دوست اینجا باز گوید

شعر تشکر , شعر در مورد تشکر , شعر درباره تشکر , شعر در وصف تشکر

شعر ختم القرآن

شعر نیمه شعبان , شعر در مورد نیمه شعبان , شعر درباره نیمه شعبان , شعر در وصف نیمه شعبان

 بجز قرآن نمی بینم دوایت

که قرآنست اینجا رهنمایت

شعر عروس و داماد , شعر در مورد عروس و داماد , شعر درباره عروس و داماد , شعر در وصف عروس و داماد

شعر ختم قرآن

شعر خوشبختی , شعر در مورد خوشبختی , شعر درباره خوشبختی , شعر در وصف خوشبختی

غیر قرآن غمگسار من نبود

قوتش هر باب را بر من گشود

شعر قهوه , شعر در مورد قهوه , شعر درباره قهوه , شعر در وصف قهوه

شعر در مورد ختم قرآن

شعر قضاوت , شعر در مورد قضاوت , شعر درباره قضاوت , شعر در وصف قضاوت

 ز رازی حکمت قرآن بیاموز

چراغی از چراغ او بر افروز

شعر معلم , شعر در مورد معلم , شعر درباره معلم , شعر در وصف معلم

شعر درباره ختم قرآن

شعر دی ماه , شعر در مورد دی ماه , شعر درباره دی ماه , شعر در وصف دی ماه

 ز قرآن پیش خود آئینه آویز

دگرگون گشته ئی از خویش بگریز

ترازوئی بنه کردار خود را

قیامت های پیشین را برانگیز

شعر زمستان , شعر در مورد زمستان , شعر درباره زمستان , شعر در وصف زمستان

شعر در مورد ختم قرآن

شعر سیزده بدر , شعر در مورد سیزده بدر , شعر درباره سیزده بدر , شعر در وصف سیزده بدر

 بگو از من نوا خوان عرب را

بهای کم نهادم لعل لب را

از آن نوری که از قرآن گرفتم

سحر کردم صد و سی ساله شب را

شعر ذات خراب , شعر در مورد ذات خراب , شعر درباره ذات خراب , شعر در وصف ذات خراب

شعر درباره ختم قرآن

 شعر رمضان , شعر در مورد رمضان , شعر درباره رمضان , شعر در وصف رمضان

 برخور از قرآن اگر خواهی ثبات

در ضمیرش دیده ام آب حیات

 شعر جنگ , شعر در مورد جنگ , شعر درباره جنگ , شعر در وصف جنگ

شعر ختم القران

 شعر قرآن , شعر در مورد قرآن , شعر درباره قرآن , شعر در وصف قرآن

 گوش بگرفت، چو بشنید رقیبت سخنم

گوش ابلیس چو قرآن شنود کر گردد

شعر صبر , شعر در مورد صبر , شعر درباره صبر , شعر در وصف صبر

شعر عن ختم القرآن

شعر ضامن آهو , شعر در مورد ضامن آهو , شعر درباره ضامن آهو , شعر در وصف ضامن آهو

 ناله فرهاد می آید هنوز از بیستون

رونق تفسیر قرآن وفا این آیه بود

شعر در مورد ختم قرآن

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 11 بهمن 1396

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.