گلچین زیباترین شعر در مورد جوانمردی

شعر در مورد جوانمردی

شعر در مورد جوانمردی ،شعری در مورد جوانمردی،شعر در مورد جوانمردی،شعر درباره جوانمردی،شعر در مورد جوانمرد،شعر در مورد جوانمردان،شعر کوتاه در مورد جوانمردی،شعری درباره جوانمردی،شعر درباره جوانمردی،شعر کوتاه درباره جوانمردی،شعری درباره ی جوانمردی،شعری درمورد جوانمردان،شعر جوانمردی،شعر نو امیرحسین جوانمردی،شعر جوانمردی،شعر درباره جوانمردی،شعر در مورد جوانمردی،شعر نا جوانمردی،شعر در وصف جوانمردی،شعر راجع به جوانمردی،شعر های جوانمردی،معنی شعر جوانمردی عطار،شعر در مورد جوانمردی،شعر های جوانمردی،شعر درباره جوانمردی،شعری در مورد جوانمردی،شعری درباره جوانمردی،شعر کوتاه درباره جوانمردی،شعری درباره ی جوانمردی،شعر در مورد جوانمرد،شعر در مورد جوانمردان،شعر کوتاه در مورد جوانمردی،شعری در وصف جوانمردی،شعر در وصف جوانمرد،شعر در وصف جوانمردان،معنی شعر جوانمردی از عطار

شعر در مورد جوانمردی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد جوانمردی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

از مردها هم میتوان آموخت … من آموختم که مردی و مردانگی هیچ ربطی به هم ندارند

شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر درباره آرزو , شعر در وصف آرزو

شعر در مورد جوانمردی

شعر ذوق , شعر در مورد ذوق , شعر درباره ذوق , شعر در وصف ذوق

شیرمردانند در عالم مدد

آن زمان کافغان مظلومان رسد

شعر خورشید , شعر در مورد خورشید , شعر درباره خورشید , شعر در وصف خورشید

شعری در مورد جوانمردی

شعر داعش , شعر در مورد داعش , شعر درباره داعش , شعر در وصف داعش

از جوانمردان جوانمردی بیاموز ای بشر

تا شوی تو در جوانمردی به کردار قمر

شعر زخم زبان , شعر در مورد زخم زبان , شعر درباره زخم زبان , شعر در وصف زخم زبان

شعر در مورد جوانمردی

شعر رخ یار , شعر در مورد رخ یار , شعر درباره رخ یار , شعر در وصف رخ یار

راز موقع دوستی را زمان دشمنی ابراز کردن؛ دور از جوانمردی انسانیت و مردانگی است

شعر رودخانه , شعر در مورد رودخانه , شعر درباره رودخانه , شعر در وصف رودخانه

شعر درباره جوانمردی

شعر زندان , شعر در مورد زندان , شعر درباره زندان , شعر در وصف زندان

کاوه بر ضحاک گفت این نا جوانمردی بود

از نیامت تو کشی خنجر زنی مغز سحر

شعر ذاکر امام حسین , شعر در مورد ذاکر امام حسین , شعر درباره ذاکر امام حسین , شعر در وصف ذاکر امام حسین

شعر در مورد جوانمرد

شعر والیبال , شعر در مورد والیبال , شعر درباره والیبال , شعر در وصف والیبال

در تنور مردانگی سردی مکن،

در مقام عشق نامردی مکن،

لاف مردی میزنی، مردانه باش،

در سرای دوستی افسانه باش

شعر کشتی , شعر در مورد کشتی , شعر درباره کشتی , شعر در وصف کشتی

شعر در مورد جوانمردان

شعر یکشنبه , شعر در مورد یکشنبه , شعر درباره یکشنبه , شعر در وصف یکشنبه

پس جوانمردان کجا اسطوره را سر میبرند

ان بود جهل و جهالت ان نباشد یک هنر

شعر شنبه , شعر در مورد شنبه , شعر درباره شنبه , شعر در وصف شنبه

شعر کوتاه در مورد جوانمردی

شعر با د , شعر با د شروع شه , شعر با دال شروع شه , شعر که با د شروع شه , بیت شعر که با د شروع شه

محبت بر خلایق انتهای سادگی ست

مردی و مردانگی آخرش آوارگی ست

شعر امام جعفر صادق , شعر در مورد امام جعفر صادق , شعر درباره امام جعفر صادق , شعر در وصف امام جعفر صادق

شعری درباره جوانمردی

پل الوار , شعر پل الوار , اشعار پل الوار , آثار پل الوار , اشعار عاشقانه پل الوار

کاوه باشد در جوانمردی جهان را مرد حق

در کجای این جهان ضحاک شد مرد بصر

مهدیه لطیفی , شعر مهدیه لطیفی , اشعار مهدیه لطیفی , آثار مهدیه لطیفی , اشعار عاشقانه مهدیه لطیفی

شعر درباره جوانمردی

شعر سه شنبه , شعر در مورد سه شنبه , شعر درباره سه شنبه , شعر در وصف سه شنبه

 تو در مقام فتوت کم از درخت مباش که سنگ می خورد و بار بر زمین ریزد…رضا کاظمی , شعر رضا کاظمی , اشعار رضا کاظمی , آثار رضا کاظمی , اشعار عاشقانه رضا کاظمی

شعر کوتاه درباره جوانمردی

شعر دوشنبه , شعر در مورد دوشنبه , شعر درباره دوشنبه , شعر در وصف دوشنبه

از فریدون گویمت ان یاور مردان حق

بر درفش کاوه او اندیشه داد و یا که زر

پابلو نرودا , شعر پابلو نرودا , اشعار پابلو نرودا , آثار پابلو نرودا , اشعار عاشقانه پابلو نرودا

شعری درباره ی جوانمردی

شمس لنگرودی , شعر شمس لنگرودی , اشعار شمس لنگرودی , آثار شمس لنگرودی , اشعار عاشقانه شمس لنگرودی

بگذارید تکیه گاه مازنان “مردانگی مرد ” باشد نه “هوسرانی مرد

عباس معروفی , شعر عباس معروفی , اشعار عباس معروفی , آثار عباس معروفی , اشعار عاشقانه عباس معروفی

شعری درمورد جوانمردان

شعر شراب , شعر در مورد شراب , شعر درباره شراب , شعر در وصف شراب

او بزد بر نا جوانمردان یکی تیغی زعشق

تا که زیر پا نگردد له جوانمرد گهر

شعر شمع , شعر در مورد شمع , شعر درباره شمع , شعر در وصف شمع

شعر جوانمردی

شعر سیگار , شعر در مورد سیگار , شعر درباره سیگار , شعر در وصف سیگار

مردان در مسیر عشق به وسعت نامتناهی نامردند

گداییه عشق می کنند تا زمانی که به تسخیر قلب زن مطمئن نیستند

اما همین که مطمئن شدند نامردی را در کمال مردانگی به جا می آورند

شعر جمعه , شعر در مورد جمعه , شعر درباره جمعه , شعر در وصف جمعه

شعر نو امیرحسین جوانمردی

شعر پنجشنبه , شعر در مورد پنجشنبه , شعر درباره پنجشنبه , شعر در وصف پنجشنبه

هم چو کاوه در وطن بسیارها باشد بدان

داده چون ستار خان بر خاک پاک ما اهر

شعر دعا , شعر در مورد دعا , شعر درباره دعا , شعر در وصف دعا

شعر جوانمردی

شعر سفید شدن مو , شعر در مورد سفید شدن مو , شعر درباره سفید شدن مو , شعر در وصف سفید شدن مو

قول میدهم بشوم همان پسرک شلوغ و پرهیاهو…..

وقتی کسی را یافتم که لایق مردانگی هایم باشد

شعر شطرنج , شعر در مورد شطرنج , شعر درباره شطرنج , شعر در وصف شطرنج

شعر درباره جوانمردی

شعر اصفهان , شعر در مورد اصفهان , شعر درباره اصفهان , شعر در وصف اصفهان

از جوانمردی بشد طیب سر داری بلند

او بشد با جذبه در پیش خداوندش ثمر

شعر سی سالگی , شعر در مورد سی سالگی , شعر درباره سی سالگی , شعر در وصف سی سالگی

شعر در مورد جوانمردی

شعر چهارشنبه , شعر در مورد چهارشنبه , شعر درباره چهارشنبه , شعر در وصف چهارشنبه

مردانگی

جنسیت سرش نمی شود

معرفت

که نداشته باشی

نامردی

شعر کنکور , شعر در مورد کنکور , شعر در وصف کنکور , شعر درباره کنکور

شعر نا جوانمردی

شعر امتحانات , شعر در مورد امتحانات , شعر در وصف امتحانات , شعر درباره امتحانات

بر وطن تختی ببوده در جوانمردی چو کوه

گشت تختی بر جوانان در جوانمردی پدر

شعر دانشگاه , شعر در مورد دانشگاه , شعر در وصف دانشگاه , شعر درباره دانشگاه

شعر در وصف جوانمردی

شعر شیطان , شعر در مورد شیطان , شعر در وصف شیطان , شعر درباره شیطان

من از حرارت چشمانت یخ میزنم و از سرمای نگاهت اتش میگیرم…..

مردانگی های تو فیزیک را هم نابود میکند. من را که دیگر هیچ

شعر دانشجو , شعر در مورد دانشجو , شعر در وصف دانشجو , شعر درباره دانشجو

شعر راجع به جوانمردی

شعر قایق , شعر در مورد قایق , شعر در وصف قایق , شعر درباره قایق

چشم دل را گر گشایی ((ساقیا))بینی بسی

این پدر بسیارها  داده برین خاکم پسر

شعر قهرمان , شعر در مورد قهرمان , شعر در وصف قهرمان , شعر درباره قهرمان

شعر های جوانمردی

شعر دماغ , شعر در مورد دماغ , شعر در وصف دماغ , شعر درباره دماغ

خوشابحالت که دلت خوش شد به زندگی ای که همش دم از نامردیش میزدی…

موقعی که تو مرا ترک کردی آخر مردانگی بود

شعر ضرب المثل , شعر در مورد ضرب المثل , شعر در وصف ضرب المثل , شعر درباره ضرب المثل

معنی شعر جوانمردی عطار

شعر انار , شعر در مورد انار , شعر در وصف انار , شعر درباره انار

در رفاقت با وفا بودن شرط مردانگی است …

ورنه با یک استخوان صد سگ رفیقت میشوند

شعر آشتی , شعر در مورد آشتی , شعر در وصف آشتی , شعر درباره آشتی

شعر در مورد جوانمردی

شعر شجاعت , شعر در مورد شجاعت , شعر در وصف شجاعت , شعر درباره شجاعت

جوانمردی آموز از مرتضی

مکن بر ضعیفان دوران جفا

شعر صدف , شعر در مورد صدف , شعر در وصف صدف , شعر درباره صدف

شعر های جوانمردی

شعر طناز , شعر در مورد طناز , شعر در وصف طناز , شعر درباره طناز

امید به شیر و جوانمردی فسانه ئیش

به شام می کشد و صبحدم نخواهد ماند

شعر شهدا , شعر در مورد شهدا , شعر در وصف شهدا , شعر درباره شهدا

شعر درباره جوانمردی

شعر علم , شعر در مورد علم , شعر در وصف علم , شعر درباره علم

عدالت چون نسیمی دست در دستِ جوانمردی

نــوازش می کنــد هـابیـلیــان را در زمـــانِ تـو

شعر طفل , شعر در مورد طفل , شعر در وصف طفل , شعر درباره طفل

شعری در مورد جوانمردی

شعر ظرفیت , شعر در مورد ظرفیت , شعر در وصف ظرفیت , شعر درباره ظرفیت

بازوی مردی و جوانمردی گذشته است

روزگار رنگ و نیرنگ است

شعر دانش , شعر در مورد دانش , شعر در وصف دانش , شعر درباره دانش

شعری درباره جوانمردی

شعر ضعبف کشی , شعر در مورد ضعبف کشی , شعر در وصف ضعبف کشی , شعر درباره ضعبف کشی

سطر به سطرش همه دلدادگیست

عطر جوانمردی وو آزادگیست

شعر ربیع الاول , شعر در مورد ربیع الاول , شعر در وصف ربیع الاول , شعر درباره ربیع الاول

شعر کوتاه درباره جوانمردی

شعر اسب , شعر در مورد اسب , شعر در وصف اسب , شعر درباره اسب

جوانمردی زعالم رخت بر بست

مسلمانان پذیرند ظلم بی چون

شعر شیراز , شعر در مورد شیراز , شعر در وصف شیراز , شعر درباره شیراز

شعری درباره ی جوانمردی

شعر صلوات , شعر در مورد صلوات , شعر در وصف صلوات , شعر درباره صلوات

بــه تــاریــخ« جــاویــد» شـد راه او

شــهــامـــت، جـــوانــمــردی و جـاه او

شعر یاسمن , شعر در مورد یاسمن , شعر در وصف یاسمن , شعر درباره یاسمن

شعر در مورد جوانمرد

شعر نور , شعر در مورد نور , شعر در وصف نور , شعر درباره نور

جوانمردی و گذشت را

از دیروز یاد بگیر

که گذشته است و هرگز دیگر باره باز نمی گردد

شعر قلیان , شعر در مورد قلیان , شعر در وصف قلیان , شعر درباره قلیان

شعر در مورد جوانمردان

شعر هزاره , شعر در مورد هزاره , شعر در وصف هزاره , شعر درباره هزاره

ای جوانمردی بگو عباس کجاست / حیدر و حمزه و اکبرها کجاست

شعر سیب , شعر در مورد سیب , شعر در وصف سیب , شعر درباره سیب

شعر کوتاه در مورد جوانمردی

شعر نقاشی , شعر در مورد نقاشی , شعر در وصف نقاشی , شعر درباره نقاشی

انتظار دیگری دارد گدای بی پناه

از جوانمردی که دستش رو به جیبش می رود

شعر قهر , شعر در مورد قهر , شعر در وصف قهر , شعر درباره قهر

شعری در وصف جوانمردی

شعر دشت , شعر در مورد دشت , شعر در وصف دشت , شعر درباره دشت

جوانمردی به آن باشد که ملک خویشتن بخشی

نه چون حافظ که می بخشد ثمر قند وبخارارا

شعر کتاب , شعر در مورد کتاب , شعر در وصف کتاب , شعر درباره کتاب

شعر در وصف جوانمرد

شعر کربلا , شعر در مورد کربلا , شعر در وصف کربلا , شعر درباره کربلا

در این دنیای خون و آتش و غم

جوانمردی به قعر موزه ها رفت

شعر کوه , شعر در مورد کوه , شعر در وصف کوه , شعر درباره کوه

شعر در وصف جوانمردان

شعر هفته وحدت , شعر در مورد هفته وحدت , شعر در وصف هفته وحدت , شعر درباره هفته وحدت

آن جوانمردی که دارد آن حدیث منزلت

انما در حق او آمد که اورا می ستود

شعر مرگ دوست , شعر در مورد مرگ دوست , شعر در وصف مرگ دوست , شعر درباره مرگ دوست

معنی شعر جوانمردی از عطار

شعر سلام , شعر در مورد سلام , شعر در وصف سلام , شعر درباره سلام

از جوانمردی و کردار علی،

از روش ها و ز گفتار علی،

شعر هوای پاک , شعر در مورد هوای پاک , شعر در وصف هوای پاک , شعر درباره هوای پاک

شعر در مورد جوانمردی

شعر صنم , شعر در مورد صنم , شعر در وصف صنم , شعر درباره صنم

مردی ومردانگی با نام تو معنا گرفت

بس جوانمردی به روز جنگ خندق یا علی

شعر فقر , شعر در مورد فقر , شعر در وصف فقر , شعر درباره فقر

شعری در مورد جوانمردی

شعر اسم نرگس , شعر در مورد اسم نرگس , شعر در وصف اسم نرگس , شعر درباره اسم نرگس

از تو آموزد جوانمردی جوانمردی از آنک

با جوانمردی رود در ملک تو هر پیرزن

شعر اسم نگار , شعر در مورد اسم نگار , شعر در وصف اسم نگار , شعر درباره اسم نگار

شعر در مورد جوانمردی

شعر اسم ندا , شعر در مورد اسم ندا , شعر در وصف اسم ندا , شعر درباره اسم ندا

اگر در وفاهای وعده بخیلی

جوانمردی عشق چندین نشاید

شعر اسم نگین , شعر در مورد اسم نگین , شعر در وصف اسم نگین , شعر درباره اسم نگین

شعر درباره جوانمردی

شعر اسم مهتاب , شعر در مورد اسم مهتاب , شعر در وصف اسم مهتاب , شعر درباره اسم مهتاب

همه نیکوی باید و مردمی

جوانمردی و خوردن و خرمی

شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان

شعر در مورد جوانمرد

شعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم

که یزدان پیروزگر یار ماست

جوانمردی و مردمی کارماست

شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید

شعر در مورد جوانمردان

شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران

آدمی فضل بر دگر حیوان

به جوانمردی و ادب دارد

شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن

شعر کوتاه در مورد جوانمردی

شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی

جوانمردی و لطفست آدمیت

همین نقش هیولائی مپندار

شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی

شعری درباره جوانمردی

شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر

کرده از بر به مکتب مردی

سورت سیرت جوانمردی

شعر اسم محبوبه , شعر در مورد اسم محبوبه , شعر در وصف اسم محبوبه , شعر درباره اسم محبوبه

شعر درباره جوانمردی

شعر اسم مائده , شعر در مورد اسم مائده , شعر در وصف اسم مائده , شعر درباره اسم مائده

مال بدهم پی جوانمردی

عقل ندهم به کس به نامردی

شعر اسم نوشین , شعر در مورد اسم نوشین , شعر در وصف اسم نوشین , شعر درباره اسم نوشین

شعر کوتاه درباره جوانمردی

شعر اسم نازنین , شعر در مورد اسم نازنین , شعر در وصف اسم نازنین , شعر درباره اسم نازنین

چون جوانمردی خلق عالمی

هست از دریای فضلت شب نمی

شعر اسم محمود , شعر در مورد اسم محمود , شعر در وصف اسم محمود , شعر درباره اسم محمود

شعری درباره ی جوانمردی

شعر اسم غزاله , شعر در مورد اسم غزاله , شعر در وصف اسم غزاله , شعر درباره اسم غزاله

جوانمردی بسان پاسبانی

به دست اندرش زرین طشت و خوانی

شعر اسم نغمه , شعر در مورد اسم نغمه , شعر در وصف اسم نغمه , شعر درباره اسم نغمه

شعری درمورد جوانمردان

شعر اسم الهام , شعر در مورد اسم الهام , شعر در وصف اسم الهام , شعر درباره اسم الهام

جوانمردی چنان کت هست بنمای

بر این فرزند بیچاره ببخشای

شعر شخصیت , شعر در مورد شخصیت , شعر در وصف شخصیت , شعر درباره شخصیت

شعر جوانمردی

شعر آغوش , شعر در مورد آغوش , شعر در وصف آغوش , شعر درباره آغوش

بدیدم ناجوانمردیت بسیار

بدین یک ره جوانمردی بجا آر

شعر اسم کیان , شعر در مورد اسم کیان , شعر در وصف اسم کیان , شعر درباره اسم کیان

شعر نو امیرحسین جوانمردی

شعر اسم اعظم , شعر در مورد اسم اعظم , شعر در وصف اسم اعظم , شعر درباره اسم اعظم

جوانمردی همی ورزی به گیهان

جوانمردان چنین دارند پیمان

شعر معرفت , شعر در مورد معرفت , شعر در وصف معرفت , شعر درباره معرفت

شعر جوانمردی

شعر شلمچه , شعر در مورد شلمچه , شعر در وصف شلمچه , شعر درباره شلمچه

سرعت عقل در جهانگردی؟

جنبش روح در جوانمردی؟

شعر خیانت , شعر در مورد خیانت , شعر در وصف خیانت , شعر درباره خیانت

شعر درباره جوانمردی

شعر اسم کیمیا , شعر در مورد اسم کیمیا , شعر در وصف اسم کیمیا , شعر درباره اسم کیمیا

من به جفتی ترا پسندیدم

که جوانمردی ترا دیدم

شعر اسم فروغ , شعر در مورد اسم فروغ , شعر در وصف اسم فروغ , شعر درباره اسم فروغ

شعر در مورد جوانمردی

شعر اسم علی , شعر در مورد اسم علی , شعر در وصف اسم علی , شعر درباره اسم علی

نشسته جوانمردی اطلس فروش

ز خاکستری پیر زن درع پوش

شعر اسم غزل , شعر در مورد اسم غزل , شعر در وصف اسم غزل , شعر درباره اسم غزل

شعر نا جوانمردی

شعر اسم محمد , شعر در مورد اسم محمد , شعر در وصف اسم محمد , شعر درباره اسم محمد

جوانمردی چون تو شیرافکنی

شنیدم به افسانه از هر تنی

شعر اسم عاطفه , شعر در مورد اسم عاطفه , شعر در وصف اسم عاطفه , شعر درباره اسم عاطفه

شعر در وصف جوانمردی

شعر اسم مریم , شعر در مورد اسم مریم , شعر در وصف اسم مریم , شعر درباره اسم مریم

بر او از مهر همدردی نمودم

زنی بودم جوانمردی نمودم

شعر اسم عسل , شعر در مورد اسم عسل , شعر در وصف اسم عسل , شعر درباره اسم عسل

شعر راجع به جوانمردی

شعر اسم فرشته , شعر در مورد اسم فرشته , شعر در وصف اسم فرشته , شعر درباره اسم فرشته

بهر خود گرمی جز سردی نیست

سردی آیین جوانمردی نیست

شعر اسم فرزانه , شعر در مورد اسم فرزانه , شعر در وصف اسم فرزانه , شعر درباره اسم فرزانه

شعر های جوانمردی

شعر اسم مینا , شعر در مورد اسم مینا , شعر در وصف اسم مینا , شعر درباره اسم مینا

ای جوانمردی مردان از تو

جنبش راهنوردان از تو

شعر اسم فاطمه , شعر در مورد اسم فاطمه , شعر در وصف اسم فاطمه , شعر درباره اسم فاطمه

معنی شعر جوانمردی عطار

شعر آمریکا , شعر در مورد آمریکا , شعر در وصف آمریکا , شعر درباره آمریکا

محبت از جوانمردی بجائی می رسد روزی

که افتد از نگاهش کار و بار دلربائی ها

شعر روستا , شعر در مورد روستا , شعر در وصف روستا , شعر درباره روستا

شعر در مورد جوانمردی

شعر آلبالو , شعر در مورد آلبالو , شعر در وصف آلبالو , شعر درباره آلبالو

لی مع الله هر کرا در دل نشست

آن جوانمردی طلسم من شکست

شعر کسوف , شعر در مورد کسوف , شعر در وصف کسوف , شعر درباره کسوف

شعر های جوانمردی

شعر انسان , شعر در مورد انسان , شعر در وصف انسان , شعر درباره انسان

یا جوانمردی چو صرصر تندخیز

شهر گیر و خویش باز اندر ستیز

شعر گریه , شعر در مورد گریه , شعر در وصف گریه , شعر درباره گریه

شعر درباره جوانمردی

شعر اسم طاهره , شعر در مورد اسم طاهره , شعر در وصف اسم طاهره , شعر درباره اسم طاهره

گر چه اندر خانقاهان های و هوست

کو جوانمردی که صهبا در کدوست

شعر شب یلدا , شعر در مورد شب یلدا , شعر در وصف شب یلدا , شعر درباره شب یلدا

شعری در مورد جوانمردی

شعر گربه , شعر در مورد گربه , شعر در وصف گربه , شعر درباره گربه

من او را به همت و جوانمردی از خود برتر دیدم

شعر اسم کوروش , شعر در مورد اسم کوروش , شعر در وصف اسم کوروش , شعر درباره اسم کوروش

شعری درباره جوانمردی

شعر اسم آزاده , شعر در مورد اسم آزاده , شعر در وصف اسم آزاده , شعر درباره اسم آزاده

چون زنی پیرست دنیا کهنه چرخی در کنار

گر جوانمردی چه گردی گرد چرخ پیرزن

شعر اسم آوا , شعر در مورد اسم آوا , شعر در وصف اسم آوا , شعر درباره اسم آوا

شعر کوتاه درباره جوانمردی

شعر اسم آرش , شعر در مورد اسم آرش , شعر در وصف اسم آرش , شعر درباره اسم آرش

جوانمردی که دل با خویشتن بست

رود در بحر و دریا ایمن از شست

شعر به نام خدا , شعر در مورد به نام خدا , شعر در وصف به نام خدا , شعر درباره به نام خدا

شعری درباره ی جوانمردی

شعر ضد دختر , اشعار ضد دختر , شعرهای ضد دختر , شعر طنز ضد دختر

زانگه که غمت در دل چون حرص بخیلان شد

دارم همه شب چشمی چون دست جوانمردی

شعر درد , شعر در مورد درد , شعر در وصف درد , شعر درباره درد

شعر در مورد جوانمرد

شعر مقام زن , شعر در مورد مقام زن , شعر در وصف مقام زن , شعر درباره مقام زن

ای جوانمردی که در ایام تو

هست کمتر ثروت آمال مال

شعر طوفان , شعر در مورد طوفان , شعر در وصف طوفان , شعر درباره طوفان

شعر در مورد جوانمردان

شعر درخت , شعر در مورد درخت , شعر در وصف درخت , شعر درباره درخت

ای جوانمردی که هرگز چرخ پیر

گام حکم الا به کامت برنداشت

شعر آفرین , شعر در مورد آفرین , شعر در وصف آفرین , شعر درباره آفرین

شعر کوتاه در مورد جوانمردی

جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه انگلیسی کوتاه , جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه , جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

که ما را فزونی خرد داد و شرم

جوانمردی و داد و آواز نرم

شعر ضد پسر , اشعار ضد پسر , شعرهای ضد پسر , شعر طنز ضد پسر

شعری در وصف جوانمردی

شعر اسم باران , شعر در مورد اسم باران , شعر در وصف اسم باران , شعر درباره اسم باران

چنین داد پاسخ که از مرد دوست

جوانمردی وداد دادن نکوست

جملات عاشقانه , جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه ناب , جملات عاشقانه کوتاه , جملات عاشقانه زیبا

شعر در وصف جوانمرد

شعر عمر , شعر در مورد عمر , شعر در وصف عمر , شعر درباره عمر

سخن را مگردان پس و پیش هیچ

جوانمردی وداد دادن بسیچ

شعر آمدن رمضان , شعر در مورد آمدن رمضان , شعر در وصف آمدن رمضان , شعر درباره آمدن رمضان

شعر در وصف جوانمردان

شعر اسم بهار , شعر در مورد اسم بهار , شعر در وصف اسم بهار , شعر درباره اسم بهار

دوستان معذور دارند از جوانمردی و رحمت

گر بنالد دردمندی یا بگرید بی قراری

شعر معذرت خواهی , شعر در مورد معذرت خواهی , شعر در وصف معذرت خواهی , شعر درباره معذرت خواهی

معنی شعر جوانمردی از عطار

شعر مهتاب , شعر در مورد مهتاب , شعر در وصف مهتاب , شعر درباره مهتاب

به جوانمردی و درویش نوازی، مشهور

به توانگردلی و نیک نهادی، مشهود

شعر کوتاه تنهایی غمگین

هر چقدر هم که بگوییم:

مردها فلان

زن ها فلان

یا تنهایی خوب است

و دنیا زشت است؛

آخرش روزی قلبت

برای کسی تندتر می زند…!

شعر در مورد جوانمردی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.