گلچین زیباترین شعر در مورد ژن

گلچین زیباترین شعر در مورد ژن

شعر در مورد ژن شعر در مورد ژن,شعری در مورد ژن,شعرهایی در مورد ژن,شعر جدید در مورد ژن,شعر زیبا در مورد ژن,شعر در وصف ژن,شعر درباره ژن,شعر ژن در این مطلب سعی …

گلچین زیباترین شعر در مورد جنبه

گلچین زیباترین شعر در مورد جنبه

شعر در مورد جنبه شعر در مورد جنبه داشتن ,شعر درباره جنبه داشتن,شعر در مورد جنبه,شعری در مورد جنبه,شعر در مورد بی جنبه ها,شعر در مورد جنبه داشتن,شعر در مورد جنبه,شعری در …

گلچین زیباترین شعر در مورد اسم خدیجه

گلچین زیباترین شعر در مورد اسم خدیجه

شعر در مورد اسم خدیجه شعر درمورد اسم خدیجه ,شعر درباره اسم خدیجه,شعر با اسم خدیجه,شعر در مورد اسم خدیجه,شعر برای اسم خدیجه,شعری درباره اسم خدیجه,شعری با اسم خدیجه,شعری در مورد اسم …

شعر در مورد ثواب

الشعر ثواب بن زید,الشاعر ثواب بن زید الحارثی,الشاعر ثواب بن زید,قصیده الشاعر ثواب بن زید الحارثی,شعر ثواب,ثواب شعر برای امام حسین,شعر در مورد ثواب,ثواب شعر برای اهل بیت,ثواب شعر گفتن برای ائمه

شعر در مورد ثواب

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد ثواب برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

باید میان این خاک ، در کوه و دشت و جنگل

عمری ثواب کرد و برگشت جای اول  … !

شعر خوشبختی , شعر در مورد خوشبختی , شعر درباره خوشبختی , شعر در وصف خوشبختی

شعر در مورد ثواب

وقتی ((گناه عشق)) برایم مقدر است

دیگر چـــه حاجتیست بجویـــم ثواب را

شعر قهوه , شعر در مورد قهوه , شعر درباره قهوه , شعر در وصف قهوه

شعری در مورد ثواب

یه دل دارم سفر داره

 خنده براش ضرر داره

گوش ندادن به تپشش

خیلی جاها خطر داره

یه دل دارم ، اگر داره

رو همه چی اثر داره

 خودم تعجب می کنم

از همه چی خبر داره

یه دل دارم حباب داره

تشنه که می شم ، آب داره

گاهی یه چیزایی می گه

می گه بکن ، ثواب داره

یه دل دارم پری داره

ونوس و مشتری

داره

زیر پاهای اسم اون

فراشای مرمری داره

شعر قضاوت , شعر در مورد قضاوت , شعر درباره قضاوت , شعر در وصف قضاوت

شعرهایی در مورد ثواب

من در بهشت حتم گناهم مرا چه کار

با وعده ی ثواب و بهشتان محتمل ؟

شعر معلم , شعر در مورد معلم , شعر درباره معلم , شعر در وصف معلم

شعر درباره ثواب

این چشمھا که روزنه آفتاب را

بگشوده در برابر شام سیاه تو

خون ثواب را

کرده روانه در رگ روح تباه تو

شعر دی ماه , شعر در مورد دی ماه , شعر درباره دی ماه , شعر در وصف دی ماه

شعر ثواب

من از نیامدنت در انتهای شب خسته ام

از دمادم صبح

از این همه آفتابی که

انتهای خواب را اعلام می دارد

از انتظار خوابی دیگر

شبی دیگر

از این همه دعا برای آمدن ات

برای یک لحظه آمدن ات خسته ام

از آرامش نداشته

از باران نباریده

از ابرهای تیره خسته ام

از این همه گفتار ناثواب

از این همه پندار نادرست

شعر زمستان , شعر در مورد زمستان , شعر درباره زمستان , شعر در وصف زمستان

شعر حافظ در مورد ثواب

چه لطف بود رقیبا که رفتی از کویش ؟

بدین ثواب که کردی بهشت جای تو باد

شعر سیزده بدر , شعر در مورد سیزده بدر , شعر درباره سیزده بدر , شعر در وصف سیزده بدر

شعر سعدی در مورد ثواب

 تو بده تا ترا ثواب بود

گر دلت را ثواب می باید

شعر ذات خراب , شعر در مورد ذات خراب , شعر درباره ذات خراب , شعر در وصف ذات خراب

شعر مولانا در مورد ثواب

 بر قدر محنت است اگر پله ثواب

ما را ثواب کعبه ز سنگ ملامت است

 شعر رمضان , شعر در مورد رمضان , شعر درباره رمضان , شعر در وصف رمضان

شعر خیام در مورد ثواب

 بقدر خدمت باشد ثواب شکر و مرا

فزون ز خدمت من دادی ای امیر ثواب

 شعر جنگ , شعر در مورد جنگ , شعر درباره جنگ , شعر در وصف جنگ

شعر عطار در مورد ثواب

 گر به تیغم نزند محض گناه است، گناه

ور به خونم بکشد عین ثواب است، ثواب

 شعر قرآن , شعر در مورد قرآن , شعر درباره قرآن , شعر در وصف قرآن

شعر شهریار در مورد ثواب

بیهوده دل مشوش ما

در فکر گناه یا ثواب است

شعر صبر , شعر در مورد صبر , شعر درباره صبر , شعر در وصف صبر

شعر شاملو در مورد ثواب

 طومار گناه عاشقان را

سر دفتر هر ثواب دیدم

شعر ضامن آهو , شعر در مورد ضامن آهو , شعر درباره ضامن آهو , شعر در وصف ضامن آهو

شعر فروغ در مورد ثواب

 آنکه بی خدمتی ثواب دهیش

دید بایدش بی گناه عقاب

شعر نفاق , شعر در مورد نفاق , شعر درباره نفاق , شعر در وصف نفاق

شعر مریم حیدرزاده در مورد ثواب

 گرم شد این جهانی عمرضایع

نشد ضایع ثواب آن جهانی

شعر کنار هم بودن , شعر در مورد کنار هم بودن , شعر درباره کنار هم بودن , شعر در وصف کنار هم بودن

شعر باباطاهر در مورد ثواب

 دارم ز خدا خواهش جنات نعیم

زاهد به ثواب و من به امید عظیم

شعر ضایع شدن , شعر در مورد ضایع شدن , شعر درباره ضایع شدن , شعر در وصف ضایع شدن

شعر رودکی در مورد ثواب

 بر جان ما ز غمزه مزن تیر دمبدم

بر بی گناه ظلم پیاپی ثواب نیست

شعر راستگویی , شعر در مورد راستگویی , شعر درباره راستگویی , شعر در وصف راستگویی

شعر فردوسی در مورد ثواب

 برات من چه بود، گر بر آن لب شیرین

به مشک سوده ز بهر ثواب بنویسند

شعر ایران , شعر در مورد ایران , شعر درباره ایران , شعر در وصف ایران

شعر نظامی در مورد ثواب

 بقصر خلد رسانم طناب خیمه عصیان

چو ریش زاهد اگر یکدو گز ثواب گزینم

شعر نوروز , شعر در مورد نوروز , شعر درباره نوروز , شعر در وصف نوروز

شعر خواجوی کرمانی در مورد ثواب

 ثواب روزه و حج قبول آن کس برد

که خاک میکده عشق را زیارت کرد

شعر ظلم و ستم , شعر در مورد ظلم و ستم , شعر درباره ظلم و ستم , شعر در وصف ظلم و ستم

شعر مولوی در مورد ثواب

 ور بگوید مرده خور کفتار، کز بهر ثواب

خادم اهل قبورم بشنو و باور مکن

شعر بی وفایی , شعر در مورد بی وفایی , شعر درباره بی وفایی , شعر در وصف بی وفایی

شعر حضرت حافظ در مورد ثواب

 نظر به جانب ما گر چه منتست و ثواب

غلام خویش همی پروری و چاکر خویش

شعر نوزاد پسر , شعر در مورد نوزاد پسر , شعر درباره نوزاد پسر , شعر در وصف نوزاد پسر

شعر جدید در مورد ثواب

 دو چیز حاصل عمرست نام نیک و ثواب

وزین دو درگذری کل من علیها فان

شعر امید , شعر در مورد امید , شعر درباره امید , شعر در وصف امید

شعر زیبا در مورد ثواب

 خواهد ثواب بت شکنان یافت روز حشر

سنگین دلی که توبه ما را شکسته است!

شعر انتظار , شعر در مورد انتظار , شعر درباره انتظار , شعر در وصف انتظار

شعر قشنگ در مورد ثواب

 مقبول نیست طاعت هر کس شکسته نیست

استاده را ثواب نماز نشسته نیست

شعر انتقام , شعر در مورد انتقام , شعر درباره انتقام , شعر در وصف انتقام

شعر با معنی در مورد ثواب

 خواهد ثواب بت شکنان یافت روز حشر

هر کس که در شکست من امداد می کند

شعر اشک ریختن , شعر در مورد اشک ریختن , شعر درباره اشک ریختن , شعر در وصف اشک ریختن

شعری جدبد در مورد ثواب

 شکسته بالی عصیان کلید فردوس است

ز نامه عمل خود ثواب می شویم

شعر پنجره , شعر در مورد پنجره , شعر درباره پنجره , شعر در وصف پنجره

شعری زیبا در مورد ثواب

 روزی که دست او به شفاعت علم شود

خجلت کشد ز دامن پاک گنه ثواب

شعر بی اعتنایی , شعر در مورد بی اعتنایی , شعر درباره بی اعتنایی , شعر در وصف بی اعتنایی

شعری قشنگ در مورد ثواب

 سده اقبال او قبله اهل ثواب

کعبه افضال او مامن اهل العقاب

شعر پیری , شعر در مورد پیری , شعر درباره پیری , شعر در وصف پیری

شعری از حافظ در مورد ثواب

 بر مهر شاه باش وز کینش کناره گیر

گر خوانده ای کتاب ثواب و گناه را

شعر باغ , شعر در مورد باغ , شعر درباره باغ , شعر در وصف باغ

شعری از سعدی در مورد ثواب

 ما را به جرم عشق تو کشتند

منکران سرمایه ثواب شد آخر گناه ما

شعر رویا , شعر در مورد رویا , شعر درباره رویا , شعر در وصف رویا

شعری از مولانا در مورد ثواب

 آن خواجه که می دانم جرم همه می بخشد

پیش کرمش رفتن ناکرده ثواب اولی

شعر پدر و مادر , شعر در مورد پدر و مادر , شعر درباره پدر و مادر , شعر در وصف پدر و مادر

شعری از شاملو در مورد ثواب

 سهل گیرش تا به سهلی وارهی

هم دهی آسان و هم یابی ثواب

شعر غذا , شعر در مورد غذا , شعر درباره غذا , شعر در وصف غذا

شعری از شهریار در مورد ثواب

 گداز عاشق در تاب عشق کی ماند

به خدمتی که شما از پی ثواب کنید

شعر بی وفایی , شعر در مورد بی وفایی , شعر درباره بی وفایی , شعر در وصف بی وفایی

شعری از پروین در مورد ثواب

 از بهر ثواب و رحمت حق

ای عارف حق گزار برگو

شعر امام حسن , شعر در مورد امام حسن , شعر در وصف امام حسن , شعر درباره امام حسن

شعری از فروغ در مورد ثواب

 عاشق بی گناه را بهر ثواب می کشی

بر سر گور کشتگان بانگ نماز می کنی

شعر کوچه , شعر در مورد کوچه , شعر درباره کوچه , شعر در وصف کوچه

شعری از سعدی در مورد ثواب

 چو غافلی ز ثواب و مقام مسکینان

مراقب ذهبی دشمن مساکینی

شعر فکر کردن , شعر در مورد فکر کردن , شعر درباره فکر کردن , شعر در وصف فکر کردن

شعری از نظامی در مورد ثواب

 ای خواجه چرا بی پر و بالم کردی

بر بوی ثواب در وبالم کردی

شعر فاصله , شعر در مورد فاصله , شعر درباره فاصله , شعر در وصف فاصله

شعری از نیما در مورد ثواب

 غره مشو گر چه به آواز نرم

عرضه کند بر تو عقاب و ثواب

شعر کعبه دل , شعر در مورد کعبه دل , شعر درباره کعبه دل , شعر در وصف کعبه دل

شعری از سهراب سپهری در مورد ثواب

 از بهر ثبت و ضبط ثواب و گناه تو

تا آفریده آن دو ملک آفریدگار

شعر تلاش و کوشش , شعر در مورد تلاش و کوشش , شعر درباره تلاش و کوشش , شعر در وصف تلاش و کوشش

شعری از هوشنگ ابتهاج در مورد ثواب

 بی جرم اگر چه ریختن خون بود و با

ل تو خون من بریز ز بهر ثواب را

شعر فراق , شعر در مورد فراق , شعر درباره فراق , شعر در وصف فراق

شعر در مورد ثواب

 آفرین بر دل نرم تو که از بهر ثواب

کشته غمزه خود را به نماز آمده ای

شعر فرشته , شعر در مورد فرشته , شعر درباره فرشته , شعر در وصف فرشته

شعر در مورد ثواب

 بدان سگی که وفا کرد و برد نام ابد

به پشه ای که غزا کرد و یافت گنج ثواب

شعر قدر نشناسی , شعر در مورد قدر نشناسی , شعر درباره قدر نشناسی , شعر در وصف قدر نشناسی

شعر در مورد ثواب

 هر که کبوتری کشد هم به ثواب در رسد

خیز و ببر گلوی دل، کو کندت کبوتری

شعر امام حسین , شعر در مورد امام حسین , شعر درباره امام حسین , شعر در وصف امام حسین

شعر در مورد ثواب

 ما امید از طاعت و چشم از ثواب افکنده ایم

سایه سیمرغ همت بر خراب افکنده ایم

شعر امام سجاد , شعر در مورد امام سجاد , شعر درباره امام سجاد , شعر در وصف امام سجاد

شعر در مورد ثواب

 اندر آن گیتی ایزد دل تو شاد کناد

به بهشت و به ثواب و به فراوان کردار

شعر قدر یکدیگر را دانستن , شعر در مورد قدر یکدیگر را دانستن , شعر درباره قدر یکدیگر را دانستن , شعر در وصف قدر یکدیگر را دانستن

شعر در مورد ثواب

 تو زمال خویش نندیشی و هم بدهی به طبع

گر ثواب از تو بخواهد سایلی روز قیام

شعر ماه خرداد , شعر در مورد ماه خرداد , شعر درباره ماه خرداد , شعر در وصف ماه خرداد

شعر در مورد ثواب

 ثواب من همه شد عین رو سیاهی من

که خواجه در غضب آمد ز بی گناهی من

شعر گیسو , شعر در مورد گیسو , شعر درباره گیسو , شعر در وصف گیسو

شعر در مورد ثواب

 تا که باشم تا که باشم بر در امید و بیم

در ضمیرم گه ثواب و گه عقاب انداختی

شعر لیلی و مجنون , شعر در مورد لیلی و مجنون , شعر درباره لیلی و مجنون , شعر در وصف لیلی و مجنون

شعر در مورد ثواب

 ز عشق کم گو با جسمیان که ایشان را

وظیفه خوف و رجا آمد و ثواب و عقاب

شعر نگاه , شعر در مورد نگاه , شعر درباره نگاه , شعر در وصف نگاه

شعر در مورد ثواب

 مگر که خدمت تو طاعت خدای شده ست

که هست بسته در و خلق را ثواب و عقاب

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

شعر در مورد ثواب

 همیشه تا بر دانش به حق گشاده بود

در ثواب و عقاب از ره حرام و حلال

شعر گذشته , شعر در مورد گذشته , شعر درباره گذشته , شعر در وصف گذشته

شعر در مورد ثواب

 خوی تو خشم و عفو جهاندار گشت از آنک

دوزخ شد و بهشت ثواب و عقاب تو

شعر گذشت , شعر در مورد گذشت , شعر درباره گذشت , شعر در وصف گذشت

شعر در مورد ثواب

 چون مست و خراب آمد سجده گهش آب آمد

فارغ ز ثواب آمد فرد از ره و بیراهی

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

شعر در مورد ثواب

 اگر چه روح جهانست و روح سوی ندارد

ثواب کن سوی او رو اگر چه غرق ثوابی

شعر یاد خدا , شعر در مورد یاد خدا , شعر درباره یاد خدا , شعر در وصف یاد خدا

شعر در مورد ثواب

 قول را نیست ثوابی چو عمل نیست برو

ایزد از بهر عمل کرد تو را وعده ثواب

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

شعر در مورد ثواب

 کاروانهای ثواب و روزه و حج و زکات

کرده پیش از خود روان در دار ملک جاودان

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

شعر در مورد ثواب

 بگیر از من که بر من بار دوش است

ثواب این نماز بی حضوری

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

شعر در مورد ثواب

 چون ز روی خویش برگیرد حجاب

او حساب است او ثواب است او عذاب

شعر ورزش , شعر در مورد ورزش , شعر درباره ورزش , شعر در وصف ورزش

شعر در مورد ثواب

 بر جان ما ز غمزه مزن تیر دمبدم

بر بی گناه ظلم پیاپی ثواب نیست

شعر بچه , شعر در مورد بچه , شعر درباره بچه , شعر در وصف بچه

شعر در مورد ثواب

 برات من چه بود، گر بر آن لب شیرین

به مشک سوده ز بهر ثواب بنویسند

شعر ماه فروردین , شعر در مورد ماه فروردین , شعر درباره ماه فروردین , شعر در وصف ماه فروردین

شعر در مورد ثواب

 جهان به دست تو دادند، تا ثواب کنی

خطا ز سر بنهی، روی در صواب کنی

شعر کافه , شعر در مورد کافه , شعر درباره کافه , شعر در وصف کافه

شعر در مورد ثواب

 محرم من تویی مرا هم تو

بسر آن رسان ز بهر ثواب

شعر چپ دست ها , شعر در مورد چپ دست ها , شعر درباره چپ دست ها , شعر در وصف چپ دست ها

شعر در مورد ثواب

 در موقف جزای مطیعان و عاصیان

از لطف و قهر خویش ثواب و عقاب خواه

شعر حج , شعر در مورد حج , شعر درباره حج , شعر در وصف حج

شعر در مورد ثواب

 ای بر عقاب کرده تقدم ثواب را

وی بر خطا گزیده طریق صواب را

شعر چاپلوسی , شعر در مورد چاپلوسی , شعر درباره چاپلوسی , شعر در وصف چاپلوسی

شعر در مورد ثواب

 از چنین انصافها چون غازیان بادت ثواب

وز چنان کردارها چون حاجیان بادت جزا

شعر جوانی , شعر در مورد جوانی , شعر درباره جوانی , شعر در وصف جوانی

شعر در مورد ثواب

 ثنا و ثواب جزیل و جمیل

برو بیش ازیرا که او مقتداست

شعر بهشت , شعر در مورد بهشت , شعر درباره بهشت , شعر در وصف بهشت

شعر در مورد ثواب

 گاهم آن گفتی سنایی نیستی ار هستیی

دلت مشغول ثنایستی نه مشغول ثواب

شعر چرخ گردون , شعر در مورد چرخ گردون , شعر درباره چرخ گردون , شعر در وصف چرخ گردون

شعر در مورد ثواب

 خواهد ثواب بت شکنان یافت روز حشر

سنگین دلی که توبه ما را شکسته است!

شعر جدایی , شعر در مورد جدایی , شعر درباره جدایی , شعر در وصف جدایی

شعر در مورد ثواب

 مقبول نیست طاعت هر کس شکسته نیست

استاده را ثواب نماز نشسته نیست

شعر جاده , شعر در مورد جاده , شعر درباره جاده , شعر در وصف جاده

شعر در مورد ثواب

 خواهد ثواب بت شکنان یافت روز حشر

هر کس که در شکست من امداد می کند

شعر چهره زیبا , شعر در مورد چهره زیبا , شعر درباره چهره زیبا , شعر در وصف چهره زیبا

شعر در مورد ثواب

 شکسته بالی عصیان کلید فردوس است

ز نامه عمل خود ثواب می شویم

شعر چای , شعر در مورد چای , شعر درباره چای , شعر در وصف چای

شعر در مورد ثواب

 روزی که دست او به شفاعت علم شود

خجلت کشد ز دامن پاک گنه ثواب

شعر در مورد ثواب

آخرین بروز رسانی در : پنج شنبه 18 آبان 1396

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.