گلچین زیباترین شعر در مورد تخریب دیگران

گلچین زیباترین شعر در مورد تخریب دیگران

شعر در مورد تخریب دیگران شعر در مورد تخریب دیگران ,شعر درباره تخریب دیگران,شعر برای تخریب دیگران,شعر در باره تخریب دیگران,شعر با تخریب دیگران,شعر درمورد تخریب دیگران,شعر با کلمه تخریب دیگران,شعر با …

شعر در مورد سکوت ؛ 77 شعر کوتاه و زیبا در مورد سکوت

شعر در مورد سکوت ؛ 77 شعر کوتاه و زیبا در مورد سکوت

شعر در مورد سکوت در این مطلب از سایت جسارت سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد سکوت برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه …

گلچین زیباترین شعر در مورد بصیرت

گلچین زیباترین شعر در مورد بصیرت

شعر در مورد بصیرت شعر در مورد بصیرت ،شعر در مورد روز بصیرت،شعر در مورد چشم بصیرت،شعر درباره بصیرت،شعری در مورد بصیرت،شعر درباره روز بصیرت،شعر درباره چشم بصیرت،شعری درباره بصیرت،شعر درباره ی …

شعر در مورد بزرگی

شعر در مورد بزرگی انسان ,شعر درباره بزرگی انسان,شعر در مورد بزرگی,شعر در مورد بزرگی خدا,شعر در مورد بزرگی خداوند,شعر در مورد بزرگی پدر,شعر در مورد بزرگی ایران,شعری از فردوسی در مورد بزرگی و عظمت,شعر درباره بزرگی,شعر درباره بزرگی خدا,شعر درباره بزرگی ایران,شعری در مورد بزرگی خدا,شعر در باره بزرگی خدا,شعری در مورد عظمت و بزرگی ایران از فردوسی,شعری درباره بزرگی ایران از فردوسی,شعری درمورد بزرگی ایران از فردوسی,شعر در مورد عظمت و بزرگی ایران از,شعری از فردوسی در مورد بزرگی ایران,شعر درباره بزرگی ایران از فردوسی,شعر فردوسی در مورد عظمت بزرگی ایران,شعری از فردوسی در باره بزرگی ایران,شعری از فردوسی در مورد بزرگی و عظمت ایران,شعر از فردوسی در مورد بزرگی و عظمت ایران,شعری از فردوسی در باره بزرگی و عظمت ایران,شعری از فردوسی درباره بزرگی و عظمت ایران,شعری از فردوسی درباره ی بزرگی و عظمت ایران,شعر از فردوسی درباره بزرگی و عظمت ایران,شعری از سعدی در مورد عظمت و بزرگی ایران,شعری کوتاه از فردوسی در مورد عظمت و بزرگی ایران,شعر درباره ی بزرگی خدا,شعر درباره عظمت و بزرگی ایران فردوسی,شعری درباره عظمت و بزرگی ایران از فردوسی,شعر فردوسی درباره بزرگی ایران,شعر درباره عظمت و بزرگی ایران,شعر فردوسی درباره بزرگی وعظمت ایران,شعر بزرگی خدا,شعر بزرگی خداوند,شعر درباره بزرگی خدا,شعر در مورد بزرگی خدا,شعر در وصف بزرگی خدا,شعر درباره ی بزرگی خدا,شعر کوتاه دروصف بزرگی خدا,شعر بزرگی,شعر بزرگی پدر,شعر بزرگی انسان,شعر بزرگی ایران,شعر بزرگی,شعر درباره بزرگی,شعر اندوه بزرگیست,شعر در مورد بزرگی پدر,شعر در وصف بزرگی پدر,شعر در مورد بزرگی انسان,شعر درباره بزرگی انسان,شعر در مورد بزرگی خداوند,شعر درباره بزرگی ایران,شعری درباره بزرگی ایران از فردوسی,شعر فردوسی بزرگی ایران,شعر درباره بزرگی ایران از فردوسی,شعر فردوسی درباره بزرگی ایران,شعر در مورد بزرگی ایران,شعر فردوسی عظمت و بزرگی ایران,شعر در مورد بزرگی,شعر اندوه بزرگیست زمانی که نباشی

شعر در مورد بزرگی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد بزرگی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

در بزرگی و سروری محمود

وز بزرگی و بخت برخوردار

شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان

شعر در مورد بزرگی انسان

شعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم

کرا بزرگی و نعمت زاین و آن بودی

ورا بزرگی و نعمت ز آل سامان بود

شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید

شعر درباره بزرگی انسان

شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران

برقامت بزرگی او اطلس فلک می زیبد

ار بزرگی او تن دران دهد

شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن

شعر در مورد بزرگی

شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی

اگر کریم بزرگی کند به جای خودست

ز چرخ سفله بزرگی نمی توان برداشت

شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی

شعر در مورد بزرگی خدا

شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر

بدان بزرگی جنگ و بدان بزرگی فتح

بکرد وشیر بکشت اینت قدرت و امکان

شعر اسم محبوبه , شعر در مورد اسم محبوبه , شعر در وصف اسم محبوبه , شعر درباره اسم محبوبه

شعر در مورد بزرگی خداوند

شعر اسم مائده , شعر در مورد اسم مائده , شعر در وصف اسم مائده , شعر درباره اسم مائده

به بزرگی جواب این فتوی

بکند چون به فضل برخواند

شعر اسم نوشین , شعر در مورد اسم نوشین , شعر در وصف اسم نوشین , شعر درباره اسم نوشین

شعر در مورد بزرگی پدر

شعر اسم نازنین , شعر در مورد اسم نازنین , شعر در وصف اسم نازنین , شعر درباره اسم نازنین

ای بزرگی که رای روشن تو

همه کار صواب فرماید

شعر اسم محمود , شعر در مورد اسم محمود , شعر در وصف اسم محمود , شعر درباره اسم محمود

شعر در مورد بزرگی ایران

شعر اسم غزاله , شعر در مورد اسم غزاله , شعر در وصف اسم غزاله , شعر درباره اسم غزاله

کار از روی بزرگی و شرف

کارفرمای فلک را فرمای

شعر اسم نغمه , شعر در مورد اسم نغمه , شعر در وصف اسم نغمه , شعر درباره اسم نغمه

شعری از فردوسی در مورد بزرگی و عظمت

شعر اسم الهام , شعر در مورد اسم الهام , شعر در وصف اسم الهام , شعر درباره اسم الهام

عاقل از کار بزرگی طلبید

تکیه بر بیهده گفتار نداشت

شعر شخصیت , شعر در مورد شخصیت , شعر در وصف شخصیت , شعر درباره شخصیت

شعر درباره بزرگی

شعر آغوش , شعر در مورد آغوش , شعر در وصف آغوش , شعر درباره آغوش

جهان افروزی از اخگر نیاید

بزرگی خردسالان را نشاید

شعر اسم کیان , شعر در مورد اسم کیان , شعر در وصف اسم کیان , شعر درباره اسم کیان

شعر درباره بزرگی خدا

شعر اسم اعظم , شعر در مورد اسم اعظم , شعر در وصف اسم اعظم , شعر درباره اسم اعظم

همیشه دختر امروز، مادر فرداست

ز مادرست میسر، بزرگی پسران

شعر معرفت , شعر در مورد معرفت , شعر در وصف معرفت , شعر درباره معرفت

شعر درباره بزرگی ایران

شعر شلمچه , شعر در مورد شلمچه , شعر در وصف شلمچه , شعر درباره شلمچه

سپهری است بی آفتاب درخشان

بزرگی که دست سخایی ندارد

شعر خیانت , شعر در مورد خیانت , شعر در وصف خیانت , شعر درباره خیانت

شعری در مورد بزرگی خدا

شعر اسم کیمیا , شعر در مورد اسم کیمیا , شعر در وصف اسم کیمیا , شعر درباره اسم کیمیا

در حضرت حق ستوده درویشانند

در صدر بزرگی همه بیخویشانند

شعر اسم فروغ , شعر در مورد اسم فروغ , شعر در وصف اسم فروغ , شعر درباره اسم فروغ

شعر در باره بزرگی خدا

شعر اسم علی , شعر در مورد اسم علی , شعر در وصف اسم علی , شعر درباره اسم علی

زاهدان کوسه را ساز بزرگی ناقص است

ریش هم میباید اینجا درخورد ستارها

شعر اسم غزل , شعر در مورد اسم غزل , شعر در وصف اسم غزل , شعر درباره اسم غزل

شعری در مورد عظمت و بزرگی ایران از فردوسی

شعر اسم محمد , شعر در مورد اسم محمد , شعر در وصف اسم محمد , شعر درباره اسم محمد

زانقلاب حوادث بزرگی ایمن نیست

بطبع کوه اثر افزون تر است زلزله را

شعر اسم عاطفه , شعر در مورد اسم عاطفه , شعر در وصف اسم عاطفه , شعر درباره اسم عاطفه

شعری درباره بزرگی ایران از فردوسی

شعر اسم مریم , شعر در مورد اسم مریم , شعر در وصف اسم مریم , شعر درباره اسم مریم

از چه پرواز بزرگی نفروشد زاهد

ریش بر تافته کم نیست بز اخفش را

شعر اسم عسل , شعر در مورد اسم عسل , شعر در وصف اسم عسل , شعر درباره اسم عسل

شعری درمورد بزرگی ایران از فردوسی

شعر اسم فرشته , شعر در مورد اسم فرشته , شعر در وصف اسم فرشته , شعر درباره اسم فرشته

همچو دریا (بیدل) از موج بزرگی دم زدن

پشت دست خود بدندان ندامت کندن است

شعر اسم فرزانه , شعر در مورد اسم فرزانه , شعر در وصف اسم فرزانه , شعر درباره اسم فرزانه

شعر در مورد عظمت و بزرگی ایران از

شعر اسم مینا , شعر در مورد اسم مینا , شعر در وصف اسم مینا , شعر درباره اسم مینا

میکشد بیمغز رنج از دستگاه اعتبار

جز خم و پیچ از بزرگی حاصل دستار نیست

شعر اسم فاطمه , شعر در مورد اسم فاطمه , شعر در وصف اسم فاطمه , شعر درباره اسم فاطمه

شعری از فردوسی در مورد بزرگی ایران

شعر آمریکا , شعر در مورد آمریکا , شعر در وصف آمریکا , شعر درباره آمریکا

زحال زاهد آگه نیستم لیک اینقدر دانم

که در عرض بزرگی ریش و دستار اینچنین باید

شعر روستا , شعر در مورد روستا , شعر در وصف روستا , شعر درباره روستا

شعر درباره بزرگی ایران از فردوسی

شعر آلبالو , شعر در مورد آلبالو , شعر در وصف آلبالو , شعر درباره آلبالو

زاهد خیال جبه و دستار واگذار

اینها بزرگی سر کوچک نمیشود

شعر کسوف , شعر در مورد کسوف , شعر در وصف کسوف , شعر درباره کسوف

شعر فردوسی در مورد عظمت بزرگی ایران

شعر انسان , شعر در مورد انسان , شعر در وصف انسان , شعر درباره انسان

از تجمل سفله را ساز بزرگی مشکلست

خاک از سامان بالیدن نگردد آسمان

شعر گریه , شعر در مورد گریه , شعر در وصف گریه , شعر درباره گریه

شعری از فردوسی در باره بزرگی ایران

شعر اسم طاهره , شعر در مورد اسم طاهره , شعر در وصف اسم طاهره , شعر درباره اسم طاهره

ای واقف بزرگی آوارگی مبارک

منزل نماند هر جا بستند بار طفلی

شعر شب یلدا , شعر در مورد شب یلدا , شعر در وصف شب یلدا , شعر درباره شب یلدا

شعری از فردوسی در مورد بزرگی و عظمت ایران

شعر گربه , شعر در مورد گربه , شعر در وصف گربه , شعر درباره گربه

نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست

سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش

شعر اسم کوروش , شعر در مورد اسم کوروش , شعر در وصف اسم کوروش , شعر درباره اسم کوروش

شعر از فردوسی در مورد بزرگی و عظمت ایران

شعر اسم آزاده , شعر در مورد اسم آزاده , شعر در وصف اسم آزاده , شعر درباره اسم آزاده

در شاهراه جاه و بزرگی خطر بسیست

آن به کز این گریوه سبکبار بگذری

شعر اسم آوا , شعر در مورد اسم آوا , شعر در وصف اسم آوا , شعر درباره اسم آوا

شعری از فردوسی در باره بزرگی و عظمت ایران

شعر اسم آرش , شعر در مورد اسم آرش , شعر در وصف اسم آرش , شعر درباره اسم آرش

تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف

مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی

شعر به نام خدا , شعر در مورد به نام خدا , شعر در وصف به نام خدا , شعر درباره به نام خدا

شعری از فردوسی درباره بزرگی و عظمت ایران

شعر ضد دختر , اشعار ضد دختر , شعرهای ضد دختر , شعر طنز ضد دختر

در بزرگی کی روا باشد که تشریفات را

از فرشته بازگیری آنگهی بخشی به دیو

شعر درد , شعر در مورد درد , شعر در وصف درد , شعر درباره درد

شعری از فردوسی درباره ی بزرگی و عظمت ایران

شعر مقام زن , شعر در مورد مقام زن , شعر در وصف مقام زن , شعر درباره مقام زن

بزرگی را که پاس خوشه چین نیست

بسوزد برق آفت، خرمنش را

شعر طوفان , شعر در مورد طوفان , شعر در وصف طوفان , شعر درباره طوفان

شعر از فردوسی درباره بزرگی و عظمت ایران

شعر درخت , شعر در مورد درخت , شعر در وصف درخت , شعر درباره درخت

گرم به گوشه چشمی شکسته وار ببینی

فلک شوم به بزرگی و مشتری به سعادت

شعر آفرین , شعر در مورد آفرین , شعر در وصف آفرین , شعر درباره آفرین

شعری از سعدی در مورد عظمت و بزرگی ایران

جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه انگلیسی کوتاه , جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه , جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند

تو بزرگی و در آیینه کوچک ننمایی

شعر ضد پسر , اشعار ضد پسر , شعرهای ضد پسر , شعر طنز ضد پسر

شعری کوتاه از فردوسی در مورد عظمت و بزرگی ایران

شعر اسم باران , شعر در مورد اسم باران , شعر در وصف اسم باران , شعر درباره اسم باران

آن بزرگی که ز بس فضل و کریمی نگذاشت

در مزاج فضلا از کرم خود اربی

جملات عاشقانه , جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه ناب , جملات عاشقانه کوتاه , جملات عاشقانه زیبا

شعر درباره ی بزرگی خدا

شعر عمر , شعر در مورد عمر , شعر در وصف عمر , شعر درباره عمر

به خاتمی که فرستاد شاه زنده شدی

بلی بزرگی و حکم روان چنین باید

شعر آمدن رمضان , شعر در مورد آمدن رمضان , شعر در وصف آمدن رمضان , شعر درباره آمدن رمضان

شعر درباره عظمت و بزرگی ایران فردوسی

شعر اسم بهار , شعر در مورد اسم بهار , شعر در وصف اسم بهار , شعر درباره اسم بهار

ما فرش بزرگی به جهان باز کشیدیم

صد گونه شراب از کف اقبال چشیدیم

شعر معذرت خواهی , شعر در مورد معذرت خواهی , شعر در وصف معذرت خواهی , شعر درباره معذرت خواهی

شعری درباره عظمت و بزرگی ایران از فردوسی

شعر مهتاب , شعر در مورد مهتاب , شعر در وصف مهتاب , شعر درباره مهتاب

در قلزم اگر بنگرد از دیده همت

از روی بزرگی نشمارد به غدیرش

شعر برف , شعر در مورد برف , شعر در وصف برف , شعر درباره برف

شعر فردوسی درباره بزرگی ایران

شعر اسم اسما , شعر در مورد اسم اسما , شعر در وصف اسم اسما , شعر درباره اسم اسما

در عالم جان و خرد آثار بزرگی

چون گوهر خورشید جهانتاب مبین باد

شعر افسانه , شعر در مورد افسانه , شعر در وصف افسانه , شعر درباره افسانه

شعر درباره عظمت و بزرگی ایران

شعر پرستو , شعر در مورد پرستو , شعر در وصف پرستو , شعر درباره پرستو

صبر است کیمیای بزرگی ها

نستود هیچ دانا صفرا را

شعر پری , شعر در مورد پری , شعر در وصف پری , شعر درباره پری

شعر فردوسی درباره بزرگی وعظمت ایران

شعر امیر , شعر در مورد امیر , شعر در وصف امیر , شعر درباره امیر

علم است کیمیای بزرگی ها

شکر کندت اگر همه هپیونی

شعر پارسا , شعر در مورد پارسا , شعر در وصف پارسا , شعر درباره پارسا

شعر بزرگی خدا

شعر احسان , شعر در مورد احسان , شعر در وصف احسان , شعر درباره احسان

سربلندان خرابات مغان کوچک دلند

با بزرگی خم به سر جا می دهد پیمانه را

شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر در وصف آرزو , شعر درباره آرزو

شعر بزرگی خداوند

شعر امین , شعر در مورد امین , شعر در وصف امین , شعر درباره امین

سبکروحانه سر کن در بزرگی با فرودستان

که از ابروی موج خود بود محراب دریا را

شعر پگاه , شعر در مورد پگاه , شعر در وصف پگاه , شعر درباره پگاه

شعر درباره بزرگی خدا

شعر بلبل , شعر در مورد بلبل , شعر در وصف بلبل , شعر درباره بلبل

در چشم ما بزرگی دونان بود حقیر

هر چند ذره در نظر ما حقیر نیست

شعر حسرت , شعر در مورد حسرت , شعر در وصف حسرت , شعر درباره حسرت

شعر در مورد بزرگی خدا

شعر آخرت , شعر در مورد آخرت , شعر در وصف آخرت , شعر درباره آخرت

تاج سر بزرگی است دلجویی ضعیفان

دریای پاک گوهر همکاسه حباب است

شعر ایستادگی , شعر در مورد ایستادگی , شعر در وصف ایستادگی , شعر درباره ایستادگی

شعر در وصف بزرگی خدا

شعر اسم ترانه , شعر در مورد اسم ترانه , شعر در وصف اسم ترانه , شعر درباره اسم ترانه

به زور عجز، تمکین بزرگی برنمی آید

به اندک ناله ای فریاد از کوه گران خیزد

عادل دانتیسم , شعر عادل دانتیسم , اشعار عادل دانتیسم , آثار عادل دانتیسم , اشعار عاشقانه عادل دانتیسم

شعر درباره ی بزرگی خدا

امید صباغ نو , شعر امید صباغ نو , اشعار امید صباغ نو , آثار امید صباغ نو , اشعار عاشقانه امید صباغ نو

سیر چشمی و بزرگی نشود با هم جمع

مور بی پای ملخ پیش سلیمان نشود

چیستا یثربی , شعر چیستا یثربی , اشعار چیستا یثربی , آثار چیستا یثربی , اشعار عاشقانه چیستا یثربی

شعر کوتاه دروصف بزرگی خدا

شعر حضرت قاسم , شعر در مورد حضرت قاسم , شعر در وصف حضرت قاسم , شعر درباره حضرت قاسم

آن خسروان که روز بزرگی کنند خرج

چون شب شود گدای در خانه تواند

شعر ایام فاطمیه , شعر در مورد ایام فاطمیه , شعر در وصف ایام فاطمیه , شعر درباره ایام فاطمیه

شعر بزرگی

کامران رسول زاده , شعر کامران رسول زاده , اشعار کامران رسول زاده , آثار کامران رسول زاده , اشعار عاشقانه کامران رسول زاده

لاف بزرگی از تو پسندیده است اگر

بر یکدگر ترا دهن گور نشکند

شعر اسم تبسم , شعر در مورد اسم تبسم , شعر در وصف اسم تبسم , شعر درباره اسم تبسم

شعر بزرگی پدر

شعر اسم تمنا , شعر در مورد اسم تمنا , شعر در وصف اسم تمنا , شعر درباره اسم تمنا

شود تخته مشق هر خاروخس را

چو دریا بزرگی که لنگر ندارد

نیلوفر ثانی , شعر نیلوفر ثانی , اشعار نیلوفر ثانی , آثار نیلوفر ثانی , اشعار عاشقانه نیلوفر ثانی

شعر بزرگی انسان

شعر خوش آمد گویی , شعر در مورد خوش آمد گویی , شعر در وصف خوش آمد گویی , شعر درباره خوش آمد گویی

محیطی است کز گوهرش نیست لنگر

بزرگی که حرفش نسنجیده باشد

شعر حضرت علی اصغر , شعر در مورد حضرت علی اصغر , شعر در وصف حضرت علی اصغر , شعر درباره حضرت علی اصغر

شعر بزرگی ایران

نیلوفر لاری پور , شعر نیلوفر لاری پور , اشعار نیلوفر لاری پور , آثار نیلوفر لاری پور , اشعار عاشقانه نیلوفر لاری پور

از بزرگی برخورد یارب محیط

می ستاند موم وعنبر می دهد

شعر اسم ترنم , شعر در مورد اسم ترنم , شعر در وصف اسم ترنم , شعر درباره اسم ترنم

شعر بزرگی

افشین صالحی , شعر افشین صالحی , اشعار افشین صالحی , آثار افشین صالحی , اشعار عاشقانه افشین صالحی

دولت از دست دعا دارد حصار عافیت

در بزرگی غافل از دریوزه دلها مشو

محسن حسینخانی , شعر محسن حسینخانی , اشعار محسن حسینخانی , آثار محسن حسینخانی , اشعار عاشقانه محسن حسینخانی

شعر درباره بزرگی

مارگوت بیکل , شعر مارگوت بیکل , اشعار مارگوت بیکل , آثار مارگوت بیکل , اشعار عاشقانه مارگوت بیکل

به درگه تو بزرگی نمی رسد به کسی

که سنگسار ابابیل گشت فیل از تو

رسول یونان , شعر رسول یونان , اشعار رسول یونان , آثار رسول یونان , اشعار عاشقانه رسول یونان

شعر اندوه بزرگیست

رویا شاه حسین زاده , شعر رویا شاه حسین زاده , اشعار رویا شاه حسین زاده , آثار رویا شاه حسین زاده , اشعار عاشقانه رویا شاه حسین زاده

مدار خویش بزرگی که بر شراب نهاد

بنای دولت خود را به روی آب نهاد

نیکی فیروزکوهی , شعر نیکی فیروزکوهی , اشعار نیکی فیروزکوهی , آثار نیکی فیروزکوهی , اشعار عاشقانه نیکی فیروزکوهی

شعر در مورد بزرگی پدر

شعر حضرت علی اکبر , شعر در مورد حضرت علی اکبر , شعر درباره حضرت علی اکبر , شعر در وصف حضرت علی اکبر

غافل ز سیر عالم انوار مانده ای

در عقده بزرگی دستار مانده ای

نادر ابراهیمی , شعر نادر ابراهیمی , اشعار نادر ابراهیمی , آثار نادر ابراهیمی , اشعار عاشقانه نادر ابراهیمی

شعر در وصف بزرگی پدر

شعر پیرمرد , شعر در مورد پیرمرد , شعر درباره پیرمرد , شعر در وصف پیرمرد

با بزرگی در دل هر ذره از کوچکدلی

حسن عالمگیر خود را ساخت مضمر آفتاب

کاظم بهمنی , شعر کاظم بهمنی , اشعار کاظم بهمنی , آثار کاظم بهمنی , اشعار عاشقانه کاظم بهمنی

شعر در مورد بزرگی انسان

عباس صفاری , شعر عباس صفاری , اشعار عباس صفاری , آثار عباس صفاری , اشعار عاشقانه عباس صفاری

بزرگ جهان و جهان بزرگی

سر سروران جهان میر میران

شعر اسم دنیا , شعر در مورد اسم دنیا , شعر درباره اسم دنیا , شعر در وصف اسم دنیا

شعر درباره بزرگی انسان

اوحدی مراغه ای , شعر اوحدی مراغه ای , اشعار اوحدی مراغه ای , آثار اوحدی مراغه ای , اشعار عاشقانه اوحدی مراغه ای

آری چنین کنند کریمان که شاه کرد

سوی رهی بچشم بزرگی نگاه کرد

شعر پرچم ایران , شعر در مورد پرچم ایران , شعر درباره پرچم ایران , شعر در وصف پرچم ایران

شعر در مورد بزرگی خداوند

شعر اراده , شعر در مورد اراده , شعر درباره اراده , شعر در وصف اراده

تو با کمال بزرگی و احتشام ندانم

که در درون دل تنگ من چگونه نشستی؟

شعر توکل , شعر در مورد توکل , شعر درباره توکل , شعر در وصف توکل

شعر درباره بزرگی ایران

شعر پروانه , شعر در مورد پروانه , شعر درباره پروانه , شعر در وصف پروانه

تو خرمن جمالی، من خوشه چین مسکین

تو خواجه بزرگی، من بنده کمینم

شهیار قنبری , شعر شهیار قنبری , اشعار شهیار قنبری , آثار شهیار قنبری , اشعار عاشقانه شهیار قنبری

شعری درباره بزرگی ایران از فردوسی

شعر پرستار , شعر در مورد پرستار , شعر درباره پرستار , شعر در وصف پرستار

فرموده خدا بزرگی آیین من است

تمکین شهان ز فر تمکین من است

شعر اسم خدیجه , شعر در مورد اسم خدیجه , شعر درباره اسم خدیجه , شعر در وصف اسم خدیجه

شعر فردوسی بزرگی ایران

شعر اسم دختر , شعر در مورد اسم دختر , شعر درباره اسم دختر , شعر در وصف اسم دختر

شاهانه رخش راندن آن خردسال بین

در خردی آن بزرگی و جاه و جلال بین

سید محمد مرکبیان , شعر سید محمد مرکبیان , اشعار سید محمد مرکبیان , آثار سید محمد مرکبیان , اشعار عاشقانه سید محمد مرکبیان

شعر درباره بزرگی ایران از فردوسی

آنا آخماتووا , شعر آنا آخماتووا , اشعار آنا آخماتووا , آثار آنا آخماتووا , اشعار عاشقانه آنا آخماتووا

مادر دهر چو زادش به بزرگی و بهی

برخیا زاده آصف لقب اقرار نمود

شعر اسم توحید , شعر در مورد اسم توحید , شعر درباره اسم توحید , شعر در وصف اسم توحید

شعر فردوسی درباره بزرگی ایران

هلالی جغتایی , شعر هلالی جغتایی , اشعار هلالی جغتایی , آثار هلالی جغتایی , اشعار عاشقانه هلالی جغتایی

یگانه صانع خیاط خانه تقدیر

بریده بر قد او خلعت بزرگی و شان

شعر طلا , شعر در مورد طلا , شعر درباره طلا , شعر در وصف طلا

شعر در مورد بزرگی ایران

شعر اسم زیبا , شعر در مورد اسم زیبا , شعر درباره اسم زیبا , شعر در وصف اسم زیبا

اصل قانون بزرگی میرزا سلمان که هست

بینوایان را ز کوچک پروری ها دلنواز

شعر خجالت , شعر در مورد خجالت , شعر درباره خجالت , شعر در وصف خجالت

شعر فردوسی عظمت و بزرگی ایران

نسرین بهجتی , شعر نسرین بهجتی , اشعار نسرین بهجتی , آثار نسرین بهجتی , اشعار عاشقانه نسرین بهجتی

ای شهریار ذیشان کز غایت بزرگی

شان تو بی نیاز است از مدح خوانی من

شعر اسم خاطره , شعر در مورد اسم خاطره , شعر درباره اسم خاطره , شعر در وصف اسم خاطره

شعر در مورد بزرگی

شعر نام تو , شعر در مورد نام تو , شعر درباره نام تو , شعر در وصف نام تو

ور طلب میکنی بزرگی و جاه

عقل با خویش یار باید کرد

فرخی یزدی , شعر فرخی یزدی , اشعار فرخی یزدی , آثار فرخی یزدی , اشعار عاشقانه فرخی یزدی

شعر اندوه بزرگیست زمانی که نباشی

شعر اسم جانان , شعر در مورد اسم جانان , شعر درباره اسم جانان , شعر در وصف اسم جانان

عزیزی بخشد آن کس را که خواری ست

بزرگی بخشد آن را که حقیریست

شعر اسم حسین , شعر در مورد اسم حسین , شعر درباره اسم حسین , شعر در وصف اسم حسین

شعر در مورد بزرگی انسان

شعر با م , مشاعره با م , شعر با حرف میم , شعر با م شروع شه

مثال جان بزرگی نهان به جسم جهان

مثال احمد مرسل میان گبر و جهود

شعر با ت , مشاعره با ت , شعر با حرف ت , شعر با ت شروع شه

شعر درباره بزرگی انسان

شعر اذان , شعر در مورد اذان , شعر درباره اذان , شعر در وصف اذان

بزرگی از شه ارواح شمس تبریزست

وجودها پی این کبریا صغار کنید

شعر گل شمعدانی , شعر در مورد گل شمعدانی , شعر درباره گل شمعدانی , شعر در وصف گل شمعدانی

شعر در مورد بزرگی

شعر اسم حدیث , شعر در مورد اسم حدیث , شعر درباره اسم حدیث , شعر در وصف اسم حدیث

در بیان آرم نیایی ور نهان دارم بتر

درنگنجی از بزرگی در جهان و در نهان

شعر اسم حمید , شعر در مورد اسم حمید , شعر درباره اسم حمید , شعر در وصف اسم حمید

شعر در مورد بزرگی خدا

شعر اسم حنانه , شعر در مورد اسم حنانه , شعر درباره اسم حنانه , شعر در وصف اسم حنانه

بدبخت و گران جانی کو بخت از او جوید

دربند بزرگی شد می سوزد چون خرده

شعر کریسمس , شعر در مورد کریسمس , شعر درباره کریسمس , شعر در وصف کریسمس

شعر در مورد بزرگی خداوند

شعر با ی , مشاعره با ی , شعر با حرف ی , شعر با ی شروع شه

صدری و بزرگی و زرت هست ولیک

انصاف بده که سخت مادر غری

شعر تهمت , شعر در مورد تهمت , شعر درباره تهمت , شعر در وصف تهمت

شعر در مورد بزرگی پدر

شعر بقیع , شعر در مورد بقیع , شعر درباره بقیع , شعر در وصف بقیع

تو پیش رو این رمه ی بزرگی

جان و دل من زین رمه رمان است

شعر تشنگی , شعر در مورد تشنگی , شعر درباره تشنگی , شعر در وصف تشنگی

شعر در مورد بزرگی ایران

شعر بصیرت , شعر در مورد بصیرت , شعر درباره بصیرت , شعر در وصف بصیرت

اگر سگ به محرابی اندر شود

مر آن را بزرگی سگ نشمریم

شعر ولادت حضرت علی , شعر در مورد ولادت حضرت علی , شعر درباره ولادت حضرت علی , شعر در وصف ولادت حضرت علی

شعری از فردوسی در مورد بزرگی و عظمت

شعر اسم دریا , شعر در مورد اسم دریا , شعر درباره اسم دریا , شعر در وصف اسم دریا

چیست بزرگی؟ همه دنیا و دین

جز که مرو را نشد این هر دو تام

شعر در مورد بزرگی

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 15 بهمن 1396
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.