گلچین زیباترین شعر در مورد بسیج دانش آموزی

گلچین زیباترین شعر در مورد بسیج دانش آموزی

شعر در مورد بسیج دانش آموزی شعر در مورد بسیج دانش آموزی ,شعری در مورد بسیج دانش آموزی,شعر در مورد هفته بسیج دانش آموزی,شعر درباره بسیج دانش آموزی,شعر در مورد روز بسیج …

شعر غم | 101 شعر در مورد غم و غصه و اندوه عشق

شعر غم | 101 شعر در مورد غم و غصه و اندوه عشق

شعر در مورد غم در این مطلب از سایت جسارت سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد غم برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه …

گلچین زیباترین شعر در مورد پسر

گلچین زیباترین شعر در مورد پسر

شعر در مورد پسر شعر در مورد پسر,شعر در مورد پسر خوب,شعر در مورد پسرم,شعر در مورد پسرها,شعر در مورد پسر بچه,شعر در مورد پسر عمو,شعر در مورد پسران,شعر در مورد پسر …

شعر در مورد بذل و بخشش

شعر در مورد بذل و بخشش ,شعر درباره بذل و بخشش,شعر برای بذل و بخشش,شعر در باره بذل و بخشش,شعر با بذل و بخشش,شعر درمورد بذل و بخشش,شعر با کلمه بذل و بخشش,شعر با کلمه ی بذل و بخشش,شعری در مورد بذل و بخشش,شعری درباره بذل و بخشش,شعری برای بذل و بخشش,شعر درباره ی بذل و بخشش

شعر در مورد بذل و بخشش

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد بذل و بخشش برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

گفت افزون را تو بفروش و بخر

بذل جان و بذل جاه و بذل زر

شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان

شعر در مورد بذل و بخشش

شعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم

سخاوت نشان گر ثنا بایدت

که بار درخت سخاوت ثناست

شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید

شعر درباره بذل و بخشش

شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران

ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم 

از بد حادیث اینجا به پناه آمده ایم 

شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن

شعر برای بذل و بخشش

شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی

آدم ها را می بخشم…

نه به خاطر اینکه ساده هستم..

نه به خاطر اینکه برای خودم

برای سلامتم  ارزش قائلم

شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی

شعر در باره بذل و بخشش

شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر

کلک گوهربار من داد سخاوت می دهد

باش گو در آستین دست سخاوت خلق را

شعر اسم محبوبه , شعر در مورد اسم محبوبه , شعر در وصف اسم محبوبه , شعر درباره اسم محبوبه

شعر با بذل و بخشش

شعر اسم مائده , شعر در مورد اسم مائده , شعر در وصف اسم مائده , شعر درباره اسم مائده

امیر باذل و عادل که رشک بذل و عدل او

جحیم افروز روح حاتم و نوشیروان باشد

شعر اسم نوشین , شعر در مورد اسم نوشین , شعر در وصف اسم نوشین , شعر درباره اسم نوشین

شعر درمورد بذل و بخشش

شعر اسم نازنین , شعر در مورد اسم نازنین , شعر در وصف اسم نازنین , شعر درباره اسم نازنین

جان و دلی ست در تنم، بذل سگان خویش کن

تا نبود به ملک تو زحمت اشتراک ما

شعر اسم محمود , شعر در مورد اسم محمود , شعر در وصف اسم محمود , شعر درباره اسم محمود

شعر با کلمه بذل و بخشش

شعر اسم غزاله , شعر در مورد اسم غزاله , شعر در وصف اسم غزاله , شعر درباره اسم غزاله

این مطرب از کجاست که برگفت نام دوست

تا جان و جامه بذل کنم بر پیام دوست

شعر اسم نغمه , شعر در مورد اسم نغمه , شعر در وصف اسم نغمه , شعر درباره اسم نغمه

شعر با کلمه ی بذل و بخشش

شعر اسم الهام , شعر در مورد اسم الهام , شعر در وصف اسم الهام , شعر درباره اسم الهام

صلت و بخشش و مرسوم و مواجب بگذار

آخر ار مزد نباشد کم اگر مزدورست

شعر شخصیت , شعر در مورد شخصیت , شعر در وصف شخصیت , شعر درباره شخصیت

شعری در مورد بذل و بخشش

شعر آغوش , شعر در مورد آغوش , شعر در وصف آغوش , شعر درباره آغوش

کمتر بخشش دو چشم بخشد

بینا و حکیم و تیز و استاد

شعر اسم کیان , شعر در مورد اسم کیان , شعر در وصف اسم کیان , شعر درباره اسم کیان

شعری درباره بذل و بخشش

شعر اسم اعظم , شعر در مورد اسم اعظم , شعر در وصف اسم اعظم , شعر درباره اسم اعظم

برشکن کاکل ترکانه که در طالع توست

بخشش و کوشش خاقانی و چنگزخانی

شعر معرفت , شعر در مورد معرفت , شعر در وصف معرفت , شعر درباره معرفت

شعری برای بذل و بخشش

شعر شلمچه , شعر در مورد شلمچه , شعر در وصف شلمچه , شعر درباره شلمچه

گه کند تندی و گه بخشش از آنک

بحر تند است و گهربخش هم است

شعر خیانت , شعر در مورد خیانت , شعر در وصف خیانت , شعر درباره خیانت

شعر درباره ی بذل و بخشش

شعر اسم کیمیا , شعر در مورد اسم کیمیا , شعر در وصف اسم کیمیا , شعر درباره اسم کیمیا

ای باز پسین زاده مصنوع نخستین

در بخشش و بخشایش و در دانش و در دین

شعر اسم فروغ , شعر در مورد اسم فروغ , شعر در وصف اسم فروغ , شعر درباره اسم فروغ

شعر در مورد بذل و بخشش

شعر اسم علی , شعر در مورد اسم علی , شعر در وصف اسم علی , شعر درباره اسم علی

وفادارست میعادت، توقف نیست در دادت

عطا و بخشش شادت، نه نسیه ست و نه فردایی

شعر اسم غزل , شعر در مورد اسم غزل , شعر در وصف اسم غزل , شعر درباره اسم غزل

شعر درباره بذل و بخشش

شعر اسم محمد , شعر در مورد اسم محمد , شعر در وصف اسم محمد , شعر درباره اسم محمد

طبعت که زاده خلف جود و بخشش است

بحر است یک برادر و کان یک برادرش

شعر اسم عاطفه , شعر در مورد اسم عاطفه , شعر در وصف اسم عاطفه , شعر درباره اسم عاطفه

شعر برای بذل و بخشش

شعر اسم مریم , شعر در مورد اسم مریم , شعر در وصف اسم مریم , شعر درباره اسم مریم

همه این تنگ عیشی ها زفسق است

و گرنه بذل حق پایان ندارد

شعر اسم عسل , شعر در مورد اسم عسل , شعر در وصف اسم عسل , شعر درباره اسم عسل

شعر در باره بذل و بخشش

شعر اسم فرشته , شعر در مورد اسم فرشته , شعر در وصف اسم فرشته , شعر درباره اسم فرشته

مسندش پایتخت بخشش و جود

همتش پادشاه ملک وجود

شعر اسم فرزانه , شعر در مورد اسم فرزانه , شعر در وصف اسم فرزانه , شعر درباره اسم فرزانه

شعر با بذل و بخشش

شعر اسم مینا , شعر در مورد اسم مینا , شعر در وصف اسم مینا , شعر درباره اسم مینا

کجا کان لاف بخشش با کف جودش تواند زد

چه داند رسم لطف و شیوه بخشش قهستانی

شعر اسم فاطمه , شعر در مورد اسم فاطمه , شعر در وصف اسم فاطمه , شعر درباره اسم فاطمه

شعر درمورد بذل و بخشش

شعر آمریکا , شعر در مورد آمریکا , شعر در وصف آمریکا , شعر درباره آمریکا

مهر جود و حرص فضل و ملک عقل و دست عدل

خلق خوب و طبع پاک و یار نیک و بذل زر

شعر روستا , شعر در مورد روستا , شعر در وصف روستا , شعر درباره روستا

شعر با کلمه بذل و بخشش

شعر آلبالو , شعر در مورد آلبالو , شعر در وصف آلبالو , شعر درباره آلبالو

بر در پیر مغان رفتم و جستم نظری

این همه بخشش، ازان یک نظر همت اوست

شعر کسوف , شعر در مورد کسوف , شعر در وصف کسوف , شعر درباره کسوف

شعر با کلمه ی بذل و بخشش

شعر انسان , شعر در مورد انسان , شعر در وصف انسان , شعر درباره انسان

سراسر بخشش جانان طریق لطف و احسان بود

اگر تسبیح می فرمود اگر زنار می آورد

شعر گریه , شعر در مورد گریه , شعر در وصف گریه , شعر درباره گریه

شعری در مورد بذل و بخشش

شعر اسم طاهره , شعر در مورد اسم طاهره , شعر در وصف اسم طاهره , شعر درباره اسم طاهره

دگر کریم چو حاجی قوام دریادل

که نام نیک ببرد از جهان به بخشش و داد

شعر شب یلدا , شعر در مورد شب یلدا , شعر در وصف شب یلدا , شعر درباره شب یلدا

شعری درباره بذل و بخشش

شعر گربه , شعر در مورد گربه , شعر در وصف گربه , شعر درباره گربه

از برای بخشش آموزی چو اقبال و خرد

آفتاب از اوج خود شاگرد این درگاه باد

شعر اسم کوروش , شعر در مورد اسم کوروش , شعر در وصف اسم کوروش , شعر درباره اسم کوروش

شعری برای بذل و بخشش

شعر اسم آزاده , شعر در مورد اسم آزاده , شعر در وصف اسم آزاده , شعر درباره اسم آزاده

خلق می گویند مختارست در هر کار و من

بارها دیدم که در بخشش ندارد اختیار

شعر اسم آوا , شعر در مورد اسم آوا , شعر در وصف اسم آوا , شعر درباره اسم آوا

شعر درباره ی بذل و بخشش

شعر اسم آرش , شعر در مورد اسم آرش , شعر در وصف اسم آرش , شعر درباره اسم آرش

گرچه یکسر اختیار کارها با رای تست

در ولای شاه و در بخشش نداری اختیار

شعر به نام خدا , شعر در مورد به نام خدا , شعر در وصف به نام خدا , شعر درباره به نام خدا

شعر در مورد بذل و بخشش

شعر ضد دختر , اشعار ضد دختر , شعرهای ضد دختر , شعر طنز ضد دختر

وجود بخشش و کوشش به دوران

ز سعی او پذیرفتند اتمام

شعر درد , شعر در مورد درد , شعر در وصف درد , شعر درباره درد

شعر درباره بذل و بخشش

شعر مقام زن , شعر در مورد مقام زن , شعر در وصف مقام زن , شعر درباره مقام زن

ز بس بخشش تو گویی رزق عالم

به دست او حوالت کرده قسام

شعر طوفان , شعر در مورد طوفان , شعر در وصف طوفان , شعر درباره طوفان

شعر برای بذل و بخشش

شعر درخت , شعر در مورد درخت , شعر در وصف درخت , شعر درباره درخت

ز بخل طعنه نیوشد به گاه بخشش تو

عطای حاتم و انعام معن شیبانی

شعر آفرین , شعر در مورد آفرین , شعر در وصف آفرین , شعر درباره آفرین

شعر در باره بذل و بخشش

جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه انگلیسی کوتاه , جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه , جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

امروز خندان آمدی مفتاح زندان آمدی

بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا

شعر ضد پسر , اشعار ضد پسر , شعرهای ضد پسر , شعر طنز ضد پسر

شعر با بذل و بخشش

شعر اسم باران , شعر در مورد اسم باران , شعر در وصف اسم باران , شعر درباره اسم باران

ایشان چو ما ز اول خفاش بوده اند

خفاش شمس گشت از آن بخشش و عطا

جملات عاشقانه , جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه ناب , جملات عاشقانه کوتاه , جملات عاشقانه زیبا

شعر درمورد بذل و بخشش

شعر عمر , شعر در مورد عمر , شعر در وصف عمر , شعر درباره عمر

ز کف هر یکی دریای بخشش

نثرن جواهرا جما و وفرا

شعر آمدن رمضان , شعر در مورد آمدن رمضان , شعر در وصف آمدن رمضان , شعر درباره آمدن رمضان

شعر با کلمه بذل و بخشش

شعر اسم بهار , شعر در مورد اسم بهار , شعر در وصف اسم بهار , شعر درباره اسم بهار

مبر رنج ای برادر خواجه سختست

به وقت داد و بخشش شوربختست

شعر معذرت خواهی , شعر در مورد معذرت خواهی , شعر در وصف معذرت خواهی , شعر درباره معذرت خواهی

شعر با کلمه ی بذل و بخشش

شعر مهتاب , شعر در مورد مهتاب , شعر در وصف مهتاب , شعر درباره مهتاب

در این دریا چه کشتی و چه تخته

در این بخشش چه نزدیکان چه دوران

شعر برف , شعر در مورد برف , شعر در وصف برف , شعر درباره برف

شعری در مورد بذل و بخشش

شعر اسم اسما , شعر در مورد اسم اسما , شعر در وصف اسم اسما , شعر درباره اسم اسما

شمس تبریزی که عالم اندک اندک بود

از عطا و بخشش بسیار تو بسیار تو

شعر افسانه , شعر در مورد افسانه , شعر در وصف افسانه , شعر درباره افسانه

شعری درباره بذل و بخشش

شعر پرستو , شعر در مورد پرستو , شعر در وصف پرستو , شعر درباره پرستو

هم عاقبت ای سلطان بردی همه را مهمان

در بخشش و در احسان حاجات روا کردی

شعر پری , شعر در مورد پری , شعر در وصف پری , شعر درباره پری

شعری برای بذل و بخشش

شعر امیر , شعر در مورد امیر , شعر در وصف امیر , شعر درباره امیر

وقت بخشش جانا، کانی و دریایی

وقت گفتن مانا، که شکر می خایی

شعر پارسا , شعر در مورد پارسا , شعر در وصف پارسا , شعر درباره پارسا

شعر درباره ی بذل و بخشش

شعر احسان , شعر در مورد احسان , شعر در وصف احسان , شعر درباره احسان

دلش سرچشمه فیض و نوال و بخشش و احسان

کفش کان عطا و ریزش و جود و سخا آمد

شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر در وصف آرزو , شعر درباره آرزو

شعر در مورد بذل و بخشش

شعر امین , شعر در مورد امین , شعر در وصف امین , شعر درباره امین

تا ندانی کوشش خود بخشش حق دان از آنک

در مصاف دین ز بود خود نگشتی دلفگار

شعر پگاه , شعر در مورد پگاه , شعر در وصف پگاه , شعر درباره پگاه

شعر درباره بذل و بخشش

شعر بلبل , شعر در مورد بلبل , شعر در وصف بلبل , شعر درباره بلبل

ای چرخ را به بذل یمینت همه یمین

وی خلق را به جود یسارت همه یسار

شعر حسرت , شعر در مورد حسرت , شعر در وصف حسرت , شعر درباره حسرت

شعر برای بذل و بخشش

شعر آخرت , شعر در مورد آخرت , شعر در وصف آخرت , شعر درباره آخرت

آمد شعبان عمدا از بهر برات ما

تا روزی و بی روزی از بخشش رب بیند

شعر ایستادگی , شعر در مورد ایستادگی , شعر در وصف ایستادگی , شعر درباره ایستادگی

شعر در باره بذل و بخشش

شعر اسم ترانه , شعر در مورد اسم ترانه , شعر در وصف اسم ترانه , شعر درباره اسم ترانه

چو می کرد بخشش نظر شمس تبریز

به بینا چه بخشید و بینا چه می شد

عادل دانتیسم , شعر عادل دانتیسم , اشعار عادل دانتیسم , آثار عادل دانتیسم , اشعار عاشقانه عادل دانتیسم

شعر با بذل و بخشش

امید صباغ نو , شعر امید صباغ نو , اشعار امید صباغ نو , آثار امید صباغ نو , اشعار عاشقانه امید صباغ نو

ز فیض فضل و فرط بذل و خلق خوب و خوی خوش

دلش صافی کفش کافی دمش شافی رخش انور

چیستا یثربی , شعر چیستا یثربی , اشعار چیستا یثربی , آثار چیستا یثربی , اشعار عاشقانه چیستا یثربی

شعر درمورد بذل و بخشش

شعر حضرت قاسم , شعر در مورد حضرت قاسم , شعر در وصف حضرت قاسم , شعر درباره حضرت قاسم

با بذل دست بخشش او ابر مدخلست

با سیر برق خاطر او ابر مقعدست

شعر ایام فاطمیه , شعر در مورد ایام فاطمیه , شعر در وصف ایام فاطمیه , شعر درباره ایام فاطمیه

شعر با کلمه بذل و بخشش

کامران رسول زاده , شعر کامران رسول زاده , اشعار کامران رسول زاده , آثار کامران رسول زاده , اشعار عاشقانه کامران رسول زاده

بذل تو کردم تن و هوش و روان

وقف تو کردم دل و چشم و ضمیر

اس ام اس عاشقانه غمگین و دلشکسته

از من نخواه ببخشمت

هرگز نمی بخشم تورو

حتی اگه ببخشمت

خدا نمی بخشه تورو

شعر اسم تبسم , شعر در مورد اسم تبسم , شعر در وصف اسم تبسم , شعر درباره اسم تبسم

شعر با کلمه ی بذل و بخشش

شعر اسم تمنا , شعر در مورد اسم تمنا , شعر در وصف اسم تمنا , شعر درباره اسم تمنا

بذل جاه و مال و ترک نام و ننگ

در طریق عشق اول منزلست

نیلوفر ثانی , شعر نیلوفر ثانی , اشعار نیلوفر ثانی , آثار نیلوفر ثانی , اشعار عاشقانه نیلوفر ثانی

شعری در مورد بذل و بخشش

شعر خوش آمد گویی , شعر در مورد خوش آمد گویی , شعر در وصف خوش آمد گویی , شعر درباره خوش آمد گویی

شکر کند چرخ فلک از ملک و ملک و ملک

کز کرم و بخشش او روشن بخشنده شدم

شعر حضرت علی اصغر , شعر در مورد حضرت علی اصغر , شعر در وصف حضرت علی اصغر , شعر درباره حضرت علی اصغر

شعری درباره بذل و بخشش

نیلوفر لاری پور , شعر نیلوفر لاری پور , اشعار نیلوفر لاری پور , آثار نیلوفر لاری پور , اشعار عاشقانه نیلوفر لاری پور

خموش اگر شمرم من عطا و بخشش هاش

از آن شمار شود گیج و خیره روز شمار

شعر اسم ترنم , شعر در مورد اسم ترنم , شعر در وصف اسم ترنم , شعر درباره اسم ترنم

شعری برای بذل و بخشش

افشین صالحی , شعر افشین صالحی , اشعار افشین صالحی , آثار افشین صالحی , اشعار عاشقانه افشین صالحی

دلم ز کوشش خون گشت و کام دل نرسید

چه سود دارد بخشش، چو بخت یارم نیست

محسن حسینخانی , شعر محسن حسینخانی , اشعار محسن حسینخانی , آثار محسن حسینخانی , اشعار عاشقانه محسن حسینخانی

شعر در مورد بذل و بخشش

مارگوت بیکل , شعر مارگوت بیکل , اشعار مارگوت بیکل , آثار مارگوت بیکل , اشعار عاشقانه مارگوت بیکل

درت می بوسم و آن بخت کو کاندر دلت گردد

که این بخشش از آن لعل شکر بار آرزو دارم

رسول یونان , شعر رسول یونان , اشعار رسول یونان , آثار رسول یونان , اشعار عاشقانه رسول یونان

شعر درباره ی بذل و بخشش

رویا شاه حسین زاده , شعر رویا شاه حسین زاده , اشعار رویا شاه حسین زاده , آثار رویا شاه حسین زاده , اشعار عاشقانه رویا شاه حسین زاده

از اوحدی شنو که: به چل سال پیش ازو

این بخشش از محمد و حیدر به من رسید

نیکی فیروزکوهی , شعر نیکی فیروزکوهی , اشعار نیکی فیروزکوهی , آثار نیکی فیروزکوهی , اشعار عاشقانه نیکی فیروزکوهی

شعر درباره بذل و بخشش

شعر حضرت علی اکبر , شعر در مورد حضرت علی اکبر , شعر درباره حضرت علی اکبر , شعر در وصف حضرت علی اکبر

تا روز ساغر می در گردش است و بخشش

تا روز گل به خلوت با سوسنست امشب

نادر ابراهیمی , شعر نادر ابراهیمی , اشعار نادر ابراهیمی , آثار نادر ابراهیمی , اشعار عاشقانه نادر ابراهیمی

شعر برای بذل و بخشش

شعر پیرمرد , شعر در مورد پیرمرد , شعر درباره پیرمرد , شعر در وصف پیرمرد

ملک الموت مال و عیسی حال

بذل بسیار و حرص اندک توست

کاظم بهمنی , شعر کاظم بهمنی , اشعار کاظم بهمنی , آثار کاظم بهمنی , اشعار عاشقانه کاظم بهمنی

شعر در باره بذل و بخشش

عباس صفاری , شعر عباس صفاری , اشعار عباس صفاری , آثار عباس صفاری , اشعار عاشقانه عباس صفاری

تا که از امداد صاحب مژده بخشش رسید

بخشش مقرون به تشریف شه صاحبقران

شعر اسم دنیا , شعر در مورد اسم دنیا , شعر درباره اسم دنیا , شعر در وصف اسم دنیا

شعر با بذل و بخشش

اوحدی مراغه ای , شعر اوحدی مراغه ای , اشعار اوحدی مراغه ای , آثار اوحدی مراغه ای , اشعار عاشقانه اوحدی مراغه ای

دلم را بذل جان فرمود پیراهن که می لرزد

بسان مدخلان ترسم بران اندام چون سیمش

شعر پرچم ایران , شعر در مورد پرچم ایران , شعر درباره پرچم ایران , شعر در وصف پرچم ایران

شعر درمورد بذل و بخشش

شعر اراده , شعر در مورد اراده , شعر درباره اراده , شعر در وصف اراده

در سعی بذل کوش که اینجا خسیس هم

جان دادنش بحسرت جاوید جود کرد

شعر توکل , شعر در مورد توکل , شعر درباره توکل , شعر در وصف توکل

شعر با کلمه بذل و بخشش

شعر پروانه , شعر در مورد پروانه , شعر درباره پروانه , شعر در وصف پروانه

کشت یک دانه کسی را ندهد خرمن

بذل یک جوز کسی را نکند حاتم

شهیار قنبری , شعر شهیار قنبری , اشعار شهیار قنبری , آثار شهیار قنبری , اشعار عاشقانه شهیار قنبری

شعر با کلمه ی بذل و بخشش

شعر پرستار , شعر در مورد پرستار , شعر درباره پرستار , شعر در وصف پرستار

بذل روحی فیک امر هین

خود چه باشد در کف حاتم درم

شعر اسم خدیجه , شعر در مورد اسم خدیجه , شعر درباره اسم خدیجه , شعر در وصف اسم خدیجه

شعری در مورد بذل و بخشش

شعر اسم دختر , شعر در مورد اسم دختر , شعر درباره اسم دختر , شعر در وصف اسم دختر

بخشش خود را به شکر کس نیالاید که هست

در ره آزاد مردان شکر جزوی از جزا

سید محمد مرکبیان , شعر سید محمد مرکبیان , اشعار سید محمد مرکبیان , آثار سید محمد مرکبیان , اشعار عاشقانه سید محمد مرکبیان

شعری درباره بذل و بخشش

آنا آخماتووا , شعر آنا آخماتووا , اشعار آنا آخماتووا , آثار آنا آخماتووا , اشعار عاشقانه آنا آخماتووا

ساقی بزمش به بذل تاج به فغفور بخش

صاحب قصرش به حکم باج ز قیصرستان

شعر اسم توحید , شعر در مورد اسم توحید , شعر درباره اسم توحید , شعر در وصف اسم توحید

شعری برای بذل و بخشش

هلالی جغتایی , شعر هلالی جغتایی , اشعار هلالی جغتایی , آثار هلالی جغتایی , اشعار عاشقانه هلالی جغتایی

به آن محیط کرم نسبت ملال ز بذل

چنان بود که به حاتم کنند بخل اسناد

شعر طلا , شعر در مورد طلا , شعر درباره طلا , شعر در وصف طلا

شعر درباره ی بذل و بخشش

شعر اسم زیبا , شعر در مورد اسم زیبا , شعر درباره اسم زیبا , شعر در وصف اسم زیبا

ز بذل جود تو بیخ خزاین رفت

به باد دست تو خاک دفاین کان داد

شعر خجالت , شعر در مورد خجالت , شعر درباره خجالت , شعر در وصف خجالت

شعر در مورد بذل و بخشش

نسرین بهجتی , شعر نسرین بهجتی , اشعار نسرین بهجتی , آثار نسرین بهجتی , اشعار عاشقانه نسرین بهجتی

وی همایون نگین خاتم جود

که چو حاتم به بذل معتادی

شعر اسم خاطره , شعر در مورد اسم خاطره , شعر درباره اسم خاطره , شعر در وصف اسم خاطره

شعر درباره بذل و بخشش

شعر نام تو , شعر در مورد نام تو , شعر درباره نام تو , شعر در وصف نام تو

دست کرم گشودی، بذل درم نمودی

پیش از دعای داعی، پیش از نماز سایل

فرخی یزدی , شعر فرخی یزدی , اشعار فرخی یزدی , آثار فرخی یزدی , اشعار عاشقانه فرخی یزدی

شعر برای بذل و بخشش

شعر اسم جانان , شعر در مورد اسم جانان , شعر درباره اسم جانان , شعر در وصف اسم جانان

نفحات ریاض جان بخشش

مرده را زنده کرده اندر حال

شعر اسم حسین , شعر در مورد اسم حسین , شعر درباره اسم حسین , شعر در وصف اسم حسین

شعر در باره بذل و بخشش

شعر با م , مشاعره با م , شعر با حرف میم , شعر با م شروع شه

جودش پی بخشش بهانه جو

عزمش پی کوشش بهانه گیر

شعر با ت , مشاعره با ت , شعر با حرف ت , شعر با ت شروع شه

شعر با بذل و بخشش

شعر اذان , شعر در مورد اذان , شعر درباره اذان , شعر در وصف اذان

می گوید دست جام بخشش

ما بدهیمش اگر ندارد

شعر گل شمعدانی , شعر در مورد گل شمعدانی , شعر درباره گل شمعدانی , شعر در وصف گل شمعدانی

شعر درمورد بذل و بخشش

شعر اسم حدیث , شعر در مورد اسم حدیث , شعر درباره اسم حدیث , شعر در وصف اسم حدیث

این بخشش توست زور من نیست

گر حلقه سیم درربودم

شعر اسم حمید , شعر در مورد اسم حمید , شعر درباره اسم حمید , شعر در وصف اسم حمید

شعر با کلمه بذل و بخشش

شعر اسم حنانه , شعر در مورد اسم حنانه , شعر درباره اسم حنانه , شعر در وصف اسم حنانه

از لطف و بخشش تو چو شمس ای فلک محل

وز جود و بر یافت همه خلق بر و بار

شعر کریسمس , شعر در مورد کریسمس , شعر درباره کریسمس , شعر در وصف کریسمس

شعر با کلمه ی بذل و بخشش

شعر با ی , مشاعره با ی , شعر با حرف ی , شعر با ی شروع شه

نزد نادیدگان و نااهلان

کی بود بذل و همت و تمییز

شعر تهمت , شعر در مورد تهمت , شعر درباره تهمت , شعر در وصف تهمت

شعری در مورد بذل و بخشش

شعر بقیع , شعر در مورد بقیع , شعر درباره بقیع , شعر در وصف بقیع

سخاوت با سخاوت پیشگان کن

که با یک شهر احسان کرده باشی

شعر تشنگی , شعر در مورد تشنگی , شعر درباره تشنگی , شعر در وصف تشنگی

شعری درباره بذل و بخشش

شعر بصیرت , شعر در مورد بصیرت , شعر درباره بصیرت , شعر در وصف بصیرت

حاتم میان ما به سخاوت سمر شده است

حاتم توی اگر به سخاوت چو حاتمی

شعر ولادت حضرت علی , شعر در مورد ولادت حضرت علی , شعر درباره ولادت حضرت علی , شعر در وصف ولادت حضرت علی

شعری برای بذل و بخشش

شعر اسم دریا , شعر در مورد اسم دریا , شعر درباره اسم دریا , شعر در وصف اسم دریا

بخشش او طبیعی و گهریست

بخشش دیگران بروی و ریاست

شعر ایل بختیاری , شعر در مورد ایل بختیاری , شعر درباره ایل بختیاری , شعر در وصف ایل بختیاری

شعر درباره ی بذل و بخشش

شعر با ب , مشاعره با ب , شعر با حرف ب , شعر با ب شروع شه

کمر خدمت طاعت بخشش

افسر عز قناعت بخشش

شعر در مورد بذل و بخشش

آخرین بروز رسانی در : پنج شنبه 14 شهریور 1398
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.