گلچین زیباترین شعر در مورد بذل و بخشش

شعر در مورد بذل و بخشش

شعر در مورد بذل و بخشش ,شعر درباره بذل و بخشش,شعر برای بذل و بخشش,شعر در باره بذل و بخشش,شعر با بذل و بخشش,شعر درمورد بذل و بخشش,شعر با کلمه بذل و بخشش,شعر با کلمه ی بذل و بخشش,شعری در مورد بذل و بخشش,شعری درباره بذل و بخشش,شعری برای بذل و بخشش,شعر درباره ی بذل و بخشش

شعر در مورد بذل و بخشش

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد بذل و بخشش برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

گفت افزون را تو بفروش و بخر

بذل جان و بذل جاه و بذل زر

شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان

شعر در مورد بذل و بخشش

شعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم

سخاوت نشان گر ثنا بایدت

که بار درخت سخاوت ثناست

شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید

شعر درباره بذل و بخشش

شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران

ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم 

از بد حادیث اینجا به پناه آمده ایم 

شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن

شعر برای بذل و بخشش

شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی

آدم ها را می بخشم…

نه به خاطر اینکه ساده هستم..

نه به خاطر اینکه برای خودم

برای سلامتم  ارزش قائلم

شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی

شعر در باره بذل و بخشش

شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر

کلک گوهربار من داد سخاوت می دهد

باش گو در آستین دست سخاوت خلق را

شعر اسم محبوبه , شعر در مورد اسم محبوبه , شعر در وصف اسم محبوبه , شعر درباره اسم محبوبه

شعر با بذل و بخشش

شعر اسم مائده , شعر در مورد اسم مائده , شعر در وصف اسم مائده , شعر درباره اسم مائده

امیر باذل و عادل که رشک بذل و عدل او

جحیم افروز روح حاتم و نوشیروان باشد

شعر اسم نوشین , شعر در مورد اسم نوشین , شعر در وصف اسم نوشین , شعر درباره اسم نوشین

شعر درمورد بذل و بخشش

شعر اسم نازنین , شعر در مورد اسم نازنین , شعر در وصف اسم نازنین , شعر درباره اسم نازنین

جان و دلی ست در تنم، بذل سگان خویش کن

تا نبود به ملک تو زحمت اشتراک ما

شعر اسم محمود , شعر در مورد اسم محمود , شعر در وصف اسم محمود , شعر درباره اسم محمود

شعر با کلمه بذل و بخشش

شعر اسم غزاله , شعر در مورد اسم غزاله , شعر در وصف اسم غزاله , شعر درباره اسم غزاله

این مطرب از کجاست که برگفت نام دوست

تا جان و جامه بذل کنم بر پیام دوست

شعر اسم نغمه , شعر در مورد اسم نغمه , شعر در وصف اسم نغمه , شعر درباره اسم نغمه

شعر با کلمه ی بذل و بخشش

شعر اسم الهام , شعر در مورد اسم الهام , شعر در وصف اسم الهام , شعر درباره اسم الهام

صلت و بخشش و مرسوم و مواجب بگذار

آخر ار مزد نباشد کم اگر مزدورست

شعر شخصیت , شعر در مورد شخصیت , شعر در وصف شخصیت , شعر درباره شخصیت

شعری در مورد بذل و بخشش

شعر آغوش , شعر در مورد آغوش , شعر در وصف آغوش , شعر درباره آغوش

کمتر بخشش دو چشم بخشد

بینا و حکیم و تیز و استاد

شعر اسم کیان , شعر در مورد اسم کیان , شعر در وصف اسم کیان , شعر درباره اسم کیان

شعری درباره بذل و بخشش

شعر اسم اعظم , شعر در مورد اسم اعظم , شعر در وصف اسم اعظم , شعر درباره اسم اعظم

برشکن کاکل ترکانه که در طالع توست

بخشش و کوشش خاقانی و چنگزخانی

شعر معرفت , شعر در مورد معرفت , شعر در وصف معرفت , شعر درباره معرفت

شعری برای بذل و بخشش

شعر شلمچه , شعر در مورد شلمچه , شعر در وصف شلمچه , شعر درباره شلمچه

گه کند تندی و گه بخشش از آنک

بحر تند است و گهربخش هم است

شعر خیانت , شعر در مورد خیانت , شعر در وصف خیانت , شعر درباره خیانت

شعر درباره ی بذل و بخشش

شعر اسم کیمیا , شعر در مورد اسم کیمیا , شعر در وصف اسم کیمیا , شعر درباره اسم کیمیا

ای باز پسین زاده مصنوع نخستین

در بخشش و بخشایش و در دانش و در دین

شعر اسم فروغ , شعر در مورد اسم فروغ , شعر در وصف اسم فروغ , شعر درباره اسم فروغ

شعر در مورد بذل و بخشش

شعر اسم علی , شعر در مورد اسم علی , شعر در وصف اسم علی , شعر درباره اسم علی

وفادارست میعادت، توقف نیست در دادت

عطا و بخشش شادت، نه نسیه ست و نه فردایی

شعر اسم غزل , شعر در مورد اسم غزل , شعر در وصف اسم غزل , شعر درباره اسم غزل

شعر درباره بذل و بخشش

شعر اسم محمد , شعر در مورد اسم محمد , شعر در وصف اسم محمد , شعر درباره اسم محمد

طبعت که زاده خلف جود و بخشش است

بحر است یک برادر و کان یک برادرش

شعر اسم عاطفه , شعر در مورد اسم عاطفه , شعر در وصف اسم عاطفه , شعر درباره اسم عاطفه

شعر برای بذل و بخشش

شعر اسم مریم , شعر در مورد اسم مریم , شعر در وصف اسم مریم , شعر درباره اسم مریم

همه این تنگ عیشی ها زفسق است

و گرنه بذل حق پایان ندارد

شعر اسم عسل , شعر در مورد اسم عسل , شعر در وصف اسم عسل , شعر درباره اسم عسل

شعر در باره بذل و بخشش

شعر اسم فرشته , شعر در مورد اسم فرشته , شعر در وصف اسم فرشته , شعر درباره اسم فرشته

مسندش پایتخت بخشش و جود

همتش پادشاه ملک وجود

شعر اسم فرزانه , شعر در مورد اسم فرزانه , شعر در وصف اسم فرزانه , شعر درباره اسم فرزانه

شعر با بذل و بخشش

شعر اسم مینا , شعر در مورد اسم مینا , شعر در وصف اسم مینا , شعر درباره اسم مینا

کجا کان لاف بخشش با کف جودش تواند زد

چه داند رسم لطف و شیوه بخشش قهستانی

شعر اسم فاطمه , شعر در مورد اسم فاطمه , شعر در وصف اسم فاطمه , شعر درباره اسم فاطمه

شعر درمورد بذل و بخشش

شعر آمریکا , شعر در مورد آمریکا , شعر در وصف آمریکا , شعر درباره آمریکا

مهر جود و حرص فضل و ملک عقل و دست عدل

خلق خوب و طبع پاک و یار نیک و بذل زر

شعر روستا , شعر در مورد روستا , شعر در وصف روستا , شعر درباره روستا

شعر با کلمه بذل و بخشش

شعر آلبالو , شعر در مورد آلبالو , شعر در وصف آلبالو , شعر درباره آلبالو

بر در پیر مغان رفتم و جستم نظری

این همه بخشش، ازان یک نظر همت اوست

شعر کسوف , شعر در مورد کسوف , شعر در وصف کسوف , شعر درباره کسوف

شعر با کلمه ی بذل و بخشش

شعر انسان , شعر در مورد انسان , شعر در وصف انسان , شعر درباره انسان

سراسر بخشش جانان طریق لطف و احسان بود

اگر تسبیح می فرمود اگر زنار می آورد

شعر گریه , شعر در مورد گریه , شعر در وصف گریه , شعر درباره گریه

شعری در مورد بذل و بخشش

شعر اسم طاهره , شعر در مورد اسم طاهره , شعر در وصف اسم طاهره , شعر درباره اسم طاهره

دگر کریم چو حاجی قوام دریادل

که نام نیک ببرد از جهان به بخشش و داد

شعر شب یلدا , شعر در مورد شب یلدا , شعر در وصف شب یلدا , شعر درباره شب یلدا

شعری درباره بذل و بخشش

شعر گربه , شعر در مورد گربه , شعر در وصف گربه , شعر درباره گربه

از برای بخشش آموزی چو اقبال و خرد

آفتاب از اوج خود شاگرد این درگاه باد

شعر اسم کوروش , شعر در مورد اسم کوروش , شعر در وصف اسم کوروش , شعر درباره اسم کوروش

شعری برای بذل و بخشش

شعر اسم آزاده , شعر در مورد اسم آزاده , شعر در وصف اسم آزاده , شعر درباره اسم آزاده

خلق می گویند مختارست در هر کار و من

بارها دیدم که در بخشش ندارد اختیار

شعر اسم آوا , شعر در مورد اسم آوا , شعر در وصف اسم آوا , شعر درباره اسم آوا

شعر درباره ی بذل و بخشش

شعر اسم آرش , شعر در مورد اسم آرش , شعر در وصف اسم آرش , شعر درباره اسم آرش

گرچه یکسر اختیار کارها با رای تست

در ولای شاه و در بخشش نداری اختیار

شعر به نام خدا , شعر در مورد به نام خدا , شعر در وصف به نام خدا , شعر درباره به نام خدا

شعر در مورد بذل و بخشش

شعر ضد دختر , اشعار ضد دختر , شعرهای ضد دختر , شعر طنز ضد دختر

وجود بخشش و کوشش به دوران

ز سعی او پذیرفتند اتمام

شعر درد , شعر در مورد درد , شعر در وصف درد , شعر درباره درد

شعر درباره بذل و بخشش

شعر مقام زن , شعر در مورد مقام زن , شعر در وصف مقام زن , شعر درباره مقام زن

ز بس بخشش تو گویی رزق عالم

به دست او حوالت کرده قسام

شعر طوفان , شعر در مورد طوفان , شعر در وصف طوفان , شعر درباره طوفان

شعر برای بذل و بخشش

شعر درخت , شعر در مورد درخت , شعر در وصف درخت , شعر درباره درخت

ز بخل طعنه نیوشد به گاه بخشش تو

عطای حاتم و انعام معن شیبانی

شعر آفرین , شعر در مورد آفرین , شعر در وصف آفرین , شعر درباره آفرین

شعر در باره بذل و بخشش

جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه انگلیسی کوتاه , جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه , جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

امروز خندان آمدی مفتاح زندان آمدی

بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا

شعر ضد پسر , اشعار ضد پسر , شعرهای ضد پسر , شعر طنز ضد پسر

شعر با بذل و بخشش

شعر اسم باران , شعر در مورد اسم باران , شعر در وصف اسم باران , شعر درباره اسم باران

ایشان چو ما ز اول خفاش بوده اند

خفاش شمس گشت از آن بخشش و عطا

جملات عاشقانه , جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه ناب , جملات عاشقانه کوتاه , جملات عاشقانه زیبا

شعر درمورد بذل و بخشش

شعر عمر , شعر در مورد عمر , شعر در وصف عمر , شعر درباره عمر

ز کف هر یکی دریای بخشش

نثرن جواهرا جما و وفرا

شعر آمدن رمضان , شعر در مورد آمدن رمضان , شعر در وصف آمدن رمضان , شعر درباره آمدن رمضان

شعر با کلمه بذل و بخشش

شعر اسم بهار , شعر در مورد اسم بهار , شعر در وصف اسم بهار , شعر درباره اسم بهار

مبر رنج ای برادر خواجه سختست

به وقت داد و بخشش شوربختست

شعر معذرت خواهی , شعر در مورد معذرت خواهی , شعر در وصف معذرت خواهی , شعر درباره معذرت خواهی

شعر با کلمه ی بذل و بخشش

شعر مهتاب , شعر در مورد مهتاب , شعر در وصف مهتاب , شعر درباره مهتاب

در این دریا چه کشتی و چه تخته

در این بخشش چه نزدیکان چه دوران

شعر برف , شعر در مورد برف , شعر در وصف برف , شعر درباره برف

شعری در مورد بذل و بخشش

شعر اسم اسما , شعر در مورد اسم اسما , شعر در وصف اسم اسما , شعر درباره اسم اسما

شمس تبریزی که عالم اندک اندک بود

از عطا و بخشش بسیار تو بسیار تو

شعر افسانه , شعر در مورد افسانه , شعر در وصف افسانه , شعر درباره افسانه

شعری درباره بذل و بخشش

شعر پرستو , شعر در مورد پرستو , شعر در وصف پرستو , شعر درباره پرستو

هم عاقبت ای سلطان بردی همه را مهمان

در بخشش و در احسان حاجات روا کردی

شعر پری , شعر در مورد پری , شعر در وصف پری , شعر درباره پری

شعری برای بذل و بخشش

شعر امیر , شعر در مورد امیر , شعر در وصف امیر , شعر درباره امیر

وقت بخشش جانا، کانی و دریایی

وقت گفتن مانا، که شکر می خایی

شعر پارسا , شعر در مورد پارسا , شعر در وصف پارسا , شعر درباره پارسا

شعر درباره ی بذل و بخشش

شعر احسان , شعر در مورد احسان , شعر در وصف احسان , شعر درباره احسان

دلش سرچشمه فیض و نوال و بخشش و احسان

کفش کان عطا و ریزش و جود و سخا آمد

شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر در وصف آرزو , شعر درباره آرزو

شعر در مورد بذل و بخشش

شعر امین , شعر در مورد امین , شعر در وصف امین , شعر درباره امین

تا ندانی کوشش خود بخشش حق دان از آنک

در مصاف دین ز بود خود نگشتی دلفگار

شعر پگاه , شعر در مورد پگاه , شعر در وصف پگاه , شعر درباره پگاه

شعر درباره بذل و بخشش

شعر بلبل , شعر در مورد بلبل , شعر در وصف بلبل , شعر درباره بلبل

ای چرخ را به بذل یمینت همه یمین

وی خلق را به جود یسارت همه یسار

شعر حسرت , شعر در مورد حسرت , شعر در وصف حسرت , شعر درباره حسرت

شعر برای بذل و بخشش

شعر آخرت , شعر در مورد آخرت , شعر در وصف آخرت , شعر درباره آخرت

آمد شعبان عمدا از بهر برات ما

تا روزی و بی روزی از بخشش رب بیند

شعر ایستادگی , شعر در مورد ایستادگی , شعر در وصف ایستادگی , شعر درباره ایستادگی

شعر در باره بذل و بخشش

شعر اسم ترانه , شعر در مورد اسم ترانه , شعر در وصف اسم ترانه , شعر درباره اسم ترانه

چو می کرد بخشش نظر شمس تبریز

به بینا چه بخشید و بینا چه می شد

عادل دانتیسم , شعر عادل دانتیسم , اشعار عادل دانتیسم , آثار عادل دانتیسم , اشعار عاشقانه عادل دانتیسم

شعر با بذل و بخشش

امید صباغ نو , شعر امید صباغ نو , اشعار امید صباغ نو , آثار امید صباغ نو , اشعار عاشقانه امید صباغ نو

ز فیض فضل و فرط بذل و خلق خوب و خوی خوش

دلش صافی کفش کافی دمش شافی رخش انور

چیستا یثربی , شعر چیستا یثربی , اشعار چیستا یثربی , آثار چیستا یثربی , اشعار عاشقانه چیستا یثربی

شعر درمورد بذل و بخشش

شعر حضرت قاسم , شعر در مورد حضرت قاسم , شعر در وصف حضرت قاسم , شعر درباره حضرت قاسم

با بذل دست بخشش او ابر مدخلست

با سیر برق خاطر او ابر مقعدست

شعر ایام فاطمیه , شعر در مورد ایام فاطمیه , شعر در وصف ایام فاطمیه , شعر درباره ایام فاطمیه

شعر با کلمه بذل و بخشش

کامران رسول زاده , شعر کامران رسول زاده , اشعار کامران رسول زاده , آثار کامران رسول زاده , اشعار عاشقانه کامران رسول زاده

بذل تو کردم تن و هوش و روان

وقف تو کردم دل و چشم و ضمیر

اس ام اس عاشقانه غمگین و دلشکسته

از من نخواه ببخشمت

هرگز نمی بخشم تورو

حتی اگه ببخشمت

خدا نمی بخشه تورو

شعر اسم تبسم , شعر در مورد اسم تبسم , شعر در وصف اسم تبسم , شعر درباره اسم تبسم

شعر با کلمه ی بذل و بخشش

شعر اسم تمنا , شعر در مورد اسم تمنا , شعر در وصف اسم تمنا , شعر درباره اسم تمنا

بذل جاه و مال و ترک نام و ننگ

در طریق عشق اول منزلست

نیلوفر ثانی , شعر نیلوفر ثانی , اشعار نیلوفر ثانی , آثار نیلوفر ثانی , اشعار عاشقانه نیلوفر ثانی

شعری در مورد بذل و بخشش

شعر خوش آمد گویی , شعر در مورد خوش آمد گویی , شعر در وصف خوش آمد گویی , شعر درباره خوش آمد گویی

شکر کند چرخ فلک از ملک و ملک و ملک

کز کرم و بخشش او روشن بخشنده شدم

شعر حضرت علی اصغر , شعر در مورد حضرت علی اصغر , شعر در وصف حضرت علی اصغر , شعر درباره حضرت علی اصغر

شعری درباره بذل و بخشش

نیلوفر لاری پور , شعر نیلوفر لاری پور , اشعار نیلوفر لاری پور , آثار نیلوفر لاری پور , اشعار عاشقانه نیلوفر لاری پور

خموش اگر شمرم من عطا و بخشش هاش

از آن شمار شود گیج و خیره روز شمار

شعر اسم ترنم , شعر در مورد اسم ترنم , شعر در وصف اسم ترنم , شعر درباره اسم ترنم

شعری برای بذل و بخشش

افشین صالحی , شعر افشین صالحی , اشعار افشین صالحی , آثار افشین صالحی , اشعار عاشقانه افشین صالحی

دلم ز کوشش خون گشت و کام دل نرسید

چه سود دارد بخشش، چو بخت یارم نیست

محسن حسینخانی , شعر محسن حسینخانی , اشعار محسن حسینخانی , آثار محسن حسینخانی , اشعار عاشقانه محسن حسینخانی

شعر در مورد بذل و بخشش

مارگوت بیکل , شعر مارگوت بیکل , اشعار مارگوت بیکل , آثار مارگوت بیکل , اشعار عاشقانه مارگوت بیکل

درت می بوسم و آن بخت کو کاندر دلت گردد

که این بخشش از آن لعل شکر بار آرزو دارم

رسول یونان , شعر رسول یونان , اشعار رسول یونان , آثار رسول یونان , اشعار عاشقانه رسول یونان

شعر درباره ی بذل و بخشش

رویا شاه حسین زاده , شعر رویا شاه حسین زاده , اشعار رویا شاه حسین زاده , آثار رویا شاه حسین زاده , اشعار عاشقانه رویا شاه حسین زاده

از اوحدی شنو که: به چل سال پیش ازو

این بخشش از محمد و حیدر به من رسید

نیکی فیروزکوهی , شعر نیکی فیروزکوهی , اشعار نیکی فیروزکوهی , آثار نیکی فیروزکوهی , اشعار عاشقانه نیکی فیروزکوهی

شعر درباره بذل و بخشش

شعر حضرت علی اکبر , شعر در مورد حضرت علی اکبر , شعر درباره حضرت علی اکبر , شعر در وصف حضرت علی اکبر

تا روز ساغر می در گردش است و بخشش

تا روز گل به خلوت با سوسنست امشب

نادر ابراهیمی , شعر نادر ابراهیمی , اشعار نادر ابراهیمی , آثار نادر ابراهیمی , اشعار عاشقانه نادر ابراهیمی

شعر برای بذل و بخشش

شعر پیرمرد , شعر در مورد پیرمرد , شعر درباره پیرمرد , شعر در وصف پیرمرد

ملک الموت مال و عیسی حال

بذل بسیار و حرص اندک توست

کاظم بهمنی , شعر کاظم بهمنی , اشعار کاظم بهمنی , آثار کاظم بهمنی , اشعار عاشقانه کاظم بهمنی

شعر در باره بذل و بخشش

عباس صفاری , شعر عباس صفاری , اشعار عباس صفاری , آثار عباس صفاری , اشعار عاشقانه عباس صفاری

تا که از امداد صاحب مژده بخشش رسید

بخشش مقرون به تشریف شه صاحبقران

شعر اسم دنیا , شعر در مورد اسم دنیا , شعر درباره اسم دنیا , شعر در وصف اسم دنیا

شعر با بذل و بخشش

اوحدی مراغه ای , شعر اوحدی مراغه ای , اشعار اوحدی مراغه ای , آثار اوحدی مراغه ای , اشعار عاشقانه اوحدی مراغه ای

دلم را بذل جان فرمود پیراهن که می لرزد

بسان مدخلان ترسم بران اندام چون سیمش

شعر پرچم ایران , شعر در مورد پرچم ایران , شعر درباره پرچم ایران , شعر در وصف پرچم ایران

شعر درمورد بذل و بخشش

شعر اراده , شعر در مورد اراده , شعر درباره اراده , شعر در وصف اراده

در سعی بذل کوش که اینجا خسیس هم

جان دادنش بحسرت جاوید جود کرد

شعر توکل , شعر در مورد توکل , شعر درباره توکل , شعر در وصف توکل

شعر با کلمه بذل و بخشش

شعر پروانه , شعر در مورد پروانه , شعر درباره پروانه , شعر در وصف پروانه

کشت یک دانه کسی را ندهد خرمن

بذل یک جوز کسی را نکند حاتم

شهیار قنبری , شعر شهیار قنبری , اشعار شهیار قنبری , آثار شهیار قنبری , اشعار عاشقانه شهیار قنبری

شعر با کلمه ی بذل و بخشش

شعر پرستار , شعر در مورد پرستار , شعر درباره پرستار , شعر در وصف پرستار

بذل روحی فیک امر هین

خود چه باشد در کف حاتم درم

شعر اسم خدیجه , شعر در مورد اسم خدیجه , شعر درباره اسم خدیجه , شعر در وصف اسم خدیجه

شعری در مورد بذل و بخشش

شعر اسم دختر , شعر در مورد اسم دختر , شعر درباره اسم دختر , شعر در وصف اسم دختر

بخشش خود را به شکر کس نیالاید که هست

در ره آزاد مردان شکر جزوی از جزا

سید محمد مرکبیان , شعر سید محمد مرکبیان , اشعار سید محمد مرکبیان , آثار سید محمد مرکبیان , اشعار عاشقانه سید محمد مرکبیان

شعری درباره بذل و بخشش

آنا آخماتووا , شعر آنا آخماتووا , اشعار آنا آخماتووا , آثار آنا آخماتووا , اشعار عاشقانه آنا آخماتووا

ساقی بزمش به بذل تاج به فغفور بخش

صاحب قصرش به حکم باج ز قیصرستان

شعر اسم توحید , شعر در مورد اسم توحید , شعر درباره اسم توحید , شعر در وصف اسم توحید

شعری برای بذل و بخشش

هلالی جغتایی , شعر هلالی جغتایی , اشعار هلالی جغتایی , آثار هلالی جغتایی , اشعار عاشقانه هلالی جغتایی

به آن محیط کرم نسبت ملال ز بذل

چنان بود که به حاتم کنند بخل اسناد

شعر طلا , شعر در مورد طلا , شعر درباره طلا , شعر در وصف طلا

شعر درباره ی بذل و بخشش

شعر اسم زیبا , شعر در مورد اسم زیبا , شعر درباره اسم زیبا , شعر در وصف اسم زیبا

ز بذل جود تو بیخ خزاین رفت

به باد دست تو خاک دفاین کان داد

شعر خجالت , شعر در مورد خجالت , شعر درباره خجالت , شعر در وصف خجالت

شعر در مورد بذل و بخشش

نسرین بهجتی , شعر نسرین بهجتی , اشعار نسرین بهجتی , آثار نسرین بهجتی , اشعار عاشقانه نسرین بهجتی

وی همایون نگین خاتم جود

که چو حاتم به بذل معتادی

شعر اسم خاطره , شعر در مورد اسم خاطره , شعر درباره اسم خاطره , شعر در وصف اسم خاطره

شعر درباره بذل و بخشش

شعر نام تو , شعر در مورد نام تو , شعر درباره نام تو , شعر در وصف نام تو

دست کرم گشودی، بذل درم نمودی

پیش از دعای داعی، پیش از نماز سایل

فرخی یزدی , شعر فرخی یزدی , اشعار فرخی یزدی , آثار فرخی یزدی , اشعار عاشقانه فرخی یزدی

شعر برای بذل و بخشش

شعر اسم جانان , شعر در مورد اسم جانان , شعر درباره اسم جانان , شعر در وصف اسم جانان

نفحات ریاض جان بخشش

مرده را زنده کرده اندر حال

شعر اسم حسین , شعر در مورد اسم حسین , شعر درباره اسم حسین , شعر در وصف اسم حسین

شعر در باره بذل و بخشش

شعر با م , مشاعره با م , شعر با حرف میم , شعر با م شروع شه

جودش پی بخشش بهانه جو

عزمش پی کوشش بهانه گیر

شعر با ت , مشاعره با ت , شعر با حرف ت , شعر با ت شروع شه

شعر با بذل و بخشش

شعر اذان , شعر در مورد اذان , شعر درباره اذان , شعر در وصف اذان

می گوید دست جام بخشش

ما بدهیمش اگر ندارد

شعر گل شمعدانی , شعر در مورد گل شمعدانی , شعر درباره گل شمعدانی , شعر در وصف گل شمعدانی

شعر درمورد بذل و بخشش

شعر اسم حدیث , شعر در مورد اسم حدیث , شعر درباره اسم حدیث , شعر در وصف اسم حدیث

این بخشش توست زور من نیست

گر حلقه سیم درربودم

شعر اسم حمید , شعر در مورد اسم حمید , شعر درباره اسم حمید , شعر در وصف اسم حمید

شعر با کلمه بذل و بخشش

شعر اسم حنانه , شعر در مورد اسم حنانه , شعر درباره اسم حنانه , شعر در وصف اسم حنانه

از لطف و بخشش تو چو شمس ای فلک محل

وز جود و بر یافت همه خلق بر و بار

شعر کریسمس , شعر در مورد کریسمس , شعر درباره کریسمس , شعر در وصف کریسمس

شعر با کلمه ی بذل و بخشش

شعر با ی , مشاعره با ی , شعر با حرف ی , شعر با ی شروع شه

نزد نادیدگان و نااهلان

کی بود بذل و همت و تمییز

شعر تهمت , شعر در مورد تهمت , شعر درباره تهمت , شعر در وصف تهمت

شعری در مورد بذل و بخشش

شعر بقیع , شعر در مورد بقیع , شعر درباره بقیع , شعر در وصف بقیع

سخاوت با سخاوت پیشگان کن

که با یک شهر احسان کرده باشی

شعر تشنگی , شعر در مورد تشنگی , شعر درباره تشنگی , شعر در وصف تشنگی

شعری درباره بذل و بخشش

شعر بصیرت , شعر در مورد بصیرت , شعر درباره بصیرت , شعر در وصف بصیرت

حاتم میان ما به سخاوت سمر شده است

حاتم توی اگر به سخاوت چو حاتمی

شعر ولادت حضرت علی , شعر در مورد ولادت حضرت علی , شعر درباره ولادت حضرت علی , شعر در وصف ولادت حضرت علی

شعری برای بذل و بخشش

شعر اسم دریا , شعر در مورد اسم دریا , شعر درباره اسم دریا , شعر در وصف اسم دریا

بخشش او طبیعی و گهریست

بخشش دیگران بروی و ریاست

شعر ایل بختیاری , شعر در مورد ایل بختیاری , شعر درباره ایل بختیاری , شعر در وصف ایل بختیاری

شعر درباره ی بذل و بخشش

شعر با ب , مشاعره با ب , شعر با حرف ب , شعر با ب شروع شه

کمر خدمت طاعت بخشش

افسر عز قناعت بخشش

شعر در مورد بذل و بخشش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.