گلچین زیباترین شعر در مورد اعیاد شعبانیه

گلچین زیباترین شعر در مورد اعیاد شعبانیه

شعر در مورد اعیاد شعبانیه شعر در مورد اعیاد شعبانیه ,شعری در مورد اعیاد شعبانیه,شعر درباره اعیاد شعبانیه,شعر ترکی در مورد اعیاد شعبانیه,شعر اعیاد شعبانیه,شعر اعیاد شعبانیه,شعر برای اعیاد شعبانیه,شعر درباره اعیاد …

گلچین زیباترین شعر در مورد طوفان

گلچین زیباترین شعر در مورد طوفان

شعر در مورد طوفان شعر در مورد طوفان ، شعر در مورد طوفان نوح ، شعر در مورد طوفان تهران ، شعری در مورد طوفان،شعر درباره طوفان،شعر در مورد دریای طوفانی،شعر کوتاه …

گلچین زیباترین شعر در مورد جزوه

گلچین زیباترین شعر در مورد جزوه

شعر در مورد جزوه شعر در مورد جزوه ,شعر درباره جزوه,شعر برای جزوه,شعر در باره جزوه,شعر با جزوه,شعر درمورد جزوه,شعر با کلمه جزوه,شعر با کلمه ی جزوه,شعری در مورد جزوه,شعری درباره جزوه,شعر …

شعر در مورد افسردگی

شعر در مورد افسردگی ,شعر در مورد افسردگی,شعر درباره افسردگی,شعر طنز در مورد افسردگی,شعری درمورد افسردگی,شعری در مورد افسردگی,شعر درمورد افسردگی,شعر درباره افسردگی,شعری درباره افسردگی,شعری درباره ی افسردگی,شعر افسردگی,شعر افسردگی کوتاه,شعر افسردگی امین حبیبی,شعر درباره افسردگی,شعر های افسردگی,شعر نو افسردگی,شعر در مورد افسردگی,شعر برای افسردگی,شعر ضد افسردگی,شعر راجب افسردگی,شعری درباره افسردگی,شعری درباره ی افسردگی,شعر های افسرده,شعر نو افسرده,شعر در مورد افسردگی,شعر طنز در مورد افسردگی,شعری درمورد افسردگی,شعری برای افسردگی

شعر در مورد افسردگی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد افسردگی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

جمله حیرانیم افسردگیست

جمله افسردگی از مردگیست

شعر نور , شعر در مورد نور , شعر در وصف نور , شعر درباره نور

شعر در مورد افسردگی

شعر قلیان , شعر در مورد قلیان , شعر در وصف قلیان , شعر درباره قلیان

افسردگی عشق ز افسردگی ماست

هنگامه مجمر خنک از خامی عودست

شعر هزاره , شعر در مورد هزاره , شعر در وصف هزاره , شعر درباره هزاره

شعر در مورد افسردگی

شعر سیب , شعر در مورد سیب , شعر در وصف سیب , شعر درباره سیب

خاک گشتی (بیدل) از افسردگی

خون منصوری نیاوردی بجوش

شعر نقاشی , شعر در مورد نقاشی , شعر در وصف نقاشی , شعر درباره نقاشی

شعر درباره افسردگی

شعر قهر , شعر در مورد قهر , شعر در وصف قهر , شعر درباره قهر

افسردگی گل نکشد آفت چیدن

(بیدل) چقدر گردش رنگست حصارم

شعر دشت , شعر در مورد دشت , شعر در وصف دشت , شعر درباره دشت

شعر طنز در مورد افسردگی

شعر کتاب , شعر در مورد کتاب , شعر در وصف کتاب , شعر درباره کتاب

بگیرد خوشی، جای پژمردگی

نه اندیشه ماند، نه افسردگی

شعر کربلا , شعر در مورد کربلا , شعر در وصف کربلا , شعر درباره کربلا

شعری درمورد افسردگی

شعر کوه , شعر در مورد کوه , شعر در وصف کوه , شعر درباره کوه

طبع را افسردگی بخشد مدام

مولوی باور ندارد این کلام

شعر هفته وحدت , شعر در مورد هفته وحدت , شعر در وصف هفته وحدت , شعر درباره هفته وحدت

شعری در مورد افسردگی

شعر مرگ دوست , شعر در مورد مرگ دوست , شعر در وصف مرگ دوست , شعر درباره مرگ دوست

همدمی مرده دهد مردگی

صحبت افسرده دل افسردگی

شعر سلام , شعر در مورد سلام , شعر در وصف سلام , شعر درباره سلام

شعر درمورد افسردگی

شعر هوای پاک , شعر در مورد هوای پاک , شعر در وصف هوای پاک , شعر درباره هوای پاک

افسردگی این طوراگر ریشه دواند

ترسم که خزان برشجر طورنبخشد

شعر صنم , شعر در مورد صنم , شعر در وصف صنم , شعر درباره صنم

شعر درباره افسردگی

شعر فقر , شعر در مورد فقر , شعر در وصف فقر , شعر درباره فقر

بمردم زنده اندر مردگی شیخ

نباشم اندرین افسردگی شیخ

شعر اسم نرگس , شعر در مورد اسم نرگس , شعر در وصف اسم نرگس , شعر درباره اسم نرگس

شعری درباره افسردگی

شعر اسم نگار , شعر در مورد اسم نگار , شعر در وصف اسم نگار , شعر درباره اسم نگار

پیر گفتش چون شود ظاهر جماد

عالم افسردگی کن اعتقاد

شعر اسم ندا , شعر در مورد اسم ندا , شعر در وصف اسم ندا , شعر درباره اسم ندا

شعری درباره ی افسردگی

شعر اسم نگین , شعر در مورد اسم نگین , شعر در وصف اسم نگین , شعر درباره اسم نگین

زنده شو وین مردگی از خود ببر

گرم گرد افسردگی از خود ببر

شعر اسم مهتاب , شعر در مورد اسم مهتاب , شعر در وصف اسم مهتاب , شعر درباره اسم مهتاب

شعر افسردگی

شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان

بامدادان کز آفتاب نشور

شود افسردگی ز جانش دور

شعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم

شعر افسردگی کوتاه

شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید

همدمی مرده دهد مردگی

صحبت افسرده دل افسردگی

شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران

شعر افسردگی امین حبیبی

شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن

ای خوش آن مجذوبی و دل بردگی

آه زین دل گیری و افسردگی

شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی

شعر درباره افسردگی

شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی

با همه افسردگی مفت تماشائیم ما

موجها دارد پری چندانکه مینائیم ما

شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر

شعر های افسردگی

شعر اسم محبوبه , شعر در مورد اسم محبوبه , شعر در وصف اسم محبوبه , شعر درباره اسم محبوبه

نتوان بسعی آبله افسردگی کشید

خشتی نچیده ایم به تعمیر خواب پا

شعر اسم مائده , شعر در مورد اسم مائده , شعر در وصف اسم مائده , شعر درباره اسم مائده

شعر نو افسردگی

شعر اسم نازنین , شعر در مورد اسم نازنین , شعر در وصف اسم نازنین , شعر درباره اسم نازنین

مانع جولان شو قم پای خواب آلود نیست

تار نتواند دهد افسردگی آهنگ را

شعر اسم محمود , شعر در مورد اسم محمود , شعر در وصف اسم محمود , شعر درباره اسم محمود

شعر در مورد افسردگی

شعر اسم غزاله , شعر در مورد اسم غزاله , شعر در وصف اسم غزاله , شعر درباره اسم غزاله

آگاهی و افسردگی دل چه خیال است

تا دانه بخود چشم کشود است نهال است

شعر اسم نغمه , شعر در مورد اسم نغمه , شعر در وصف اسم نغمه , شعر درباره اسم نغمه

شعر برای افسردگی

شعر اسم الهام , شعر در مورد اسم الهام , شعر در وصف اسم الهام , شعر درباره اسم الهام

تهمت افسردگی بر طینت عاشق خطاست

ناله هر جا آینه گردید آزادی نماست

شعر شخصیت , شعر در مورد شخصیت , شعر در وصف شخصیت , شعر درباره شخصیت

شعر ضد افسردگی

شعر آغوش , شعر در مورد آغوش , شعر در وصف آغوش , شعر درباره آغوش

دلیل کاروان وحشتم افسردگی تا کی

خروشی گل کنم شمعی بفانوس جرس سوزم

شعر اسم کیان , شعر در مورد اسم کیان , شعر در وصف اسم کیان , شعر درباره اسم کیان

شعر راجب افسردگی

شعر اسم اعظم , شعر در مورد اسم اعظم , شعر در وصف اسم اعظم , شعر درباره اسم اعظم

چو بوی گل زچه افسردگی مقید رنگی

تو دست قدرتی ای بیخبر چرا ته سنگی

شعر معرفت , شعر در مورد معرفت , شعر در وصف معرفت , شعر درباره معرفت

شعری درباره افسردگی

شعر شلمچه , شعر در مورد شلمچه , شعر در وصف شلمچه , شعر درباره شلمچه

با همه خاموشی و افسردگی

در دلم تیر نگاهت کار کرد

شعر خیانت , شعر در مورد خیانت , شعر در وصف خیانت , شعر درباره خیانت

شعری درباره ی افسردگی

شعر اسم کیمیا , شعر در مورد اسم کیمیا , شعر در وصف اسم کیمیا , شعر درباره اسم کیمیا

دلا! باز این همه افسردگی چیست؟

به عهد گل، چنین پژمردگی چیست؟

شعر اسم فروغ , شعر در مورد اسم فروغ , شعر در وصف اسم فروغ , شعر درباره اسم فروغ

شعر های افسرده

شعر اسم علی , شعر در مورد اسم علی , شعر در وصف اسم علی , شعر درباره اسم علی

شنیدم گرم داری حلقه، ای دوست!

بهائی! باز این افسردگی چیست؟

شعر اسم غزل , شعر در مورد اسم غزل , شعر در وصف اسم غزل , شعر درباره اسم غزل

شعر نو افسرده

شعر اسم محمد , شعر در مورد اسم محمد , شعر در وصف اسم محمد , شعر درباره اسم محمد

با همه افسردگی جوش شرار دلیم

خفته پریخانه ئی در بغل سنگ ما

شعر اسم عاطفه , شعر در مورد اسم عاطفه , شعر در وصف اسم عاطفه , شعر درباره اسم عاطفه

شعر در مورد افسردگی

شعر اسم مریم , شعر در مورد اسم مریم , شعر در وصف اسم مریم , شعر درباره اسم مریم

نفس سرمایه بیتابی است افسردگی تا کی

مکن شمع مزار زندگانی استخوانها را

شعر اسم عسل , شعر در مورد اسم عسل , شعر در وصف اسم عسل , شعر درباره اسم عسل

شعر طنز در مورد افسردگی

شعر اسم فرشته , شعر در مورد اسم فرشته , شعر در وصف اسم فرشته , شعر درباره اسم فرشته

افسردگی تلافی جولان چه همت است

ای قطره از محیط گذشتی گهر برا

شعر اسم فرزانه , شعر در مورد اسم فرزانه , شعر در وصف اسم فرزانه , شعر درباره اسم فرزانه

شعری درمورد افسردگی

شعر اسم مینا , شعر در مورد اسم مینا , شعر در وصف اسم مینا , شعر درباره اسم مینا

گر چه از افسردگی ها چون چراغ کشته ام

می تواند یک نگاه گرم، گیراندن مرا

شعر اسم فاطمه , شعر در مورد اسم فاطمه , شعر در وصف اسم فاطمه , شعر درباره اسم فاطمه

شعری برای افسردگی

شعر آمریکا , شعر در مورد آمریکا , شعر در وصف آمریکا , شعر درباره آمریکا

خشک بر جا مانده ام چون گوهر از افسردگی

آتشین رفتار چون اشک ندامت کن مرا

شعر روستا , شعر در مورد روستا , شعر در وصف روستا , شعر درباره روستا

شعر در مورد افسردگی

شعر آلبالو , شعر در مورد آلبالو , شعر در وصف آلبالو , شعر درباره آلبالو

سوختم در دوزخ افسردگی، یارب که گفت

روی گرم از آتش سوزان نبیند عود من

شعر کسوف , شعر در مورد کسوف , شعر در وصف کسوف , شعر درباره کسوف

شعر در مورد افسردگی

شعر انسان , شعر در مورد انسان , شعر در وصف انسان , شعر درباره انسان

سوختم ز افسردگی یارب درین محفل ، کجاست

سینه گرمی که بتوان کرد ازو روشن چراغ؟

شعر گریه , شعر در مورد گریه , شعر در وصف گریه , شعر درباره گریه

شعر درباره افسردگی

شعر اسم طاهره , شعر در مورد اسم طاهره , شعر در وصف اسم طاهره , شعر درباره اسم طاهره

صائب که بارها به سخن داده است جان

ز افسردگی کنون به سخن دل نمی دهد

شعر شب یلدا , شعر در مورد شب یلدا , شعر در وصف شب یلدا , شعر درباره شب یلدا

شعر طنز در مورد افسردگی

شعر گربه , شعر در مورد گربه , شعر در وصف گربه , شعر درباره گربه

ز افسردگی غیر نرنجید گرم عشق

کاندر تموز مردم تشنه ست برف جو

شعر اسم کوروش , شعر در مورد اسم کوروش , شعر در وصف اسم کوروش , شعر درباره اسم کوروش

شعری درمورد افسردگی

شعر اسم آزاده , شعر در مورد اسم آزاده , شعر در وصف اسم آزاده , شعر درباره اسم آزاده

افسردگی بس است که باد خزان شود

آه ار به بوستان جمال تو سر دهم

شعر اسم آوا , شعر در مورد اسم آوا , شعر در وصف اسم آوا , شعر درباره اسم آوا

شعری در مورد افسردگی

شعر اسم آرش , شعر در مورد اسم آرش , شعر در وصف اسم آرش , شعر درباره اسم آرش

تا زمستان را بود دم سردی و افسردگی

تا بهاران را بود جان بخشی و جان پروری

شعر به نام خدا , شعر در مورد به نام خدا , شعر در وصف به نام خدا , شعر درباره به نام خدا

شعر درمورد افسردگی

شعر ضد دختر , اشعار ضد دختر , شعرهای ضد دختر , شعر طنز ضد دختر

برون آی از نقاب شرم تا از خود برون آیم

که از افسردگی پا در حنا دارد سپند من

شعر درد , شعر در مورد درد , شعر در وصف درد , شعر درباره درد

شعر درباره افسردگی

شعر مقام زن , شعر در مورد مقام زن , شعر در وصف مقام زن , شعر درباره مقام زن

ترا چون باده در زندان گل، افسردگی دارد

به جوشی می توانی زین سر خم خشت برداری

شعر طوفان , شعر در مورد طوفان , شعر در وصف طوفان , شعر درباره طوفان

شعری درباره افسردگی

شعر درخت , شعر در مورد درخت , شعر در وصف درخت , شعر درباره درخت

رگ خواب است از افسردگی ها رشته اشکم

به هویی این گرانخوابان غفلت را به راه افکن

شعر آفرین , شعر در مورد آفرین , شعر در وصف آفرین , شعر درباره آفرین

شعری درباره ی افسردگی

جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه انگلیسی کوتاه , جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه , جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

من که بر لب داشتم ز افسردگی مهر سکوت

بر گرفتم مهر و بگرفتم ثنا خوانی ز سر

شعر ضد پسر , اشعار ضد پسر , شعرهای ضد پسر , شعر طنز ضد پسر

شعر افسردگی

شعر اسم باران , شعر در مورد اسم باران , شعر در وصف اسم باران , شعر درباره اسم باران

ز افسردگی غیر نرنجید گرم عشق

کاندر تموز مردم تشنه ست برف جو

جملات عاشقانه , جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه ناب , جملات عاشقانه کوتاه , جملات عاشقانه زیبا

شعر افسردگی کوتاه

شعر عمر , شعر در مورد عمر , شعر در وصف عمر , شعر درباره عمر

هر جسم کو عرض شد جان و دل غرض شد

بگداز کز مرض ها ز افسردگی بتر نی

شعر آمدن رمضان , شعر در مورد آمدن رمضان , شعر در وصف آمدن رمضان , شعر درباره آمدن رمضان

شعر افسردگی امین حبیبی

شعر اسم بهار , شعر در مورد اسم بهار , شعر در وصف اسم بهار , شعر درباره اسم بهار

گر بوی گل ز برگ افسردگی کشد

جولان شوق می کشد از خواب پا نقاب

شعر معذرت خواهی , شعر در مورد معذرت خواهی , شعر در وصف معذرت خواهی , شعر درباره معذرت خواهی

شعر درباره افسردگی

شعر مهتاب , شعر در مورد مهتاب , شعر در وصف مهتاب , شعر درباره مهتاب

آرمیدن بیقرار شوق را افسردگی است

چون بیکجا میشود ساکن زبون میگردد آب

شعر برف , شعر در مورد برف , شعر در وصف برف , شعر درباره برف

شعر های افسردگی

شعر اسم اسما , شعر در مورد اسم اسما , شعر در وصف اسم اسما , شعر درباره اسم اسما

از دل افسرده جز افسرده دل آگاه نیست

آنکه داند وحشت شبهای تار من تویی

شعر افسانه , شعر در مورد افسانه , شعر در وصف افسانه , شعر درباره افسانه

شعر نو افسردگی

شعر پرستو , شعر در مورد پرستو , شعر در وصف پرستو , شعر درباره پرستو

ذکر گرم راه سازد سالک افسرده را

آتش افسرده را از باد دامان چاره نیست

شعر پری , شعر در مورد پری , شعر در وصف پری , شعر درباره پری

شعر در مورد افسردگی

شعر امیر , شعر در مورد امیر , شعر در وصف امیر , شعر درباره امیر

شوق واماندگی نصیب مباد

دل افسرده ناله دگر است

شعر پارسا , شعر در مورد پارسا , شعر در وصف پارسا , شعر درباره پارسا

شعر برای افسردگی

شعر احسان , شعر در مورد احسان , شعر در وصف احسان , شعر درباره احسان

(بیدل) بناتوانی خود ناز میکنم

پرواز آشیانی افسرده بالیم

شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر در وصف آرزو , شعر درباره آرزو

شعر ضد افسردگی

شعر امین , شعر در مورد امین , شعر در وصف امین , شعر درباره امین

چرا باید چنین افسرده بودن

بصبح زندگانی مرده بودن

شعر پگاه , شعر در مورد پگاه , شعر در وصف پگاه , شعر درباره پگاه

شعر راجب افسردگی

شعر بلبل , شعر در مورد بلبل , شعر در وصف بلبل , شعر درباره بلبل

کیم من، دردمندی، ناتوانی

اسیری، خسته ای، افسرده جانی

شعر حسرت , شعر در مورد حسرت , شعر در وصف حسرت , شعر درباره حسرت

شعری درباره افسردگی

شعر آخرت , شعر در مورد آخرت , شعر در وصف آخرت , شعر درباره آخرت

گل یخ، بخوانندش و ای شگفت

کزو باغ افسرده، گرمی گرفت

شعر ایستادگی , شعر در مورد ایستادگی , شعر در وصف ایستادگی , شعر درباره ایستادگی

شعری درباره ی افسردگی

شعر اسم ترانه , شعر در مورد اسم ترانه , شعر در وصف اسم ترانه , شعر درباره اسم ترانه

ز گلچهرگان سربرافراختی

که با جان افسرده ای ساختی

عادل دانتیسم , شعر عادل دانتیسم , اشعار عادل دانتیسم , آثار عادل دانتیسم , اشعار عاشقانه عادل دانتیسم

شعر های افسرده

امید صباغ نو , شعر امید صباغ نو , اشعار امید صباغ نو , آثار امید صباغ نو , اشعار عاشقانه امید صباغ نو

عشق بی گریه شوری ندارد

شمع افسرده نوری ندارد

چیستا یثربی , شعر چیستا یثربی , اشعار چیستا یثربی , آثار چیستا یثربی , اشعار عاشقانه چیستا یثربی

شعر نو افسرده

شعر حضرت قاسم , شعر در مورد حضرت قاسم , شعر در وصف حضرت قاسم , شعر درباره حضرت قاسم

نمی گیرد تنور سردنان را

تن افسرده چون باجان برآید

شعر ایام فاطمیه , شعر در مورد ایام فاطمیه , شعر در وصف ایام فاطمیه , شعر درباره ایام فاطمیه

شعر در مورد افسردگی

کامران رسول زاده , شعر کامران رسول زاده , اشعار کامران رسول زاده , آثار کامران رسول زاده , اشعار عاشقانه کامران رسول زاده

خوش بنگر در همه خورشیدوار

تا بگذارند که افسرده اند

شعر اسم تبسم , شعر در مورد اسم تبسم , شعر در وصف اسم تبسم , شعر درباره اسم تبسم

شعر طنز در مورد افسردگی

شعر اسم تمنا , شعر در مورد اسم تمنا , شعر در وصف اسم تمنا , شعر درباره اسم تمنا

افسرده شدیم و زرد گشتیم

از زمزمه دم خزانی

نیلوفر ثانی , شعر نیلوفر ثانی , اشعار نیلوفر ثانی , آثار نیلوفر ثانی , اشعار عاشقانه نیلوفر ثانی

شعری درمورد افسردگی

شعر خوش آمد گویی , شعر در مورد خوش آمد گویی , شعر در وصف خوش آمد گویی , شعر درباره خوش آمد گویی

دلت را هر زمان نقشی تنت یک نقش افسرده

از آن افسرده ای که تو بر آنی نه ای با این

شعر حضرت علی اصغر , شعر در مورد حضرت علی اصغر , شعر در وصف حضرت علی اصغر , شعر درباره حضرت علی اصغر

شعری برای افسردگی

نیلوفر لاری پور , شعر نیلوفر لاری پور , اشعار نیلوفر لاری پور , آثار نیلوفر لاری پور , اشعار عاشقانه نیلوفر لاری پور

نه کس که زجور دهر افسرده نبود

نی گل که درین زمانه پژمرده نبود

شعر اسم ترنم , شعر در مورد اسم ترنم , شعر در وصف اسم ترنم , شعر درباره اسم ترنم

 شعر در مورد افسردگی

افشین صالحی , شعر افشین صالحی , اشعار افشین صالحی , آثار افشین صالحی , اشعار عاشقانه افشین صالحی

خسروا، در دل افسرده نگیرد غم عشق

هست جایی اثر سوز نمک کافگارست

محسن حسینخانی , شعر محسن حسینخانی , اشعار محسن حسینخانی , آثار محسن حسینخانی , اشعار عاشقانه محسن حسینخانی

شعر در مورد افسردگی

مارگوت بیکل , شعر مارگوت بیکل , اشعار مارگوت بیکل , آثار مارگوت بیکل , اشعار عاشقانه مارگوت بیکل

افسرده جمال خط خوبان چه شناسد؟

کین سرمه نه شایسته ناقص بصران شد

رسول یونان , شعر رسول یونان , اشعار رسول یونان , آثار رسول یونان , اشعار عاشقانه رسول یونان

شعر طنز در مورد افسردگی

رویا شاه حسین زاده , شعر رویا شاه حسین زاده , اشعار رویا شاه حسین زاده , آثار رویا شاه حسین زاده , اشعار عاشقانه رویا شاه حسین زاده

افسرده وصل جوید در دل نه داغ

هجران بر می مگس نشیند، پروانه می نگنجد

نیکی فیروزکوهی , شعر نیکی فیروزکوهی , اشعار نیکی فیروزکوهی , آثار نیکی فیروزکوهی , اشعار عاشقانه نیکی فیروزکوهی

شعر درباره افسردگی

شعر حضرت علی اکبر , شعر در مورد حضرت علی اکبر , شعر درباره حضرت علی اکبر , شعر در وصف حضرت علی اکبر

خسرو حدیث درد تو، باری کجا کند؟

زیرا که نیست در تن افسرده بوی دل

نادر ابراهیمی , شعر نادر ابراهیمی , اشعار نادر ابراهیمی , آثار نادر ابراهیمی , اشعار عاشقانه نادر ابراهیمی

شعری درمورد افسردگی

شعر پیرمرد , شعر در مورد پیرمرد , شعر درباره پیرمرد , شعر در وصف پیرمرد

قیمت قامت او را من بیدل دانم

ورنه این یک دوسه افسرده چه دانند او را؟

کاظم بهمنی , شعر کاظم بهمنی , اشعار کاظم بهمنی , آثار کاظم بهمنی , اشعار عاشقانه کاظم بهمنی

شعری در مورد افسردگی

عباس صفاری , شعر عباس صفاری , اشعار عباس صفاری , آثار عباس صفاری , اشعار عاشقانه عباس صفاری

گر نشنوی حکایت دل، این شگفت نیست

افسرده خود کجا شنود ماجرای دل؟

شعر اسم دنیا , شعر در مورد اسم دنیا , شعر درباره اسم دنیا , شعر در وصف اسم دنیا

شعر درمورد افسردگی

اوحدی مراغه ای , شعر اوحدی مراغه ای , اشعار اوحدی مراغه ای , آثار اوحدی مراغه ای , اشعار عاشقانه اوحدی مراغه ای

بس دل افسرده سر انداز شد

از دم چون تیغ سر انداز من

شعر پرچم ایران , شعر در مورد پرچم ایران , شعر درباره پرچم ایران , شعر در وصف پرچم ایران

شعر درباره افسردگی

شعر اراده , شعر در مورد اراده , شعر درباره اراده , شعر در وصف اراده

بی زمزمه حمد تو قانون سخن را

افسرده چو خون رگ تار است بیانها

شعر توکل , شعر در مورد توکل , شعر درباره توکل , شعر در وصف توکل

شعری درباره افسردگی

شعر پروانه , شعر در مورد پروانه , شعر درباره پروانه , شعر در وصف پروانه

هر قدر افسرده گردد شعله از خود میرود

در شکست بال پرواز دگر داریم ما

شهیار قنبری , شعر شهیار قنبری , اشعار شهیار قنبری , آثار شهیار قنبری , اشعار عاشقانه شهیار قنبری

شعری درباره ی افسردگی

شعر پرستار , شعر در مورد پرستار , شعر درباره پرستار , شعر در وصف پرستار

بحر طوفان جوشی و پرواز شوخی موج تست

مانده ئی افسرده و لب خشک چون ساحل چرا

شعر اسم خدیجه , شعر در مورد اسم خدیجه , شعر درباره اسم خدیجه , شعر در وصف اسم خدیجه

شعر افسردگی

شعر اسم دختر , شعر در مورد اسم دختر , شعر درباره اسم دختر , شعر در وصف اسم دختر

چشم واکن گلخن ناسوت ماوای تو نیست

بر کف خاکستر افسرده بندی دل چرا

سید محمد مرکبیان , شعر سید محمد مرکبیان , اشعار سید محمد مرکبیان , آثار سید محمد مرکبیان , اشعار عاشقانه سید محمد مرکبیان

شعر افسردگی کوتاه

آنا آخماتووا , شعر آنا آخماتووا , اشعار آنا آخماتووا , آثار آنا آخماتووا , اشعار عاشقانه آنا آخماتووا

عمرها شد آتشم افسرده است اما نفس

میزند دامن نمیدانم کی افروزد مرا

شعر اسم توحید , شعر در مورد اسم توحید , شعر درباره اسم توحید , شعر در وصف اسم توحید

شعر افسردگی امین حبیبی

هلالی جغتایی , شعر هلالی جغتایی , اشعار هلالی جغتایی , آثار هلالی جغتایی , اشعار عاشقانه هلالی جغتایی

ساز آزادی همان گرد شکست آرزوست

هر قدر افسرده گردد رنگ سامان پر است

شعر طلا , شعر در مورد طلا , شعر درباره طلا , شعر در وصف طلا

شعر درباره افسردگی

شعر اسم زیبا , شعر در مورد اسم زیبا , شعر درباره اسم زیبا , شعر در وصف اسم زیبا

خلق خواری را بنام آبرو می پرورد

قطره افسرده را (بیدل) گهر باید ستود

شعر در مورد افسردگی

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 30 بهمن 1396
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.