گلچین زیباترین شعر در مورد ولادت حضرت علی

گلچین زیباترین شعر در مورد ولادت حضرت علی

شعر در مورد ولادت حضرت علی شعر در مورد ولادت حضرت علی ,شعر در مورد ولادت حضرت علی و روز پدر,شعر در مورد ولادت حضرت علی اصغر,شعر در مورد ولادت حضرت علی …

شعر در مورد فکر ؛ 17 شعر در مورد فکر زیبا و مثبت

شعر در مورد فکر ؛ 17 شعر در مورد فکر زیبا و مثبت

شعر در مورد فکر در این مطلب از سایت جسارت سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد فکر برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه …

گلچین زیباترین شعر در مورد جهنم

گلچین زیباترین شعر در مورد جهنم

شعر در مورد جهنم شعر در مورد جهنم ،شعر در مورد جهنم و بهشت،شعری در مورد بهشت و جهنم،شعر درباره جهنم،شعر درباره جهنم و بهشت،شعری در مورد جهنم،شعر مولانا در مورد جهنم،شعر …

شعر در مورد اسم پگاه

شعر در مورد اسم پگاه,شعر درباره اسم پگاه,شعر با اسم پگاه,شعر با کلمه پگاه,شعری با اسم پگاه,شعر برای اسم پگاه,شعر در مورد اسم پگاه,شعر درباره اسم پگاه

شعر در مورد اسم پگاه

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اسم پگاه برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 سحرگاهان نسیمی خوش دمیدی

پگاه بام رامین در رسیدی

شعر معرفت , شعر در مورد معرفت , شعر در وصف معرفت , شعر درباره معرفت

شعر در مورد اسم پگاه

 شبی پگاه ترک سر ز خواب ناز برآور

که آفتاب نیارد که صبحگاه برآید

شعر شلمچه , شعر در مورد شلمچه , شعر در وصف شلمچه , شعر درباره شلمچه

شعر درباره اسم پگاه

 غلام نرگس مستم که بامداد پگاه

قدح به دست گرفته ز خواب برخیزد

شعر خیانت , شعر در مورد خیانت , شعر در وصف خیانت , شعر درباره خیانت

شعر با اسم پگاه

 بزم را چون پگاه برخیزد

عشرتی از میان برانگیزد

شعر اسم کیمیا , شعر در مورد اسم کیمیا , شعر در وصف اسم کیمیا , شعر درباره اسم کیمیا

شعر با کلمه پگاه

 خا بوسد سپهر هر روزی

پیش تخت تو بامداد پگاه

شعر اسم فروغ , شعر در مورد اسم فروغ , شعر در وصف اسم فروغ , شعر درباره اسم فروغ

شعری با اسم پگاه

 یکی پر طمع پیش خوارزمشاه

شنیدم که شد بامدادی پگاه

شعر اسم علی , شعر در مورد اسم علی , شعر در وصف اسم علی , شعر درباره اسم علی

شعر برای اسم پگاه

 عزم دارم که بامداد پگاه

سوی خانه کنم عزیمت راه

شعر اسم غزل , شعر در مورد اسم غزل , شعر در وصف اسم غزل , شعر درباره اسم غزل

شعر در مورد اسم پگاه

 ستاره چگونه بود صبحگاه

چنان بود اگر صبح باشد پگاه

شعر اسم محمد , شعر در مورد اسم محمد , شعر در وصف اسم محمد , شعر درباره اسم محمد

شعر درباره اسم پگاه

 چو آفتاب ترا از کنار بام بدید

پگاه تر علم خویش را ز بام ببرد

شعر اسم عاطفه , شعر در مورد اسم عاطفه , شعر در وصف اسم عاطفه , شعر درباره اسم عاطفه

شعر در مورد اسم پگاه

 بلاست دوری او، اوحدی، بکوش تو نیز

مگر پگاه تر از پیش این بلا برویم

شعر اسم مریم , شعر در مورد اسم مریم , شعر در وصف اسم مریم , شعر درباره اسم مریم

شعر درباره اسم پگاه

 روز عید آن ترک را دیدم پگاه آراسته

گشته از رویش سراسر عید گاه آراسته

شعر اسم عسل , شعر در مورد اسم عسل , شعر در وصف اسم عسل , شعر درباره اسم عسل

شعر با اسم پگاه

 شب حسود تو شامیست بی کرانه چنان

که روز حشر ز صبحش پگاه خیرترست

شعر اسم فرشته , شعر در مورد اسم فرشته , شعر در وصف اسم فرشته , شعر درباره اسم فرشته

شعر با کلمه پگاه

 روزش چنین که هست همیشه به کام باد

کاین ایمنی نتیجه روز پگاه اوست

شعر اسم فرزانه , شعر در مورد اسم فرزانه , شعر در وصف اسم فرزانه , شعر درباره اسم فرزانه

شعری با اسم پگاه

 مباد و خود نبود تا شبانگاه ابد

شب حسود ترا هیچ بامداد پگاه

شعر اسم مینا , شعر در مورد اسم مینا , شعر در وصف اسم مینا , شعر درباره اسم مینا

شعر برای اسم پگاه

 صادقان از خدمتت فارغ نیند

صبح صادق زان همی خیزد پگاه

شعر اسم فاطمه , شعر در مورد اسم فاطمه , شعر در وصف اسم فاطمه , شعر درباره اسم فاطمه

شعر در مورد اسم پگاه

 نسبت از صدق تو دارد در هدی

صبح صادق زان همی خیزد پگاه

شعر آمریکا , شعر در مورد آمریکا , شعر در وصف آمریکا , شعر درباره آمریکا

شعر درباره اسم پگاه

 بزرگوارا این بنده را به دولت تو

نماز شام امل گشت بامداد پگاه

شعر روستا , شعر در مورد روستا , شعر در وصف روستا , شعر درباره روستا

شعر در مورد اسم پگاه

 بزرگوارا من بنده را به دولت تو

نماز شام امل گشت بامداد پگاه

شعر آلبالو , شعر در مورد آلبالو , شعر در وصف آلبالو , شعر درباره آلبالو

شعر درباره اسم پگاه

 نبشته بودی کان جزو بیتها بفرست

سپاس دارم فردا پگاه بفرستم

شعر کسوف , شعر در مورد کسوف , شعر در وصف کسوف , شعر درباره کسوف

شعر با اسم پگاه

 با من به سخن درآمد امروز پگاه

آن لاغری که دارمش از پی راه

شعر انسان , شعر در مورد انسان , شعر در وصف انسان , شعر درباره انسان

شعر با کلمه پگاه

 مگر عدم برد از سایه تیرگی ورنه

چه ممکن است که بیگاه ما پگاه شود

شعر گریه , شعر در مورد گریه , شعر در وصف گریه , شعر درباره گریه

شعری با اسم پگاه

 صبح ازل شگوفه اشکم بهار داشت

هم در پگاه بود چراغان بیگهم

شعر اسم طاهره , شعر در مورد اسم طاهره , شعر در وصف اسم طاهره , شعر درباره اسم طاهره

شعر برای اسم پگاه

 خنک نسیم معنبر شمامه ای دلخواه

که در هوای تو برخاست بامداد پگاه

شعر شب یلدا , شعر در مورد شب یلدا , شعر در وصف شب یلدا , شعر درباره شب یلدا

شعر در مورد اسم پگاه

 بهر صبوح از درم مست در آمد نگار

غالیه برده پگاه بر گل سوری بکار

شعر گربه , شعر در مورد گربه , شعر در وصف گربه , شعر درباره گربه

شعر درباره اسم پگاه

 بسکه چون صبح در آفاق زنم آتش دل

نتواند که برآید شه سیاره پگاه

شعر اسم کوروش , شعر در مورد اسم کوروش , شعر در وصف اسم کوروش , شعر درباره اسم کوروش

شعر در مورد اسم پگاه

 مه بی مهر من ز شعر سیاه

روی بنمود بامداد پگاه

شعر اسم آزاده , شعر در مورد اسم آزاده , شعر در وصف اسم آزاده , شعر درباره اسم آزاده

شعر درباره اسم پگاه

 چو فیض چشمه خورشید بامداد پگاه

که در تموج او منطمس شود پروین

شعر اسم آوا , شعر در مورد اسم آوا , شعر در وصف اسم آوا , شعر درباره اسم آوا

شعر با اسم پگاه

 چو ماه روی مسافر که بامداد پگاه

درآید از در امیدوار چشم به راه

شعر اسم آرش , شعر در مورد اسم آرش , شعر در وصف اسم آرش , شعر درباره اسم آرش

شعر با کلمه پگاه

 همیشه تا ملک شرق بامداد پگاه

برآید و کند آفاق روشن از اشراق

شعر به نام خدا , شعر در مورد به نام خدا , شعر در وصف به نام خدا , شعر درباره به نام خدا

شعری با اسم پگاه

 چوشب سیاه شود آفتاب اگر هر صبح

برآستان تو ننهد پگاه پیشانی

شعر ضد دختر , اشعار ضد دختر , شعرهای ضد دختر , شعر طنز ضد دختر

شعر برای اسم پگاه

 غلام ساقی خویشم که بامداد پگاه

مرا زمشرق خم آفتاب بر کشدا

شعر درد , شعر در مورد درد , شعر در وصف درد , شعر درباره درد

شعر در مورد اسم پگاه

 مبارکست نظر بر تو بامداد پگاه

چه نیکبخت کسی کش به روی تست نگاه

شعر مقام زن , شعر در مورد مقام زن , شعر در وصف مقام زن , شعر درباره مقام زن

شعر در مورد اسم پگاه

 میان مصر چمن گل ز بامداد پگاه

چو یوسفیست که برقع برافکند ز جمال

شعر طوفان , شعر در مورد طوفان , شعر در وصف طوفان , شعر درباره طوفان

شعر درباره اسم پگاه

 نشست آن شه پگاه از خون برش تر

که تاهرمز کی آید از درش در

شعر درخت , شعر در مورد درخت , شعر در وصف درخت , شعر درباره درخت

شعر درباره اسم پگاه

 غلام را بفرستاد بامداد پگاه

نه زان قبل که ستوری پگاه تر بفرست

شعر آفرین , شعر در مورد آفرین , شعر در وصف آفرین , شعر درباره آفرین

شعر با اسم پگاه

 سوی صحرا رنجه شو فردا پگاه

وز خدا از بهر باران ابر خواه

جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه انگلیسی کوتاه , جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه , جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

شعر با کلمه پگاه

 چون کفن کردند و شستندش پگاه

بر جنازه بر گرفتندش ز راه

شعر ضد پسر , اشعار ضد پسر , شعرهای ضد پسر , شعر طنز ضد پسر

شعری با اسم پگاه

 ور پگه بایست کردن عزم راه

کار را برخاستم اینک پگاه

شعر اسم باران , شعر در مورد اسم باران , شعر در وصف اسم باران , شعر درباره اسم باران

شعر برای اسم پگاه

 چون صبا نزدیک بلبل شد پگاه

در نهانی از نشان نیک خواه

جملات عاشقانه , جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه ناب , جملات عاشقانه کوتاه , جملات عاشقانه زیبا

شعر در مورد اسم پگاه

 خجسته باشد روز کسی که دیده بود

خجسته روی بت خویش بامداد پگاه

شعر عمر , شعر در مورد عمر , شعر در وصف عمر , شعر درباره عمر

شعر درباره اسم پگاه

 ز بهر تهنیت عید بامداد پگاه

بر من آمد خورشید نیکوان از راه

شعر آمدن رمضان , شعر در مورد آمدن رمضان , شعر در وصف آمدن رمضان , شعر درباره آمدن رمضان

شعر در مورد اسم پگاه

 روز منحوس به دیدار تو فرخنده شود

خنک آنکس که ترا بیند هر روز پگاه

شعر اسم بهار , شعر در مورد اسم بهار , شعر در وصف اسم بهار , شعر درباره اسم بهار

شعر درباره اسم پگاه

 عید خوبان سرای آمد و خورشید سپاه

جامه عید بپوشید و بیاراست پگاه

شعر معذرت خواهی , شعر در مورد معذرت خواهی , شعر در وصف معذرت خواهی , شعر درباره معذرت خواهی

شعر با اسم پگاه

 بامدادان پگاه آمد بر بسته کمر

غالیه بر سرو کرد (؟) و برون رفت بد

شعر مهتاب , شعر در مورد مهتاب , شعر در وصف مهتاب , شعر درباره مهتاب

شعر با کلمه پگاه

 همی به چشم من آید که بامداد پگاه

هوا به برکند از گرد جامه ادکن

شعر برف , شعر در مورد برف , شعر در وصف برف , شعر درباره برف

شعری با اسم پگاه

 در آن تفکر مانده دلم که فردا را

پگاه ازین شب تیره چه خواهدم زادن

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعر برای اسم پگاه

 پگاه دلبر دلجوی من ز حجره خویش

نهاد دست بر آن روی بیروان و توان

شعر دریا , شعر در مورد دریا , شعر درباره دریا , متن در مورد دریا , اس ام اس در مورد دریا

شعر در مورد اسم پگاه

 هزار سرکش هر روز بامداد پگاه

به پیش فرش تو بر خاک می نهند جبین

شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر

شعر درباره اسم پگاه

 به سلام آمدم همی هر روز

دولت و بخت بامداد پگاه

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

شعر در مورد اسم پگاه

 بر نشستی اشترم را از پگاه

جو رها کردم کم از اخراج کاه

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

شعر درباره اسم پگاه

 دلا تو راست بگو دوش می کجا خوردی

که از پگاه تو امروز مولعی به سرود

شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل

شعر با اسم پگاه

 که تا تمام غزل را بگویمت فردا

که گل پگاه بچینند مردم از گلشن

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

شعر با کلمه پگاه

 آفتاب امروز گشته ست از پگاه

ساقی صد زهره و فرقد بلی

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

شعری با اسم پگاه

 هر روز پگاه خیمه بر جوی زنی

صد نقش تو بر گلشن خوشبوی زنی

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

شعر برای اسم پگاه

 چو صبح سعادت برآمد پگاه

شدم زنده چون باد در صبحگاه

شعر ماه اردیبهشت , شعر در مورد ماه اردیبهشت , شعر درباره ماه اردیبهشت , شعر در وصف ماه اردیبهشت

شعر در مورد اسم پگاه

 به شرطی که چون صبح راند سپاه

تو را نیز چون صبح بینم پگاه

شعر امام علی , شعر در مورد امام علی , شعر درباره امام علی , شعر در وصف امام علی

شعر درباره اسم پگاه

 چنانست فرمان که فردا پگاه

براریم بزمی ز ماهی به ماه

شعر دوستت دارم , شعر در مورد دوستت دارم , شعر درباره دوستت دارم , شعر در وصف دوستت دارم

شعر در مورد اسم پگاه

 ای دویده سوی دکان از پگاه

هین به مسجد رو بجو رزق اله

شعر گذر عمر , شعر در مورد گذر عمر , شعر درباره گذر عمر , شعر در وصف گذر عمر

شعر درباره اسم پگاه

 از چه در دهلیز قاضی ای گواه

حبس باشی ده شهادت از پگاه

شعر کلیسا , شعر در مورد کلیسا , شعر درباره کلیسا , شعر در وصف کلیسا

شعر با اسم پگاه

 رفت او پیش کفن خواهی پگاه

که بپیچم در نمد نه پیش راه

شعر کودکی , شعر در مورد کودکی , شعر درباره کودکی , شعر در وصف کودکی

شعر با کلمه پگاه

 شب ادبار حاسدت را نیست

در ازل هیچ بامداد پگاه

شعر غربت , شعر در مورد غربت , شعر درباره غربت , شعر در وصف غربت

شعری با اسم پگاه

 پگاه عفو گناه از پی رعایت عدل

جزای خویش دهندت ز شرم تا بخشند

شعر هدف , شعر در مورد هدف , شعر درباره هدف , شعر در وصف هدف

شعر برای اسم پگاه

 روز دیگر به بامداد پگاه

سوی آن بیت ها فتاد نگاه

شعر گرگ , شعر در مورد گرگ , شعر درباره گرگ , شعر در وصف گرگ

شعر در مورد اسم پگاه

های نارنجی!

ترنج به دست بگیرم

یوسفم می شوی

بر درگاه بایستی؟

می خواهم زخمی عمیق بسازم

که جامت به دستم باشم

گاه و بی گاه

می خواهم بنوشمت

مزه مزه نگاه نگاه

تا آخرین قطره

تا سپیده‌ی پگاه

شعر غم , شعر در مورد غم , شعر درباره غم , شعر در وصف غم

شعر درباره اسم پگاه

 از روی تو شام صبح گردد

وز زلف تو صبح شام دیجور

شعر ماه , شعر در مورد ماه , شعر درباره ماه , شعر در وصف ماه

شعر درباره اسم پگاه

 صبح است و دهر از خرمی چون روضه رضوان نگر

جنبیدن باد صبا جلوه گر بستان نگر

شعر حجاب , شعر در مورد حجاب , شعر درباره حجاب , شعر در وصف حجاب

شعر در مورد اسم پگاه

 رسول من سوی تو باد صبح دم باشد

ازین قبل نفس باد صبح دم سرد است

شعر امام حسن عسکری , شعر در مورد امام حسن عسکری , شعر درباره امام حسن عسکری , شعر در وصف امام حسن عسکری

شعر درباره اسم پگاه

 آن دم که صبح بینش من بال برگشاد

آن مرغ صبح گاه دلم تیز پر گشاد

شعر آب , شعر در مورد آب , شعر درباره آب , شعر در وصف آب

شعر با اسم پگاه

 آمد نفس صبح و سلامت نرسانید

بوی تو نیاورد و پیامت نرسانید

شعر نیمه شعبان , شعر در مورد نیمه شعبان , شعر درباره نیمه شعبان , شعر در وصف نیمه شعبان

شعر با کلمه پگاه

 چون بوی تو دیدم نفس صبح و ز غیرت

در آینه صبح به بوی تو ندیدم

شعر قهوه , شعر در مورد قهوه , شعر درباره قهوه , شعر در وصف قهوه

شعری با اسم پگاه

 صبح آخر دیده بختم چنان شد پرده در

صبح اول دیده عمرم چنان شد کم بقا

شعر معلم , شعر در مورد معلم , شعر درباره معلم , شعر در وصف معلم

شعر برای اسم پگاه

 هست چو صبح آشکار کز رخ یوسف برد

دیده یعقوب کحل، فرق زلیخا خضاب

شعر در مورد اسم پگاه

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 27 آذر 1396

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.