گلچین زیباترین شعر در مورد آخرت

گلچین زیباترین شعر در مورد آخرت

شعر در مورد آخرت شعر درباره آخرت، شعر در مورد آخرت ،شعری در مورد آخرت،شعر درباره ی آخرت،شعر درباره دنیا و آخرت،شعری درباره آخرت،شعر درباره جهان آخرت،شعر درباره سفر آخرت،شعر مرتضی آخرتی،شعر …

گلچین زیباترین شعر در مورد مشهد

گلچین زیباترین شعر در مورد مشهد

شعر در مورد مشهد شعر در مورد مشهد ,شعر در مورد مشهد و امام رضا,شعر در مورد مشهد اردهال,شعر زیبا در مورد مشهد,شعر در مورد سفر به مشهد,شعر درباره مشهد و امام …

گلچین اشعار عاشقانه محسن نظری

گلچین اشعار عاشقانه محسن نظری

اشعار محسن نظری اشعار محسن نظری ، اشعاری از محسن نظری ، شعر محسن نظری ،اشعار عاشقانه محسن نظری ، مجموعه اشعار محسن نظری،شعر از محسن نظری،شعر های محسن نظری , زیباترین …

شعر در مورد اسم پارسا

شعر در مورد اسم پارسا,شعر برای اسم پارسا,شعر درمورد اسم پارسا,شعری در مورد اسم پارسا,شعری برای اسم پارسا,شعری درمورد اسم پارسا,شعر درباره اسم پارسا,شعری درباره اسم پارسا,شعر با کلمه پارسا

شعر در مورد اسم پارسا

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اسم پارسا برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 به اوحدی طمع پارسا شدن می کنید

که بعد ازین نتوان پارسا شدن ز شما

شعر معرفت , شعر در مورد معرفت , شعر در وصف معرفت , شعر درباره معرفت

شعر در مورد اسم پارسا

 هر که را جامه پارسا بینی

پارسا دان و نیک مرد انگار

شعر شلمچه , شعر در مورد شلمچه , شعر در وصف شلمچه , شعر درباره شلمچه

شعر برای اسم پارسا

 ماه صیام و مست خجل پارسا دلیر

نز رندی است طعنه که بر پارسا زنیم

شعر خیانت , شعر در مورد خیانت , شعر در وصف خیانت , شعر درباره خیانت

شعر درمورد اسم پارسا

 پارسا شو تا بباشی پادشا بر آرزو

کارزو هرگز نباشد پادشا بر پارسا

شعر اسم کیمیا , شعر در مورد اسم کیمیا , شعر در وصف اسم کیمیا , شعر درباره اسم کیمیا

شعری در مورد اسم پارسا

 سیلاب غمش در آمد از شهر

بازار هزار پارسا برد

شعر اسم فروغ , شعر در مورد اسم فروغ , شعر در وصف اسم فروغ , شعر درباره اسم فروغ

شعری برای اسم پارسا

 من عاشقم و لبت ببوسم

عاشق همه پارسا نباشد

شعر اسم علی , شعر در مورد اسم علی , شعر در وصف اسم علی , شعر درباره اسم علی

شعری درمورد اسم پارسا

 پارسا روی هست لیکن نیست

قلتبان شکل نیست لیکن هست

شعر اسم غزل , شعر در مورد اسم غزل , شعر در وصف اسم غزل , شعر درباره اسم غزل

شعر درباره اسم پارسا

 اگر پارسا باشد و خوش سخن

نگه در نکویی و زشتی مکن

شعر اسم محمد , شعر در مورد اسم محمد , شعر در وصف اسم محمد , شعر درباره اسم محمد

شعری درباره اسم پارسا

 گر آنها که میگفتی کردمی

نکو سیرت و پارسا بودمی

شعر اسم عاطفه , شعر در مورد اسم عاطفه , شعر در وصف اسم عاطفه , شعر درباره اسم عاطفه

شعر با کلمه پارسا

 پارسا را بس اینقدر زندان

که بود همطویله رندان

شعر اسم مریم , شعر در مورد اسم مریم , شعر در وصف اسم مریم , شعر درباره اسم مریم

شعر در مورد اسم پارسا

 پارسا میباش مثل مرتضی

تا شوی مقبول درگاه خدا

شعر اسم عسل , شعر در مورد اسم عسل , شعر در وصف اسم عسل , شعر درباره اسم عسل

شعر برای اسم پارسا

 عاشق روی نگار پارسا

سرنهاده بر سر خط قضا

شعر اسم فرشته , شعر در مورد اسم فرشته , شعر در وصف اسم فرشته , شعر درباره اسم فرشته

شعر درمورد اسم پارسا

 پیش ما باشد صلاح پارسا

پیش ما باشد مقام التجا

شعر اسم فرزانه , شعر در مورد اسم فرزانه , شعر در وصف اسم فرزانه , شعر درباره اسم فرزانه

شعری در مورد اسم پارسا

 زنان پارسا از شوی گردند

بکابین دیدن او را خریدار

 از بخیلی چنان کند پرهیز

که خردمند پارسا ز حرام

شعر اسم مینا , شعر در مورد اسم مینا , شعر در وصف اسم مینا , شعر درباره اسم مینا

شعری برای اسم پارسا

 ترا دیده ام قادر و پارسا بس

شگفتست باقادری پارسایی

شعر اسم فاطمه , شعر در مورد اسم فاطمه , شعر در وصف اسم فاطمه , شعر درباره اسم فاطمه

شعری درمورد اسم پارسا

 چشمت ز نگاه مردم افکن

قلاش فکند و پارسا هم

شعر آمریکا , شعر در مورد آمریکا , شعر در وصف آمریکا , شعر درباره آمریکا

شعر درباره اسم پارسا

 که آن زن زنی پارسا گوهرست

جهانجوی را کمترین چاکرست

شعر روستا , شعر در مورد روستا , شعر در وصف روستا , شعر درباره روستا

شعری درباره اسم پارسا

 دین هزار پارسا در سر گیسوی تو شد

چند به ناکسان دهی سلسله رموز را

شعر آلبالو , شعر در مورد آلبالو , شعر در وصف آلبالو , شعر درباره آلبالو

شعر با کلمه پارسا

 ز ذوق من که در می پیر گشتم

چه داند پارسا کین شیرخوارست

شعر کسوف , شعر در مورد کسوف , شعر در وصف کسوف , شعر درباره کسوف

شعر در مورد اسم پارسا

 بس پارسا که از هوس شاهدان مست

در میکده در آمد و بر سر سبو گرفت

شعر انسان , شعر در مورد انسان , شعر در وصف انسان , شعر درباره انسان

شعر برای اسم پارسا

 بتان را مزن سنگ، ای پارسا

به هر بت مسلمانی آویخته ست

شعر گریه , شعر در مورد گریه , شعر در وصف گریه , شعر درباره گریه

شعر درمورد اسم پارسا

 تو، ای زاهد که اندر کوی اویی

چگونه می توانی پارسا بود

شعر اسم طاهره , شعر در مورد اسم طاهره , شعر در وصف اسم طاهره , شعر درباره اسم طاهره

شعری در مورد اسم پارسا

 دید آنکه خمار چشم مستش

خمار شد، ار چه پارسا بود

شعر شب یلدا , شعر در مورد شب یلدا , شعر در وصف شب یلدا , شعر درباره شب یلدا

شعری برای اسم پارسا

 دیدار دوست دیدن وانگه حدیث توبه

والله دروغ باشد، هر پارسا که گوید؟

شعر گربه , شعر در مورد گربه , شعر در وصف گربه , شعر درباره گربه

شعری درمورد اسم پارسا

 رخسار تو که توبه صد پارسا شکست

نزدیک شد که رو به سیه پوشی آورد

شعر اسم کوروش , شعر در مورد اسم کوروش , شعر در وصف اسم کوروش , شعر درباره اسم کوروش

شعر درباره اسم پارسا

 نمک به ریش من، ای پارسا، مزن از پند

به شکر آنکه دلت هیچگاه ریش نبود

شعر اسم آزاده , شعر در مورد اسم آزاده , شعر در وصف اسم آزاده , شعر درباره اسم آزاده

شعری درباره اسم پارسا

 به شهر چون تو حریفی بلای توبه خلق

عجب ز زاهد و صوفی که پارسا باشند

شعر اسم آوا , شعر در مورد اسم آوا , شعر در وصف اسم آوا , شعر درباره اسم آوا

شعر با کلمه پارسا

 مده، ای پارسا، بیهوده بندم

دلی، گر می توانی،سوی من دار

شعر اسم آرش , شعر در مورد اسم آرش , شعر در وصف اسم آرش , شعر درباره اسم آرش

شعر در مورد اسم پارسا

 سامان ز ما طلب مکن، ای پارسا، که من

میخواره و سفال به تارک شکسته ایم

شعر به نام خدا , شعر در مورد به نام خدا , شعر در وصف به نام خدا , شعر درباره به نام خدا

شعر برای اسم پارسا

 کنون مرا به سر کوی شاهدان جویند

که ترک صحبت مردان پارسا گفتم

شعر ضد دختر , اشعار ضد دختر , شعرهای ضد دختر , شعر طنز ضد دختر

شعر درمورد اسم پارسا

 مخوان به قبله ام، ای پارسا، روا داری

که تو هوالله گویی و من صنم گویم

شعر درد , شعر در مورد درد , شعر در وصف درد , شعر درباره درد

شعری در مورد اسم پارسا

 یک پارسا نماند به شهر، از خدا بترس

مست و خراب موی، برو، بیش ازین مرو

شعر مقام زن , شعر در مورد مقام زن , شعر در وصف مقام زن , شعر درباره مقام زن

شعری برای اسم پارسا

 قابل عصمت نیند، پند نگویند، ازآنک

مغ نشود پارسا، سگ نشود جوهری

شعر طوفان , شعر در مورد طوفان , شعر در وصف طوفان , شعر درباره طوفان

شعری درمورد اسم پارسا

 به طره آشنا بندی، به خنده پارسا بینی

به غمزه ناخدا ترسی، به کشتن نامسلمانی

شعر درخت , شعر در مورد درخت , شعر در وصف درخت , شعر درباره درخت

شعر درباره اسم پارسا

 پارسایان را نظر کردن به خوبان باک نیست

وان نظر بر روی یار پارسا بهتر بود

شعر آفرین , شعر در مورد آفرین , شعر در وصف آفرین , شعر درباره آفرین

شعری درباره اسم پارسا

 بترک حرص گوی و پارسا شو

که خوش نبود طمع با پارسائی

جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه انگلیسی کوتاه , جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه , جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

شعر با کلمه پارسا

 آن پارسا که ده خرد و ملک، رهزن است

آن پادشا که مال رعیت خورد گداست

شعر ضد پسر , اشعار ضد پسر , شعرهای ضد پسر , شعر طنز ضد پسر

شعر در مورد اسم پارسا

 پارسا را چه لذت از عشرت

خنفسا را چه کار با عطار

شعر اسم باران , شعر در مورد اسم باران , شعر در وصف اسم باران , شعر درباره اسم باران

شعر برای اسم پارسا

 حریف صبوحم نه سبوح خوانم

که از سبحه پارسا می گریزم

جملات عاشقانه , جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه ناب , جملات عاشقانه کوتاه , جملات عاشقانه زیبا

شعر درمورد اسم پارسا

 ملامتم مکن ای پارسا که از رخ خوب

کسی نظر نکند کز پی نظر نشود

شعر عمر , شعر در مورد عمر , شعر در وصف عمر , شعر درباره عمر

شعری در مورد اسم پارسا

 نباشد در مقام حیله و فن

کم از ناپارسا زن، پارسا زن

شعر آمدن رمضان , شعر در مورد آمدن رمضان , شعر در وصف آمدن رمضان , شعر درباره آمدن رمضان

شعری برای اسم پارسا

 نه ملک پادشا را در چشم خوبرویان

وقعیست ای برادر نه زهد پارسا را

شعر اسم بهار , شعر در مورد اسم بهار , شعر در وصف اسم بهار , شعر درباره اسم بهار

شعری درمورد اسم پارسا

 عجب از کسی در این شهر که پارسا بماند

مگر او ندیده باشد رخ پارسافریبت

شعر معذرت خواهی , شعر در مورد معذرت خواهی , شعر در وصف معذرت خواهی , شعر درباره معذرت خواهی

شعر درباره اسم پارسا

 با خردمندی و خوبی پارسا و نیک خوست

صورتی هرگز ندیدم کاین همه معنی در اوست

شعر مهتاب , شعر در مورد مهتاب , شعر در وصف مهتاب , شعر درباره مهتاب

شعری درباره اسم پارسا

 نماند در سر سعدی ز بانگ رود و سرود

مجال آن که دگر پند پارسا گنجد

شعر برف , شعر در مورد برف , شعر در وصف برف , شعر درباره برف

شعر با کلمه پارسا

 بلای عشق تو نگذاشت پارسا در پارس

یکی منم که ندانم نماز چون بستم

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعر در مورد اسم پارسا

 به در جست از آشوب دزد دغل

دوان، جامه پارسا در بغل

شعر دریا , شعر در مورد دریا , شعر درباره دریا , متن در مورد دریا , اس ام اس در مورد دریا

شعر برای اسم پارسا

 به نومیدی، در شفقت گشودن

بس است امید رحمت، پارسا را

شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر

شعر درمورد اسم پارسا

 خوبان پارسی گو بخشندگان عمرند

ساقی بده بشارت رندان پارسا را

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

شعری در مورد اسم پارسا

 زن خوب فرمانبر پارسا

کند مرد درویش را پادشا

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

شعری برای اسم پارسا

 یکی پارسا گفتش از روی پند

که بگذار مرغان وحشی ز بند

شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل

شعری درمورد اسم پارسا

 به نزدیک من شب رو راهزن

به از فاسق پارسا پیرهن

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

شعر درباره اسم پارسا

 متاب ای پارسا روی از گنهکار

ببخشایندگی در وی نظر کن

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

شعری درباره اسم پارسا

 پارسا شد ز بخت و دولت من

پارسایی شگرف و طاماتی

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

شعر با کلمه پارسا

 گر چه مستور و پارسا شده ای

واصل هر گونه کراماتی

شعر ماه اردیبهشت , شعر در مورد ماه اردیبهشت , شعر درباره ماه اردیبهشت , شعر در وصف ماه اردیبهشت

شعر در مورد اسم پارسا

 پارسا گر به است او را به

پادشا گر بدست ما را چه

شعر امام علی , شعر در مورد امام علی , شعر درباره امام علی , شعر در وصف امام علی

شعر برای اسم پارسا

 هر که انصاف ازو جدا باشد

دد بود دد نه پارسا باشد

شعر دوستت دارم , شعر در مورد دوستت دارم , شعر درباره دوستت دارم , شعر در وصف دوستت دارم

شعر درمورد اسم پارسا

 دربند خلق مانده ای و زهد از آن کنی

تا گویدت کسی که فلانی است پارسا

شعر گذر عمر , شعر در مورد گذر عمر , شعر درباره گذر عمر , شعر در وصف گذر عمر

شعری در مورد اسم پارسا

 من تو را راهی نمایم از خدا

لیک باید که تو باشی پارسا

شعر کلیسا , شعر در مورد کلیسا , شعر درباره کلیسا , شعر در وصف کلیسا

شعری برای اسم پارسا

 پارسا دارد خویی که بر او حاسد

نبرد جز به جوانمردی ورادی ظن

شعر کودکی , شعر در مورد کودکی , شعر درباره کودکی , شعر در وصف کودکی

شعری درمورد اسم پارسا

 همیشه تا که نبوده ست چون دو رویکدل

چنان کجا نبود مرد پارسا چو مرای

شعر غربت , شعر در مورد غربت , شعر درباره غربت , شعر در وصف غربت

شعر درباره اسم پارسا

 نگویمت که همه ساله می پرستی کن

سه ماه می خور و نه ماه پارسا می باش

شعر هدف , شعر در مورد هدف , شعر درباره هدف , شعر در وصف هدف

شعری درباره اسم پارسا

 مرید طاعت بیگانگان مشو حافظ

ولی معاشر رندان پارسا می باش

شعر گرگ , شعر در مورد گرگ , شعر درباره گرگ , شعر در وصف گرگ

شعر با کلمه پارسا

 ترس جان در صومعه افتاد زان ترساصنم

می کش و زنار بسته صوفیان پارسا

شعر غم , شعر در مورد غم , شعر درباره غم , شعر در وصف غم

شعر در مورد اسم پارسا

 رو مسلمان سپر سلامت باش

جهد می کن به پارسا بودن

شعر ماه , شعر در مورد ماه , شعر درباره ماه , شعر در وصف ماه

شعر برای اسم پارسا

 ای خواجه ریا ضد پارسائی است

آن را که ریا هست پارسا نیست

شعر حجاب , شعر در مورد حجاب , شعر درباره حجاب , شعر در وصف حجاب

شعر درمورد اسم پارسا

 چون فروماندی ز بد کردار خویش

پارسا گشتی کنون و نیک خو

شعر امام حسن عسکری , شعر در مورد امام حسن عسکری , شعر درباره امام حسن عسکری , شعر در وصف امام حسن عسکری

شعری در مورد اسم پارسا

 بیاموز اگر پارسا بود خواهی

مکن دیو را جان خویش آشیانه

شعر آب , شعر در مورد آب , شعر درباره آب , شعر در وصف آب

شعری برای اسم پارسا

 فاسقی بودی به وقت دست رس

پارسا گشتی کنون از مفلسی

شعر نیمه شعبان , شعر در مورد نیمه شعبان , شعر درباره نیمه شعبان , شعر در وصف نیمه شعبان

شعری درمورد اسم پارسا

 ای پارسا، چه سر زنیم تو، که می فروش

صد کوزه بر سر من توبه شکن زده ست

شعر قهوه , شعر در مورد قهوه , شعر درباره قهوه , شعر در وصف قهوه

شعر درباره اسم پارسا

 به رندی و به شوخی و به صد ناز

دل از من برد و آنگه پارسا شد

شعر معلم , شعر در مورد معلم , شعر درباره معلم , شعر در وصف معلم

شعری درباره اسم پارسا

 تقوی فرو شد پارسا تا تو نیایی

در نظر آن دم که تو پیدا شوی بازار او پیدا شود

شعر در مورد اسم پارسا

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 27 آذر 1396
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.