گلچین زیباترین شعر در مورد آراستگی

گلچین زیباترین شعر در مورد آراستگی

شعر در مورد آراستگی شعر در مورد آراستگی ,شعری در مورد آراستگی,شعر در مورد نظام آراستگی,شعر درباره آراستگی,شعر آراستگی,شعر در مورد آراستگی,شعر درباره آراستگی,شعر نظام آراستگی,شعری در مورد آراستگی,شعر در مورد نظام …

گلچین زیباترین شعر در مورد تلخ

گلچین زیباترین شعر در مورد تلخ

شعر در مورد تلخ شعر در مورد تلخی زندگی ،شعر در مورد زندگی تلخ،شعر درباره تلخی زندگی،شعر درباره زندگی تلخ،شعر زیبا درمورد تلخی زندگی،شعر در مورد تلخی حقیقت،شعر در مورد حقیقت تلخ،شعری …

گلچین زیباترین شعر در مورد شب یلدا

گلچین زیباترین شعر در مورد شب یلدا

شعر در مورد شب یلدا شعر در مورد شب یلدا ،شعر در مورد شب یلدا از شاعران بزرگ،شعر در مورد شب یلدا برای کودکان،شعر در مورد شب یلدا کودکانه،شعر در مورد شب …

شعر در مورد اسم وحید

شعر در مورد اسم وحید ,شعر درباره اسم وحید,شعر برای اسم وحید,شعر در باره اسم وحید,شعر با اسم وحید,شعر درمورد اسم وحید,شعر با کلمه وحید,شعر با کلمه ی وحید,شعری در مورد اسم وحید,شعری درباره اسم وحید,شعری برای اسم وحید,شعر درباره ی اسم وحید,شعر در مورد نام وحید,شعر برای نام وحید,شعر درباره نام وحید,شعر با نام وحید,شعر درمورد نام وحید

شعر در مورد اسم وحید

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اسم وحید برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 چون من خطر زدم به فراق از پی وحید

جان از پی وحید برآمد بدان خطر

شعر عروس و داماد , شعر در مورد عروس و داماد , شعر درباره عروس و داماد , شعر در وصف عروس و داماد

شعر در مورد اسم وحید

شعر چهره زیبا , شعر در مورد چهره زیبا , شعر درباره چهره زیبا , شعر در وصف چهره زیبا

 یا وحیدالجمال نفسی وحید

یا عدیم المثال قلبی عدیم

شعر خوشبختی , شعر در مورد خوشبختی , شعر درباره خوشبختی , شعر در وصف خوشبختی

شعر درباره اسم وحید

شعر چای , شعر در مورد چای , شعر درباره چای , شعر در وصف چای

 اصل ایمان هست شش چیزای وحید

باتوگویم گربدل خواهی شنید

شعر قهوه , شعر در مورد قهوه , شعر درباره قهوه , شعر در وصف قهوه

شعر برای اسم وحید

شعر دختر , شعر در مورد دختر , شعر درباره دختر , شعر در وصف دختر

 جان عطارد از تپش خاطر وحید

چونان بسوخت کز فلک آبی نماندش

شعر قضاوت , شعر در مورد قضاوت , شعر درباره قضاوت , شعر در وصف قضاوت

شعر در باره اسم وحید

شعر استاد , شعر در مورد استاد , شعر درباره استاد , شعر در وصف استاد

 جان وحید را به فلک برد ذو الجلال

تا هم فلک به جای عطارد نشاندش

شعر معلم , شعر در مورد معلم , شعر درباره معلم , شعر در وصف معلم

شعر با اسم وحید

شعر باد , شعر در مورد باد , شعر درباره باد , شعر در وصف باد

 شد آشیانه وحدت مقام شهبازی

که از نشیمن کثرت وحید باز آمد

شعر دی ماه , شعر در مورد دی ماه , شعر درباره دی ماه , شعر در وصف دی ماه

شعر درمورد اسم وحید

شعر یاد دوست , شعر در مورد یاد دوست , شعر درباره یاد دوست , شعر در وصف یاد دوست

 اول فطرت که پدید آمدی

از همه کس فرد و وحید آمدی

شعر زمستان , شعر در مورد زمستان , شعر درباره زمستان , شعر در وصف زمستان

شعر با کلمه وحید

شعر آرامش , شعر در مورد آرامش , شعر درباره آرامش , شعر در وصف آرامش

 این جواب آن غزل صائب که می گوید وحید

بود با یوسف دل یعقوب فارغبال رفت

شعر سیزده بدر , شعر در مورد سیزده بدر , شعر درباره سیزده بدر , شعر در وصف سیزده بدر

شعر با کلمه ی وحید

شعر آفتاب , شعر در مورد آفتاب , شعر درباره آفتاب , شعر در وصف آفتاب

 پیشتر می راند آن شاه وحید

ناگهان دراج بانکی در کشید

شعر ذات خراب , شعر در مورد ذات خراب , شعر درباره ذات خراب , شعر در وصف ذات خراب

شعری در مورد اسم وحید

شعر آینه , شعر در مورد آینه , شعر درباره آینه , شعر در وصف آینه

 تافت نورش برجنید و بایزید

زآن سبب گشتند در عالم وحید

 شعر رمضان , شعر در مورد رمضان , شعر درباره رمضان , شعر در وصف رمضان

شعری درباره اسم وحید

شعر دروغ , شعر در مورد دروغ , شعر درباره دروغ , شعر در وصف دروغ

 اهل راز آن است کاید او وحید

خاتم ملک ولایت را بدید

 شعر جنگ , شعر در مورد جنگ , شعر درباره جنگ , شعر در وصف جنگ

شعری برای اسم وحید

شعر خبر خوش , شعر در مورد خبر خوش , شعر درباره خبر خوش , شعر در وصف خبر خوش

 ور از یگانگی فطرت آورم به زبان

که کرده واحد یکتا وحید دورانم

 شعر قرآن , شعر در مورد قرآن , شعر درباره قرآن , شعر در وصف قرآن

شعر درباره ی اسم وحید

شعر یتیم نوازی , شعر در مورد یتیم نوازی , شعر درباره یتیم نوازی , شعر در وصف یتیم نوازی

 وان سبک روح حلم پیشه که بود

در گران لنگری فرید و وحید

شعر صبر , شعر در مورد صبر , شعر درباره صبر , شعر در وصف صبر

شعر در مورد نام وحید

شعر حسود , شعر در مورد حسود , شعر درباره حسود , شعر در وصف حسود

 گدائی درت ار (فیض) را شود روزی

وحید دهرم و بر هر دو کون پادشهم

شعر ضامن آهو , شعر در مورد ضامن آهو , شعر درباره ضامن آهو , شعر در وصف ضامن آهو

شعر برای نام وحید

شعر حرف و عمل , شعر در مورد حرف و عمل , شعر درباره حرف و عمل , شعر در وصف حرف و عمل

 شد از آن باران یکی برقی پدید

زد شراری در دل مرد وحید

شعر نفاق , شعر در مورد نفاق , شعر درباره نفاق , شعر در وصف نفاق

شعر درباره نام وحید

شعر حماقت , شعر در مورد حماقت , شعر درباره حماقت , شعر در وصف حماقت

 بنده زاده آن خداوند وحید

زاده از پشت جواری و عبید

شعر کنار هم بودن , شعر در مورد کنار هم بودن , شعر درباره کنار هم بودن , شعر در وصف کنار هم بودن

شعر با نام وحید

شعر خاطره , شعر در مورد خاطره , شعر درباره خاطره , شعر در وصف خاطره

 زانک او را فاتحه خود می کشید

فاتحه در جر و دفع آمد وحید

شعر ضایع شدن , شعر در مورد ضایع شدن , شعر درباره ضایع شدن , شعر در وصف ضایع شدن

شعر درمورد نام وحید

شعر خانواده , شعر در مورد خانواده , شعر درباره خانواده , شعر در وصف خانواده

 آفتاب ار چه در این دور فریدست و وحید

شرقیانند که او در صفشان آحادست

شعر راستگویی , شعر در مورد راستگویی , شعر درباره راستگویی , شعر در وصف راستگویی

شعر در مورد اسم وحید

شعر دنیا , شعر در مورد دنیا , شعر درباره دنیا , شعر در وصف دنیا

 خنک آن دم که جمله اجزا را

بی ز ترکیب ها وحید کنند

شعر ایران , شعر در مورد ایران , شعر درباره ایران , شعر در وصف ایران

شعر درباره اسم وحید

شعر دیدار , شعر در مورد دیدار , شعر درباره دیدار , شعر در وصف دیدار

 اول فطرت که پدید آمدی

از همه کس فرد و وحید آمدی

شعر نوروز , شعر در مورد نوروز , شعر درباره نوروز , شعر در وصف نوروز

شعر برای اسم وحید

شعر دست , شعر در مورد دست , شعر درباره دست , شعر در وصف دست

 حیف و صدحیف از آن یگانه دهر

حیف و صدحیف از آن وحید زمان

شعر ظلم و ستم , شعر در مورد ظلم و ستم , شعر درباره ظلم و ستم , شعر در وصف ظلم و ستم

شعر در باره اسم وحید

شعر بخت و اقبال , شعر در مورد بخت و اقبال , شعر درباره بخت و اقبال , شعر در وصف بخت و اقبال

 وحید ادریس عالم بود و لقمان جهان اما

چو مرگ آمد چه سودش داشت ادریسی و لقمانی

شعر بی وفایی , شعر در مورد بی وفایی , شعر درباره بی وفایی , شعر در وصف بی وفایی

شعر با اسم وحید

شعر دوست داشتن , شعر در مورد دوست داشتن , شعر درباره دوست داشتن , شعر در وصف دوست داشتن

 روی من کاهی است خاکین کاش از خون گل شدی

تا به خون دل سر خاک وحید اندودمی

شعر نوزاد پسر , شعر در مورد نوزاد پسر , شعر درباره نوزاد پسر , شعر در وصف نوزاد پسر

شعر درمورد اسم وحید

شعر یزد , شعر در مورد یزد , شعر درباره یزد , شعر در وصف یزد

 جمال شاه سخا بود و بود تاج سرم

وحید گنج هنر بود و بود عم به سرم

شعر امید , شعر در مورد امید , شعر درباره امید , شعر در وصف امید

شعر با کلمه وحید

شعر خانه , شعر در مورد خانه , شعر درباره خانه , شعر در وصف خانه

 منم غریق غم و اندهان که در شب و روز

غم جمال برم و انده وحید خورم

شعر انتظار , شعر در مورد انتظار , شعر درباره انتظار , شعر در وصف انتظار

شعر با کلمه ی وحید

شعر روزگار , شعر در مورد روزگار , شعر درباره روزگار , شعر در وصف روزگار

 حجه الحق عالم مطلق وحید الدین که هست

ملجا جان من و صدر من و استاد من

شعر انتقام , شعر در مورد انتقام , شعر درباره انتقام , شعر در وصف انتقام

شعری در مورد اسم وحید

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

 توئی که تای نداری وحید و فردی و یکتا

نبود غیر دو تائی نه جسم را و نه جانرا

شعر اشک ریختن , شعر در مورد اشک ریختن , شعر درباره اشک ریختن , شعر در وصف اشک ریختن

شعری برای اسم وحید

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

 درین وحدت سرا هر چشم دارد سرمه خاصی

حباب بحر وحدت چشم برگرد گنه دارد

شعر پنجره , شعر در مورد پنجره , شعر درباره پنجره , شعر در وصف پنجره

شعری درباره اسم وحید

شعر ثروت , شعر در مورد ثروت , شعر درباره ثروت , شعر در وصف ثروت

 بنگر که مقیمان سراپرده وحدت

در دیر مغان همسبق مغبچگانند

شعر بی اعتنایی , شعر در مورد بی اعتنایی , شعر درباره بی اعتنایی , شعر در وصف بی اعتنایی

شعر درباره ی اسم وحید

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

 چرا خط پرکار وحدت نباشم

بگرد دل خویش گردیده بودم

شعر پیری , شعر در مورد پیری , شعر درباره پیری , شعر در وصف پیری

شعر در مورد نام وحید

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

 نه وحدت سرایم نه کثرت نوایم

فنایم فنایم فنایم فنایم

شعر باغ , شعر در مورد باغ , شعر درباره باغ , شعر در وصف باغ

شعر برای نام وحید

شعر ماه آبان , شعر در مورد ماه آبان , شعر درباره ماه آبان , شعر در وصف ماه آبان

 نداند قدر وحدت هیچ سالک

اگر هنگامه کثرت نباشد

شعر رویا , شعر در مورد رویا , شعر درباره رویا , شعر در وصف رویا

شعر درباره نام وحید

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

 نور وحدت چو آشکار شود

متواری شود جهان ناچار

شعر پدر و مادر , شعر در مورد پدر و مادر , شعر درباره پدر و مادر , شعر در وصف پدر و مادر

شعر با نام وحید

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

 چون سر کثیر جمله دیدی

کثرت همه نقش وحدت نگار

شعر غذا , شعر در مورد غذا , شعر درباره غذا , شعر در وصف غذا

شعر درمورد نام وحید

شعر مو , شعر در مورد مو , شعر درباره مو , شعر در وصف مو

 خالی است جهان شکار وحدت

کثرت عدم محال در حال

شعر امام حسن , شعر در مورد امام حسن , شعر در وصف امام حسن , شعر درباره امام حسن

شعر در مورد اسم وحید

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

 خلوت افروز گوشه وحدت

علم افراز عالم توحید

شعر کوچه , شعر در مورد کوچه , شعر درباره کوچه , شعر در وصف کوچه

شعر درباره اسم وحید

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

 رقمی پیش طاق وحدت او

لیس فی الدار غیره دیار

شعر فکر کردن , شعر در مورد فکر کردن , شعر درباره فکر کردن , شعر در وصف فکر کردن

شعر برای اسم وحید

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

 از ساحت دل غبار کثرت رفتن

به زانکه به هرزه در وحدت سفتن

شعر فاصله , شعر در مورد فاصله , شعر درباره فاصله , شعر در وصف فاصله

شعر در باره اسم وحید

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

 مدتی هست که ما از خم وحدت مستیم

شیشه کثرت این طایفه را بشکستیم

شعر کعبه دل , شعر در مورد کعبه دل , شعر درباره کعبه دل , شعر در وصف کعبه دل

شعر با اسم وحید

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

 نقد دلی که سکه وحدت نیافته ست

آن قلب را به هیچ ولایت رواج نیست

شعر تلاش و کوشش , شعر در مورد تلاش و کوشش , شعر درباره تلاش و کوشش , شعر در وصف تلاش و کوشش

شعر درمورد اسم وحید

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

 کثرت جنون معاملگیهای وحدت است

یگ دانه کم شو از خود و چندین ثمر برا

شعر فراق , شعر در مورد فراق , شعر درباره فراق , شعر در وصف فراق

شعر با کلمه وحید

شعر طبیعت , شعر در مورد طبیعت , شعر درباره طبیعت , شعر در وصف طبیعت

 وحدت از خودداری ما تهمت آلود دوئیست

عکس در آب است تا استاده بیرون آب

شعر فرشته , شعر در مورد فرشته , شعر درباره فرشته , شعر در وصف فرشته

شعر با کلمه ی وحید

شعر ماه تیر , شعر در مورد ماه تیر , شعر درباره ماه تیر , شعر در وصف ماه تیر

 ظلمت ما را فروغ نور وحدت جاذبست

سایه آخر میرود از خود بطرف آفتاب

شعر قدر نشناسی , شعر در مورد قدر نشناسی , شعر درباره قدر نشناسی , شعر در وصف قدر نشناسی

شعری در مورد اسم وحید

شعر امام محمد باقر , شعر در مورد امام محمد باقر , شعر درباره امام محمد باقر , شعر در وصف امام محمد باقر

 (بیدل) اگر هوس ندرد پرده حیا

وحدت سرای معنیت آئینه خانه نیست

شعر امام حسین , شعر در مورد امام حسین , شعر درباره امام حسین , شعر در وصف امام حسین

شعری درباره اسم وحید

شعر پدر و دختر, شعر در مورد پدر و دختر, شعر درباره پدر و دختر, شعر در وصف پدر و دختر

 وحدت بهیچ جلوه مقابل نمیشود

بیرنگ شو که آئینه بسیار نازکست

شعر امام سجاد , شعر در مورد امام سجاد , شعر درباره امام سجاد , شعر در وصف امام سجاد

شعری برای اسم وحید

شعر زن, شعر در مورد زن, شعر درباره زن, شعر در وصف زن

 اگر می نیست جمعیت کدام است

کمند وحدت اینجا دور جام است

شعر قدر یکدیگر را دانستن , شعر در مورد قدر یکدیگر را دانستن , شعر درباره قدر یکدیگر را دانستن , شعر در وصف قدر یکدیگر را دانستن

شعر درباره ی اسم وحید

شعر توبه , شعر در مورد توبه , شعر در وصف توبه , شعر درباره توبه

 تا خمش بودیم وحدت گردی از کثرت نداشت

لب کشودن مجمل ما را مفصل ریخته است

شعر ماه خرداد , شعر در مورد ماه خرداد , شعر درباره ماه خرداد , شعر در وصف ماه خرداد

شعر در مورد نام وحید

شعر زیبایی , شعر در مورد زیبایی , شعر در وصف زیبایی , شعر درباره زیبایی

 غیر را در عالم وحدت نگاهان بار نیست

کاروان وادی مجنون غبار محمل است

شعر گیسو , شعر در مورد گیسو , شعر درباره گیسو , شعر در وصف گیسو

شعر برای نام وحید

شعر زلف , شعر در مورد زلف , شعر در وصف زلف , شعر درباره زلف

 جان نیز هست با دگران این گروه را

کز بهر عزم عالم وحدت پریده اند

شعر لیلی و مجنون , شعر در مورد لیلی و مجنون , شعر درباره لیلی و مجنون , شعر در وصف لیلی و مجنون

شعر درباره نام وحید

شعر نامردی , شعر در مورد نامردی , شعر در وصف نامردی , شعر درباره نامردی

 خسرو، چه گویی از خم ساقی، من کزان

جام از شراب ساقی وحدت کشیده اند

شعر نگاه , شعر در مورد نگاه , شعر درباره نگاه , شعر در وصف نگاه

شعر با نام وحید

شعر وفاداری , شعر در مورد وفاداری , شعر در وصف وفاداری , شعر درباره وفاداری

 هر کثرتی که دیده، در سلک خود کشیده

از جملگان بریده، در وحدت ایستاده

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

شعر درمورد نام وحید

شعر هنر و هنرمند , شعر در مورد هنر و هنرمند , شعر در وصف هنر و هنرمند , شعر درباره هنر و هنرمند

 رخ به وحدت نهاده ای، بردار

از میان اختلاف روم و حبش

شعر گذشته , شعر در مورد گذشته , شعر درباره گذشته , شعر در وصف گذشته

شعر در مورد اسم وحید

شعر وداع , شعر در مورد وداع , شعر در وصف وداع , شعر درباره وداع

 تا خمش بودیم وحدت گردی از کثرت نداشت

لب کشودن مجمل ما را مفصل ریخته است

شعر گذشت , شعر در مورد گذشت , شعر درباره گذشت , شعر در وصف گذشت

شعر درباره اسم وحید

شعر هجرت , شعر در مورد هجرت , شعر در وصف هجرت , شعر درباره هجرت

 جوهر آئینه وحدت برونست از عرض

هر قدر صافی تصور کرده باشی زنگ اوست

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

شعر برای اسم وحید

شعر همدلی , شعر در مورد همدلی , شعر در وصف همدلی , شعر درباره همدلی

 دلت مقابل و آنگاه عرض یکتائی

ثبوت وحدت آئینه خانه بوالعجبیست

شعر یاد خدا , شعر در مورد یاد خدا , شعر درباره یاد خدا , شعر در وصف یاد خدا

شعر در باره اسم وحید

شعر یمن , شعر در مورد یمن , شعر در وصف یمن , شعر درباره یمن

 صافی وحدت مکدر گشت کثرت جلوه کرد

موج شد تمثال تا آئینه دریا شکست

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

شعر درمورد اسم وحید

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

 وحدت سرای دل نشود جلوگاه غیر

عکس است تهمتیکه بر آئینه بسته اند

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

شعر با اسم وحید

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

 پوچ است غیر وحدت نقد حساب کثرت

اعداد چیزی از خود چون رفت یک ندارد

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

شعر با کلمه وحید

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

 ما و من وحدت نگهان غیرتوئی نیست

این رشته محال است دو سر داشته باشد

شعر ورزش , شعر در مورد ورزش , شعر درباره ورزش , شعر در وصف ورزش

شعر با کلمه ی وحید

شعر رهایی , شعر در مورد رهایی , شعر در وصف رهایی , شعر درباره رهایی

 دوبینیهاست اما در شهود غیر احول را

بخود گر میگشاید چشم از وحدت خبر دارد

شعر بچه , شعر در مورد بچه , شعر درباره بچه , شعر در وصف بچه

شعری در مورد اسم وحید

شعر ذلت , شعر در مورد ذلت , شعر در وصف ذلت , شعر درباره ذلت

 وحدت آهنگان رفیق کاروان غیرت اند

آنکه با ما میرود با هیچکس همراه نیست

شعر ماه فروردین , شعر در مورد ماه فروردین , شعر درباره ماه فروردین , شعر در وصف ماه فروردین

شعری درباره اسم وحید

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

 کثرت نشد محو از ساز وحدت

همچون خیالات از شخص تنها

شعر کافه , شعر در مورد کافه , شعر درباره کافه , شعر در وصف کافه

شعری برای اسم وحید

شعر ذکر , شعر در مورد ذکر , شعر در وصف ذکر , شعر درباره ذکر

 وحدت نکند تشویش از بیش و کم کثرت

سرچشمه چم نم بازد از خشکی دریاها

شعر چپ دست ها , شعر در مورد چپ دست ها , شعر درباره چپ دست ها , شعر در وصف چپ دست ها

شعر درباره ی اسم وحید

شعر زمان , شعر در مورد زمان , شعر در وصف زمان , شعر درباره زمان

 غیر وحدت برنتابد همت عرفان ما

دامن خویش است چون صحرا گل دامان ما

شعر حج , شعر در مورد حج , شعر درباره حج , شعر در وصف حج

شعر در مورد نام وحید

شعر سکوت , شعر در مورد سکوت , شعر در وصف سکوت , شعر درباره سکوت

 اثرهای کمال وحدت است افسانه کثرت

برای خود خیال شخص تنها گفتگو دارد

شعر چاپلوسی , شعر در مورد چاپلوسی , شعر درباره چاپلوسی , شعر در وصف چاپلوسی

شعر برای نام وحید

شعر نماز , شعر در مورد نماز , شعر در وصف نماز , شعر درباره نماز

 کوس وحدت میزند دل گر پریشان نیست وهم

شاه اینجا میشود تنها بجمع لشکرش

شعر جوانی , شعر در مورد جوانی , شعر درباره جوانی , شعر در وصف جوانی

شعر درباره نام وحید

شعر رنگین کمان , شعر در مورد رنگین کمان , شعر در وصف رنگین کمان , شعر درباره رنگین کمان

 دلیل وحدت از افسون کثرتی (بیدل)

همینقدر که بجسم آشنا شدی جان باش

شعر بهشت , شعر در مورد بهشت , شعر درباره بهشت , شعر در وصف بهشت

شعر با نام وحید

شعر ساحل , شعر در مورد ساحل , شعر در وصف ساحل , شعر درباره ساحل

 کثرتی بسیار در اثبات وحدت گشت صرف

عالمی را جمع کردم کاینقدر یکتا شدم

شعر چرخ گردون , شعر در مورد چرخ گردون , شعر درباره چرخ گردون , شعر در وصف چرخ گردون

شعر درمورد نام وحید

شعر اربعین , شعر در مورد اربعین , شعر در وصف اربعین , شعر درباره اربعین

 خط پرکار وحدت را سراپائی نمی باشد

بگرد ابتدا و انتهای خویشتن گشتم

شعر جدایی , شعر در مورد جدایی , شعر درباره جدایی , شعر در وصف جدایی

شعر در مورد اسم وحید

شعر ضریح امام رضا , شعر در مورد ضریح امام رضا , شعر در وصف ضریح امام رضا , شعر درباره ضریح امام رضا

 وحدت آغوش وداع اعتبارات است و بس

فرع تا با اصل جوشد شیشه بر خارا زدیم

شعر جاده , شعر در مورد جاده , شعر درباره جاده , شعر در وصف جاده

شعر درباره اسم وحید

شعر امام رضا , شعر در مورد امام رضا , شعر در وصف امام رضا , شعر درباره امام رضا

 ایخوش آن وحدت کزو نتوان عبارت باختن

میزند کثرت زنامم حوش تا تنها شدم

شعر در مورد اسم وحید

آخرین بروز رسانی در : جمعه 8 دی 1396
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.