شعر چشم | 97 شعر در مورد چشم سبز و زیبا یار

شعر چشم | 97 شعر در مورد چشم سبز و زیبا یار

شعر در مورد چشم در این مطلب سایت جسارت سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد چشم برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب …

گلچین زیباترین شعر در مورد اسم قاسم

گلچین زیباترین شعر در مورد اسم قاسم

شعر در مورد اسم قاسم شعر در مورد اسم قاسم ,شعر درباره اسم قاسم,شعر برای اسم قاسم,شعر در باره اسم قاسم,شعر با اسم قاسم,شعر درمورد اسم قاسم,شعر با کلمه قاسم,شعر با کلمه …

شعر تپش قلب | 71 شعر در مورد تپش قلب عاشقانه

شعر تپش قلب | 71 شعر در مورد تپش قلب عاشقانه

شعر در مورد تپش قلب در این مطلب از سایت جسارت سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد تپش قلب برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار …

شعر در مورد اسم مینا

شعر در مورد اسم مینا,شعر درباره اسم مینا,شعر درمورد معنی اسم مینا,شعر اسم مینا,شعر با اسم مینا,شعر برای اسم مینا,شعر درباره اسم مینا,شعر در مورد اسم مینا,شعر عاشقانه برای اسم مینا,شعر عاشقانه با اسم مینا,شعر به اسم مینا,شعری برای اسم مینا,شعر در وصف اسم مینا,شعر با کلمه مینا,شعر با نام مینا,شعری با نام مینا,شعر با کلمه ی مینا,شعر عاشقانه با کلمه مینا,شعر درمورد اسم مینا,شعر درمورد معنی اسم مینا,شعری به نام مینا,شعری در وصف اسم مینا

شعر در مورد اسم مینا

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اسم مینا برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

کم ز مینا نیم ای دوست که گردش بزدایی

دست مهری چه شود گر بکشی بر بر و دوشم

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعر در مورد اسم مینا

 لوح یاقوت زرد گشت بباغ

بر درختان صحیفه مینا

شعر دریا , شعر در مورد دریا , شعر درباره دریا , متن در مورد دریا , اس ام اس در مورد دریا

شعر درمورد معنی اسم مینا

 بیا خورشید معنی را ببین از روزن مینا

که یاد صبح صادق میدهد خندیدن مینا

شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر

شعر اسم مینا

 می جان بخش اگر چه جام زر می گیرد از مینا

سفال تشنه لب فیض دگر می گیرد از مینا

خاقانی , شعر خاقانی , اشعار خاقانی , خاقانی شروانی , دیوان خاقانی

شعر با اسم مینا

 اگر این بار می آید به دستم گردن مینا

چو درد می نخواهم داشت دست از دامن مینا

سلمان هراتی , شعر سلمان هراتی , اشعار سلمان هراتی , آثار سلمان هراتی

شعر برای اسم مینا

 حسن ذاتی در نیارد سر به عشق عارضی

سرو مینا را تذرو از پنبه مینا بس است

رحیم معینی کرمانشاهی , شعر رحیم معینی کرمانشاهی , اشعار رحیم معینی کرمانشاهی , آثار رحیم معینی کرمانشاهی

شعر درباره اسم مینا

 از رگ گردن سر مینا به خون غلطیده است

چون قدح سربر خط تسلیم نه، مینا مباش

مهدی اخوان ثالث , شعر مهدی اخوان ثالث , اشعار مهدی اخوان ثالث , قاصدک مهدی اخوان ثالث

شعر در مورد اسم مینا

 مردم از مینا به ساغر باده می ریزد و من

از تنک ظرفی می از ساغر به مینا می کنم

سید علی صالحی , شعر سید علی صالحی , اشعار سید علی صالحی , آثار سید علی صالحی , اشعار عاشقانه سید علی صالحی

شعر عاشقانه برای اسم مینا

 دیگران گرباده از مینا به ساغر می کنند

من زکم ظرفی می از ساغر به مینا می کنم

حمید مصدق , شعر حمید مصدق , اشعار حمید مصدق , آثار حمید مصدق , اشعار عاشقانه حمید مصدق

شعر عاشقانه با اسم مینا

 اگر تن از سرت چون پنبه بردارند از مینا

به روی اهل مجلس خنده قهقه چو مینا کن

علی صفری , شعر علی صفری , اشعار علی صفری , آثار علی صفری , اشعار عاشقانه علی صفری

شعر به اسم مینا

 سقف مینا گر چه بس عالیست پیش چشم تو

لیک پیش رفعتش بد سقف مینا دور دور

محمدرضا شفیعی کدکنی , شعر محمدرضا شفیعی کدکنی , اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی , آثار محمدرضا شفیعی کدکنی , اشعار عاشقانه محمدرضا شفیعی کدکنی

شعری برای اسم مینا

 زان پیش که طاق چرخ اعلا زده اند

وین بارگه سپهر مینا زده اند

علیرضا آذر , شعر علیرضا آذر , اشعار علیرضا آذر , آثار علیرضا آذر , اشعار عاشقانه علیرضا آذر

شعر در وصف اسم مینا

 صبح چون از روی مشرق رو نمود

صحن مینا روضه مینو نمود

فریدون مشیری , شعر فریدون مشیری , اشعار فریدون مشیری , آثار فریدون مشیری , اشعار عاشقانه فریدون مشیری

شعر با کلمه مینا

 برنمی آید خرد با ساز حشر آهنگ دل

مغز مستی گر نداری پنبه از مینا مکش

احمدرضا احمدی , شعر احمدرضا احمدی , اشعار احمدرضا احمدی , آثار احمدرضا احمدی , اشعار عاشقانه احمدرضا احمدی

شعر با نام مینا

 ازشکست ساغر مینا صدا آزاده است

در لباست نیست رنگی تا دهد تغییر جنگ

علیرضا بدیع , شعر علیرضا بدیع , اشعار علیرضا بدیع , آثار علیرضا بدیع , اشعار عاشقانه علیرضا بدیع

شعری با نام مینا

 هر قدر مینا بسنگ آید درین ناموسگاه

خجلت اظهار از روی پری شستست رنگ

علیرضا روشن , شعر علیرضا روشن , اشعار علیرضا روشن , آثار علیرضا روشن , اشعار عاشقانه علیرضا روشن

شعر با کلمه ی مینا

 اعتبار است اینکه ما را دشمن ما میکند

سنگ اگر مینا نگردد نیست نقصانش زسنگ

ژاله اصفهانی , شعر ژاله اصفهانی , اشعار ژاله اصفهانی , آثار ژاله اصفهانی , اشعار عاشقانه ژاله اصفهانی

شعر عاشقانه با کلمه مینا

 تشنه کامی گل بصبر فگیی اسرار است

تا خموش است نگردد جگر مینا خشک

خواجوی کرمانی , شعر خواجوی کرمانی , اشعار خواجوی کرمانی , آثار خواجوی کرمانی , اشعار عاشقانه خواجوی کرمانی

شعر درمورد اسم مینا

 دهر بیباکست اما قابل بیداد کیست

همت از مینا طلب در کوه بسیار است سنگ

قاآنی , شعر قاآنی , اشعار قاآنی , آثار قاآنی , اشعار عاشقانه قاآنی

شعر درمورد معنی اسم مینا

 از شور دل خسته چه مینا که نچیده است

ابروی تو بر طاق معلای تغافل

روزبه بمانی , شعر روزبه بمانی , اشعار روزبه بمانی , آثار روزبه بمانی , اشعار عاشقانه روزبه بمانی

شعری به نام مینا

 چون اشک شمع (بیدل) دور از بساط وصلش

آتش فشانده بر سر مینا شکسته بر دل

مونا برزویی , شعر مونا برزویی , اشعار مونا برزویی , آثار مونا برزویی , اشعار عاشقانه مونا برزویی

شعری در وصف اسم مینا

 عیشم از آغاز عرض کلفت انجام دید

باده جز یاد شکستن نیست تا مینا شدم

شیخ بهایی , شعر شیخ بهایی , اشعار شیخ بهایی , آثار شیخ بهایی , اشعار عاشقانه شیخ بهایی

شعر در مورد اسم مینا

 لاله را بنگر که گویی عرشیان

کرسی از یاقوت بر مینا زدند

عبدالجبار کاکایی , شعر عبدالجبار کاکایی , اشعار عبدالجبار کاکایی , آثار عبدالجبار کاکایی , اشعار عاشقانه عبدالجبار کاکایی

شعر درباره اسم مینا

 میگساران چنگ تا در گردن مینا زدند

دعوی گردن کشی با چرخ مینا کرده اند

یغما گلرویی , شعر یغما گلرویی , اشعار یغما گلرویی , آثار یغما گلرویی , اشعار عاشقانه یغما گلرویی

شعر درمورد معنی اسم مینا

 بقید لفظ بودم عمرها بیگانه معنی

کم مینا گرفتم با پری همسنگ گردیدم

افشین یداللهی , شعر افشین یداللهی , اشعار افشین یداللهی , آثار افشین یداللهی , اشعار عاشقانه افشین یداللهی

شعر اسم مینا

 جرعه جام بر این تخت روان افشانم

غلغل چنگ در این گنبد مینا فکنم

منوچهر آتشی , شعر منوچهر آتشی , اشعار منوچهر آتشی , آثار منوچهر آتشی , اشعار عاشقانه منوچهر آتشی

شعر با اسم مینا

 زین دایره مینا خونین جگرم می ده

تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی

فرخی سیستانی , شعر فرخی سیستانی , اشعار فرخی سیستانی , آثار فرخی سیستانی , اشعار عاشقانه فرخی سیستانی

شعر برای اسم مینا

 از عکس رخ لاله عذران سپهری

چون منظر مینو کنی این چنبر مینا

مریم حیدرزاده , شعر مریم حیدرزاده , اشعار مریم حیدرزاده , آثار مریم حیدرزاده , اشعار عاشقانه مریم حیدرزاده

شعر درباره اسم مینا

 مهره مهر چو از حقه مینا بنمود

ماه من طلعت صبح از شب یلدا بنمود

گروس عبدالملکیان , شعر گروس عبدالملکیان , اشعار گروس عبدالملکیان , آثار گروس عبدالملکیان , اشعار عاشقانه گروس عبدالملکیان

شعر در مورد اسم مینا

 نیستی آنکه زنی شیشه هستی برسنگ

ورنه در پات فتادی فلک مینا رنگ

نادر نادرپور , شعر نادر نادرپور , اشعار نادر نادرپور , آثار نادر نادرپور , اشعار عاشقانه نادر نادرپور

شعر عاشقانه برای اسم مینا

 یافته از تو نضرت و خضرت

باغ مینو و راغ مینا فام

حسین پناهی , شعر حسین پناهی , اشعار حسین پناهی , آثار حسین پناهی , اشعار عاشقانه حسین پناهی

شعر عاشقانه با اسم مینا

 نوگل خندان ما از اشک عاشق فارغ است

مست عشرت گریه مینا نمیداند که چیست؟

مسعود فردمنش , شعر مسعود فردمنش , اشعار مسعود فردمنش , آثار مسعود فردمنش , اشعار عاشقانه مسعود فردمنش

شعر به اسم مینا

 کوتاه شد ز دامن ما، دست حادثات

تا دست خود بگردن مینا گذاشتیم

شعر عمو , شعر در مورد عمو , شعر درباره عمو , شعر در وصف عمو

شعری برای اسم مینا

 عمری از جور چرخ مینا رنگ

رنجه بودم، ز رنج بیماری

ناهید عباسی , شعر ناهید عباسی , اشعار ناهید عباسی , آثار ناهید عباسی , اشعار عاشقانه ناهید عباسی

شعر در وصف اسم مینا

 در انگشتری داشت فیروزه ای

که همرنگ آن چرخ مینا نداشت

عطار نیشابوری , شعر عطار نیشابوری , اشعار عطار نیشابوری , آثار عطار نیشابوری , اشعار عاشقانه عطار نیشابوری

شعر با کلمه مینا

 ماییم و دلی، نهفته غمها در او

خون موج زند، چون دل مینا در او

اردلان سرفراز , شعر اردلان سرفراز , اشعار اردلان سرفراز , آثار اردلان سرفراز , اشعار عاشقانه اردلان سرفراز

شعر با نام مینا

 بدین صحیفه مینا به خامه خورشید

نبشته یک سخن خوش به آب زر دیدم

نصرت رحمانی , شعر نصرت رحمانی , اشعار نصرت رحمانی , آثار نصرت رحمانی , اشعار عاشقانه نصرت رحمانی

شعری با نام مینا

 چرخ مینا شکند شیشه عمر تو به سنگ

گر ز مینا گل رنگ به ساغر نکنی

محمد علی بهمنی , شعر محمد علی بهمنی , اشعار محمد علی بهمنی , آثار محمد علی بهمنی , اشعار عاشقانه محمد علی بهمنی

شعر با کلمه ی مینا

 درین محفل زیک مینا بضاعت

بچندین نغمه قلقل میتوان کرد

مژگان عباسلو , شعر مژگان عباسلو , اشعار مژگان عباسلو , آثار مژگان عباسلو , اشعار عاشقانه مژگان عباسلو

شعر عاشقانه با کلمه مینا

 (بیدل) غریب کشور لفظست معنیت

عرض پری بعالم مینا نگاهدار

شهاب مقربین , شعر شهاب مقربین , اشعار شهاب مقربین , آثار شهاب مقربین , اشعار عاشقانه شهاب مقربین

شعر درمورد معنی اسم مینا

 بامید پری مینا پرستیم

زشوقت کرد بر ما نازها دل

ناظم حکمت , شعر ناظم حکمت , اشعار ناظم حکمت , آثار ناظم حکمت , اشعار عاشقانه ناظم حکمت

شعری به نام مینا

 باده پر زور، کار سنگ با مینا کند

مست را اندیشه از بند عسس باشد چرا

نزار قبانی , شعر نزار قبانی , اشعار نزار قبانی , آثار نزار قبانی , اشعار عاشقانه نزار قبانی

شعری در وصف اسم مینا

 گر می روشن کند از مشرق مینا طلوع

صبح شنبه می توان کردن شب آدینه را

فاضل نظری , شعر فاضل نظری , اشعار فاضل نظری , آثار فاضل نظری , اشعار عاشقانه فاضل نظری

شعر در مورد اسم مینا

 گردن بیهوده ای از دور مینا می کشد

گوش ماهی می شمارد بحر را مخمور ما!

کیکاووس یاکیده , شعر کیکاووس یاکیده , اشعار کیکاووس یاکیده , آثار کیکاووس یاکیده , اشعار عاشقانه کیکاووس یاکیده

شعر درباره اسم مینا

بحمدالله نمردیم آنقدر کز گردش دوران

قدح در دست و مینا در بغل دیدیم تقوی را

لیلا کردبچه , شعر لیلا کردبچه , اشعار لیلا کردبچه , آثار لیلا کردبچه , اشعار عاشقانه لیلا کردبچه

شعر درمورد معنی اسم مینا

 اگر این بار می آید به دستم گردن مینا

چو درد می نخواهم داشت دست از دامن مینا

علی شریعتی , شعر علی شریعتی , اشعار علی شریعتی , آثار علی شریعتی , اشعار عاشقانه علی شریعتی

شعر با اسم مینا

 ز چرخ شیشه و از آفتاب ساغر کن

به طاق نسیان بگذار جام و مینا را

شعر خودم , شعر در مورد خودم , شعر درباره خودم , شعر در وصف خودم

شعر برای اسم مینا

 چه نسبت است به گردنکشی مدارا را؟

قدح خراج به گردن نهاد مینا را

شعر حق الناس , شعر در مورد حق الناس , شعر درباره حق الناس , شعر در وصف حق الناس

شعر درباره اسم مینا

 ز پنبه سر مینا به حلقم آب چکان

نمی رود به گلو آب، بی شراب مرا

شعر بی خوابی , شعر در مورد بی خوابی , شعر درباره بی خوابی , شعر در وصف بی خوابی

شعر در مورد اسم مینا

 از سر خوان دو عالم بگذرند آزادوار

سنگ آزادی برین نه کاسه مینا زنند

شعر کابل , شعر در مورد کابل , شعر درباره کابل , شعر در وصف کابل

شعر عاشقانه برای اسم مینا

 بر صحن چشمها کند از سروهای سبز

وز مهرهای مینا دینار گون دهان

شعر عدالت , شعر در مورد عدالت , شعر درباره عدالت , شعر در وصف عدالت

شعر عاشقانه با اسم مینا

 از چشمه چشم و از یکی صانع

یاقوت چراست آن و این مینا؟

شعر ازدواج , شعر در مورد ازدواج , شعر درباره ازدواج , شعر در وصف ازدواج

شعر به اسم مینا

 آمد به بزم رندان مست از می شبانه

مینا شکست جایی ساغر فکند جایی

شعر غیرت , شعر در مورد غیرت , شعر درباره غیرت , شعر در وصف غیرت

شعری برای اسم مینا

 وهم را تا نبود هیچ به پرگار رجوع

چون بود دایره ساز فلک مینا فام

شعر تعصب , شعر در مورد تعصب , شعر درباره تعصب , شعر در وصف تعصب

شعر در وصف اسم مینا

 گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم

گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد

شعر بیشعوری , شعر در مورد بیشعوری , شعر درباره بیشعوری , شعر در وصف بیشعوری

شعر با کلمه مینا

 پیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند

منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود

شعر جوانی و پیری , شعر در مورد جوانی و پیری , شعر درباره جوانی و پیری , شعر در وصف جوانی و پیری

شعر با نام مینا

 ایمن از فتنه این گنبد مینا منشین

خیز و با دور قدح تازه کن ایمانی چند

شعر خزان , شعر در مورد خزان , شعر درباره خزان , شعر در وصف خزان

شعری با نام مینا

 ببین خرابی دوران چرخ مینا رنگ

تو هم خراب ز جام شراب رنگین باش

شعر آبرو , شعر در مورد آبرو , شعر درباره آبرو , شعر در وصف آبرو

شعر با کلمه ی مینا

 ساقیم کرده چنان مست که هنگام سماع

سنگ بر شیشه نه طارم مینا زده ام

شعر دل , شعر در مورد دل , شعر درباره دل , شعر در وصف دل

شعر عاشقانه با کلمه مینا

 ز سر گنبد مینا نمی شوم آگاه

مگر که خدمت رند شراب خواره کنم

شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر درباره آرزو , شعر در وصف آرزو

شعر درمورد اسم مینا

 گر ندیدی قبض و بسط عشق را بر یک بساط

گریه مینا نگر، خندیدن ساغر ببین

شعر ذوق , شعر در مورد ذوق , شعر درباره ذوق , شعر در وصف ذوق

شعر درمورد معنی اسم مینا

 با مدعی ز مینا می در قدح نکردی

تا خون من نخوردی تا جان من نخستی

شعر خورشید , شعر در مورد خورشید , شعر درباره خورشید , شعر در وصف خورشید

شعری به نام مینا

 از آن خندی به روی مدعی، همچون قدح ای گل

که گریان در میان بزم، چون مینا کنی ما را

شعر داعش , شعر در مورد داعش , شعر درباره داعش , شعر در وصف داعش

شعری در وصف اسم مینا

 بس که طاقت سوز باشد ناله مستانه ام

شب به محفل، پنبه در گوش است مینا را همی

شعر زخم زبان , شعر در مورد زخم زبان , شعر درباره زخم زبان , شعر در وصف زخم زبان

شعر در مورد اسم مینا

 خنده زن بر گردش این چرخ مینایی چو جام

ورنه جز خونین دلی از گریه چون مینا چه سود؟

شعر رخ یار , شعر در مورد رخ یار , شعر درباره رخ یار , شعر در وصف رخ یار

شعر درباره اسم مینا

 عقده دل جز به اشک حسرتم، وا کی شود؟

تا نگریم خون، دلم خالی چو مینا کی شود؟

شعر رودخانه , شعر در مورد رودخانه , شعر درباره رودخانه , شعر در وصف رودخانه

شعر درمورد معنی اسم مینا

 از آن خندی به روی مدعی همچون قدح ای گل

که گریان در میان بزم، چون مینا کنی ما را

شعر زندان , شعر در مورد زندان , شعر درباره زندان , شعر در وصف زندان

شعر اسم مینا

 صحف مینا را ده آیت ها گزارش کرده شب

از شفق شنگرف و از مه لیقدان انگیخته

شعر ذاکر امام حسین , شعر در مورد ذاکر امام حسین , شعر درباره ذاکر امام حسین , شعر در وصف ذاکر امام حسین

شعر با اسم مینا

 رستخیز چمن و شاهد و ساقی مخمور

چنگ و نی باشد و می باشد و مینا باشد

شعر والیبال , شعر در مورد والیبال , شعر درباره والیبال , شعر در وصف والیبال

شعر برای اسم مینا

 گریه را در پرده دل آب و تاب دیگرست

حسن دیگر هست در مینا می گلرنگ را

شعر کشتی , شعر در مورد کشتی , شعر درباره کشتی , شعر در وصف کشتی

شعر درباره اسم مینا

 گر چه چون حلاج مهر خامشی بر لب زدم

زور می برداشت آخر پنبه از مینا مرا

شعر در مورد اسم مینا

آخرین بروز رسانی در : جمعه 24 آذر 1396

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.