شعر در مورد آه مظلوم ؛ 70 شعر در مورد آه و ناله

شعر در مورد آه مظلوم ؛ 70 شعر در مورد آه و ناله

شعر در مورد آه مظلوم در این مطلب از سایت جسارت سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد آه مظلوم برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار …

شعر حسرت | 100 شعر در مورد حسرت زندگی و کربلا

شعر حسرت | 100 شعر در مورد حسرت زندگی و کربلا

شعر در مورد حسرت در این مطلب از سایت جسارت سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد حسرت برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه …

مشاعره و شعر با ث از شاعران مختلف

مشاعره و شعر با ث از شاعران مختلف

شعر با ث شعر با ث ,شعر با ث شروع شه,شعر با ث شروع شه,شعر که با دث شروع شه,بیت شعر که با ث شروع شه,شعر که اولش با ث شروع شه,یه …

شعر در مورد ارزش وقت

شعر در مورد ارزش وقت ،شعر درباره ارزش وقت،شعری در مورد ارزش وقت،شعر در مورد ارزش زمان،یک بیت شعر در مورد ارزش وقت،شعر هایی درمورد ارزش وقت،شعر ادبی در مورد ارزش وقت،شعری درباره ارزش وقت،یک شعر درمورد ارزش وقت،بیت شعر درمورد ارزش وقت،شعر درباره ارزش زمان،شعری درباره ارزش زمان،شعر درباره ی ارزش وقت،شعری درباره ی ارزش وقت،شعر ارزش وقت،شعر ارزش زمان،شعر درباره ارزش وقت،شعر برای ارزش وقت،شعر در مورد ارزش وقت،شعری درمورد ارزش وقت،شعری درباره ارزش وقت،شعر درباره ی ارزش وقت،شعر هایی درمورد ارزش وقت،شعر ادبی در مورد ارزش وقت،شعر درباره ارزش زمان،شعری درباره ارزش زمان،شعر در مورد ارزش زمان،شعری در مورد ارزش وقت،شعری درباره ی ارزش وقت،یک بیت شعر در مورد ارزش وقت،یک شعر درمورد ارزش وقت،بیت شعر درمورد ارزش وقت

شعر در مورد ارزش وقت

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد ارزش وقت برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

کنونت که امکان گفتار هست

بگوی، ای برادر، به لطف و خوشی

که فردا که پیک اجل سر رسد

به حکم ضرورت زبان درکشی

شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان

شعر در مورد ارزش وقت

شعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم

نشاط جوانی ز پیران مجوی

که آب روان باز ناید به جوی

شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید

شعر درباره ارزش وقت

شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران

ده روز مهر گردون افسانه است و افسون

نیکی به جای یاران، فرصت شمار یارا

شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن

شعری در مورد ارزش وقت

شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی

قطـره های کـوچـک آب،

اقیانوس بزرگ را می سـازند؛

و دانه های کـوچـک شن،

ساحـل زیبا را …    

لحظـه های کوتاه شاید بی ارزش به نظـر بـرسند،

اما زنـدگی را می سازند؛

شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی

شعر در مورد ارزش زمان

شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر

دنگ…، دنگ ….

ساعت گیج زمان در شب عمر

می زند پی در پی زنگ.

زهر این فکر که این دم گذر است

می شود نقش به دیوار رگ هستی من.

لحظه ام پر شده از لذت

یا به زنگار غمی آلوده است.

لیک چون باید این دم گذرد،

شعر اسم محبوبه , شعر در مورد اسم محبوبه , شعر در وصف اسم محبوبه , شعر درباره اسم محبوبه

یک بیت شعر در مورد ارزش وقت

شعر اسم مائده , شعر در مورد اسم مائده , شعر در وصف اسم مائده , شعر درباره اسم مائده

برو به خوش دلی گذر ، این دو سه روز ، بی خطر شاید یهو اَجل اومد ، شدی بدونِ بال و پر

یه وقت نگی که قسمتِ ، منم شده محنت و غم

تا میتونی دعا بُکن ، رضایتِ خدا بخر

شعر اسم نوشین , شعر در مورد اسم نوشین , شعر در وصف اسم نوشین , شعر درباره اسم نوشین

شعر هایی درمورد ارزش وقت

شعر اسم نازنین , شعر در مورد اسم نازنین , شعر در وصف اسم نازنین , شعر درباره اسم نازنین

نگهدار فرصت که عالم دمی است دمی پیش دانا به از عالمی است

شعر اسم محمود , شعر در مورد اسم محمود , شعر در وصف اسم محمود , شعر درباره اسم محمود

شعر ادبی در مورد ارزش وقت

شعر اسم غزاله , شعر در مورد اسم غزاله , شعر در وصف اسم غزاله , شعر درباره اسم غزاله

جوانا ره طاعت امروز گیر

که فردا جوانی نیاید زیر پیر

شعر اسم نغمه , شعر در مورد اسم نغمه , شعر در وصف اسم نغمه , شعر درباره اسم نغمه

شعری درباره ارزش وقت

شعر اسم الهام , شعر در مورد اسم الهام , شعر در وصف اسم الهام , شعر درباره اسم الهام

دریغا که فصل جوانی برفت

به لهو و لعب زندگانی برفت

شعر شخصیت , شعر در مورد شخصیت , شعر در وصف شخصیت , شعر درباره شخصیت

یک شعر درمورد ارزش وقت

شعر آغوش , شعر در مورد آغوش , شعر در وصف آغوش , شعر درباره آغوش

وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی

حاصل از حیات ای جان این دمست تا دانی

شعر اسم کیان , شعر در مورد اسم کیان , شعر در وصف اسم کیان , شعر درباره اسم کیان

بیت شعر درمورد ارزش وقت

شعر اسم اعظم , شعر در مورد اسم اعظم , شعر در وصف اسم اعظم , شعر درباره اسم اعظم

دنگ…، دنگ ….

لحظه ها می گذرد.

آنچه بگذشت ، نمی آید باز.

قصه ای هست که هرگز دیگر

نتواند شد آغاز.

مثل این است که یک پرسش بی پاسخ

بر لب سر زمان ماسیده است.

تند برمی خیزم

تا به دیوار همین لحظه که در آن همه چیز

رنگ لذت دارد ، آویزم،

شعر معرفت , شعر در مورد معرفت , شعر در وصف معرفت , شعر درباره معرفت

شعر درباره ارزش زمان

شعر شلمچه , شعر در مورد شلمچه , شعر در وصف شلمچه , شعر درباره شلمچه

برای آگاهی انسان ،همین بس که زمان خود را بشناسد

شعر خیانت , شعر در مورد خیانت , شعر در وصف خیانت , شعر درباره خیانت

شعری درباره ارزش زمان

شعر اسم کیمیا , شعر در مورد اسم کیمیا , شعر در وصف اسم کیمیا , شعر درباره اسم کیمیا

هیچ چیز قابل برگشتن نیست

که زمان می گذرد

و زمان واژۀ محدودیت است

همچنان می گذرد….

شعر اسم فروغ , شعر در مورد اسم فروغ , شعر در وصف اسم فروغ , شعر درباره اسم فروغ

شعر درباره ی ارزش وقت

شعر اسم علی , شعر در مورد اسم علی , شعر در وصف اسم علی , شعر درباره اسم علی

گذشت آنچه در ناصوایی گذشت

ور این نیز هم درنیابی گذشت

شعر اسم غزل , شعر در مورد اسم غزل , شعر در وصف اسم غزل , شعر درباره اسم غزل

شعری درباره ی ارزش وقت

شعر اسم محمد , شعر در مورد اسم محمد , شعر در وصف اسم محمد , شعر درباره اسم محمد

دریغا چنان روح پرور زمان

که بگذشت بر ما چو برق یمان

شعر اسم عاطفه , شعر در مورد اسم عاطفه , شعر در وصف اسم عاطفه , شعر درباره اسم عاطفه

شعر ارزش وقت

شعر اسم مریم , شعر در مورد اسم مریم , شعر در وصف اسم مریم , شعر درباره اسم مریم

مخسب آسوده ای برنا که اندر نوبت پیری

به حسرت یاد خواهی کرد ایام جوانی را

شعر اسم عسل , شعر در مورد اسم عسل , شعر در وصف اسم عسل , شعر درباره اسم عسل

شعر ارزش زمان

شعر اسم فرشته , شعر در مورد اسم فرشته , شعر در وصف اسم فرشته , شعر درباره اسم فرشته

دنگ…

فرصتی از کف رفت.

قصه ای گشت تمام.

لحظه باید پی لحظه گذرد

تا که جان گیرد در فکر دوام،

این دوامی که درون رگ من ریخته زهر،

وا رهاینده از اندیشه من رشته حال

وز رهی دور و دراز

داده پیوندم با فکر زوال.

شعر اسم فرزانه , شعر در مورد اسم فرزانه , شعر در وصف اسم فرزانه , شعر درباره اسم فرزانه

شعر درباره ارزش وقت

شعر اسم مینا , شعر در مورد اسم مینا , شعر در وصف اسم مینا , شعر درباره اسم مینا

خوشا آنکه آرزویش را کوتاه کرد و فرصت عمرش را غنیمت شمرد

شعر اسم فاطمه , شعر در مورد اسم فاطمه , شعر در وصف اسم فاطمه , شعر درباره اسم فاطمه

شعر برای ارزش وقت

شعر آمریکا , شعر در مورد آمریکا , شعر در وصف آمریکا , شعر درباره آمریکا

و نمی آید باز

که بسازیم سلامی به لبی

که بگیریم سحررا ز شبی

شعر روستا , شعر در مورد روستا , شعر در وصف روستا , شعر درباره روستا

شعر در مورد ارزش وقت

شعر آلبالو , شعر در مورد آلبالو , شعر در وصف آلبالو , شعر درباره آلبالو

کنون وقت تخم است اگر پروری

گر امید واری که خرمن بری

شعر کسوف , شعر در مورد کسوف , شعر در وصف کسوف , شعر درباره کسوف

شعری درمورد ارزش وقت

شعر انسان , شعر در مورد انسان , شعر در وصف انسان , شعر درباره انسان

چه خوش گفت با کودک آمرزگار

که کاری نکردیم و شد روزگار

شعر گریه , شعر در مورد گریه , شعر در وصف گریه , شعر درباره گریه

شعری درباره ارزش وقت

شعر اسم طاهره , شعر در مورد اسم طاهره , شعر در وصف اسم طاهره , شعر درباره اسم طاهره

خوش است عمر دریغا که جاودانی نیست

پس اعتماد بر این پنج روز فانی نیست

شعر شب یلدا , شعر در مورد شب یلدا , شعر در وصف شب یلدا , شعر درباره شب یلدا

شعر درباره ی ارزش وقت

شعر گربه , شعر در مورد گربه , شعر در وصف گربه , شعر درباره گربه

پرده ای می گذرد،

پرده ای می آید:

می رود نقش پی نقش دگر،

رنگ می لغزد بر رنگ.

ساعت گیج زمان در شب عمر

می زند پی در پی زنگ :

دنگ…، دنگ ….

دنگ…

شعر اسم کوروش , شعر در مورد اسم کوروش , شعر در وصف اسم کوروش , شعر درباره اسم کوروش

شعر هایی درمورد ارزش وقت

شعر اسم آزاده , شعر در مورد اسم آزاده , شعر در وصف اسم آزاده , شعر درباره اسم آزاده

فرصت ، زود می رود و دیر باز می گردد

شعر اسم آوا , شعر در مورد اسم آوا , شعر در وصف اسم آوا , شعر درباره اسم آوا

شعر ادبی در مورد ارزش وقت

شعر اسم آرش , شعر در مورد اسم آرش , شعر در وصف اسم آرش , شعر درباره اسم آرش

کنون کوش کاب از کمر در گذشت

نه وقتی که سیلابت از سرگذشت

شعر به نام خدا , شعر در مورد به نام خدا , شعر در وصف به نام خدا , شعر درباره به نام خدا

شعر درباره ارزش زمان

شعر ضد دختر , اشعار ضد دختر , شعرهای ضد دختر , شعر طنز ضد دختر

قضا روزگاری ز من در ربود

که هر روزی از وی شب قدر بود

شعر درد , شعر در مورد درد , شعر در وصف درد , شعر درباره درد

شعری درباره ارزش زمان

شعر مقام زن , شعر در مورد مقام زن , شعر در وصف مقام زن , شعر درباره مقام زن

اگر ممالک روی زمین به دست آری

بهای مهلت یک روزه زندگانی نیست

شعر طوفان , شعر در مورد طوفان , شعر در وصف طوفان , شعر درباره طوفان

شعر در مورد ارزش زمان

شعر درخت , شعر در مورد درخت , شعر در وصف درخت , شعر درباره درخت

فرصت را باید خودت به دست بیاوری،آن را به تو نخواهند داد

شعر آفرین , شعر در مورد آفرین , شعر در وصف آفرین , شعر درباره آفرین

شعری در مورد ارزش وقت

جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه انگلیسی کوتاه , جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه , جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

عمرتان باد ومراد ای ساقیان بزم جم

گرچه جام ما نشد پرمی ز دوران شما

شعر ضد پسر , اشعار ضد پسر , شعرهای ضد پسر , شعر طنز ضد پسر

شعری درباره ی ارزش وقت

شعر اسم باران , شعر در مورد اسم باران , شعر در وصف اسم باران , شعر درباره اسم باران

من آن روز را قدر نشناختم

بدانستم اکنون که در باختم

جملات عاشقانه , جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه ناب , جملات عاشقانه کوتاه , جملات عاشقانه زیبا

یک بیت شعر در مورد ارزش وقت

شعر عمر , شعر در مورد عمر , شعر در وصف عمر , شعر درباره عمر

فرصت را دریاب تا مایه غصه نشود

شعر آمدن رمضان , شعر در مورد آمدن رمضان , شعر در وصف آمدن رمضان , شعر درباره آمدن رمضان

یک شعر درمورد ارزش وقت

شعر اسم بهار , شعر در مورد اسم بهار , شعر در وصف اسم بهار , شعر درباره اسم بهار

چو پنجاه سالت برون شد ز دست

غنیمت شمر پنج روزی که هست

شعر معذرت خواهی , شعر در مورد معذرت خواهی , شعر در وصف معذرت خواهی , شعر درباره معذرت خواهی

بیت شعر درمورد ارزش وقت

شعر مهتاب , شعر در مورد مهتاب , شعر در وصف مهتاب , شعر درباره مهتاب

دریغا که بگذشت عمر عزیز

بخواهد گذشت این دمی چند نیز

شعر برف , شعر در مورد برف , شعر در وصف برف , شعر درباره برف

شعر در مورد ارزش وقت

شعر اسم اسما , شعر در مورد اسم اسما , شعر در وصف اسم اسما , شعر درباره اسم اسما

چو ما را به غفلت بشد روزگار

تو باری دمی چند فرصت شمر

شعر افسانه , شعر در مورد افسانه , شعر در وصف افسانه , شعر درباره افسانه

شعر درباره ارزش وقت

شعر پرستو , شعر در مورد پرستو , شعر در وصف پرستو , شعر درباره پرستو

سکندر که بر عالمی حکم داشت

در آن دم که بگذشت و عالم گذاشت

شعر پری , شعر در مورد پری , شعر در وصف پری , شعر درباره پری

شعری در مورد ارزش وقت

شعر امیر , شعر در مورد امیر , شعر در وصف امیر , شعر درباره امیر

گذشت آنچه در ناصوابی گذشت

ور این نیز هم درنیابی گذشت

شعر پارسا , شعر در مورد پارسا , شعر در وصف پارسا , شعر درباره پارسا

شعر در مورد ارزش زمان

شعر احسان , شعر در مورد احسان , شعر در وصف احسان , شعر درباره احسان

غنیمت شمار این گرامی نفس

که بی مرغ قیمت ندارد قفس

شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر در وصف آرزو , شعر درباره آرزو

یک بیت شعر در مورد ارزش وقت

شعر امین , شعر در مورد امین , شعر در وصف امین , شعر درباره امین

مکن عمر ضایع به افسوس و حیف

که فرصت عزیز است و «الوقتُ سَیْف»

شعر پگاه , شعر در مورد پگاه , شعر در وصف پگاه , شعر درباره پگاه

شعر هایی درمورد ارزش وقت

شعر بلبل , شعر در مورد بلبل , شعر در وصف بلبل , شعر درباره بلبل

قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند

بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم

شعر حسرت , شعر در مورد حسرت , شعر در وصف حسرت , شعر درباره حسرت

شعر ادبی در مورد ارزش وقت

شعر آخرت , شعر در مورد آخرت , شعر در وصف آخرت , شعر درباره آخرت

وقت غنیمت شمار

ورنه چو فرصت نماند

شعر ایستادگی , شعر در مورد ایستادگی , شعر در وصف ایستادگی , شعر درباره ایستادگی

شعری درباره ارزش وقت

شعر اسم ترانه , شعر در مورد اسم ترانه , شعر در وصف اسم ترانه , شعر درباره اسم ترانه

فرصت غنیمت است غنیمت رها مکن

بشنو نصیحتی و نصیحت رها مکن

عادل دانتیسم , شعر عادل دانتیسم , اشعار عادل دانتیسم , آثار عادل دانتیسم , اشعار عاشقانه عادل دانتیسم

یک شعر درمورد ارزش وقت

امید صباغ نو , شعر امید صباغ نو , اشعار امید صباغ نو , آثار امید صباغ نو , اشعار عاشقانه امید صباغ نو

سعدیا دی رفت و فردا همچنان موجود نیست

در میان این و آن فرصت شمار امروز را

چیستا یثربی , شعر چیستا یثربی , اشعار چیستا یثربی , آثار چیستا یثربی , اشعار عاشقانه چیستا یثربی

بیت شعر درمورد ارزش وقت

شعر حضرت قاسم , شعر در مورد حضرت قاسم , شعر در وصف حضرت قاسم , شعر درباره حضرت قاسم

سعدیا عمر عزیز است به غفلت مگذار

وقت فرصت نشود فوت مگر نادان را

شعر ایام فاطمیه , شعر در مورد ایام فاطمیه , شعر در وصف ایام فاطمیه , شعر درباره ایام فاطمیه

شعر درباره ارزش زمان

کامران رسول زاده , شعر کامران رسول زاده , اشعار کامران رسول زاده , آثار کامران رسول زاده , اشعار عاشقانه کامران رسول زاده

زنهار نگه دار تو فرصت که نه ای

زان تره که بدروند و دیگر روید

شعر اسم تبسم , شعر در مورد اسم تبسم , شعر در وصف اسم تبسم , شعر درباره اسم تبسم

شعری درباره ارزش زمان

شعر اسم تمنا , شعر در مورد اسم تمنا , شعر در وصف اسم تمنا , شعر درباره اسم تمنا

تیر فرصت در کمان جهد توست

می رود تیر از کمان اندیشه کن

نیلوفر ثانی , شعر نیلوفر ثانی , اشعار نیلوفر ثانی , آثار نیلوفر ثانی , اشعار عاشقانه نیلوفر ثانی

شعر درباره ی ارزش وقت

شعر خوش آمد گویی , شعر در مورد خوش آمد گویی , شعر در وصف خوش آمد گویی , شعر درباره خوش آمد گویی

این زمان اندیشه بی کار است و فکر

کار خود را این زمان اندیشه کن

شعر حضرت علی اصغر , شعر در مورد حضرت علی اصغر , شعر در وصف حضرت علی اصغر , شعر درباره حضرت علی اصغر

شعری درباره ی ارزش وقت

نیلوفر لاری پور , شعر نیلوفر لاری پور , اشعار نیلوفر لاری پور , آثار نیلوفر لاری پور , اشعار عاشقانه نیلوفر لاری پور

چشم گیتی تویی، مرو در خواب

فرصت از دست می رود دریاب

شعر اسم ترنم , شعر در مورد اسم ترنم , شعر در وصف اسم ترنم , شعر درباره اسم ترنم

شعر ارزش وقت

افشین صالحی , شعر افشین صالحی , اشعار افشین صالحی , آثار افشین صالحی , اشعار عاشقانه افشین صالحی

فرصت، به شتاب از دست می رود و به کندی بازمی گردد

محسن حسینخانی , شعر محسن حسینخانی , اشعار محسن حسینخانی , آثار محسن حسینخانی , اشعار عاشقانه محسن حسینخانی

شعر ارزش زمان

مارگوت بیکل , شعر مارگوت بیکل , اشعار مارگوت بیکل , آثار مارگوت بیکل , اشعار عاشقانه مارگوت بیکل

تو همیشه با من سوختی

ارزش وقت شعر آلوداشک مرا

رسول یونان , شعر رسول یونان , اشعار رسول یونان , آثار رسول یونان , اشعار عاشقانه رسول یونان

شعر درباره ارزش وقت

رویا شاه حسین زاده , شعر رویا شاه حسین زاده , اشعار رویا شاه حسین زاده , آثار رویا شاه حسین زاده , اشعار عاشقانه رویا شاه حسین زاده

معنی وقت دیگر طلای ناب نیست

امروز ارزش وقت ما با مس برابر شده است

نیکی فیروزکوهی , شعر نیکی فیروزکوهی , اشعار نیکی فیروزکوهی , آثار نیکی فیروزکوهی , اشعار عاشقانه نیکی فیروزکوهی

شعر برای ارزش وقت

شعر حضرت علی اکبر , شعر در مورد حضرت علی اکبر , شعر درباره حضرت علی اکبر , شعر در وصف حضرت علی اکبر

گاهی ارزش وقت از طلا هم بیشتر میشه

ولی اغلب هم از یک تکه سنک کمتر!

نادر ابراهیمی , شعر نادر ابراهیمی , اشعار نادر ابراهیمی , آثار نادر ابراهیمی , اشعار عاشقانه نادر ابراهیمی

شعر در مورد ارزش وقت

شعر پیرمرد , شعر در مورد پیرمرد , شعر درباره پیرمرد , شعر در وصف پیرمرد

این تنهایک فاجعه ی ساده است

بسیارساده

آنقدرکه ارزش وقت گذاشتن هم ندارد

کاظم بهمنی , شعر کاظم بهمنی , اشعار کاظم بهمنی , آثار کاظم بهمنی , اشعار عاشقانه کاظم بهمنی

شعری درمورد ارزش وقت

عباس صفاری , شعر عباس صفاری , اشعار عباس صفاری , آثار عباس صفاری , اشعار عاشقانه عباس صفاری

چه زود میگذرد لحظه ها ولی بی تو

تمام زندگی ام را بهانه ای .باز آ

شعر اسم دنیا , شعر در مورد اسم دنیا , شعر درباره اسم دنیا , شعر در وصف اسم دنیا

شعری درباره ارزش وقت

اوحدی مراغه ای , شعر اوحدی مراغه ای , اشعار اوحدی مراغه ای , آثار اوحدی مراغه ای , اشعار عاشقانه اوحدی مراغه ای

;آنچه ندارد عوض ای هوشیار ;

عمر عزیز است غنیمت شمار

شعر پرچم ایران , شعر در مورد پرچم ایران , شعر درباره پرچم ایران , شعر در وصف پرچم ایران

شعر درباره ی ارزش وقت

شعر اراده , شعر در مورد اراده , شعر درباره اراده , شعر در وصف اراده

کار امروز هر که فردا کرد

نشود بر مراد خود پیروز

نقد نتوان به نسیه داد از دست

همچو فردا نیافت کس امروز

شعر توکل , شعر در مورد توکل , شعر درباره توکل , شعر در وصف توکل

شعر هایی درمورد ارزش وقت

شعر پروانه , شعر در مورد پروانه , شعر درباره پروانه , شعر در وصف پروانه

فرصت از دست مده ای همه زیبائی

سیب رخسار تودر آینه فردانیست.

شهیار قنبری , شعر شهیار قنبری , اشعار شهیار قنبری , آثار شهیار قنبری , اشعار عاشقانه شهیار قنبری

شعر ادبی در مورد ارزش وقت

شعر پرستار , شعر در مورد پرستار , شعر درباره پرستار , شعر در وصف پرستار

اهسته که اشکی بوداعت بفشانم

ای عمر که سیلت بدهد پاک ببادت

شعر اسم خدیجه , شعر در مورد اسم خدیجه , شعر درباره اسم خدیجه , شعر در وصف اسم خدیجه

شعر درباره ارزش زمان

شعر اسم دختر , شعر در مورد اسم دختر , شعر درباره اسم دختر , شعر در وصف اسم دختر

دیشب که ندانم به چه هنگام سحر شد

فرخنده شبی بود که با یار به سر شد

سید محمد مرکبیان , شعر سید محمد مرکبیان , اشعار سید محمد مرکبیان , آثار سید محمد مرکبیان , اشعار عاشقانه سید محمد مرکبیان

شعری درباره ارزش زمان

آنا آخماتووا , شعر آنا آخماتووا , اشعار آنا آخماتووا , آثار آنا آخماتووا , اشعار عاشقانه آنا آخماتووا

فرصت چه زود می گذرد همتی بکن

ای شیخ اینچنین به شبستان نمی رسی!

شعر اسم توحید , شعر در مورد اسم توحید , شعر درباره اسم توحید , شعر در وصف اسم توحید

شعر در مورد ارزش زمان

هلالی جغتایی , شعر هلالی جغتایی , اشعار هلالی جغتایی , آثار هلالی جغتایی , اشعار عاشقانه هلالی جغتایی

یک امروزیست مارا نقد ایام

به انهم اعتباری نیست تاشام

شعر طلا , شعر در مورد طلا , شعر درباره طلا , شعر در وصف طلا

شعری در مورد ارزش وقت

شعر اسم زیبا , شعر در مورد اسم زیبا , شعر درباره اسم زیبا , شعر در وصف اسم زیبا

وه که با این عمر های کوته بی اعتبار

اینچنین غافل شدن از چون منی شیئا چرا؟

شعر خجالت , شعر در مورد خجالت , شعر درباره خجالت , شعر در وصف خجالت

شعری درباره ی ارزش وقت

نسرین بهجتی , شعر نسرین بهجتی , اشعار نسرین بهجتی , آثار نسرین بهجتی , اشعار عاشقانه نسرین بهجتی

دوش وقت سحرازغصّه نجاتم دادند

واندرآن ظلمت شب آبِ حیاتم دادند

شعر اسم خاطره , شعر در مورد اسم خاطره , شعر درباره اسم خاطره , شعر در وصف اسم خاطره

یک بیت شعر در مورد ارزش وقت

شعر نام تو , شعر در مورد نام تو , شعر درباره نام تو , شعر در وصف نام تو

چه مبارک سحری بودوچه فرخنده شبی

آن شب قدر که این تازه براتم دادند

فرخی یزدی , شعر فرخی یزدی , اشعار فرخی یزدی , آثار فرخی یزدی , اشعار عاشقانه فرخی یزدی

یک شعر درمورد ارزش وقت

شعر اسم جانان , شعر در مورد اسم جانان , شعر درباره اسم جانان , شعر در وصف اسم جانان

یاعلی گفتیم و عشق آغاز شد

بغض چندین ساله ی ما باز شد

شعر اسم حسین , شعر در مورد اسم حسین , شعر درباره اسم حسین , شعر در وصف اسم حسین

بیت شعر درمورد ارزش وقت

شعر با م , مشاعره با م , شعر با حرف میم , شعر با م شروع شه

تک تکساعت چه گوید گوش دار

گویدت بیدار باش ای هوشیار!

شعر با ت , مشاعره با ت , شعر با حرف ت , شعر با ت شروع شه

شعر در مورد ارزش وقت

شعر اذان , شعر در مورد اذان , شعر درباره اذان , شعر در وصف اذان

بر معرفت استوار کن ، پایه ی عمر

وز دست مده نقد گرانمایه ی عمر

با دیده ی انصاف نگر ، تا بینی :

خورشید هنر دمیده ، از سایه ی عمر

شعر گل شمعدانی , شعر در مورد گل شمعدانی , شعر درباره گل شمعدانی , شعر در وصف گل شمعدانی

شعر درباره ارزش وقت

شعر اسم حدیث , شعر در مورد اسم حدیث , شعر درباره اسم حدیث , شعر در وصف اسم حدیث

ما عابران رهگذری بی نشانه ایم

جاماندگان قافله ای جاودانه ایم

پائیزلحظه ها چه شتابان رسید وما

دلواپسان رویش چندین جوانه ایم

شعر اسم حمید , شعر در مورد اسم حمید , شعر درباره اسم حمید , شعر در وصف اسم حمید

شعری در مورد ارزش وقت

شعر اسم حنانه , شعر در مورد اسم حنانه , شعر درباره اسم حنانه , شعر در وصف اسم حنانه

تسلیم ثانیه ها می شوم ولی

در اشتیاق توعمریست مانده ام

شعر کریسمس , شعر در مورد کریسمس , شعر درباره کریسمس , شعر در وصف کریسمس

شعر در مورد ارزش زمان

شعر با ی , مشاعره با ی , شعر با حرف ی , شعر با ی شروع شه

وقت دیدار به فردا مفکن، چونکه ز عمر

تا که دیدار دگر دست دهد می گذرد

شعر تهمت , شعر در مورد تهمت , شعر درباره تهمت , شعر در وصف تهمت

یک بیت شعر در مورد ارزش وقت

شعر بقیع , شعر در مورد بقیع , شعر درباره بقیع , شعر در وصف بقیع

عمر تو شماره نفسهای توست

وملکی انها را شماره می کند

شعر تشنگی , شعر در مورد تشنگی , شعر درباره تشنگی , شعر در وصف تشنگی

شعر هایی درمورد ارزش وقت

شعر بصیرت , شعر در مورد بصیرت , شعر درباره بصیرت , شعر در وصف بصیرت

این غافله عمر عجب میگذرد

شعر در مورد لیاقت نداشتن

دوست داشتن

گاهی وقت ها

سنگین است

به سان

سنگینیِ لیاقت دوست داشته شدن

و بعضی وقت ها

دوست داشتن

حیاتی دیگر است

زنده نگه داشتن

کسی درون ات

حتی

با وجود این فاصله های دور.

شعر در مورد ارزش وقت

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 9 اردیبهشت 1397

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.