شعر در مورد ارزش انسان | اشعار درباره ارزش انسان + 100 "شعر در مورد ارزش انسان"

گلچین زیباترین شعر در مورد ارزش انسان

شعر در مورد ارزش انسان

شعر در مورد ارزش انسان ،شعر در مورد ارزش انسانها،شعر درباره ارزش انسان،شعری در مورد ارزش انسان،شعری در باره ارزش انسان،شعری زیبا در مورد ارزش انسان،شعر در باره ی ارزش انسان،شعری درباره ارزش انسان،شعر در باره ارزش انسان،شعر ارزش انسان،شعر ارزش انسانیت،شعر ارزش انسانها،شعر ارزش انسان حمید مصدق،شعر درباره ارزش انسان،شعر درمورد ارزش انسان،شعر برای ارزش انسان

شعر در مورد ارزش انسان

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد ارزش انسان برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

فرزندم! تو می‌توانی هرگونه “بودن” را که بخواهی باشی، انتخاب کنی.

اما آزادی انتخاب تو در چارچوب حدود انسان بودن محصور است.

با هر انتخابی باید انسان بودن نیز همراه باشد و گرنه دیگر از آزادی و انتخاب سخن گفتن بی‌معنی است،

که این کلمات ویژه خداست و انسان، و دیگر هیچ‌کس، هیچ‌چیز

شعر تفکر , شعر در مورد تفکر , شعر درباره تفکر , شعر در وصف تفکر

شعر در مورد ارزش انسان

شعر تلفن , شعر در مورد تلفن , شعر درباره تلفن , شعر در وصف تلفن

انسان،تو بهترین ساخته ی دست خدایی

اما،ارزش و احترامت دست خود توست

شعر مظلومیت , شعر در مورد مظلومیت , شعر درباره مظلومیت , شعر در وصف مظلومیت

شعر در مورد ارزش انسانها

شعر مغز , شعر در مورد مغز , شعر درباره مغز , شعر در وصف مغز

ای نسخه اسرار الهی که تویی

و ای آینه جمال شاهی که تویی

بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست

از خود بطلب آن چه خواهی که تویی

شعر عروسک , شعر در مورد عروسک , شعر درباره عروسک , شعر در وصف عروسک

شعر درباره ارزش انسان

شعر مقاومت , شعر در مورد مقاومت , شعر درباره مقاومت , شعر در وصف مقاومت

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام

و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهایتان زخم دار است

با ریشه چه می کنید؟

گیرم که بر سر این باغ بنشسته در کمین پرنده اید

پرواز را علامت ممنوع می زنید

با جوجه های نشسته در آشیان چه می کنید؟

گیرم که می کشید

گیرم که می برید

گیرم که می زنید

با رویش ناگزیر جوانه ها چه می کنید؟شعر عادت , شعر در مورد عادت , شعر درباره عادت , شعر در وصف عادت

شعری در مورد ارزش انسان

شعر فتنه , شعر در مورد فتنه , شعر درباره فتنه , شعر در وصف فتنه

هر انسان، کتابی است،

چشم به راه خواننده‌اش

شعر تلافی , شعر در مورد تلافی , شعر درباره تلافی , شعر در وصف تلافی

شعری در باره ارزش انسان

شعر عبادت , شعر در مورد عبادت , شعر درباره عبادت , شعر در وصف عبادت

مگر نمی‌دانی بزرگ‌ترین دشمن آدمی فهم اوست؟

پس، تا می‌توانی خر باش،

تا خوش باشی!!…”

شعر عربستان , شعر در مورد عربستان , شعر درباره عربستان , شعر در وصف عربستان

شعری زیبا در مورد ارزش انسان

شعر مشهد , شعر در مورد مشهد , شعر درباره مشهد , شعر در وصف مشهد

دشتها آلوده ست

در لجنزار گل لاله نخواهد رویید

در هوای عفن آواز پرستو به چه کارت آید ؟

فکر نان باید کرد

و هوایی که در آن

نفسی تازه

کنیم

گل گندم خوب است

گل خوبی زیباست

ای دریغا که همه مزرعه دلها را

علف هرزه کین پوشانده ست

هیچکس فکر نکرد

که در آبادی ویران شده دیگر نان نیست

و همه مردم شهر

بانگ برداشته اند

که چرا سیمان نیست

و کسی فکر نکرد

که چرا ایمان نیست
و

زمانی شده است

که به غیر از انسان

هیچ چیز ارزان نیست

شعر آتش نشان , شعر در مورد آتش نشان , شعر در وصف آتش نشان , شعر درباره آتش نشان

شعر در باره ی ارزش انسان

شعر پند و اندرز , شعر در مورد پند و اندرز , شعر در وصف پند و اندرز , شعر درباره پند و اندرز

ارزشی واحد هر ان، گوهر جهان

هم چون عیاری که قفل اندر نهان

شعر تسکین درد , شعر در مورد تسکین درد , شعر در وصف تسکین درد , شعر درباره تسکین درد

شعری درباره ارزش انسان

شعر تخت جمشید , شعر در مورد تخت جمشید , شعر در وصف تخت جمشید , شعر درباره تخت جمشید

زین چنین میزان هر اشیایی بها

ارزش انسان چیست، عالمِ راستان

شعر رهبر , شعر در مورد رهبر , شعر در وصف رهبر , شعر درباره رهبر

شعر در باره ارزش انسان

شعر آل سعود , شعر در مورد آل سعود , شعر در وصف آل سعود , شعر درباره آل سعود

زانکه هر نقش را عشقی ثمر

ارزش انسان است، مقصود عاشقان

شعر تحویل سال , شعر در مورد تحویل سال , شعر در وصف تحویل سال , شعر درباره تحویل سال

شعر ارزش انسان

شعر تعهد , شعر در مورد تعهد , شعر در وصف تعهد , شعر درباره تعهد

کان خوش ایند نیست، ارزش فرد را

چون ملک یا اعتباری هم چُنان

شعر سنگ , شعر در مورد سنگ , شعر در وصف سنگ , شعر درباره سنگ

شعر ارزش انسانیت

شعر قوم لر , شعر در مورد قوم لر , شعر در وصف قوم لر , شعر درباره قوم لر

ارزش انسانی به چیزیست که دوست

دوست دارم ماه را، هر مهربان

شعر کبوتر , شعر در مورد کبوتر , شعر در وصف کبوتر , شعر درباره کبوتر

شعر ارزش انسانها

شعر اتفاق , شعر در مورد اتفاق , شعر در وصف اتفاق , شعر درباره اتفاق

این جا ارزش انسان به دینار است

سخن از مرگ انسانیت قرن است

شعر تبریک عید نوروز , شعر در مورد تبریک عید نوروز , شعر در وصف تبریک عید نوروز , شعر درباره تبریک عید نوروز

شعر ارزش انسان حمید مصدق

شعر ایثار , شعر در مورد ایثار , شعر در وصف ایثار , شعر درباره ایثار

ارزش انسان ولای گوهر است

ان بدین هیچی نمی اید بدست

شعر حاجی , شعر در مورد حاجی , شعر در وصف حاجی , شعر درباره حاجی

شعر درباره ارزش انسان

شعر قناعت , شعر در مورد قناعت , شعر در وصف قناعت , شعر درباره قناعت

گرشود انسان حیوان این بدان

اوبه یک بیراهه رفته گشته پست

شعر پهلوان , شعر در مورد پهلوان , شعر در وصف پهلوان , شعر درباره پهلوان

شعر درمورد ارزش انسان

شعر جانباز , شعر در مورد جانباز , شعر در وصف جانباز , شعر درباره جانباز

ذهن خود را با عزا پر کرده ایم

در فروش ارزش انسان سماجت می کنیم

شعر پشیمانی , شعر در مورد پشیمانی , شعر در وصف پشیمانی , شعر درباره پشیمانی

شعر برای ارزش انسان

شعر لاک پشت , شعر در مورد لاک پشت , شعر در وصف لاک پشت , شعر درباره لاک پشت

همه چی میزونه

ارزش انسان ها

یک شتر یا دو شتر

چه کسی می دونه؟

شعر فحش , شعر در مورد فحش , شعر در وصف فحش , شعر درباره فحش

شعری برای ارزش انسان

شعر تگرگ , شعر در مورد تگرگ , شعر در وصف تگرگ , شعر درباره تگرگ

امروز زندگی خیلی بی ارزش

انسان به نام

آفتاب از پاشیدن نورش نکاست

شعر پلیس , شعر در مورد پلیس , شعر در وصف پلیس , شعر درباره پلیس

شعری درمورد ارزش انسان

شعر لاف زدن , شعر در مورد لاف زدن , شعر در وصف لاف زدن , شعر درباره لاف زدن

ارزش انسان کجاست؟

کاش میشد دستها را میفشردیم از درون

شعر قناری , شعر در مورد قناری , شعر در وصف قناری , شعر درباره قناری

شعر در مورد ارزش انسانها

شعر کویر , شعر در مورد کویر , شعر در وصف کویر , شعر درباره کویر

ارزش انسان به دستار است وبس؟

پیــــــــج این دستار را باید شکست

شعر مترسک , شعر در مورد مترسک , شعر در وصف مترسک , شعر درباره مترسک

شعر در مورد ارزش انسان

شعر مزاحمت , شعر در مورد مزاحمت , شعر در وصف مزاحمت , شعر درباره مزاحمت

ارزش انسان به کرامات اوست

نه به زر و زور زبان رنگ پوست

شعر قورباغه , شعر در مورد قورباغه , شعر در وصف قورباغه , شعر درباره قورباغه

شعری درباره ارزش انسان

شعر پشتکار , شعر در مورد پشتکار , شعر در وصف پشتکار , شعر درباره پشتکار

پس ارزش انسان بدان هست بران

انسان هوشمند وظیفه بر امرخالق کرد

شعر 22 بهمن , شعر در مورد 22 بهمن , شعر در وصف 22 بهمن , شعر درباره 22 بهمن

شعر در باره ی ارزش انسان

شعر آدم برفی , شعر در مورد آدم برفی , شعر در وصف آدم برفی , شعر درباره آدم برفی

ای خالق هستیم بمن کمی لطف نما

هوشیارم بکن تا که ستایم من ترا

شعر تدبر , شعر در مورد تدبر , شعر در وصف تدبر , شعر درباره تدبر

شعری زیبا در مورد ارزش انسان

شعر تفرقه , شعر در مورد تفرقه , شعر در وصف تفرقه , شعر درباره تفرقه

بروایتی احتمال اینکه شب قدر در این شب باشد

شب قدر آ ن شبی استکه ارزش انسان حساب گردد

شعر جذابیت , شعر در مورد جذابیت , شعر در وصف جذابیت , شعر درباره جذابیت

شعری در مورد ارزش انسان

شعر جرم , شعر در مورد جرم , شعر در وصف جرم , شعر درباره جرم

فرشتگان مامورند که تا اجرا کنند دستور

که هر انسان بچه میزان ارزش داشته بر یزدان

شعر ولنتاین , شعر در مورد ولنتاین , شعر در وصف ولنتاین , شعر درباره ولنتاین

شعری در باره ارزش انسان

شعر دوری , شعر در مورد دوری , شعر در وصف دوری , شعر درباره دوری

ظاهرا سبز ترین ارزش انسان به یقنیم

باطنی خون نه علیم چون رهه تعلیم زمینم

شعر شکار , شعر در مورد شکار , شعر در وصف شکار , شعر درباره شکار

شعر در مورد ارزش انسان

شعر جهاد , شعر در مورد جهاد , شعر در وصف جهاد , شعر درباره جهاد

ارزش انسان نه علم دین است

بلکه بشر با عمل وزین است

شعر ابراز علاقه , شعر در مورد ابراز علاقه , شعر در وصف ابراز علاقه , شعر درباره ابراز علاقه

شعر در مورد ارزش انسانها

شعر خراسان , شعر در مورد خراسان , شعر در وصف خراسان , شعر درباره خراسان

این روزها که ارزش انسان نقاب هاست

دنیای من نشانه ی تیر سراب هاست

شعر آذربایجان , شعر در مورد آذربایجان , شعر در وصف آذربایجان , شعر درباره آذربایجان

شعر درباره ارزش انسان

شعر بخت بد , شعر در مورد بخت بد , شعر در وصف بخت بد , شعر درباره بخت بد

معیاریست بی ارزش

که خود را میسنجد

در ته یک لیوان خالی

ته مانده ی یک انسان

شعر بدقولی , شعر در مورد بدقولی , شعر در وصف بدقولی , شعر درباره بدقولی

شعری در مورد ارزش انسان

شعر دیوانه , شعر در مورد دیوانه , شعر در وصف دیوانه , شعر درباره دیوانه

حرف انسان و جمود و رخوت اندیشه هاست

سایه های بی کسی مان در خور انکار نیست

شعر بلوچستان , شعر در مورد بلوچستان , شعر در وصف بلوچستان , شعر درباره بلوچستان

شعری در باره ارزش انسان

شعر پدر از دست رفته , شعر در مورد پدر از دست رفته , شعر در وصف پدر از دست رفته , شعر درباره پدر از دست رفته

در شگفتم که انسان همرده شد با گروه پریمات ها

در ارزش و شخصیت،انسان همرده شد با گروه پریمات ها

شعر بسیج , شعر در مورد بسیج , شعر در وصف بسیج , شعر درباره بسیج

شعری زیبا در مورد ارزش انسان

شعر بغل , شعر در مورد بغل , شعر در وصف بغل , شعر درباره بغل

امرِ نبوّت با قرائت گشت آغاز

تا ارزشِ دانش ،شود معلوم و ممتاز

شعر جهنم , شعر در مورد جهنم , شعر در وصف جهنم , شعر درباره جهنم

شعر در باره ی ارزش انسان

شعر چادر , شعر در مورد چادر , شعر در وصف چادر , شعر درباره چادر

چه ارزش دارد این انسان که از مرگش نمیترسد

و خون خوار است وخون ناپاک می بیند

شعر بندر انزلی , شعر در مورد بندر انزلی , شعر در وصف بندر انزلی , شعر درباره بندر انزلی

شعری درباره ارزش انسان

شعر خستگی , شعر در مورد خستگی , شعر در وصف خستگی , شعر درباره خستگی

دانش من موجـب انسان شدن می گردد

زین پیله ی اغمای پروانه شدن می گردد

شعر دشمن , شعر در مورد دشمن , شعر در وصف دشمن , شعر درباره دشمن

شعر در باره ارزش انسان

شعر جمکران , شعر در مورد جمکران , شعر در وصف جمکران , شعر درباره جمکران

چه ارزش دارد این انسان

نمی داند که علت چیسیت از بودن

شعر در وصف مادر , اشعار در وصف مادر , شعر زیبا در وصف مادر , شعر عاشقانه در وصف مادر

شعر ارزش انسان

شعر پل صراط , شعر در مورد پل صراط , شعر در وصف پل صراط , شعر درباره پل صراط

به خدا عشق که باشد دل انسان پاک است

طمع و کبر و ریا از دل انسان پاک است

شعر بخشندگی , شعر در مورد بخشندگی , شعر در وصف بخشندگی , شعر درباره بخشندگی

شعر ارزش انسانیت

شعر آلزایمر , شعر در مورد آلزایمر , شعر در وصف آلزایمر , شعر درباره آلزایمر

آن‌چه از ارزش که انسان ساخته

باورِ خود را به آن‌ها باخته

شعر پدربزرگ , شعر در مورد پدربزرگ , شعر در وصف پدربزرگ , شعر درباره پدربزرگ

شعر ارزش انسانها

شعر قفس , شعر در مورد قفس , شعر در وصف قفس , شعر درباره قفس

شرفِ عشق که باشد همه را یک نعمت

نخوتِ بُخل و حسد از دل انسان پاک است

شعر پدر برای سنگ قبر , شعر در مورد پدر برای سنگ قبر , شعر در وصف پدر برای سنگ قبر , شعر درباره پدر برای سنگ قبر

شعر ارزش انسان حمید مصدق

شعر شوخی , شعر در مورد شوخی , شعر در وصف شوخی , شعر درباره شوخی

بپا کردی درون قلب انسان

تو ان اتش که باشد عشق سوزان

شعر خیرخواهی , شعر در مورد خیرخواهی , شعر در وصف خیرخواهی , شعر درباره خیرخواهی

شعر درباره ارزش انسان

شعر خرگوش , شعر در مورد خرگوش , شعر در وصف خرگوش , شعر درباره خرگوش

صُورِ عشق که افتد به دل و روح همه

ارزش خاکی ان از دل انسان پاک است

شعر دعای ندبه , شعر در مورد دعای ندبه , شعر در وصف دعای ندبه , شعر درباره دعای ندبه

شعر درمورد ارزش انسان

شعر خسته نباشید , شعر در مورد خسته نباشید , شعر در وصف خسته نباشید , شعر درباره خسته نباشید

باری…

…تا انسان

فاصله بسیار است

و راه دشوار…

شعر ختم مادر , شعر در مورد ختم مادر , شعر در وصف ختم مادر , شعر درباره ختم مادر

شعر برای ارزش انسان

شعر ختم قرآن , شعر در مورد ختم قرآن , شعر در وصف ختم قرآن , شعر درباره ختم قرآن

من نگویم که پرم از همگان در این عشق

ورنه این نام منم از دل انسان پاک است

شعر رقیب عشقی , شعر در مورد رقیب عشقی , شعر در وصف رقیب عشقی , شعر درباره رقیب عشقی

شعری برای ارزش انسان

شعر حرف مردم , شعر در مورد حرف مردم , شعر در وصف حرف مردم , شعر درباره حرف مردم

رایانه انسان نیست

انسان ارزش است

شعر خسیس , شعر در مورد خسیس , شعر در وصف خسیس , شعر درباره خسیس

شعری درمورد ارزش انسان

شعر خلیج فارس , شعر در مورد خلیج فارس , شعر در وصف خلیج فارس , شعر درباره خلیج فارس

قدر آن عشق بدان تا که رسی بر هر اوج

رتبه در خاک جهان از دل انسان پاک است

شعر خلوت , شعر در مورد خلوت , شعر در وصف خلوت , شعر درباره خلوت

شعر در مورد ارزش انسانها

شعر خشونت , شعر در مورد خشونت , شعر در وصف خشونت , شعر درباره خشونت

خسته ام ،از نسل انسان خسته ام

خسته ام ،از آدمستان خســته ام

شعر ختم پدر , شعر در مورد ختم پدر , شعر در وصف ختم پدر , شعر درباره ختم پدر

شعر در مورد ارزش انسان

شعر خاک , شعر در مورد خاک , شعر در وصف خاک , شعر درباره خاک

پس از عمری گذر در قوم انسان

دل من شد اسیر عشق جانان

شعر دزفول , شعر در مورد دزفول , شعر در وصف دزفول , شعر درباره دزفول

شعری درباره ارزش انسان

شعر خبرنگار , شعر در مورد خبرنگار , شعر در وصف خبرنگار , شعر درباره خبرنگار

میگی نه چشماتو باز کن و ببین

گر چه دیدنت برام ارزش دیدن نداره

شعر دکتر , شعر در مورد دکتر , شعر در وصف دکتر , شعر درباره دکتر

شعر در باره ی ارزش انسان

شعر دماوند , شعر در مورد دماوند , شعر در وصف دماوند , شعر درباره دماوند

نه تاب و ارزش من، رایگانی است

سزای رنج قرنی زندگانی است

شعر زاگرس , شعر در مورد زاگرس , شعر در وصف زاگرس , شعر درباره زاگرس

شعری زیبا در مورد ارزش انسان

شعر دورویی , شعر در مورد دورویی , شعر در وصف دورویی , شعر درباره دورویی

ابا او یک انگشتری بود و بس

که ارزش به گیتی ندانست کس

شعر خیال , شعر در مورد خیال , شعر در وصف خیال , شعر درباره خیال

شعری در مورد ارزش انسان

شعر رسوایی , شعر در مورد رسوایی , شعر در وصف رسوایی , شعر درباره رسوایی

آن که از این سخن شنید ارزش

باز پیش آر، تا کند پژهش

شعر حیا , شعر در مورد حیا , شعر در وصف حیا , شعر درباره حیا

شعری در باره ارزش انسان

شعر شیعه , شعر در مورد شیعه , شعر در وصف شیعه , شعر درباره شیعه

این بگفت و زد عصا بر سنگ کوه

کوه در ارزش درآمد باشکوه

شعر خلاقیت , شعر در مورد خلاقیت , شعر در وصف خلاقیت , شعر درباره خلاقیت

شعر در مورد ارزش انسان

شعر خمس , شعر در مورد خمس , شعر در وصف خمس , شعر درباره خمس

منت بازیچه عیسی مکش بهر حیات

ارزش مردن بپرس از نفس مرگ آرای من

شعر بذل و بخشش , شعر در مورد بذل و بخشش , شعر در وصف بذل و بخشش , شعر درباره بذل و بخشش

شعر در مورد ارزش انسانها

شعر جن , شعر در مورد جن , شعر در وصف جن , شعر درباره جن

ارزش مارا چه می سنجی مروت را بسنج

آبروی دشنه نازی بخاک ما بریز

شعر ارزش وقت , شعر در مورد ارزش وقت , شعر در وصف ارزش وقت , شعر درباره ارزش وقت

شعر درباره ارزش انسان

شعر دفاع از وطن , شعر در مورد دفاع از وطن , شعر در وصف دفاع از وطن , شعر درباره دفاع از وطن

ارزش دل بیشتر آمد ز جان

آن بفروش این بستان رایگان

شعر زاینده رود , شعر در مورد زاینده رود , شعر در وصف زاینده رود , شعر درباره زاینده رود

شعری در مورد ارزش انسان

شعر جوانمردی , شعر در مورد جوانمردی , شعر در وصف جوانمردی , شعر درباره جوانمردی

جام گیتی نمای ما انسان

حافظ جامع خدا انسان

شعر چهارشنبه سوری , شعر در مورد چهارشنبه سوری , شعر در وصف چهارشنبه سوری , شعر درباره چهارشنبه سوری

شعری در باره ارزش انسان

شعر بشارت , شعر در مورد بشارت , شعر در وصف بشارت , شعر درباره بشارت

صورت اسم اعظمش دانم

محرم راز کبریا انسان

شعر بزرگی , شعر در مورد بزرگی , شعر در وصف بزرگی , شعر درباره بزرگی

شعری زیبا در مورد ارزش انسان

شعر ریش , شعر در مورد ریش , شعر در وصف ریش , شعر درباره ریش

گنج و گنجینه و طلسم به هم

می نماید عیان ترا انسان

شعر حلقه , شعر در مورد حلقه , شعر در وصف حلقه , شعر درباره حلقه

شعر در باره ی ارزش انسان

شعر بستنی , شعر در مورد بستنی , شعر در وصف بستنی , شعر درباره بستنی

هر چه در کاینات می خوانند

بندگانند و پادشا انسان

شعر فلسطین , شعر در مورد فلسطین , شعر در وصف فلسطین , شعر درباره فلسطین

شعری درباره ارزش انسان

شعر جشن تکلیف , شعر در مورد جشن تکلیف , شعر در وصف جشن تکلیف , شعر درباره جشن تکلیف

خانقاهی است شش جهت به مثل

صوفی صفه صفا انسان

شعر بلوط , شعر در مورد بلوط , شعر در وصف بلوط , شعر درباره بلوط

شعر در باره ارزش انسان

شعر جشن تولد , شعر در مورد جشن تولد , شعر در وصف جشن تولد , شعر درباره جشن تولد

موج و بحر و حباب و قطره و جو

همه باشند نزد ما انسان

شعر بلاتکلیفی , شعر در مورد بلاتکلیفی , شعر در وصف بلاتکلیفی , شعر درباره بلاتکلیفی

شعر ارزش انسان

شعر غفلت , شعر در مورد غفلت , شعر در وصف غفلت , شعر درباره غفلت

این سرا، خانه خراب بود

گر نباشد در این سرا انسان

شعر شقایق , شعر در مورد شقایق , شعر در وصف شقایق , شعر درباره شقایق

شعر ارزش انسانیت

شعر جسارت , شعر در مورد جسارت , شعر در وصف جسارت , شعر درباره جسارت

دردی درد دل که درمان است

می کند نوش دایما انسان

شعر جنگل , شعر در مورد جنگل , شعر در وصف جنگل , شعر درباره جنگل

شعر ارزش انسانها

شعر جک , شعر در مورد جک , شعر در وصف جک , شعر درباره جک

نعمت الله را اگر یابی

خوش ندا کن بگو که یا انسان

شعر حلالیت , شعر در مورد حلالیت , شعر در وصف حلالیت , شعر درباره حلالیت

شعر ارزش انسان حمید مصدق

شعر چیستان , شعر در مورد چیستان , شعر در وصف چیستان , شعر درباره چیستان

آخر ایشان همه انسان بود

گرچه انسان اول ایشان بود

شعر چاقی , شعر در مورد چاقی , شعر در وصف چاقی , شعر درباره چاقی

شعر درباره ارزش انسان

شعر خاله , شعر در مورد خاله , شعر در وصف خاله , شعر درباره خاله

انسان مجازیند این نسناسان

پرهیز! ز انسان مجازی، پرهیز!

شعر حمایت , شعر در مورد حمایت , شعر در وصف حمایت , شعر درباره حمایت

شعر درمورد ارزش انسان

شعر دعوت , شعر در مورد دعوت , شعر در وصف دعوت , شعر درباره دعوت

تو ایشان را مدان انسان عاقل

که ایشانند مثل خر در آن گل

شعر خروس , شعر در مورد خروس , شعر در وصف خروس , شعر درباره خروس

شعر برای ارزش انسان

شعر رقابت , شعر در مورد رقابت , شعر در وصف رقابت , شعر درباره رقابت

امیرالمومنین انسان کامل

به پیشش هر دو عالم یک منازل

شعر حوری , شعر در مورد حوری , شعر در وصف حوری , شعر درباره حوری

شعری برای ارزش انسان

شعر خرمشهر , شعر در مورد خرمشهر , شعر در وصف خرمشهر , شعر درباره خرمشهر

صورت انسان دگر معنی آن دیگر است

صورت انسان مس و معنی انسان زرست

شعر حوصله , شعر در مورد حوصله , شعر در وصف حوصله , شعر درباره حوصله

شعری درمورد ارزش انسان

شعر حلوا , شعر در مورد حلوا , شعر در وصف حلوا , شعر درباره حلوا

ارزش من، پاره دوزی بود و بس

این چنین ارزش، بهیچ ارزیدن است

شعر دهه فجر , شعر در مورد دهه فجر , شعر در وصف دهه فجر , شعر درباره دهه فجر

شعر در مورد ارزش انسانها

شعر رفتگان , شعر در مورد رفتگان , شعر در وصف رفتگان , شعر درباره رفتگان

یاد ارواح پاک ورزش کن

خویشتن را بلند ارزش کن

شعر دایی , شعر در مورد دایی , شعر در وصف دایی , شعر درباره دایی

شعر در مورد ارزش انسان

حافظ , اشعار حافظ , شعر حافظ , اشعار عاشقانه حافظ , اشعار دیوان حافظ شیرازی

خویشتن را بلند ارزش ساز

اکتساب کمال ورزش ساز

شعر در مورد تولد پدر

تمام آدما فدات / خوش به حال مامان و بابات

تو امروز اومدی و ما شدیم کیش و مات

تولـــــــــدتـــــــــ مبـــــــارکــــــــ

حالا برو بخواب که دیر نشه لالات !

شعر در مورد ارزش انسان

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.