قاصدک

گلچین زیباترین شعر در مورد احساس

شعر در مورد احساس

شعر در مورد احساس ،شعر در مورد احساس تنهایی،شعر در مورد احساس مسئولیت،شعر در مورد احساسات،شعر در مورد احساس زن،شعر در مورد احساس گناه،شعر در مورد احساس خوب،شعر در مورد احساس آرامش،شعر در مورد احساس عشق،شعر در مورد احساسات زنانه،شعر درباره احساس تنهایی،شعری در مورد احساس مسولیت،شعر درباره احساس مسئولیت،شعر درمورد احساس مسولیت،شعر در مورد ابراز احساسات،شعر در مورد بیان احساسات،شعر در مورد بازی با احساسات،شعر در مورد بی احساسی،شعر درباره احساسات،شعر در مورد حس خوب،شعری در مورد حس خوب،شعر درباره احساس خوب،شعر درباره احساس عشق،شعر احساسی،شعر احساسی زیبا،شعر احساسی کوتاه،شعر احساسی غمگین،شعر احساسی نو،شعر احساسی مادر،شعر احساسی ترکی،شعر احساسی و زیبا،شعر احساسی بسیار زیبا،شعر احساسی باران،شعر احساس،شعر احساسی،شعر احساس غریب،شعر احساس عاشق،شعر احساس جمیل،شعر زیبای احساسی،شعر های احساسی زیبا،شعر عاشقانه احساسی زیبا،شعر های زیبای احساسی،زیباترین شعر احساسی،شعر های احساسی و زیبا،یک شعر احساسی زیبا،شعر کوتاه احساسی و عاشقانه،شعر احساسی کوتاه،شعر عاشقانه احساسی کوتاه،شعر های احساسی کوتاه،شعر نو احساسی کوتاه،شعر کوتاه احساسی و زیبا،شعر کوتاه احساساتی،یک شعر احساسی کوتاه،شعر های احساسی و کوتاه،شعر احساساتی غمگین،شعر های غمگین احساسی،شعر های احساسی و غمگین،دانلود شعر احساسی غمگین،شعر عاشقانه احساسی غمگین،شعر نو احساسی،شعر نوی احساسی،شعر نوشته احساسی،شعر نو احساساتی،شعر های نو احساسی،شعر احساسی فیک،شعر احساسی بقربک،شعر احساسی و عاشقانه،شعر احساسی عاشقانه،شعر احساسی بیک،شعر احساسی لا یوصف

شعر در مورد احساس

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد احساس برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

بر فرو رفتگی‌های این سنگ دست بکش

و قرن‌ها عبور رودخانه را حس کن.

سنگ‌ها سخت عاشق می‌شوند

اما فراموش نمی‌کنند...

شعر صنم , شعر در مورد صنم , شعر در وصف صنم , شعر درباره صنم

شعر در مورد احساس

شعر فقر , شعر در مورد فقر , شعر در وصف فقر , شعر درباره فقر

من اگر روح پریشان دارم

من اگر غصه هزاران دارم

گله از بازی دوران دارم

دل گریان،لب خندان دارم

به تو و عشق تو ایمان دارم

شعر اسم نرگس , شعر در مورد اسم نرگس , شعر در وصف اسم نرگس , شعر درباره اسم نرگس

شعر در مورد احساس تنهایی

شعر اسم نگار , شعر در مورد اسم نگار , شعر در وصف اسم نگار , شعر درباره اسم نگار

گویند خوشبختی دو نوع است:

یا آنکه از هر چیز احساس رضایت داشته باشی

یا آنکه کسی را داشته باشی تا موقع بدبختی ها کنارت باشد

که دسته دوم از خوشبخت ترین خوشبختانند …

شعر اسم ندا , شعر در مورد اسم ندا , شعر در وصف اسم ندا , شعر درباره اسم ندا

شعر در مورد احساس مسئولیت

شعر اسم نگین , شعر در مورد اسم نگین , شعر در وصف اسم نگین , شعر درباره اسم نگین

این تخیل نماند و احساس

وین تکاپوی منهیان حواسشعر اسم مهتاب , شعر در مورد اسم مهتاب , شعر در وصف اسم مهتاب , شعر درباره اسم مهتاب

شعر در مورد احساسات

شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان

جان ما را لذت احساس نیست

خاک ره جز ریزه ی الماس نیستشعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم

شعر در مورد احساس زن

شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید

آزاد باش و بنده احساس کس مشو

کازاده آن بود که نگردد اسیر کس

شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران

شعر در مورد احساس

شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن

از نگاه تو نور می بارد
شوق احساس و شور می بارد

شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی

شعر در مورد احساس خوب

شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی

آنگاه که در حاشیه ساحل می نیشینم

و آبی آسمان

و بی تابی امواج دریا را می بینم

وقتی نسیم آرام

از دریا میهمان ساحل می شود

وصدای امواج در هم گره خورده دریا را می شنوم

به یاد تو

به یاد احساس زیبایت

حرفهای سراسر عاشقانه و دلنشینت

به یاد دستان مهربانت

وجود آکنده از ترانه ات

و به یاد بی قراری دل خویش می افتم

و آرزو می کنم

کاش تو اکنون در کنارم بودی

تا دل بی تابم را آرام می ساختی

شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر

شعر در مورد احساس آرامش

شعر اسم محبوبه , شعر در مورد اسم محبوبه , شعر در وصف اسم محبوبه , شعر درباره اسم محبوبه

در حضور خارها هم می شود یک یاس بود

در هیاهوی مترسک ها پر از احساس بود

می شود حتی برای دیدن پروانه ها

شیشه های مات یک متروکه را الماس بود

کاش می شد، حرفی از کاش می شد هم نبود

هرچه بود احساس بود وعشق بود و یاس بود…

شعر اسم مائده , شعر در مورد اسم مائده , شعر در وصف اسم مائده , شعر درباره اسم مائده

شعر در مورد احساس عشق

شعر اسم نوشین , شعر در مورد اسم نوشین , شعر در وصف اسم نوشین , شعر درباره اسم نوشین

آنقدر که از دست دادن چیزی

ما را افسرده می کند

از داشتن همان چیز احساس خوشبختی نمی کنیم…

و این ذات آدمیزاد است…!

شعر اسم نازنین , شعر در مورد اسم نازنین , شعر در وصف اسم نازنین , شعر درباره اسم نازنین

شعر در مورد احساسات زنانه

شعر اسم محمود , شعر در مورد اسم محمود , شعر در وصف اسم محمود , شعر درباره اسم محمود

شب و روز غرقه در احساس اویم

که تاجیست احسان او بر چکادم

شعر اسم غزاله , شعر در مورد اسم غزاله , شعر در وصف اسم غزاله , شعر درباره اسم غزاله

شعر درباره احساس تنهایی

شعر اسم نغمه , شعر در مورد اسم نغمه , شعر در وصف اسم نغمه , شعر درباره اسم نغمه

نبود عجب اگر کند از دیده ی ذکور

معمار کارخانه احساس منع خواب

شعر اسم الهام , شعر در مورد اسم الهام , شعر در وصف اسم الهام , شعر درباره اسم الهام

شعری در مورد احساس مسولیت

شعر شخصیت , شعر در مورد شخصیت , شعر در وصف شخصیت , شعر درباره شخصیت

به طفلی کرد باز احساس عالم

در او بالفعل شد وسواس عالم

شعر آغوش , شعر در مورد آغوش , شعر در وصف آغوش , شعر درباره آغوش

شعر در مورد احساس

شعر اسم کیان , شعر در مورد اسم کیان , شعر در وصف اسم کیان , شعر درباره اسم کیان

سخن نگو

هیچ نگو

فقط احساس کن

گوش نکن

نبین

حرف نزن

فکر نکن

فقط احساس کن

احساس کن که در اوج آسمانی

ابرها را لمس می کنی

بر آبی آسمان آرمید ه ای

خود را از تاریکی ها و تکرارها رها کن

و عشق زمینی

این عشق تو را آرام نمی سازد

تو همیشه سبزی

اما سبزی خویش را از یاد برده ای

شعر اسم اعظم , شعر در مورد اسم اعظم , شعر در وصف اسم اعظم , شعر درباره اسم اعظم

شعر درمورد احساس مسولیت

شعر معرفت , شعر در مورد معرفت , شعر در وصف معرفت , شعر درباره معرفت

تو شاگرد منی بنشین به سامان

بپرس از من که احساس چیست و ایمان

شعر شلمچه , شعر در مورد شلمچه , شعر در وصف شلمچه , شعر درباره شلمچه

شعر در مورد ابراز احساسات

شعر خیانت , شعر در مورد خیانت , شعر در وصف خیانت , شعر درباره خیانت

دلت مردست اگر زین درد فرداست

که بی شک زنده را احساس درد است

شعر اسم کیمیا , شعر در مورد اسم کیمیا , شعر در وصف اسم کیمیا , شعر درباره اسم کیمیا

شعر در مورد احساس

شعر اسم فروغ , شعر در مورد اسم فروغ , شعر در وصف اسم فروغ , شعر درباره اسم فروغ

هرگاه احساس کردی که گناه کسی آنقدر بزرگ است که

 نمی‌توانی او را ببخشی بدان که اشکال از کوچکی روح

 توست،نه از بزرگی گناه او

 تلاش کن تا دوستی را بیابی  که قلبی به وسعت دریا داشته

باشد،در آن صورت برای وارد شدن به قلب او نیازی به کوچک

کردن خود نداری .

شعر اسم علی , شعر در مورد اسم علی , شعر در وصف اسم علی , شعر درباره اسم علی

شعر در مورد بازی با احساسات

شعر اسم غزل , شعر در مورد اسم غزل , شعر در وصف اسم غزل , شعر درباره اسم غزل

جهان …

“همانند یک آینه است”

آنچه را که در درون خود،

احساس می کنید،

در دنیای بیرونی باز می یابید.

و دقیقا به همین خاطر است،

که برای اصلاح زندگی

باید از درون خود آغاز کنیم.

شعر اسم محمد , شعر در مورد اسم محمد , شعر در وصف اسم محمد , شعر درباره اسم محمد

شعر در مورد بی احساسی

شعر اسم عاطفه , شعر در مورد اسم عاطفه , شعر در وصف اسم عاطفه , شعر درباره اسم عاطفه

چو باطن پاک کردی بگذر از خواب

دمی احساس روحانی تو دریاب

شعر اسم مریم , شعر در مورد اسم مریم , شعر در وصف اسم مریم , شعر درباره اسم مریم

شعر در مورد احساس

شعر اسم عسل , شعر در مورد اسم عسل , شعر در وصف اسم عسل , شعر درباره اسم عسل

احساس می کنم که مرا فراموش کرد ه ای

آیا از آن زمان تا کنون به من فکر کرده ای

هر روز و شب به این خیال خوشم که مرا

در قلب خویش با عشق نهان کرد ه ای

هر گز فراموش نمی کنم حرف های عاشقانه ات

کی می شوم سیر از آنها ؟ مگر از یاد بر ده ای؟

خواهم که بنشینم کنارت وتکیه بر شانه ات دهم

تا من بگویم عاشقانه که با دلم چه کر ده ای

از دل برون نمی رود مهر تو ای ماه من

آیا تو مهر مرا از دلت پاک کرد ه ای؟

هر روز دلم با عشق توزنده می شود

شاید که عشق خویش را به من از یاد بر ده ای؟

احساس خویش را به من از دست داده ای؟

اما فراموش نکن که با دلم چه کرد ه ای

شعر اسم فرشته , شعر در مورد اسم فرشته , شعر در وصف اسم فرشته , شعر درباره اسم فرشته

شعر در مورد حس خوب

شعر اسم فرزانه , شعر در مورد اسم فرزانه , شعر در وصف اسم فرزانه , شعر درباره اسم فرزانه

عصبانی بودن ازدیگران یعنی شما

به اواجازه دهید،احساسات شمارا کنترل

کند و بر کیفیت زندگی شما تاثیر بگذارد!

این احمقانه است!

شعر اسم مینا , شعر در مورد اسم مینا , شعر در وصف اسم مینا , شعر درباره اسم مینا

شعری در مورد حس خوب

شعر اسم فاطمه , شعر در مورد اسم فاطمه , شعر در وصف اسم فاطمه , شعر درباره اسم فاطمه

گاهی کودک باش

جدی بودن را فراموش کن

بزرگتر که می شوی

زیباتر سخن می گویی

ولی احساس و طراوتت را از دست می دهی

کودک بودن

کوچک بودن نیست

لذت بردن از زندگی است.

شعر آمریکا , شعر در مورد آمریکا , شعر در وصف آمریکا , شعر درباره آمریکا

شعر درباره احساس خوب

شعر روستا , شعر در مورد روستا , شعر در وصف روستا , شعر درباره روستا

آسمان گفت که امشب ، شب توست

سرخی صورت گل ، از تب توست

آنچه تا عشق مرا بالا برد

بوسه گاهیست که نامش لب توست . . .

شعر آلبالو , شعر در مورد آلبالو , شعر در وصف آلبالو , شعر درباره آلبالو

شعر درباره احساس عشق

شعر کسوف , شعر در مورد کسوف , شعر در وصف کسوف , شعر درباره کسوف

نه قلب دارد

نه احساس!

اما سخاوت عجیبی دارد

نیمکت سرد و سنگی پارک!

شعر انسان , شعر در مورد انسان , شعر در وصف انسان , شعر درباره انسان

شعر احساسی

شعر گریه , شعر در مورد گریه , شعر در وصف گریه , شعر درباره گریه

سرگیجه بهانه بود ، میخواستم با تمام وجودم احساس کنم تکیه گاهمی !

شعر اسم طاهره , شعر در مورد اسم طاهره , شعر در وصف اسم طاهره , شعر درباره اسم طاهره

شعر احساسی زیبا

شعر شب یلدا , شعر در مورد شب یلدا , شعر در وصف شب یلدا , شعر درباره شب یلدا

نبود عجب اگر کند از دیده ذکور

معمار کارخانه احساس منع خواب

شعر گربه , شعر در مورد گربه , شعر در وصف گربه , شعر درباره گربه

شعر احساسی کوتاه

شعر اسم کوروش , شعر در مورد اسم کوروش , شعر در وصف اسم کوروش , شعر درباره اسم کوروش

گوی را از جا بجنباند به نیروی قضا

گر کند احساس منع از صولت او صولجانشعر اسم آزاده , شعر در مورد اسم آزاده , شعر در وصف اسم آزاده , شعر درباره اسم آزاده

شعر احساسی غمگین

شعر اسم آوا , شعر در مورد اسم آوا , شعر در وصف اسم آوا , شعر درباره اسم آوا

ای دل آرا و دل و دلدار من

لا اله ! از عشق ، الا الله من

ای که لطفت ، خنده بر عصیان زند

در گذر ! از زشتی کردار من

سایه ای ، از روشنایی شد عیان

ای عجب ! این دل شد و دلدار من

آیینه ، بشکست و روی یار ماند

آه ! از شاهزاده ی احساسِ من

با تو ما را هست ، دوزخ چون بهشت

بر حرم ! هرگز مبادا راه من

دشمنی بد خواه ، با ما روبروست

رحمتی ! ای ساتر و غفار من

رنگ خودبینی ز قلبم پاک کن

سینه ام ! آیینه ی ادراکِ من

شعر اسم آرش , شعر در مورد اسم آرش , شعر در وصف اسم آرش , شعر درباره اسم آرش

شعر احساسی نو

شعر به نام خدا , شعر در مورد به نام خدا , شعر در وصف به نام خدا , شعر درباره به نام خدا

به سلامتی اونی که وقتی میدونه رو چیزی حساسی یا از کاری بدت میاد

حواسش هست که ناراحتت نکنه !

شعر ضد دختر , اشعار ضد دختر , شعرهای ضد دختر , شعر طنز ضد دختر

شعر احساسی مادر

شعر درد , شعر در مورد درد , شعر در وصف درد , شعر درباره درد

آدما تکراری نمیشن عوض میشن و

اونقد دور میشن

ازت که دیگه احساس آشنایی نداری باهاشون:|

شعر مقام زن , شعر در مورد مقام زن , شعر در وصف مقام زن , شعر درباره مقام زن

شعر احساسی ترکی

شعر طوفان , شعر در مورد طوفان , شعر در وصف طوفان , شعر درباره طوفان

به نوعی کاین شهان را داشتی پاس

به حکمت های کس ناکرده احساس

شعر درخت , شعر در مورد درخت , شعر در وصف درخت , شعر درباره درخت

شعر احساسی و زیبا

شعر آفرین , شعر در مورد آفرین , شعر در وصف آفرین , شعر درباره آفرین

ای نورده آیینه احساس مرا

لطف تو کلید قفل وسواس مرا

جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه انگلیسی کوتاه , جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه , جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

شعر احساسی بسیار زیبا

شعر ضد پسر , اشعار ضد پسر , شعرهای ضد پسر , شعر طنز ضد پسر

ببین که بی تو، دریای وجودم خشک شد

و عطر وجودم گم شد

و حس غربت در دلم ریشه دوانید

و بی تو ای عشق زاغ بی احساس نفسهایم در هق هق هایم گم شد…

و بی تو زندگی ام تباه شد

و بی تو فقط ببن که عشق در شوره زار بی محبتی گم شد…

مثل یک گمشده که هیچ وقت پیدا نمیشود..مثل من..!!!

شعر اسم باران , شعر در مورد اسم باران , شعر در وصف اسم باران , شعر درباره اسم باران

شعر احساسی باران

جملات عاشقانه , جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه ناب , جملات عاشقانه کوتاه , جملات عاشقانه زیبا

همه چیز از فکر آغاز میشود

فکر ما تبدیل به احساس می شود

و احساس در ما موجب بروز

یک رفتارمیشود

و این رفتار ما را به نتیجه میرساند

پس فکرتان را زیبا کنید

شعر عمر , شعر در مورد عمر , شعر در وصف عمر , شعر درباره عمر

شعر احساس

شعر آمدن رمضان , شعر در مورد آمدن رمضان , شعر در وصف آمدن رمضان , شعر درباره آمدن رمضان

اگه حوصلشو نداری بهش بگو!

اما هیچوقت جوری رفتار نکن که احساس کنه اضافست…

شعر اسم بهار , شعر در مورد اسم بهار , شعر در وصف اسم بهار , شعر درباره اسم بهار

شعر احساسی

شعر معذرت خواهی , شعر در مورد معذرت خواهی , شعر در وصف معذرت خواهی , شعر درباره معذرت خواهی

گیرد اندر دل پاکش خانه

نکند احساس که هست آن یا نه

شعر مهتاب , شعر در مورد مهتاب , شعر در وصف مهتاب , شعر درباره مهتاب

شعر احساس غریب

شعر برف , شعر در مورد برف , شعر در وصف برف , شعر درباره برف

بصد جانش خریدم کی روا باشد که بفروشم

بتحسین تنگ فهمان و احساس لئیمانش

شعر اسم اسما , شعر در مورد اسم اسما , شعر در وصف اسم اسما , شعر درباره اسم اسما

شعر احساس عاشق

شعر افسانه , شعر در مورد افسانه , شعر در وصف افسانه , شعر درباره افسانه

تکیه‌گاهیست ،‏

ادراک خیالین قامت گرمابخش تو ؛

همدردیهای ناگفته‌ات ‏

اما ‏

خوشترین ساز جهان ؛

دلگیر چون شوم از هر که غیر تو ‏

هراسی نیست ،‏

حضور توست

آغوش آرام‌بخش کودک احساس من ؛

مرا ‏

عاشقانه

در آغوشم گیر ،

نونهال احساس ‏

دیریست

گریان است … ‏

شعر پرستو , شعر در مورد پرستو , شعر در وصف پرستو , شعر درباره پرستو

شعر احساس جمیل

شعر پری , شعر در مورد پری , شعر در وصف پری , شعر درباره پری

عصبانی بودن ازدیگران یعنی شما

به اواجازه دهید،احساسات شمارا کنترل

کند و بر کیفیت زندگی شما تاثیر بگذارد!

این احمقانه است!

شعر امیر , شعر در مورد امیر , شعر در وصف امیر , شعر درباره امیر

شعر زیبای احساسی

شعر پارسا , شعر در مورد پارسا , شعر در وصف پارسا , شعر درباره پارسا

من از شانه های خسته احساس می‏ترسم

که بار تار و پودم را

میان کاروان مستطیلی شکل

درون خاطرات تاب تابوتم

رها از خویش بگذارند.

بیا تا باز برگردیم

به کوهستان خوابیدن

به آنجایی که در فصل جوانیها

به تلخی زان گذر کردیم!

تو مسرور از جوانی باش

غرق در شادی بی‏پروا

رهایم کن در این بیغوله غمبار

که من دیگر جدا گشتم

ز فصل عشقبازیها

و بر من بیگمان سهل است

فریب دلنوازیها!

رهایم کن در این بیغوله غمبار

که تا در حسرت آن آرزوی کهنه دیدار

ز نسج تار و پود خویش

بسازم سوز آوازی!

نمانده شور آغازی!

شعر احسان , شعر در مورد احسان , شعر در وصف احسان , شعر درباره احسان

شعر های احساسی زیبا

شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر در وصف آرزو , شعر درباره آرزو

بیا در کوچه باغ شهر احساس شکست لاله را جدی بگیریم

اگر نیلوفری دیدیم زخمی برای قلب بیمارش بمیریم

بیا در کوچه های تنگ غربت برای هر غریبی سایه باشیم

بیا هر شب کنار نور یک شمع به فکر پیچک همسایه باشیم

بیا در یک شب آرام و مهتاب کمی هم صحبت یک یاس باشیم

اگر صد بار قلبی را شکستیم بیا یک بار با احساس باشیم

بیا یک شب در این اندیشه باشیم به فکر درد دلهای شکسته

به فکر سیل بی پایان اشکی که روی چشم یک کودک نشسته

به فکر اینکه باید تا سحرگاه برای پونه ها یک شب دعا کرد

ز ژرفای نگاه یک گل سرخ زمانی مرغ آمین را صدا کرد

به او یک قلب صاف و بی ریا داد که در آن موجی از آن و تمناست

پر از احساس سرخ لاله بودن پراز اندوه دلهای شکیباست

بیا در خلوت افسانه هامان برای یک کبوتر دانه باشیم

اگر روزی پرستو بی پناه است برای بالهایش لانه باشیم

بیا در لحظه ی سرخ نیایش چو روح اشک پاک و ساده باشیم

بیا هر وقت باران باز بارید برای گل شدن آماده باشیم

شعر امین , شعر در مورد امین , شعر در وصف امین , شعر درباره امین

شعر عاشقانه احساسی زیبا

شعر پگاه , شعر در مورد پگاه , شعر در وصف پگاه , شعر درباره پگاه

امروز برایت روز دیگر است

روز آغاز تمام احساس

روز میلاد صداقت در عشق

امروز نسیم مهمان توست

امروز نسیم عطر شکوفه های دوستی را می پاشد

بر سنگ فرش خانه ات

بر برگ برگ نگاهت

امروز به کوچه خیال برو

و با دستهای پر از مهرت

برگهای زرد پائیز را از بستر سرد کوچه ها جمع کن

و برایشان از تولد بهار بگو

از صداقت کلامت

امروز زیر نگاه باران به حیاط خانه برو

و برای یاس آبستن از فردا بگو

امروز عاشق شو و در خلوت عشقت

تصویری از روزهای سبز زندگی بساز

و وفا را میهمان این خلوت کن.

شعر بلبل , شعر در مورد بلبل , شعر در وصف بلبل , شعر درباره بلبل

شعر های زیبای احساسی

شعر حسرت , شعر در مورد حسرت , شعر در وصف حسرت , شعر درباره حسرت

شب اول جدایی خیلی سخته….

خاطره ها از هر طرف بهت فشار میارن….

حرف ها….

قول و قرارها….

اما بالاخره با تمام اشک ها میگذره….

از فرداش باورت میشه کم کم و یاد میگیری که دلتنگ نباشی….

استخونهای شکسته احساست رو جمع میکنی و جملات اخر رو هی با خودت مرور میکنی….

تا بفهمی خیلی وقت بوده که تاریخ مصرفت تموم شده بوده و خودت داشتی الکی هی کشش میدادی….

میشی یه اشنای دور مثل همه….

شعر آخرت , شعر در مورد آخرت , شعر در وصف آخرت , شعر درباره آخرت

زیباترین شعر احساسی

شعر ایستادگی , شعر در مورد ایستادگی , شعر در وصف ایستادگی , شعر درباره ایستادگی

گاهی احساس میکنم روی دست خدامانده ام…

خسته اش کردم…

خودش هم نمیداندبامن چه کند؟

شعر اسم ترانه , شعر در مورد اسم ترانه , شعر در وصف اسم ترانه , شعر درباره اسم ترانه

شعر های احساسی و زیبا

عادل دانتیسم , شعر عادل دانتیسم , اشعار عادل دانتیسم , آثار عادل دانتیسم , اشعار عاشقانه عادل دانتیسم

من به دنبال کسی می گردم

که در آیینه مرا می نگرد

التهاب فکر فردای غریب

هنوز نمی دانم!

کور فانو س به دستم

منتظر ، فردا، کی ، کجا؟!

تیک وتاک ساعت

تپش قلب کتاب ودفتر

واژه هایی چون آب

من کجای این کتابم!

نمی دانم!

دندانه ی شانه

خبر از ریزش مو، ثانیه از سر زمان

ریزش برگ درخت تقویم

و همچنان ، قلمی که می نویسد

بی وزن ، بی روح، بی احساس!

ضرب وتقسیم واژه ها ، حرفها

به خدا جای دل تنگ است اینجا !

پشت آئینه چه پنهان است؟

نکنددل من است که عریان است ؟…

امید صباغ نو , شعر امید صباغ نو , اشعار امید صباغ نو , آثار امید صباغ نو , اشعار عاشقانه امید صباغ نو

یک شعر احساسی زیبا

چیستا یثربی , شعر چیستا یثربی , اشعار چیستا یثربی , آثار چیستا یثربی , اشعار عاشقانه چیستا یثربی

دوست داشتن سکوت نیست !

گاهی دل تمنا می شود

فریاد می خواهد

مرد و زن ندارد !

وقتی دوستش داری

ب ایست پایِ احساست

پایِ دلت

یک گوشه نشستن

این پا و آن پا کردن

بهانه است !

بهانه ای برایِ غرورت

پایِ دلدادگی که به میان است

بی خیالِ حرف و حدیث باش

چه حدیثی بالاتر از

برقِ چشمانش

به وقتِ اعترافِ تو !

چه حرفی پاک تر از

کلماتِ چیده شده در ذهنِ عاشقت

و لکنتِ زبانت برایِ گفتنِ تمامشان ؟

دوست داشتن پا رویِ پا گذاشتن نیست !

دوستش داری ؟

به احترامِ دلت

زبان باز کن

ما آدمها عجیب بدهکارِ دل می شویم

این روزها

شعر حضرت قاسم , شعر در مورد حضرت قاسم , شعر در وصف حضرت قاسم , شعر درباره حضرت قاسم

شعر کوتاه احساسی و عاشقانه

شعر ایام فاطمیه , شعر در مورد ایام فاطمیه , شعر در وصف ایام فاطمیه , شعر درباره ایام فاطمیه

خیلی هم سخت نیست

یاد گرفتنِ اینکه

قدم هایت را آهسته باید برداری

خیلی هم سخت نیست

فهمیدنِ اینکه

گاهی باید خودت به شانه ات بزنی و بگویی

هی تو !

من اینجا کنارت نشسته ام

خیلی هم سخت نیست

کشتنِ احساسی که

ممنوعه می شود

گاهی

تنها کافیست

یک بار در هم بشکند

آنچه که اسمش

بــــــاور است … !

کامران رسول زاده , شعر کامران رسول زاده , اشعار کامران رسول زاده , آثار کامران رسول زاده , اشعار عاشقانه کامران رسول زاده

شعر احساسی کوتاه

شعر اسم تبسم , شعر در مورد اسم تبسم , شعر در وصف اسم تبسم , شعر درباره اسم تبسم

برای شاد بودن کافیست

کمتر فکر کنید

بیشتر احساس کنید.

کمتر اخم کنید

بیشتر لبخند بزنید

کمتر قضاوت کنید

بیشتر بپذیرید.

کمتر گلایه کنید

بیشتر سپاسگزار باشید.

شعر اسم تمنا , شعر در مورد اسم تمنا , شعر در وصف اسم تمنا , شعر درباره اسم تمنا

شعر عاشقانه احساسی کوتاه

نیلوفر ثانی , شعر نیلوفر ثانی , اشعار نیلوفر ثانی , آثار نیلوفر ثانی , اشعار عاشقانه نیلوفر ثانی

آدمها ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ هستند؛

ﺑﺎ ﻣﺪﺭﮎ…

ﺑﺎ ﭘﻮﻝ…

با شغل…

با مقام…

ﺑﺎ همسر…

اما ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺁﺩﻡ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ.

خوشبختی یعنی:

احساس رضایت

از هرچه داریم

و هرچه هستیم

شعر خوش آمد گویی , شعر در مورد خوش آمد گویی , شعر در وصف خوش آمد گویی , شعر درباره خوش آمد گویی

شعر های احساسی کوتاه

شعر حضرت علی اصغر , شعر در مورد حضرت علی اصغر , شعر در وصف حضرت علی اصغر , شعر درباره حضرت علی اصغر

ای کودک احساس من

چرا تو پژمرده شدی

ترا که اینگونه شکست

از چه تو آزرده شدی

ای کودک احساس من

چرا بهانه گیر شدی

خوراک توغم بودو بس

باز هم بگوکه سیرشدی

نیلوفر لاری پور , شعر نیلوفر لاری پور , اشعار نیلوفر لاری پور , آثار نیلوفر لاری پور , اشعار عاشقانه نیلوفر لاری پور

شعر نو احساسی کوتاه

شعر اسم ترنم , شعر در مورد اسم ترنم , شعر در وصف اسم ترنم , شعر درباره اسم ترنم

میخواهی بروی؟

بهانه میخواهی؟

بگذار من بهانه را دستت بدهم…

برو…

هرکس پرسید چرا؟

بگو…

لجوج بود…

همیشه سرسختانه عاشقم بود…

بگوفریادمیزد…

همه جا فریاد میزد که مرامیخواهد…

بگو دروغ میگفت…

میگفت هرگز ناراحتم نکرده ای…

بگو درگیر بود…

همیشه درگیر افسون نگاهم بود…

بگو بی احساس بود…

به همه ی فریادها،اخم هاوتوهین هایم

فقط لبخند میزد…

بگو او نخواست…

نخواست جزمن کسی در دلش خانه کند…

افشین صالحی , شعر افشین صالحی , اشعار افشین صالحی , آثار افشین صالحی , اشعار عاشقانه افشین صالحی

شعر کوتاه احساسی و زیبا

محسن حسینخانی , شعر محسن حسینخانی , اشعار محسن حسینخانی , آثار محسن حسینخانی , اشعار عاشقانه محسن حسینخانی

یادمان باشد

که یکی اینجاست

بی آنکه دیده شود

نوازش می کند ما را هر دم

و ما با آنکه دیده می شویم

سر احساس را قربانی می کنیم

از یادمان نرود احساس

اسرارش به سیالیست

جاری بایدش کرد

مارگوت بیکل , شعر مارگوت بیکل , اشعار مارگوت بیکل , آثار مارگوت بیکل , اشعار عاشقانه مارگوت بیکل

شعر کوتاه احساساتی

رسول یونان , شعر رسول یونان , اشعار رسول یونان , آثار رسول یونان , اشعار عاشقانه رسول یونان

سعی کن کسی که تو را می بیند، آرزو کند مثل تو باشد.

از ایمان سخن نگو!

بگذار از نوری که بر چهره داری ، آن را احساس کند.

از عقیده برایش نگو!

بگذار با پایبندی تو آن را بپذیرد.

از عبادت برایش نگو!

بگذار آن را جلوی چشمش ببیند .

از اخلاق برایش نگو !

بگذار آن را از طریق مشاهده ی تو بپذیرد .

از تعهد برایش نگو !

بگذار مردم با اعمال تو خوب بودن را بشناسند !

رویا شاه حسین زاده , شعر رویا شاه حسین زاده , اشعار رویا شاه حسین زاده , آثار رویا شاه حسین زاده , اشعار عاشقانه رویا شاه حسین زاده

شعر در مورد احساس

نیکی فیروزکوهی , شعر نیکی فیروزکوهی , اشعار نیکی فیروزکوهی , آثار نیکی فیروزکوهی , اشعار عاشقانه نیکی فیروزکوهی

من یاد گرفته ام که مردم آنچه گفته اید را فراموش می کنند

آنچه انجام داده اید را از یاد می برند

ولی هرگز احساسی که به آنها داده اید را فراموش نمی کنند

شعر حضرت علی اکبر , شعر در مورد حضرت علی اکبر , شعر درباره حضرت علی اکبر , شعر در وصف حضرت علی اکبر

شعر های احساسی و کوتاه

نادر ابراهیمی , شعر نادر ابراهیمی , اشعار نادر ابراهیمی , آثار نادر ابراهیمی , اشعار عاشقانه نادر ابراهیمی

وقتی به احترامِ آرامشِ نگاه تو

وآن صدای بارانیت

میرقصد قلم

واژه های شعر من

بوی احساس ترا می گیرند

یادت هست آنروز

کنار یاسها و

هوای ناب احساس

چگونه برایت میخواندم

عاشقانه ترین ترانه ها یم را

و تو تنها

با یک لبخند

همچون ستاره ای که بدرقه میکند

سیاهی شب را

برای آرامش

صبح دیگرشعرم

مژده ی طلوع بودی

خوب میدانستم تو را

که در نگاهت مدام می روئید

تمام خاطره ی کودکی هایم

سادگی

صداقت

پاکی

در چشمان تو بود

و اینک

به احترام آرامش نگاه تو

میزبان دسته دسته

اقاقی مستم

که در شب عاشقانه ی شعرم

می رویند تا سلام ات دهند

شعر پیرمرد , شعر در مورد پیرمرد , شعر درباره پیرمرد , شعر در وصف پیرمرد

شعر احساساتی غمگین

کاظم بهمنی , شعر کاظم بهمنی , اشعار کاظم بهمنی , آثار کاظم بهمنی , اشعار عاشقانه کاظم بهمنی

خودت را به انجام کارهایی عادت بده که تو را به سمت آرامش و موفقیت هدایت کند

منتظر نباش کسی به تو انرژی‌ مثبت دهد؛

خودت شروع کننده باش و احساس خوبت را به دیگران منعکس کن

عباس صفاری , شعر عباس صفاری , اشعار عباس صفاری , آثار عباس صفاری , اشعار عاشقانه عباس صفاری

شعر در مورد احساس

شعر اسم دنیا , شعر در مورد اسم دنیا , شعر درباره اسم دنیا , شعر در وصف اسم دنیا

قاتلان احساس

خون بها آماده است

زیر دریا ، یک صدف

در سوگ دختر می گریست

دانه احساس می شکافت

قلب مروارید می تپید

اوحدی مراغه ای , شعر اوحدی مراغه ای , اشعار اوحدی مراغه ای , آثار اوحدی مراغه ای , اشعار عاشقانه اوحدی مراغه ای

شعر های احساسی و غمگین

شعر پرچم ایران , شعر در مورد پرچم ایران , شعر درباره پرچم ایران , شعر در وصف پرچم ایران

بی تو

فریادم در اعماق چاه‌های احساس

پژواکی به وسعت پوچی دارد

و به بلندای سکوت …

شعر اراده , شعر در مورد اراده , شعر درباره اراده , شعر در وصف اراده

دانلود شعر احساسی غمگین

شعر توکل , شعر در مورد توکل , شعر درباره توکل , شعر در وصف توکل

یکنفر کاشف لبخند

در این نزدیکیست

با شما شاید هم

یکقدم فاصله دارد اما

بس که بی پنجره دیوار اینجاست

دست احساس کسی

گل نکند بالایش

یکنفر می فهمد

که چه اندازه سخاوت جاریست

در نگاهی که

گره خورده به

سرسبزترین خاطره ها

شعر پروانه , شعر در مورد پروانه , شعر درباره پروانه , شعر در وصف پروانه

شعر عاشقانه احساسی غمگین

شهیار قنبری , شعر شهیار قنبری , اشعار شهیار قنبری , آثار شهیار قنبری , اشعار عاشقانه شهیار قنبری

درونت در جدال فکر و احساس

مقابل کرده ات با گفتگویی

شعر پرستار , شعر در مورد پرستار , شعر درباره پرستار , شعر در وصف پرستار

شعر نو احساسی

شعر اسم خدیجه , شعر در مورد اسم خدیجه , شعر درباره اسم خدیجه , شعر در وصف اسم خدیجه

یکی در فکر دائم “من” نمودن

یکی غرق است در احساس “اویی”…

شعر اسم دختر , شعر در مورد اسم دختر , شعر درباره اسم دختر , شعر در وصف اسم دختر

شعر نوی احساسی

سید محمد مرکبیان , شعر سید محمد مرکبیان , اشعار سید محمد مرکبیان , آثار سید محمد مرکبیان , اشعار عاشقانه سید محمد مرکبیان

به دیرناکی همه ی فاصله ها

حصارهای تنگ زندانت را

از دیوارهای خُرد نشده

تا همه ی آزادی احساس

با شعرهای لبانت

خراب می کنم…

آنا آخماتووا , شعر آنا آخماتووا , اشعار آنا آخماتووا , آثار آنا آخماتووا , اشعار عاشقانه آنا آخماتووا

شعر در مورد احساس

شعر اسم توحید , شعر در مورد اسم توحید , شعر درباره اسم توحید , شعر در وصف اسم توحید

سپهر صبحگاهی، شعری بخواند از خود

شعری بدون احساس، هرکس براند از خود

دلها به مثل آبی، بی رنگ و بی زبانند

این لحظه های عاصی، بی وقت و بی زمانند

دریا تهی ز آب و دنیا بدون خورشید

عاشق بدون معشوق، انسان بدون امید

دلها رها به صحرا، خشکیده و تکیده

دنیا چو گرگ وحشی، خون خورده و مکیده

در این شب سیه فام، دلها چویخ گشته سرد

از انتهای این دل، بانگی برآمد از درد

هلالی جغتایی , شعر هلالی جغتایی , اشعار هلالی جغتایی , آثار هلالی جغتایی , اشعار عاشقانه هلالی جغتایی

شعر نو احساساتی

شعر طلا , شعر در مورد طلا , شعر درباره طلا , شعر در وصف طلا

در هوای دفتر من چیده است دزدانه، شعر

یک بغل احساس ساده، خوشه چین از دامنش

شعر اسم زیبا , شعر در مورد اسم زیبا , شعر درباره اسم زیبا , شعر در وصف اسم زیبا

شعر های نو احساسی

شعر خجالت , شعر در مورد خجالت , شعر درباره خجالت , شعر در وصف خجالت

سیاهی می دود در چشم افکارم

وشعری خفته بر سیمای این کاغذ

اگر شلاق دلتنگی زند

بر گونه ی احساس خاموشم

قلم لرزانتر از دیروز

به دفترهای پاییزش

زاشکش هدیه می بخشد

ومن شبگرد این شبهای دلگیرم

که ابیات دیار کودکیها را

بر اندام جوانی قاب می گیرد

ومی خواند کسی تنها

مرا بر ساحل خوشبخت راهی هست!

نسرین بهجتی , شعر نسرین بهجتی , اشعار نسرین بهجتی , آثار نسرین بهجتی , اشعار عاشقانه نسرین بهجتی

شعر احساسی فیک

شعر اسم خاطره , شعر در مورد اسم خاطره , شعر درباره اسم خاطره , شعر در وصف اسم خاطره

وای چه احساس قشنگی

دست، تو دست تو گذاشتن

واسه تو ترانه خوندن

در کنارت جون سپردن

وای چه احساس قشنگی

انتظارت و کشیدن

اومدنه، تواز راه

نازت و با جون خریدن

وای چه احساس قشنگی

چشم من خیره به چشمات

باورم نمیشه امروز

که منم حرف رو لبهات

وای چه احساس قشنگی

که فقط مال منی تو

من نوشتم روی قلبم

همه دنیای منی تو

شعر نام تو , شعر در مورد نام تو , شعر درباره نام تو , شعر در وصف نام تو

شعر در مورد احساس

فرخی یزدی , شعر فرخی یزدی , اشعار فرخی یزدی , آثار فرخی یزدی , اشعار عاشقانه فرخی یزدی

من آب بودم

من آتش بودم

آبی بر آتشها

و آتشی بر دلها

که در تیرک عمودی وجودم

در رستنگاه عشقم

آن بالاترین نقطه افکارم

یک شاخ گل احساس رویید

شعر اسم جانان , شعر در مورد اسم جانان , شعر درباره اسم جانان , شعر در وصف اسم جانان

شعر احساسی و عاشقانه

شعر اسم حسین , شعر در مورد اسم حسین , شعر درباره اسم حسین , شعر در وصف اسم حسین

اشکهایم در سحرگاهان

بر لحظه لحظه خاطراتم

و بر شاخه گل احساسم

می نشست

و او را پاس می داشتم

شعر با م , مشاعره با م , شعر با حرف میم , شعر با م شروع شه

شعر احساسی عاشقانه

شعر با ت , مشاعره با ت , شعر با حرف ت , شعر با ت شروع شه

گوش فرا ده به واژه‌های پرنده

هر لحظه‌ی آرام

احساس بی‌انتها.

موسیقی طبیعت

همراهی می‌کند

گل‌های برفی را.

شعر گل شمعدانی , شعر در مورد گل شمعدانی , شعر درباره گل شمعدانی , شعر در وصف گل شمعدانی

شعر در مورد احساس

شعر اسم حدیث , شعر در مورد اسم حدیث , شعر درباره اسم حدیث , شعر در وصف اسم حدیث

در جدال ثانیه های پر فریاد…

در توهم هزار خاطره از ملال بی کسی!

من پی بهانه می گردم…

برای چیدن یک احساس!

شعر اسم حمید , شعر در مورد اسم حمید , شعر درباره اسم حمید , شعر در وصف اسم حمید

شعر احساسی لا یوصف

شعر اسم حنانه , شعر در مورد اسم حنانه , شعر درباره اسم حنانه , شعر در وصف اسم حنانه

در باور هر “قلم” کتابی شعر است

در شور و شر ِ واژه، شرابی شعر است

“احساس” چو رود می خزد در کلمات

آنجا که سوال و هر جوابی شعر است

شعر در مورد تنهایی خدا

می بینی ای لحظه های خالی از احساس تهی

می بینی که چه صدای خرد شدن دست های خزان شده اش

در دست های تنهایی کسل آور است و تو را نیز بی رمق می کند

آه ، پس او چه می گفت ؟

شعر در مورد تولد

باهفت آسمون پرازگل یاس ومیخک

با صدتا دریا پر از عشق و اشتیاق و پولک

یه قلب عاشق بایه احساس بی قرار و کوچک

فقط میخواد بهت بگه تولدت مبارک

شعر در مورد احساس

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.