گلچین زیباترین شعر در مورد شمال

گلچین زیباترین شعر در مورد شمال

شعر در مورد شمال شعر در مورد شمال ،شعر درباره شمال ایران،شعری در مورد شمال،شعر در مورد خراسان شمالی،شعر در مورد دختر شمالی،شعر در مورد جاده شمال،شعری در مورد خراسان شمالی،شعر در …

گلچین زیباترین شعر در مورد تبعیض

گلچین زیباترین شعر در مورد تبعیض

شعر در مورد تبعیض ,شعر در مورد تبعیض,شعر در مورد تبعیض نژادی,شعری در مورد تبعیض,شعر در مورد تبعیض,شعر درباره تبعیض,شعر درمورد تبعیض قائل شدن,شعر در مورد تبعیض بین فرزندان,شعر در مورد تبعیض …

مشاعره و شعر با ب از شاعران مختلف

مشاعره و شعر با ب از شاعران مختلف

شعر با ب شعر با ب،شعر با ب شروع بشه،دوبیتی با ب,تک بیت با ب ,شعر با ب,شعر با ب شروع شه,شعر با ب شروع شه,شعر که با ب شروع شه,بیت شعر …

شعر در مورد آیات قرآن

شعر در مورد آیات قرآن ,شعر درباره آیات قرآن,شعر برای آیات قرآن,شعر در باره آیات قرآن,شعر با آیات قرآن,شعر درمورد آیات قرآن,شعر با کلمه آیات قرآن,شعر با کلمه ی آیات قرآن,شعری در مورد آیات قرآن,شعری درباره آیات قرآن,شعر درباره ی آیات قرآن

شعر در مورد آیات قرآن

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد آیات قرآن برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

گرد قرآن گرد زیرا هر که در قرآن گریخت

آن جهان رست از عقوبت این جهان جست از فتن

شعر اسم باران , شعر در مورد اسم باران , شعر در وصف اسم باران , شعر درباره اسم باران

شعر در مورد آیات قرآن

جملات عاشقانه , جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه ناب , جملات عاشقانه کوتاه , جملات عاشقانه زیبا

ترا قرآن به اطلس خوانده تا زو کسوتی یابی

قیامت را تو این معنی ز رقع و بوریا یابی

شعر عمر , شعر در مورد عمر , شعر در وصف عمر , شعر درباره عمر

شعر درباره آیات قرآن

شعر آمدن رمضان , شعر در مورد آمدن رمضان , شعر در وصف آمدن رمضان , شعر درباره آمدن رمضان

تو راه دین ایزد را نمی دانی وگر جویی

هم از قرآن پر معنی و لفظ مصطفا یابی

شعر اسم بهار , شعر در مورد اسم بهار , شعر در وصف اسم بهار , شعر درباره اسم بهار

شعر برای آیات قرآن

شعر معذرت خواهی , شعر در مورد معذرت خواهی , شعر در وصف معذرت خواهی , شعر درباره معذرت خواهی

چه سستی دیدی از سنت که رفتی سوی بی دینان

چه تقصیر آمد از قرآن که گشتی گرد لامانی

شعر مهتاب , شعر در مورد مهتاب , شعر در وصف مهتاب , شعر درباره مهتاب

شعر در باره آیات قرآن

شعر برف , شعر در مورد برف , شعر در وصف برف , شعر درباره برف

برهنه تا نشد قرآن ز پرده حرف پیش تو

ترا گر جان بود عمری نگویم کاهل قرآنی

شعر اسم اسما , شعر در مورد اسم اسما , شعر در وصف اسم اسما , شعر درباره اسم اسما

شعر با آیات قرآن

شعر افسانه , شعر در مورد افسانه , شعر در وصف افسانه , شعر درباره افسانه

هفت چرخ و چار طبع و پنج حس محرم نیند

روی جز در حق مدار و حکم جز قرآن مکن

شعر پرستو , شعر در مورد پرستو , شعر در وصف پرستو , شعر درباره پرستو

شعر درمورد آیات قرآن

شعر پری , شعر در مورد پری , شعر در وصف پری , شعر درباره پری

مکمن قرآن به جز صدر مکین الدین مدان

تا همی ممکن شود جز در پی ممکن مباش

شعر امیر , شعر در مورد امیر , شعر در وصف امیر , شعر درباره امیر

شعر با کلمه آیات قرآن

شعر پارسا , شعر در مورد پارسا , شعر در وصف پارسا , شعر درباره پارسا

از جدایی، قطع پیوند خدایی مشکل است

گر شود سی پاره، از هم کی شود قرآن جدا

شعر احسان , شعر در مورد احسان , شعر در وصف احسان , شعر درباره احسان

شعر با کلمه ی آیات قرآن

شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر در وصف آرزو , شعر درباره آرزو

جمع اگر از بستن لب شد دل من، دور نیست

خامشی بسیار ازین سی پاره قرآن کرده است

شعر امین , شعر در مورد امین , شعر در وصف امین , شعر درباره امین

شعری در مورد آیات قرآن

شعر پگاه , شعر در مورد پگاه , شعر در وصف پگاه , شعر درباره پگاه

غافل ز عزت دل صد چاک ما مشو

سی پاره ای است این که به قرآن برابرست

شعر بلبل , شعر در مورد بلبل , شعر در وصف بلبل , شعر درباره بلبل

شعری درباره آیات قرآن

شعر حسرت , شعر در مورد حسرت , شعر در وصف حسرت , شعر درباره حسرت

زودتر دل جمع گردد چون پریشان می شود

چون شود سی پاره قرآن ختم آسان می شود

شعر آخرت , شعر در مورد آخرت , شعر در وصف آخرت , شعر درباره آخرت

شعر درباره ی آیات قرآن

شعر ایستادگی , شعر در مورد ایستادگی , شعر در وصف ایستادگی , شعر درباره ایستادگی

جنس دین را چه کساد آمده عرفی در پیش

که بجز مرده زحافظ نخرد قرآن را

شعر اسم ترانه , شعر در مورد اسم ترانه , شعر در وصف اسم ترانه , شعر درباره اسم ترانه

شعر در مورد آیات قرآن

عادل دانتیسم , شعر عادل دانتیسم , اشعار عادل دانتیسم , آثار عادل دانتیسم , اشعار عاشقانه عادل دانتیسم

نبوت می کنم دعوی به عشق او، که در خلوت

ز دست جبرئیل غم به من قرآن عشق آمد

امید صباغ نو , شعر امید صباغ نو , اشعار امید صباغ نو , آثار امید صباغ نو , اشعار عاشقانه امید صباغ نو

شعر درباره آیات قرآن

چیستا یثربی , شعر چیستا یثربی , اشعار چیستا یثربی , آثار چیستا یثربی , اشعار عاشقانه چیستا یثربی

زاسمان قرآن تمام آمد هم از بدو نزول

آنکه می گوید هم از تذهیب مصحف شد تمام

شعر حضرت قاسم , شعر در مورد حضرت قاسم , شعر در وصف حضرت قاسم , شعر درباره حضرت قاسم

شعر برای آیات قرآن

شعر ایام فاطمیه , شعر در مورد ایام فاطمیه , شعر در وصف ایام فاطمیه , شعر درباره ایام فاطمیه

گر ترا شبهت و شکیست در این دانی

چه شبهت و شک ترا حل نکند جز قرآن

کامران رسول زاده , شعر کامران رسول زاده , اشعار کامران رسول زاده , آثار کامران رسول زاده , اشعار عاشقانه کامران رسول زاده

شعر در باره آیات قرآن

شعر اسم تبسم , شعر در مورد اسم تبسم , شعر در وصف اسم تبسم , شعر درباره اسم تبسم

پشت و روی صفحه ادراک تست اسلام و کفر

سطر قرآن را ز کم بینی چلیپا کرده ئی

شعر اسم تمنا , شعر در مورد اسم تمنا , شعر در وصف اسم تمنا , شعر درباره اسم تمنا

شعر با آیات قرآن

نیلوفر ثانی , شعر نیلوفر ثانی , اشعار نیلوفر ثانی , آثار نیلوفر ثانی , اشعار عاشقانه نیلوفر ثانی

حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی

دام تزویر مکن چون دگران قرآن را

شعر خوش آمد گویی , شعر در مورد خوش آمد گویی , شعر در وصف خوش آمد گویی , شعر درباره خوش آمد گویی

شعر درمورد آیات قرآن

شعر حضرت علی اصغر , شعر در مورد حضرت علی اصغر , شعر در وصف حضرت علی اصغر , شعر درباره حضرت علی اصغر

حافظ به حق قرآن کز شید و زرق بازآی

باشد که گوی عیشی در این جهان توان زد

نیلوفر لاری پور , شعر نیلوفر لاری پور , اشعار نیلوفر لاری پور , آثار نیلوفر لاری پور , اشعار عاشقانه نیلوفر لاری پور

شعر با کلمه آیات قرآن

شعر اسم ترنم , شعر در مورد اسم ترنم , شعر در وصف اسم ترنم , شعر درباره اسم ترنم

حافظا در کنج فقر و خلوت شب های تار

تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور

افشین صالحی , شعر افشین صالحی , اشعار افشین صالحی , آثار افشین صالحی , اشعار عاشقانه افشین صالحی

شعر با کلمه ی آیات قرآن

محسن حسینخانی , شعر محسن حسینخانی , اشعار محسن حسینخانی , آثار محسن حسینخانی , اشعار عاشقانه محسن حسینخانی

نوروز عذرائی است کش چون دولت شه روح وش

حالش چو جنت هست خوش فالش چو قرآن باد هم

مارگوت بیکل , شعر مارگوت بیکل , اشعار مارگوت بیکل , آثار مارگوت بیکل , اشعار عاشقانه مارگوت بیکل

شعری در مورد آیات قرآن

رسول یونان , شعر رسول یونان , اشعار رسول یونان , آثار رسول یونان , اشعار عاشقانه رسول یونان

مو بمو دارم به خاطر خط جانان را تمام

هیچ کس چون من ندارد حفظ قرآن را تمام

رویا شاه حسین زاده , شعر رویا شاه حسین زاده , اشعار رویا شاه حسین زاده , آثار رویا شاه حسین زاده , اشعار عاشقانه رویا شاه حسین زاده

شعری درباره آیات قرآن

نیکی فیروزکوهی , شعر نیکی فیروزکوهی , اشعار نیکی فیروزکوهی , آثار نیکی فیروزکوهی , اشعار عاشقانه نیکی فیروزکوهی

صبر چو ابریست خوش حکمت بارد از او

زانک چنین ماه صبر بود که قرآن رسید

شعر حضرت علی اکبر , شعر در مورد حضرت علی اکبر , شعر درباره حضرت علی اکبر , شعر در وصف حضرت علی اکبر

شعر درباره ی آیات قرآن

نادر ابراهیمی , شعر نادر ابراهیمی , اشعار نادر ابراهیمی , آثار نادر ابراهیمی , اشعار عاشقانه نادر ابراهیمی

گفتی که تو در میان نباشی

آن گفت تو هست عین قرآن

شعر پیرمرد , شعر در مورد پیرمرد , شعر درباره پیرمرد , شعر در وصف پیرمرد

شعر در مورد آیات قرآن

کاظم بهمنی , شعر کاظم بهمنی , اشعار کاظم بهمنی , آثار کاظم بهمنی , اشعار عاشقانه کاظم بهمنی

چو قرآن را نداند جز که قربان

بیا قربان شو اندر عید این شاه

عباس صفاری , شعر عباس صفاری , اشعار عباس صفاری , آثار عباس صفاری , اشعار عاشقانه عباس صفاری

شعر درباره آیات قرآن

شعر اسم دنیا , شعر در مورد اسم دنیا , شعر درباره اسم دنیا , شعر در وصف اسم دنیا

ولی زان زلف شانه زنده گردد

بخوان قرآن نسوی تا بنانه

اوحدی مراغه ای , شعر اوحدی مراغه ای , اشعار اوحدی مراغه ای , آثار اوحدی مراغه ای , اشعار عاشقانه اوحدی مراغه ای

شعر برای آیات قرآن

شعر پرچم ایران , شعر در مورد پرچم ایران , شعر درباره پرچم ایران , شعر در وصف پرچم ایران

این عشق شهست و رایتش پیدا نیست

قرآن حقست و آیتش پیدا نیست

شعر اراده , شعر در مورد اراده , شعر درباره اراده , شعر در وصف اراده

شعر در باره آیات قرآن

شعر توکل , شعر در مورد توکل , شعر درباره توکل , شعر در وصف توکل

هر لحظه همی خوانمش از راه بعید

کو سوره یوسف است و قرآن مجید

شعر پروانه , شعر در مورد پروانه , شعر درباره پروانه , شعر در وصف پروانه

شعر با آیات قرآن

شهیار قنبری , شعر شهیار قنبری , اشعار شهیار قنبری , آثار شهیار قنبری , اشعار عاشقانه شهیار قنبری

به هارون ما داد موسی قرآن را

نبوده است دستی بران سامری را

شعر پرستار , شعر در مورد پرستار , شعر درباره پرستار , شعر در وصف پرستار

شعر درمورد آیات قرآن

شعر اسم خدیجه , شعر در مورد اسم خدیجه , شعر درباره اسم خدیجه , شعر در وصف اسم خدیجه

سر نهم در سیر قرآن و حدیث

کار جان را سربسر سامان کنم

شعر اسم دختر , شعر در مورد اسم دختر , شعر درباره اسم دختر , شعر در وصف اسم دختر

شعر با کلمه آیات قرآن

سید محمد مرکبیان , شعر سید محمد مرکبیان , اشعار سید محمد مرکبیان , آثار سید محمد مرکبیان , اشعار عاشقانه سید محمد مرکبیان

از خداگوی وز پیغمبر و قرآن و حدیث

طاعت حضرت حق پاک ز آلایش کن

آنا آخماتووا , شعر آنا آخماتووا , اشعار آنا آخماتووا , آثار آنا آخماتووا , اشعار عاشقانه آنا آخماتووا

شعر با کلمه ی آیات قرآن

شعر اسم توحید , شعر در مورد اسم توحید , شعر درباره اسم توحید , شعر در وصف اسم توحید

ای بشر، یاد خدا آرامش دل می دهد

دردمندان را بود قرآن دوا، قرآن بخوان

هلالی جغتایی , شعر هلالی جغتایی , اشعار هلالی جغتایی , آثار هلالی جغتایی , اشعار عاشقانه هلالی جغتایی

شعری در مورد آیات قرآن

شعر طلا , شعر در مورد طلا , شعر درباره طلا , شعر در وصف طلا

نسیم کوی جـــانــــــــــان است قرآن

شمیم عطر رحمان است قرآن

بود روشنـــــــگر راه ســـــــــــــــعادت

چو خورشید فروزان است قرآن

شعر اسم زیبا , شعر در مورد اسم زیبا , شعر درباره اسم زیبا , شعر در وصف اسم زیبا

شعری درباره آیات قرآن

شعر خجالت , شعر در مورد خجالت , شعر درباره خجالت , شعر در وصف خجالت

 چون ندانی که فضل قرآن چیست

پس چه فرقان تو را و چه انجیل

نسرین بهجتی , شعر نسرین بهجتی , اشعار نسرین بهجتی , آثار نسرین بهجتی , اشعار عاشقانه نسرین بهجتی

شعر درباره ی آیات قرآن

شعر اسم خاطره , شعر در مورد اسم خاطره , شعر درباره اسم خاطره , شعر در وصف اسم خاطره

 هر لحظه همی خوانمش از راه بعید

کو سوره یوسف است و قرآن مجید

گفتم که دلم خون شد و از دیده دوید

گفت آنکه ترا دید کس را ندوید

شعر نام تو , شعر در مورد نام تو , شعر درباره نام تو , شعر در وصف نام تو

شعر در مورد آیات قرآن

فرخی یزدی , شعر فرخی یزدی , اشعار فرخی یزدی , آثار فرخی یزدی , اشعار عاشقانه فرخی یزدی

 صبر چو ابریست خوش حکمت بارد از او

زانک چنین ماه صبر بود که قرآن رسید

شعر اسم جانان , شعر در مورد اسم جانان , شعر درباره اسم جانان , شعر در وصف اسم جانان

شعر درباره آیات قرآن

شعر اسم حسین , شعر در مورد اسم حسین , شعر درباره اسم حسین , شعر در وصف اسم حسین

 بشنو از آیت قرآن مجید

گر تو باور نکنی قول مرا

شعر با م , مشاعره با م , شعر با حرف میم , شعر با م شروع شه

شعر برای آیات قرآن

شعر با ت , مشاعره با ت , شعر با حرف ت , شعر با ت شروع شه

 چون تو را او شاه از شاهان عالم برگزید

تو ز قرآن گزینش برگزیدستی دلا

شعر اذان , شعر در مورد اذان , شعر درباره اذان , شعر در وصف اذان

شعر در باره آیات قرآن

شعر گل شمعدانی , شعر در مورد گل شمعدانی , شعر درباره گل شمعدانی , شعر در وصف گل شمعدانی

 چه داند آن ستمگر قدر دل های پریشان را؟

که سازد طفل بازیگوش کاغذباد قرآن را

شعر اسم حدیث , شعر در مورد اسم حدیث , شعر درباره اسم حدیث , شعر در وصف اسم حدیث

شعر با آیات قرآن

شعر اسم حمید , شعر در مورد اسم حمید , شعر درباره اسم حمید , شعر در وصف اسم حمید

 چیست اسباب جهان تا دل به آن بندد کسی؟

می کنی زنار را شیرازه قرآن چرا

شعر اسم حنانه , شعر در مورد اسم حنانه , شعر درباره اسم حنانه , شعر در وصف اسم حنانه

شعر درمورد آیات قرآن

شعر کریسمس , شعر در مورد کریسمس , شعر درباره کریسمس , شعر در وصف کریسمس

 نیست بی جمعیت خاطر تلاوت را ثمر

می شود سی پاره دل در خواندن قرآن ترا

شعر با ی , مشاعره با ی , شعر با حرف ی , شعر با ی شروع شه

شعر با کلمه آیات قرآن

شعر تهمت , شعر در مورد تهمت , شعر درباره تهمت , شعر در وصف تهمت

 آیت رحمت روی تو به قرآن ماند

در شگفتم که چرا مذهب عیسی داری

شعر بقیع , شعر در مورد بقیع , شعر درباره بقیع , شعر در وصف بقیع

شعر با کلمه ی آیات قرآن

شعر تشنگی , شعر در مورد تشنگی , شعر درباره تشنگی , شعر در وصف تشنگی

 صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ

هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم

شعر بصیرت , شعر در مورد بصیرت , شعر درباره بصیرت , شعر در وصف بصیرت

شعری در مورد آیات قرآن

شعر ولادت حضرت علی , شعر در مورد ولادت حضرت علی , شعر درباره ولادت حضرت علی , شعر در وصف ولادت حضرت علی

 گفتمش زلف به خون که شکستی گفتا حافظ

این قصه دراز است به قرآن که مپرس

شعر اسم دریا , شعر در مورد اسم دریا , شعر درباره اسم دریا , شعر در وصف اسم دریا

شعری درباره آیات قرآن

شعر ایل بختیاری , شعر در مورد ایل بختیاری , شعر درباره ایل بختیاری , شعر در وصف ایل بختیاری

 زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه شد

دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند

شعر با ب , مشاعره با ب , شعر با حرف ب , شعر با ب شروع شه

شعر درباره ی آیات قرآن

شعر هفت سین , شعر در مورد هفت سین , شعر درباره هفت سین , شعر در وصف هفت سین

عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ

قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت

شعر با پ , مشاعره با پ , شعر با حرف پ , شعر با پ شروع شه

شعر در مورد آیات قرآن

شعر با ا , مشاعره با ا , شعر با حرف الف , شعر با الف شروع شه

 صد جهان باقی است در قرآن هنوز

اندر آیاتش یکی خود را بسوز

شعر افتادگی , شعر در مورد افتادگی , شعر درباره افتادگی , شعر در وصف افتادگی

شعر درباره آیات قرآن

شعر اسم سحر , شعر در مورد اسم سحر , شعر درباره اسم سحر , شعر در وصف اسم سحر

 ز قرآن پیش خود آئینه آویز

دگرگون گشته ئی از خویش بگریز

ترازوئی بنه کردار خود را

قیامت های پیشین را برانگیز

شعر اسم سوگند , شعر در مورد اسم سوگند , شعر درباره اسم سوگند , شعر در وصف اسم سوگند

شعر برای آیات قرآن

شعر اسم شیدا , شعر در مورد اسم شیدا , شعر درباره اسم شیدا , شعر در وصف اسم شیدا

 ز رازی حکمت قرآن بیاموز

چراغی از چراغ او بر افروز

شعر اسم شیرین , شعر در مورد اسم شیرین , شعر درباره اسم شیرین , شعر در وصف اسم شیرین

شعر در باره آیات قرآن

شعر اسم شبنم , شعر در مورد اسم شبنم , شعر درباره اسم شبنم , شعر در وصف اسم شبنم

 غیر قرآن غمگسار من نبود

قوتش هر باب را بر من گشود

شعر اسم زینب , شعر در مورد اسم زینب , شعر درباره اسم زینب , شعر در وصف اسم زینب

شعر با آیات قرآن

شعر اسم سایه , شعر در مورد اسم سایه , شعر درباره اسم سایه , شعر در وصف اسم سایه

 بر دانش و حال خود تأویل کنی قرآن

وان گاه هم از قرآن در خلق زنی سندان

شعر اسم زهره , شعر در مورد اسم زهره , شعر درباره اسم زهره , شعر در وصف اسم زهره

شعر درمورد آیات قرآن

شعر اسم ریحانه , شعر در مورد اسم ریحانه , شعر درباره اسم ریحانه , شعر در وصف اسم ریحانه

 چو در قرآن نظر کردند اینجا

بخواندند و خبر کردند اینجا

شعر اسم ستاره , شعر در مورد اسم ستاره , شعر درباره اسم ستاره , شعر در وصف اسم ستاره

شعر با کلمه آیات قرآن

شعر اسم سیما , شعر در مورد اسم سیما , شعر درباره اسم سیما , شعر در وصف اسم سیما

 بجز قرآن نمی بینم دوایت

که قرآنست اینجا رهنمایت

شعر اردبیل , شعر در مورد اردبیل , شعر درباره اردبیل , شعر در وصف اردبیل

شعر با کلمه ی آیات قرآن

شعر اسم سعید , شعر در مورد اسم سعید , شعر درباره اسم سعید , شعر در وصف اسم سعید

 چو از قرآن حقیقت راز گوید

ز سر دوست اینجا باز گوید

شعر اسم زهرا , شعر در مورد اسم زهرا , شعر درباره اسم زهرا , شعر در وصف اسم زهرا

شعری در مورد آیات قرآن

شعر اسم رها , شعر در مورد اسم رها , شعر درباره اسم رها , شعر در وصف اسم رها

 ره دعوت که کرد اینجا یقین او

ز قرآن کرد و آمد پیش بین او

شعر اسم رعنا , شعر در مورد اسم رعنا , شعر درباره اسم رعنا , شعر در وصف اسم رعنا

شعری درباره آیات قرآن

شعر اسم زری , شعر در مورد اسم زری , شعر درباره اسم زری , شعر در وصف اسم زری

 ز قرآن باخبر شو ایدل ریش

بجز قرآن دگر چیزی نیندیش

شعر اسم رضا , شعر در مورد اسم رضا , شعر درباره اسم رضا , شعر در وصف اسم رضا

شعر درباره ی آیات قرآن

شعر هفته بسیج , شعر در مورد هفته بسیج , شعر درباره هفته بسیج , شعر در وصف هفته بسیج

 گر تو خواهی نور قرآن در درون جان خویش

هست سر نور پاک جمله قرآن صیام

شعر اجل , شعر در مورد اجل , شعر درباره اجل , شعر در وصف اجل

شعر در مورد آیات قرآن

شعر اسم رامین , شعر در مورد اسم رامین , شعر درباره اسم رامین , شعر در وصف اسم رامین

 معنی قرآن ز قرآن پرس و بس

وز کسی که آتش زدست اندر هوس

شعر ایمان , شعر در مورد ایمان , شعر درباره ایمان , شعر در وصف ایمان

شعر درباره آیات قرآن

شعر اسم رضوان , شعر در مورد اسم رضوان , شعر درباره اسم رضوان , شعر در وصف اسم رضوان

 پیش قرآن گشت قربانی و پست

تا که عین روح او قرآن شدست

شعر اسم ژاله , شعر در مورد اسم ژاله , شعر درباره اسم ژاله , شعر در وصف اسم ژاله

شعر برای آیات قرآن

شعر اسم یکتا , شعر در مورد اسم یکتا , شعر درباره اسم یکتا , شعر در وصف اسم یکتا

 بذات پاک قرآن بگرود او

ز قرآنش همه روشن شود پاک

شعر اسم سینا , شعر در مورد اسم سینا , شعر درباره اسم سینا , شعر در وصف اسم سینا

شعر در باره آیات قرآن

شعر اسم یگانه , شعر در مورد اسم یگانه , شعر درباره اسم یگانه , شعر در وصف اسم یگانه

 هر آنکو یافت قرآن سر دلدار

ز قرآن باز دید اینجا رخ یار

شعر اسم صبا , شعر در مورد اسم صبا , شعر درباره اسم صبا , شعر در وصف اسم صبا

شعر با آیات قرآن

شعر اسم صدف , شعر در مورد اسم صدف , شعر درباره اسم صدف , شعر در وصف اسم صدف

 اگر اسرار قرآن باز دانی

حقیقت اندر او هر راز دانی

شعر تنفر , شعر در مورد تنفر , شعر درباره تنفر , شعر در وصف تنفر

شعر درمورد آیات قرآن

شعر اذیت , شعر در مورد اذیت , شعر درباره اذیت , شعر در وصف اذیت

 ز قرآن دم زد و او بود قرآن

حقیقت می ندانی تا که جانان

شعر اسم شراره , شعر در مورد اسم شراره , شعر درباره اسم شراره , شعر در وصف اسم شراره

شعر با کلمه آیات قرآن

شعر با ق , مشاعره با ق , شعر با حرف قاف , شعر با ق شروع شه

قرآن درگشا تا راز یابی

تو چون منصور خود در بازیابی

شعر با ن , مشاعره با ن , شعر با حرف نون , شعر با ن شروع شه

شعر با کلمه ی آیات قرآن

شعر اسم یلدا , شعر در مورد اسم یلدا , شعر درباره اسم یلدا , شعر در وصف اسم یلدا

 چو قرآن بود معشوقش از آفاق

شد آخر محو قرآن شمع عشاق

شعر با ف , مشاعره با ف , شعر با حرف ف , شعر با ف شروع شه

شعری در مورد آیات قرآن

شعر با ک , مشاعره با ک , شعر با حرف کاف , شعر با ک شروع شه

 حقیقت علم قرآن را بیاموز

بنور علم قرآن گرد پیروز

شعر اسم شادی , شعر در مورد اسم شادی , شعر درباره اسم شادی , شعر در وصف اسم شادی

شعری درباره آیات قرآن

شعر با ث , مشاعره با ث , شعر با حرف ث , شعر با ث شروع شه

 حقیقت نور قرآن نور شرعست

که در جان نور او را اصل و فرعست

شعر با و , مشاعره با و , شعر با حرف واو , شعر با و شروع شه

شعر درباره ی آیات قرآن

شعر با ه , مشاعره با ه , شعر با حرف ه , شعر با ه شروع شه

 چون بیابد باب جنت یافته

معنی قرآن به عصمت یافته

شعر سرو , شعر در مورد سرو , شعر درباره سرو , شعر در وصف سرو

شعر با کلمه ی آیات قرآن

شعر با ل , مشاعره با ل , شعر با حرف لام , شعر با ل شروع شه

گــــــل قـــــــرآن میـــــان دستهـــــایش

گلـــــی بـــــا برگهــــای سبـــــز و زیبــا

پـــــرستو زیـــــر لــب مــی‌خـوانـــد آرام

دوبـــــــاره ســوره‌هــــای کوچکــــش را

شعر با گ , مشاعره با گ , شعر با حرف گاف , شعر با گ شروع شه

شعری در مورد آیات قرآن

شعر اسم شقایق , شعر در مورد اسم شقایق , شعر درباره اسم شقایق , شعر در وصف اسم شقایق

عترت احمد ز قرآن نمی گردد جدا

تا بیابی معنی این نکته را، قرآن بخوان

شعری در مورد لیاقت

مرحبا ای کز لیاقت یافت تجدید نزول
آیت جاهت بدون نسخ چون ام الکتاب

شعر در مورد آیات قرآن

ممنونیم که از پیج اینستاگرام ما حمایت می کنید و عضو می شوید

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 9 اردیبهشت 1397
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.