گلچین زیباترین شعر در مورد اسم شادی

گلچین زیباترین شعر در مورد اسم شادی

شعر در مورد اسم شادی شعر در مورد اسم شادی ,شعر درباره اسم شادی,شعر اسم شادی,شعر با اسم شادی,شعر درباره اسم شادی,شعر برای اسم شادی,شعر درمورد اسم شادی,شعر باسم شادی,شعر به اسم …

گلچین زیباترین اشعار ابوسعید ابوالخیر

گلچین زیباترین اشعار ابوسعید ابوالخیر

اشعار ابوسعید ابوالخیر شعر ابوسعید ابوالخیر,شعر ابوسعید ابوالخیر,شعر عاشقانه از ابوسعید ابوالخیر,کتاب شعر ابوسعید ابوالخیر,زیباترین شعر ابوسعید ابوالخیر,مجموعه شعر ابوسعید ابوالخیر,شعر عرفانی ابوسعید ابوالخیر,دانلودکتاب شعر ابوسعید ابوالخیر,شعر های عاشقانه ابوسعید ابوالخیر,دانلود کتاب …

گلچین زیباترین شعر در مورد بدی

گلچین زیباترین شعر در مورد بدی

شعر در مورد بدی ,شعر در مورد بدی ,شعر در مورد بدی عشق,شعر در مورد بدی روزگار,شعر در مورد بدی زن,شعر در مورد بدی زندگی,شعر در مورد بدی,شعر در مورد خوبی و …

اشعار رحیم معینی کرمانشاهی

اشعار رحیم معینی کرمانشاهی,شعر رحیم معینی کرمانشاهی,دیوان اشعار رحیم معینی کرمانشاهی,اشعار عاشقانه رحیم معینی کرمانشاهی,اشعار ناب رحیم معینی کرمانشاهی,بهترین اشعار رحیم معینی کرمانشاهی,شعر کردی رحیم معینی کرمانشاهی,شعر از رحیم معینی کرمانشاهی,بهترین شعر رحیم معینی کرمانشاهی,شعر معروف رحیم معینی کرمانشاهی,معروفترین شعر رحیم معینی کرمانشاهی,نابترین شعر رحیم معینی کرمانشاهی,دانلود کتاب شعر رحیم معینی کرمانشاهی,دانلود مجموعه اشعار رحیم معینی کرمانشاهی,شعری کوتاه از رحیم معینی کرمانشاهی,شعر رحیم معینی کرمانشاهی,شعر کردی رحیم معینی کرمانشاهی,شعر از رحیم معینی کرمانشاهی,بهترین شعر رحیم معینی کرمانشاهی,شعر معروف رحیم معینی کرمانشاهی,معروفترین شعر رحیم معینی کرمانشاهی,نابترین شعر رحیم معینی کرمانشاهی,دانلود کتاب شعر رحیم معینی کرمانشاهی,دیوان اشعار رحیم معینی کرمانشاهی,اشعار عاشقانه رحیم معینی کرمانشاهی,اشعار رحیم معینی کرمانشاهی,شعری کوتاه از رحیم معینی کرمانشاهی,بهترین اشعار رحیم معینی کرمانشاهی,دانلود مجموعه اشعار رحیم معینی کرمانشاهی

اشعار رحیم معینی کرمانشاهی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد رحیم معینی کرمانشاهی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

عجب صبری خدا دارد!

اگر من جای او بودم.

همان یک لحظه اول ،

که اول ظلم را میدیدم از مخلوق بی وجدان ،

جهان را با همه زیبایی و زشتی ،

بروی یکدیگر ،ویرانه میکردم.

شعر کوچه , شعر در مورد کوچه , شعر درباره کوچه , شعر در وصف کوچه

اشعار رحیم معینی کرمانشاهی

عجب صبری خدا دارد !

اگر من جای او بودم .

که در همسایه ی صدها گرسنه ، چند بزمی گرم عیش و نوش میدیدم ،

نخستین نعره مستانه را خاموش آن دم ، 

بر لب پیمانه میکردم .

شعر فکر کردن , شعر در مورد فکر کردن , شعر درباره فکر کردن , شعر در وصف فکر کردن

شعر رحیم معینی کرمانشاهی

عجب صبری خدا دارد !

اگر من جای او بودم .

که میدیدم یکی عریان و لرزان ، دیگری پوشیده از صد جامه ی رنگین

زمین و آسمان را 

واژگون ، مستانه میکردم .

شعر فاصله , شعر در مورد فاصله , شعر درباره فاصله , شعر در وصف فاصله

دیوان اشعار رحیم معینی کرمانشاهی

عجب صبری خدا دارد !

اگر من جای او بودم .

نه طاعت می پذیرفتم ،

نه گوش از بهر استغفار این بیدادگرها تیز کرده ،

پاره پاره در کف زاهد نمایان ،

سبحه ی، صد دانه میکردم .

شعر فراق , شعر در مورد فراق , شعر درباره فراق , شعر در وصف فراق

اشعار عاشقانه رحیم معینی کرمانشاهی

عجب صبری خدا دارد !

اگر من جای او بودم .

برای خاطر تنها یکی مجنون صحرا گرد بی سامان ،

هزاران لیلی ناز آفرین را کو به کو ،

آواره و ، دیوانه میکردم .

شعر فرشته , شعر در مورد فرشته , شعر درباره فرشته , شعر در وصف فرشته

اشعار ناب رحیم معینی کرمانشاهی

عجب صبری خدا دارد !

اگر من جای او بودم .

بگرد شمع سوزان دل عشاق سر گردان ،

سراپای وجود بی وفا معشوق را ،

پروانه میکردم .

شعر امام حسین , شعر در مورد امام حسین , شعر درباره امام حسین , شعر در وصف امام حسین

بهترین اشعار رحیم معینی کرمانشاهی

عجب صبری خدا دارد ! 

اگر من جای او بودم .

بعرش کبریایی ، با همه صبر خدایی ،

تا که میدیدم عزیز نابجایی ، ناز بر یک ناروا گردیده خواری میفروشد ،

گردش این چرخ را 

وارونه ، بی صبرانه میکردم .

شعر امام سجاد , شعر در مورد امام سجاد , شعر درباره امام سجاد , شعر در وصف امام سجاد

شعر کردی رحیم معینی کرمانشاهی

عجب صبری خدا دارد !

اگر من جای او بودم.

که میدیدم مشوش عارف و عامی ، ز برق فتنۀ این علم عالم سوز مردم کش ،

بجز اندیشه عشق و وفا ، معدوم هر فکری ،

در این دنیای پر افسانه میکردم .

شعر قدر یکدیگر را دانستن , شعر در مورد قدر یکدیگر را دانستن , شعر درباره قدر یکدیگر را دانستن , شعر در وصف قدر یکدیگر را دانستن

شعر از رحیم معینی کرمانشاهی

عجب صبری خدا دارد !

چرا من جای او باشم .

همین بهتر که او خود جای خود بنشسته و ،

تاب تماشای تمام زشتکاریهای این مخلوق را دارد،!

و گر نه من بجای او چو بودم ،

یکنفس کی عادلانه سازشی ،

با جاهل و فرزانه میکردم .

عجب صبری خدا دارد !

عجب صبری خدا دارد !

شعر ماه خرداد , شعر در مورد ماه خرداد , شعر درباره ماه خرداد , شعر در وصف ماه خرداد

بهترین شعر رحیم معینی کرمانشاهی

نفرین ابد بر تو که آن ساقی چشمت

دردی کش خمخانه تزویر و ریا بود

پرورده مریم هم اگر چشم تو میدید

عیسای دگر میشد وغافل زخدا بود

شعر گیسو , شعر در مورد گیسو , شعر درباره گیسو , شعر در وصف گیسو

شعر معروف رحیم معینی کرمانشاهی

نفرین ابد بر تو که از پیکر عمرم

نیمی که روان داشت جدا کردی و رفتی

نفرین ابد بر تو که این شمع سحر را

در رهگذر باد رها کردی و رفتی

شعر لیلی و مجنون , شعر در مورد لیلی و مجنون , شعر درباره لیلی و مجنون , شعر در وصف لیلی و مجنون

معروفترین شعر رحیم معینی کرمانشاهی

نفرین به ستایشگرت از روز ازل باد 

کاین گونه تو را غره به زیبایی خود کرد

پوشیده ز خاک آینه حسن تو گردد

کاین گونه تو را مست ز شیدایی خود کرد

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

نابترین شعر رحیم معینی کرمانشاهی

این بود وفاداری و این بود محبت؟ 

ایکاش نخستین سخنت رنگ هوس داشت

ای کاش که آن محفل دلساده فریبت

بر سر در خود مهر و نشانی ز قفس داشت

شعر گذشته , شعر در مورد گذشته , شعر درباره گذشته , شعر در وصف گذشته

دانلود کتاب شعر رحیم معینی کرمانشاهی

دیوانه برو ورنه چنان سخت ببوسم 

لبهای تو می ریخته را کز سخن افتی

دیوانه برو ورنه چنان سخت خروشم

تا گریه کنان آیی و در پای من افتی

شعر گذشت , شعر در مورد گذشت , شعر درباره گذشت , شعر در وصف گذشت

دانلود مجموعه اشعار رحیم معینی کرمانشاهی

دیوانه برو تا نزدم چنگ به گیسوت

صورتگر تو زحمت بسیار کشیده

تا نقش تو را با همه نیرنگ به  صد رنگ

چون صورت بی روح به دیوار کشیده

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

شعری کوتاه از رحیم معینی کرمانشاهی

تنها بگذارم که در این سینه دل من

یک چند لب از شکوه بیهوده ببندد

بگدار که این شاعر دلخسته هم از رنج

یک لحظه بیاساید و یکبار بخندد

شعر یاد خدا , شعر در مورد یاد خدا , شعر درباره یاد خدا , شعر در وصف یاد خدا

شعر رحیم معینی کرمانشاهی

ساکت بنشین تا بگشایم گره از روی

در چهره من خستگی از دور هویداست

آسوده گذارم که در این موج سرشکم

گیسوی بهم ریخته بر دوش تو پیداست

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

شعر کردی رحیم معینی کرمانشاهی

من عاشق احساس پر از آتش خویشم

خاکستر سردی چو تو با من ننشیند

باید تو ز من دور شوی تا که جهانی

این آتش پنهان شده را باز ببیند

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

شعر از رحیم معینی کرمانشاهی

ندارم چشـم من، تاب نگاه صحنه سازی ها

من یکرنگ بیزارم، از این نیرنگ بازی ها

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

بهترین شعر رحیم معینی کرمانشاهی

خانمانسوز بود، آتش آهی،گاهی          

ناله ای می شکند پشت سپاهی،گاهی

شعر بچه , شعر در مورد بچه , شعر درباره بچه , شعر در وصف بچه

شعر معروف رحیم معینی کرمانشاهی

من آفتاب زرد لب بام هستی ام

من مرغ تنگ حوصله ی دام هستی ام

شعر ماه فروردین , شعر در مورد ماه فروردین , شعر درباره ماه فروردین , شعر در وصف ماه فروردین

معروفترین شعر رحیم معینی کرمانشاهی

بیان نامرادیهاست اینهایی که من گویم

همان بهتر به هر جمعی رسم کمتر سخن گویم

شعر کافه , شعر در مورد کافه , شعر درباره کافه , شعر در وصف کافه

نابترین شعر رحیم معینی کرمانشاهی

می گریم و می خندم ، دیوانه چنین باید

می سوزم ومی سازم ، پروانه چنین باید

شعر چپ دست ها , شعر در مورد چپ دست ها , شعر درباره چپ دست ها , شعر در وصف چپ دست ها

دانلود کتاب شعر رحیم معینی کرمانشاهی

ای ساقی آرامم کن دیوانه ام رامم کن

من خسته ی ایامم ساقی تو آرامم کن

شعر حج , شعر در مورد حج , شعر درباره حج , شعر در وصف حج

دیوان اشعار رحیم معینی کرمانشاهی

باز گشتم امشب از میخانه اما مست مست

سر درون سینه و تنهای تنها مست مست

شعر چاپلوسی , شعر در مورد چاپلوسی , شعر درباره چاپلوسی , شعر در وصف چاپلوسی

اشعار عاشقانه رحیم معینی کرمانشاهی

ای جهان زشتخو اینقدر زیبایی چرا

با همه نادان نوازیهات دانایی چرا؟

شعر جوانی , شعر در مورد جوانی , شعر درباره جوانی , شعر در وصف جوانی

اشعار رحیم معینی کرمانشاهی

زرنگی نارفیقا! نیست این، چون باز شد دستت

رفیقان را زپا افکندن و گردن فرازی ها

شعر بهشت , شعر در مورد بهشت , شعر درباره بهشت , شعر در وصف بهشت

شعری کوتاه از رحیم معینی کرمانشاهی

گر مقدر بشود، سلک سلاطین پوید

سالک بیخبر خفته به راهی،گاهی

شعر چرخ گردون , شعر در مورد چرخ گردون , شعر درباره چرخ گردون , شعر در وصف چرخ گردون

بهترین اشعار رحیم معینی کرمانشاهی

در چشم من، چه جلوه ای از بامداد عمر

من شمع نیم سوخته ی شام هستی ام

شعر جدایی , شعر در مورد جدایی , شعر درباره جدایی , شعر در وصف جدایی

دانلود مجموعه اشعار رحیم معینی کرمانشاهی

شب وروزم بسوز وساز بی امان طی شد

گهی از ساختن نالم گهی از سوختن گویم

شعر جاده , شعر در مورد جاده , شعر درباره جاده , شعر در وصف جاده

اشعار رحیم معینی کرمانشاهی

می کوبم ومی رقصم ، می نالم ومی خوانم

در بزم جهان شور مستانه چنین باید

شعر چهره زیبا , شعر در مورد چهره زیبا , شعر درباره چهره زیبا , شعر در وصف چهره زیبا

شعر رحیم معینی کرمانشاهی

گمگشته ای در خویشم ساقی تو پیدایم کن  

با ساغر شیدایی سرمست و شیدایم کن

شعر چای , شعر در مورد چای , شعر درباره چای , شعر در وصف چای

دیوان اشعار رحیم معینی کرمانشاهی

با سری از باده ی آتش به پاکن گرم گرم

با دلی دیوانه و رسوای رسوا مست مست

شعر دختر , شعر در مورد دختر , شعر درباره دختر , شعر در وصف دختر

اشعار عاشقانه رحیم معینی کرمانشاهی

سنگدل تر می شوی با مردم آشفته بخت

مست دل بشکسته را بشکسته مینایی چرا؟

شعر استاد , شعر در مورد استاد , شعر درباره استاد , شعر در وصف استاد

اشعار ناب رحیم معینی کرمانشاهی

تو چون کرکس، به مشتی استخوان دلبستگی داری

بنازم همت والای باز و بی نیازی ها

شعر باد , شعر در مورد باد , شعر درباره باد , شعر در وصف باد

بهترین اشعار رحیم معینی کرمانشاهی

قصه یوسف و آن قوم چه خوش پندی بود  

به عزیزی رسد افتاده به چاهی،گاهی

شعر یاد دوست , شعر در مورد یاد دوست , شعر درباره یاد دوست , شعر در وصف یاد دوست

شعر کردی رحیم معینی کرمانشاهی

صاحبدلان، ز صحبت من، مست کی شوند

من خود شراب ریخته از جام هستی ام

شعر آرامش , شعر در مورد آرامش , شعر درباره آرامش , شعر در وصف آرامش

شعر از رحیم معینی کرمانشاهی

خدا را مهلتی ای باغبان تا زین قفس گاهی

برون آرم سر وحالی به مرغان چمن گویم

شعر آفتاب , شعر در مورد آفتاب , شعر درباره آفتاب , شعر در وصف آفتاب

بهترین شعر رحیم معینی کرمانشاهی

من این همه شیدایی ، دارم ز لب جامی

در دست تو ای ساقی ، پیمانه چنین باید

شعر آینه , شعر در مورد آینه , شعر درباره آینه , شعر در وصف آینه

شعر معروف رحیم معینی کرمانشاهی

در سینه پنهان کردم فریاد آوازم را

محض خدا روزگار مشکن دگر سازم را

شعر دروغ , شعر در مورد دروغ , شعر درباره دروغ , شعر در وصف دروغ

معروفترین شعر رحیم معینی کرمانشاهی

در میان کوچه ها افتان و خیزان چون نسیم

جامه وارون کرده و شیدای شیدا مست مست

شعر خبر خوش , شعر در مورد خبر خوش , شعر درباره خبر خوش , شعر در وصف خبر خوش

نابترین شعر رحیم معینی کرمانشاهی

چون غمی را پروری با صد غرور آیی به رقص

چون نشاطی آوری با نقش رویایی چرا؟

شعر یتیم نوازی , شعر در مورد یتیم نوازی , شعر درباره یتیم نوازی , شعر در وصف یتیم نوازی

دانلود کتاب شعر رحیم معینی کرمانشاهی

تو ظاهرساز و من حقگو، ندارد غیر از این حاصل

من و از کس بریدن ها، تو و ناکس نوازی ها

شعر حسود , شعر در مورد حسود , شعر درباره حسود , شعر در وصف حسود

دانلود مجموعه اشعار رحیم معینی کرمانشاهی

روشنی بخش از آنم که بسوزم چون شمع

روسپیدی بود از بخت سیاهی،گاهی

شعر حماقت , شعر در مورد حماقت , شعر درباره حماقت , شعر در وصف حماقت

شعری کوتاه از رحیم معینی کرمانشاهی

تومار زندگانیم ای نیستی بپیچ

دیگر بس است قصه ی ایام هستی ام

شعر خاطره , شعر در مورد خاطره , شعر درباره خاطره , شعر در وصف خاطره

شعر رحیم معینی کرمانشاهی

بگویم عاشقم ، بی همدمم ، دیوانه ام ، مستم

نمی دانم کدامین حال و درد خویشتن گویم

شعر خانواده , شعر در مورد خانواده , شعر درباره خانواده , شعر در وصف خانواده

شعر کردی رحیم معینی کرمانشاهی

بر تربت من جانا ، مستی کن ودست افشان

خندیدن بر دنیا ، رندانه چنین باید

شعر دنیا , شعر در مورد دنیا , شعر درباره دنیا , شعر در وصف دنیا

شعر از رحیم معینی کرمانشاهی

در سینه پنهان کردم فریاد آوازم را

محض خدا روزگار مشکن دگر سازم را

شعر دیدار , شعر در مورد دیدار , شعر درباره دیدار , شعر در وصف دیدار

بهترین شعر رحیم معینی کرمانشاهی

با همین شبگردی و دیوانگی از شور عشق

بازگشتم امشب از میخانه اما مست مست

شعر دست , شعر در مورد دست , شعر درباره دست , شعر در وصف دست

شعر معروف رحیم معینی کرمانشاهی

با توام اشک تسکین بخش خاطر شوی من

گاه نور و گه نقاب چشم بینایی چرا؟

شعر بخت و اقبال , شعر در مورد بخت و اقبال , شعر درباره بخت و اقبال , شعر در وصف بخت و اقبال

معروفترین شعر رحیم معینی کرمانشاهی

مرغ محبتم من ، کی آب و دانه خواهم

با من یگانگی کن ، یار یگانه خواهم

شمعی فسرده هستم ، بی عشق مرده هستم

روشن گرم بخواهی سوز شبانه خواهم

شعر دوست داشتن , شعر در مورد دوست داشتن , شعر درباره دوست داشتن , شعر در وصف دوست داشتن

نابترین شعر رحیم معینی کرمانشاهی

افسانه محبت ، هر چند کس نخواند

من سر گذشت خود را ، پر زین فسانه خواهم

بام و دری نبینم ، تا از قفس گریزم

بال و پری ندارم ، تا آشیانه خواهم

شعر یزد , شعر در مورد یزد , شعر درباره یزد , شعر در وصف یزد

دانلود کتاب شعر رحیم معینی کرمانشاهی

تا هر زمان به شکلی ، رنگی بخود نگیرم

جان و تنی رها از ، قید زمانه خواهم

می آنقدر بنوشم ، تا در رهت چو بینم

مستی بهانه سازم ، گم کرده خانه خواهم

شعر خانه , شعر در مورد خانه , شعر درباره خانه , شعر در وصف خانه

دیوان اشعار رحیم معینی کرمانشاهی

سوختم در شوره زار عمر ، چون خودرو گیاهی

ناله ای هم نیست تا سودا کنم با سوز آهی

نیستم افسرده خاطر هیچ از این افتاده پایی

صد هزاران روی دارد چرخ با چرخ کلاهی

شعر روزگار , شعر در مورد روزگار , شعر درباره روزگار , شعر در وصف روزگار

اشعار عاشقانه رحیم معینی کرمانشاهی

ابر رحمت را گو ببارد ، تا بنوشد جرعه آبی

ساقه خشک گیاه تشنه کام بی گناهی

من کیم ؟ جویای عشقی ، از دل نامهربانی

من چه هستم ، هاله محو جمال روی ماهی

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

اشعار رحیم معینی کرمانشاهی

من چه ام ؟شمع شب افروزی بکوی بی وفایی

مشعل خود سوزی و تا سر نبرده شامگاهی

من کیم ؟ در سایه غم آرمیده خسته صیدی

بال وپر بسته ، اسیر و بندی بخت سیاهی

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

شعری کوتاه از رحیم معینی کرمانشاهی

جز صفای خاطر محزون ، ندارم خصم جانی

جز محبت در جهان ، هر گز نکردم اشتباهی

مو مکن آشفته آخر بسته جان من بمویی

مگسلان پیوند ، بسته کوه صبر من بکاهی

شعر ثروت , شعر در مورد ثروت , شعر درباره ثروت , شعر در وصف ثروت

بهترین اشعار رحیم معینی کرمانشاهی

یا سخن با من بگو ، تا خوش کنم دل را بحرفی

یا نوازش کن دلم را با نگاه گاه گاهی

هیچ می دانی چها می دانم از چشم خموشت

رازها خواند دل من ، از سکوت هر نگاهی

داروی دردم تو داری نا امید از در مرانم

ای بقربان تو جان دردمند من الهی

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

دانلود مجموعه اشعار رحیم معینی کرمانشاهی

تو با یک چشم با خلق و، به دیگر چشم با مایی

بدین منظور گم کردن ، مشوّش ساز دل هایی

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

اشعار رحیم معینی کرمانشاهی

روی دیدار توأم نیست ، وضو از چه کنم ؟

دیگر این جامه صد وصله رفو از چه کنم ؟

شعر ماه آبان , شعر در مورد ماه آبان , شعر درباره ماه آبان , شعر در وصف ماه آبان

شعر رحیم معینی کرمانشاهی

آن‌جا که تویی غم نبود ، رنج و بلا هم

مستی نبود دل نبود ، شور و نوا هم

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

دیوان اشعار رحیم معینی کرمانشاهی

ناز کمتر کن ، که من اهل تمنا نیستم

زنده با عشقم ، اسیر سود و سودا نیستم

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

اشعار عاشقانه رحیم معینی کرمانشاهی

بدوستی نتوان تکیه این زمان کردن

بروی آب ، نمی باید آشیان کردن

شعر مو , شعر در مورد مو , شعر درباره مو , شعر در وصف مو

اشعار ناب رحیم معینی کرمانشاهی

بیان درد مکن ، جز برای صاحبدرد

من اهل دردم و، دانم دوای صاحبدرد

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

بهترین اشعار رحیم معینی کرمانشاهی

در زدم و گفت کیست ؟ گفتمش ای دوست ، دوست

گفت در آن دوست چیست ؟ گفتمش ای دوست ، دوست

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

شعر کردی رحیم معینی کرمانشاهی

تو ای آهوی من کجا می گریزی

چه کردم که بی اعتنا می گریزی

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

شعر از رحیم معینی کرمانشاهی

با من آئید به میخانه که جانان اینجاست

عشق و شوریدگی و حال و دل و جان اینجاست

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

بهترین شعر رحیم معینی کرمانشاهی

ای ساقی آرامم کن دیوانه ام رامم کن

من خسته ایامم ساقی تو آرامم کن    

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

شعر معروف رحیم معینی کرمانشاهی

من که مشغولم بکاردل ، چه تدبیری مرا

منکه بیزارم ز کارگل ، چه تزویری مرا

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

معروفترین شعر رحیم معینی کرمانشاهی

نباشم گر در این محفل ، چه غم ، دیوانه ای کمتر

خوش آن روزی ز خاطر ها روم ، افسانه ای کمتر

بگو برق بلاخیزی بسوزد خرمن عمرم

بگرد شمع هستی ، بی خبر پروانه ای کمتر

شعر طبیعت , شعر در مورد طبیعت , شعر درباره طبیعت , شعر در وصف طبیعت

نابترین شعر رحیم معینی کرمانشاهی

تو ای تیر قضا ، صیدی ز من بهتر کجا جویی

به کنج این قفس مرغ ِ نچیده دانه ای کمتر

چه خواهد شد نباشد گر چو من مرغ سخنگویی

نوایی کم ، غمی کم ، ناله ی مستانه ای کمتر

شعر ماه تیر , شعر در مورد ماه تیر , شعر درباره ماه تیر , شعر در وصف ماه تیر

دانلود کتاب شعر رحیم معینی کرمانشاهی

ز جمع خود برانیدم که همدردی نمی بینم

میانِ آشنایانِ جهان ، بیگانه ای کمتر

چه حاصل زین همه شور و نوای عاشقی ای دل

نداری تاب مستی جانِ من ، پیمانه ای کمتر

اشعار رحیم معینی کرمانشاهی

آخرین بروز رسانی در : جمعه 26 آبان 1396
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.