فلافل بچه های رازون در فلافل سرای متین اراک بهترین فلافل سرای اراک

فلافل بچه های رازون در فلافل سرای متین اراک بهترین فلافل سرای اراک

حکیمان دیر دیر خورند

و عابدان نیم سیر

و زاهدان سدّ رمق

و جوانان تا طبق بر گیرند

و پیران تا عرق بکنند

اما قلندران چندان که در معده جای نفس نماند

و بر سفره، روزی کس

فلافل بچه های رازون در فلافل سرای متین اراک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.