به لیمو و زیرفون

درباره به لیمو بدانید و بخوانید

به لیمو نام یک گیاه دارویی معطر است که بوی خوشایند لیمو را دارد. درختچۀ این گیاه ۱٬۵ تا ۲ متر است به لیموکه گاهی بیشتر هم می‌شود.[۲] و دارای برگ‌های ساده سرنیزه‌ای به طول ۷ تا ۱۰ سانتی‌متر با قاعده گره‌ای و عموماً به‌صورت به لیمودسته‌های سه تایی در هر گره است.

درباره به لیمو بدانید و بخوانید

به لیمو خواص , به لیمو خاصیت , به لیمو و خواص آن , به لیمو

درباره به لیمو بدانید و بخوانید

به لیموگل آذین انتهایی و بصورت خوشه‌های باریک، جام گل کوچک و به‌طور مشخص واجد دو لب،به لیمو ارغوانی رنگ پریده، میوه هستکی و دارای ۲۱ عدد بذر است. این گیاه بومی آمریکای جنوبی بوده و به طور طبیعی رویش آن در آرژانتین، شیلی و پرو گزارش شده است و از آن جا به سایربه لیمو نقاط جهان از جمله ایران رفته‌است و کشت می‌شود. در ایران این گیاه دربه لیمو استان‌های شمالی و باغ‌ها کشت می‌شود.

درباره به لیمو بدانید و بخوانید

به لیمو خواص , به لیمو خاصیت , به لیمو و خواص آن , به لیمو

درباره به لیمو بدانید و بخوانید

به لیموگیاهى است درختچه اى به ارتفاع ۶ – ۳ متر با برگ هاى ساده سرنیزه اى به لیموبه طول ۱۰ – ۷ سانتى متر، نوکدار، در قاعده گره اى و عموماً به صورت دسته هاى سه تایى در هر گره، برگ هاىبه لیمو له شده این گیاه بوى خوشایند لیمو را دارد.

درباره به لیمو بدانید و بخوانید

به لیمو خواص , به لیمو خاصیت , به لیمو و خواص آن , به لیمو

درباره به لیمو بدانید و بخوانید

به لیمو این گیاه بومی آمریکای جنوبی بوده و به طور طبیعی رویش آن در آرژانتین، شیلی و پرو گزارش شده است و به لیمواز آن جا به سایر نقاط جهان از جمله ایران رفته‌است و کشت می‌شود. در ایران این گیاه دربه لیمو استان های شمالی و باغ ها کشت می شود.

به لیمو

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.