اس ام اس فلسفی بزرگان

اس ام اس فلسفی
اس ام اس فلسفی

اس ام اس فلسفی بزرگان

SMS Falsafi Bozorgan

ویل دورانت

آنجا که طبیعت توقف می کند هنر آغاز می شود

اس ام اس فلسفی بزرگان

SMS Falsafi Bozorgan

رسول الله ( ص )

کم نصیب ترین مردم

از سجایای مردانگی و فضایل انسانی

دروغگویان هستند

اس ام اس فلسفی بزرگان

SMS Falsafi Bozorgan

امام علی علیه السلام

دانشمند هرقدر از دانش خویش ببخشد بر آن افزوده است

اس ام اس فلسفی بزرگان

SMS Falsafi Bozorgan

ابوریحان بیرونی

تعصب چشم های بینا را نابینا

و گوش های شنوا را ناشنوا می کند

اس ام اس فلسفی بزرگان

SMS Falsafi Bozorgan

ریشتر

کسی که کوچکترین قسمت رازی را فاش کند

بقیه آنرا هم نمی تواند حفظ کند

اس ام اس فلسفی بزرگان

SMS Falsafi Bozorgan

بایزید بسطامی

یا چنان نمای که هستی یا چنا باش که می نمایی

اس ام اس فلسفی بزرگان

SMS Falsafi Bozorgan

مادام نکر

پاکدامنی و استفامت از تمام پیمان ها و سوگند ها محکمتر است

اس ام اس فلسفی بزرگان

SMS Falsafi Bozorgan

حضرت علی علیه السلام

هیچ لباسی برازنده تر از تندرستی نیست

اس ام اس فلسفی بزرگان

SMS Falsafi Bozorgan

کنفوسیوس

مرد بزرگ دیر وعده می دهد و زود انجام می دهد

اس ام اس فلسفی بزرگان

SMS Falsafi Bozorgan

داروین

انسان فرزند کار و زحمت خویش است

اس ام اس فلسفی بزرگان

SMS Falsafi Bozorgan

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.