اس ام اس سر سنگین

اس ام اس سنگین
اس ام اس سنگین

اس ام اس سر سنگین

SMS Sar Sangin

گاهی نیاز است دکتر به جای یک مشت قرص

برایت فریاد تجویز کند

اس ام اس سر سنگین

SMS Sar Sangin

همه چیز خنده دار بود

داشتن تو

بودن من

ماندن ما

رفتن تو

این همه آه

گاهی از این همه خنده گریه ام می گیرد

اس ام اس سر سنگین

SMS Sar Sangin

کاش می شد زندگی را هم عوض کرد

مثل چایی وقتی که سرد می شود

اس ام اس سر سنگین

SMS Sar Sangin

دنـبـال  کَـلاغـی می گـردم

تا قـآرقـآرش رآ بـه فـال  نـیـک بـگیـرَم

وقـتـی قآصـدکــهـا هـمـه لال انـد

اس ام اس سر سنگین

SMS Sar Sangin

صداقت؟یادش گرامى

غیرت؟  به احترامش یک لحظه سکوت

معرفت؟ یابنده پاداش می گیرد

مرام؟  قطعه ی شهدا

عشق؟  از دم قسط

واقـــعـــا به کــــــجـــا چــــنـــیـــــــن شـــــتـــابـــــا ن؟

اس ام اس سر سنگین

SMS Sar Sangin

آدمای دنیای من فعل هایی را صرف می کنند

که برایشان صرف داشته باشد

اس ام اس سر سنگین

SMS Sar Sangin

هوایت دستان سنگینی داشت

وقتی به سرم زد فهمیدم

اس ام اس سر سنگین

SMS Sar Sangin

دلم بچگی می خواهد !

جلوی کدام مغازه پا بکوبم تا برایم آرامش بخرند ؟

اس ام اس سر سنگین

SMS Sar Sangin

گـاهــی نمـی دانــی

از دسـت داده ای یـــا از دسـت رفـــتـه ای

اس ام اس سر سنگین

SMS Sar Sangin

ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﺠﻮﻡ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﺁﺩﻡﻫﺎ ، ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ !

ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ی ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﭘﺲ ِ ﺫﻫﻦ ِ ﺗﻮ ، ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ

ﺁﺩﻡﻫﺎ  ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ

اس ام اس سر سنگین

SMS Sar Sangin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.