اس ام اس با موضوع به سلامتی

اس ام اس به سلامتی
اس ام اس به سلامتی

اس ام اس با موضوع به سلامتی

SMS Ba Mozooe BeSalamaTi

به سلامتی دریا

نه به خاطر بزرگیش واسه یک رنگیش

اس ام اس با موضوع به سلامتی

SMS Ba Mozooe BeSalamaTi

به سلامتی پرچم ایران که سه رنگه

تخم مرغ که دو رنگه

رفیق که یه رنگه

اس ام اس با موضوع به سلامتی

SMS Ba Mozooe BeSalamaTi

به سلامتی کرم خاکی نه به خاطر کرم بودنش

به خاطر خاکی بودنش

اس ام اس با موضوع به سلامتی

SMS Ba Mozooe BeSalamaTi

به سلامتی پل عابر پیاده

که هم مردا از روش رد می شن هم نامردا

اس ام اس با موضوع به سلامتی

SMS Ba Mozooe BeSalamaTi

به سلامتی کلاغ قصه ها که خسته راهه

و هیچ وقت به خونش نمی رسه

اس ام اس با موضوع به سلامتی

SMS Ba Mozooe BeSalamaTi

به سلامتی تابلوی ورود ممنوع

که یه تنه یه اتوبان رو حریفه

اس ام اس با موضوع به سلامتی

SMS Ba Mozooe BeSalamaTi

به سلامتی زغال

که با همه ی سیاهیش رنگ عوض نمی کنه

اس ام اس با موضوع به سلامتی

SMS Ba Mozooe BeSalamaTi

به سلامتی زنجیر

نه به خاطر اینکه درازه

به خاطر اینکه همشون با همن

اس ام اس با موضوع به سلامتی

SMS Ba Mozooe BeSalamaTi

به سلامتی سایه

که هیچ وقت آدمو تنها نمی زاره

اس ام اس با موضوع به سلامتی

SMS Ba Mozooe BeSalamaTi

به سلامتی نهنگ

که گنده لات دریاست

اس ام اس با موضوع به سلامتی

SMS Ba Mozooe BeSalamaTi

به سلامتی شلغم

نه به خاطر شلش

به خاطر غمش

اس ام اس با موضوع به سلامتی

SMS Ba Mozooe BeSalamaTi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.