اس ام اس با موضوع به سلامتی

اس ام اس به سلامتی
اس ام اس به سلامتی

اس ام اس با موضوع به سلامتی

SMS BeSalamaTi

سلامتی کسی که

همه چیزت رو به خاطرش از دست دادی

ولی اون دیگه نمی خوادت

اس ام اس با موضوع به سلامتی

SMS BeSalamaTi

به سلامتی اونی که تیکه می ندازه تا بچه ها بخندن

اما تا آخر کلاس باید دم در وایسه

اس ام اس با موضوع به سلامتی

SMS BeSalamaTi

به سلامتی مادر که اگه یه تک سرفه بزنیم

می شن پرستارٍ بخشِ مراقبت های ویژه

اس ام اس با موضوع به سلامتی

SMS BeSalamaTi

از یه روزی به بعد

چشمات به چروک های پیشونی پدرت حساس میشه

به سلامتی پدر

اس ام اس با موضوع به سلامتی

SMS BeSalamaTi

به سلامتی اونایی که هیچی ازت توقع ندارن جز دیدن لبخندت

اونایی کمبود محبت ندارن

دوستت دارن از ته دل

اس ام اس با موضوع به سلامتی

SMS BeSalamaTi

به سلامتی تنهایی که هیچ وقت ما رو تنها نمی زاره

اس ام اس با موضوع به سلامتی

SMS BeSalamaTi

به سلامتی اونایی که خودشون ثابت کردن

لیاقت ما رو ندارن

اس ام اس با موضوع به سلامتی

SMS BeSalamaTi

به سلامتی منتظر که هیچ وقت انتظارش تمومی نداره

اس ام اس با موضوع به سلامتی

SMS BeSalamaTi

آن را که بتوان با اراده فراموش کرد هرگز در یاد نبوده است

به سلامتی اونای که هیچوقت از یاد نمی رن

اس ام اس با موضوع به سلامتی

SMS BeSalamaTi

وقتی شیشه می شکنه صدا میده

و اونی که شکوندتش برای جمع کردنش زخمی میشه

به سلامتی دل که بی صدا می شکنه

تا دست اونی که شکوندتش زخمی نشه

اس ام اس با موضوع به سلامتی

SMS BeSalamaTi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.