آیا میدانستید؟

اس ام اس آیا می دانید
اس ام اس آیا می دانید

آیا میدانستید؟

Aya Midanestid

آیا می دانستید که اولین مردمانی

که آتش را در جهان کشف کردند ایرانیان بودند

آیا میدانستید؟

Aya Midanestid

آیا می دانستید اولین مردمانی که

عطر را برای خوشبو شدن بدن ساختند ایرانیان بودند

آیا میدانستید؟

Aya Midanestid

آیا می دانستید اولین مردمانی که

مقیاس سنجش اجسام را کشف کردند ایرانیان بودند

آیا میدانستید؟

Aya Midanestid

آیا می دانستید اولین مردمانی که

نخ را کشف کردند و موفق به ریسیدن آن شدند ایرانیان بودند

آیا میدانستید؟

Aya Midanestid

آیا می دانستید اولین مردمانی که

کشاورزی را جهت کاشت و برداشت کشف کردند ایرانیان بودند

آیا میدانستید؟

Aya Midanestid

آیا می دانستید اولین مردمانی که

مس را کشف کردند ایرانیان بودند

آیا میدانستید؟

Aya Midanestid

آیا می دانستید اولین مردمانی که

به کرویت زمین پی بردند ایرانیان بودند

آیا میدانستید؟

Aya Midanestid

آیا می دانستید اولین مردمانی که

زغال سنگ را کشف کردند ایرانیان بودند

آیا میدانستید؟

Aya Midanestid

آیا می دانستید اولین مردمانی که

سکه را در جهان ضرب کردند ایرانیان بودند

آیا میدانستید؟

Aya Midanestid

آیا می دانستید اولین مردمانی که

اسب را به جهان هدیه کردند ایرانیان بودند

آیا میدانستید؟

Aya Midanestid

آیا می دانستید بیشتر هواپیما ها صندلی شماره 13 را ندارند

آیا میدانستید؟

Aya Midanestid

آیا می دانستید جمعیت میمون های هند بیش از 50 میلیون است

آیا میدانستید؟

Aya Midanestid

آیا می دانستید ایرانیان اولین کسانی بودند که نخ را کشف کردند

آیا میدانستید؟

Aya Midanestid

آیا می دانستید یک نوع وزغ  در جهان وجود دارد

که در بدن خود سم کافی برای کشتن 2200 نفر آدم را دارد

آیا میدانستید؟

Aya Midanestid

آیا می دانستید بزرگترین دریای دنیا دریای مدیترانه هست

و بیشترین عمق آن به 4500 متر می رسد

آیا میدانستید؟

Aya Midanestid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.