اس ام اس روز جوان

اس ام اس روز جوان باحال و جدید

اس ام اس روز جوان باحال و جدید

اس ام اس روز جوان اس ام اس روز جوان باحال و جدید sms rooz javan • • • ای جوان آرزویم تو نور چشمان جستجویم تو یک نفس گوش کن نوای مرا گرمی ذوق گفتگویم تو   • • • اس ام اس روز جوان باحال و جدید sms rooz javan • • • افسوس که نامه جوانی طی شد و ان تازه بهار زندگانی دی شد آن مرغ طرب که نام او بود شباب افسوس ندانم که کی امد و کی شد   • • • اس ام اس روز جوان باحال و جدید sms rooz javan •...

ادامه مطلب