اس ام اس روز کارگر

اس ام اس روز کارگر رسمی و خنده دار 11 اردیبهشت

اس ام اس روز کارگر رسمی و خنده دار 11 اردیبهشت

اس ام اس روز کارگر اس ام اس روز کارگر رسمی و خنده دار 11 اردیبهشت worker Day SMS • • • بنده یک کارگر و این همه کار سَرَم زاده ی درد و عذاب و عاشق همسرم دِلی دریایی دارم و سفره ام باز ِ باز لـَب ِ من در همه حال مشغوله راز و نیاز روز جهانی کار و کارگر مبارک باد • • • اس ام اس روز کارگر رسمی و خنده دار 11 اردیبهشت worker Day SMS • • • رویت سفید کارگر معدن زغال! کای می روی به پای خودت در سیاه چا...

ادامه مطلب