اس ام اس شهادت امام جعفر صادق

پیامک شهادت امام جعفر صادق ع

پیامک شهادت امام جعفر صادق ع

اس ام اس شهادت امام صادق پیامک شهادت امام جعفر صادق ع shahadat imam sadegh • • • عالم ز آه تیره تر از صبح محشر است خون جگر به دیده آل پیمبر است شهر مدینه گشته عزا خانه وجود رخت سیا...

ادامه مطلب