اس ام اس شهادت امام جعفر صادق

پیامک شهادت امام جعفر صادق ع

پیامک شهادت امام جعفر صادق ع

اس ام اس شهادت امام صادق پیامک شهادت امام جعفر صادق ع shahadat imam sadegh • • • عالم ز آه تیره تر از صبح محشر است خون جگر به دیده آل پیمبر است شهر مدینه گشته عزا خانه وجود رخت سیاه بر تن زهرا و حیدر است شهادت امام صادق علیه السلام تسلیت باد • • • پیامک شهادت امام جعفر صادق ع shahadat imam sadegh • • • مردی غروب کرد وقتی افق شکست خورشید دیگری جای پدر نشست او یک امام بود هرچند بی قیام اویک رس...

ادامه مطلب