اس ام اس شهادت امام حسن مجتبی

اس ام اس تسلیت شهادت امام حسن مجتبی

اس ام اس تسلیت شهادت امام حسن مجتبی

اس ام اس شهادت امام حسن مجتبی اس ام اس تسلیت شهادت امام حسن مجتبی SMS martyrdom Imam Hasan • • • در تاب رفت و طشت طلب کرد و ناله کرد و آن طشت را ز خون جگر باغ لاله کرد یا رب به اهل بیت ندانم چسان گذشت آن روز شد عیان که رسول از جهان گذشت رحلت پیامبر و شهادت امام حسن مجتبی تسلیت باد • • • اس ام اس تسلیت شهادت امام حسن مجتبی SMS martyrdom Imam Hasan • • • سلام، غریب تر از هر غریب! سلام، مزار بی چراغ، تر...

ادامه مطلب