اس ام اس ولادت امام مهدی

اس ام اس ولادت حضرت مهدی عج

اس ام اس ولادت حضرت مهدی عج

اس ام اس ولادت امام مهدی اس ام اس ولادت حضرت مهدی عج sms veladat imam mahdi • • • آمد گه شادمانی ای مردم آن وعده ی آسمانی ای مردم ای زنده دلان ظهور نزدیک است هنگام ظهور نور نزدیک است آن ماه به چاه رفته باز آید قائم به اقامه ی نماز آید • • • اس ام اس ولادت حضرت مهدی عج sms veladat imam mahdi • • • غزل طایر قدسی از لسان الغیب دارم امید که نور بصرم باز آید آنکه غایب شده است از نظرم باز آید گ...

ادامه مطلب