جملات آندره موروا

سخنان پند آموز آندره موروا

سخنان پند آموز آندره موروا

جملات آندره موروا سخنان پند آموز آندره موروا Sokhanan Pandamooz André Maurois • • • آگاه باشید! دوست داشتن و عشق ورزیدن را باید احساس كرد • • • سخنان پند آموز آندره موروا Sokhanan Pandamooz A...

ادامه مطلب

اس ام اس فلسفی آندره موروا

اس ام اس فلسفی آندره موروا

جملات آندره موروا اس ام اس فلسفی آندره موروا SMS Falsafi André Maurois • • • همان گونه كه هر چیز تازه ای، جذابیت و تمایل بیشتری دارد در برابر، از قابلیت فناپذیری بیشتری نیز برخوردار ا...

ادامه مطلب

جملات تاثیر گذار آندره موروا

جملات تاثیر گذار آندره موروا

جملات آندره موروا جملات تاثیر گذار آندره موروا Jomlat Tasiergozar André Maurois • • • اگر یك معاون و یا قائم مقام به گونه ای قلبی نپذیرد كه مدیر مافوق او دانسته‌های تجربه‌هایش بالا...

ادامه مطلب

سخنان قصار آندره موروا

سخنان قصار آندره موروا

جملات آندره موروا سخنان قصار آندره موروا Sokhanan Qasar André Maurois • • • رمز پاس داشتن چابكی و نرمی و ظرافت آن است كه انسان هیچ گاه ورزش را ترك نكند • • • سخنان قصار آندره موروا So...

ادامه مطلب

آثار ارزشمند آندره موروا

آثار ارزشمند آندره موروا

جملات آندره موروا آثار ارزشمند آندره موروا Asra Arzeshmand André Maurois • • • هرم ها از رأس ساخته می شود و چیزی كه در معماری بسیار خطرناك است در اداره ی امور عمومی آسان به نتیجه م...

ادامه مطلب

جمله های آندره موروا

جمله های آندره موروا

جملات آندره موروا جمله های آندره موروا Jomlehaye André Maurois • • • مدیر واقعی و حقیقی به بشریت اعتماد نمی كند اما به چند تن از مردان به تمامی اعتماد می كند • • • جمله های آندره موروا Jomleh...

ادامه مطلب

جملات کوتاه آندره موروا

جملات کوتاه آندره موروا

جملات آندره موروا جملات کوتاه آندره موروا Jomlat Kutah André Maurois • • • قدرت و توان بیش از آنكه مربوط به سن و سال باشد به تندرستی و سلامت وابسته است   در بسیاری • • • جملات ک...

ادامه مطلب

سخنان کوتاه آندره موروا

سخنان کوتاه آندره موروا

جملات آندره موروا سخنان کوتاه آندره موروا Sokhanan Kootah André Maurois • • • زندگانی یك نمایش و سینمای همیشگی است تماشاچیان صحنه ی زندگانی یكی پس از دیگری برمی خیزند و از سینمای زندگانی بیرون می روند • • ...

ادامه مطلب

جملات زیبای آندره موروا

جملات زیبای آندره موروا

جملات آندره موروا جملات زیبای آندره موروا Jomlat Ziba André Maurois • • • یكی از موارد اساسی آیین دلبری این است كه شخصی كه می خواهد محبوب باشد باید وقت بیشتری را صرف تربیت و فرهنگ خوی...

ادامه مطلب