اس ام اس شوفری و بیابونی

اس ام اس شوفری و بیابونی

اس ام اس شوفری و بیابونی SMS Shooferi Biyabooni • • • در قمار زندگی عاقبت ما باختیم بس که تکخال محبت بر زمین انداختیم • • • اس ام اس شوفری و بیابونی SMS Shooferi Biyabooni • • • …

ادامه مطلب

اس ام اس راننده کامیون

اس ام اس راننده کامیون

اس ام اس راننده کامیون SMS Ranande Kamiun • • • عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت سرنوشت دگران بر تو نخواهند نوشت • • • اس ام اس راننده کامیون SMS Ranande Kamiun • • • مبر ز …

ادامه مطلب

اس ام اس پشت ماشینی مشتی

اس ام اس پشت ماشینی مشتی

اس ام اس پشت ماشینی مشتی SMS Posht Mashini Mashti • • • من از عقرب نمی ترسم ولی از سوسک می ترسم من از دشمن نمی ترسم ولی از دوست می ترسم • • • اس ام اس پشت …

ادامه مطلب

اس ام اس باحال پشت ماشینی

اس ام اس باحال پشت ماشینی

اس ام اس باحال پشت ماشینی SMS Bahal Posht Mashini • • • باغبان در را مبند من مرد گلچین نیستم من خودم گل دارم و محتاج یک گل نیستم • • • اس ام اس باحال پشت ماشینی SMS …

ادامه مطلب

اس ام اس جاهلی پشت ماشینی

اس ام اس جاهلی پشت ماشینی

اس ام اس جاهلی پشت ماشینی SMS Jaheli Posht Mashini • • • به خاطر اشک مادر پاتو از رو گاز بردار برادر • • • اس ام اس جاهلی پشت ماشینی SMS Jaheli Posht Mashini • • • دانی …

ادامه مطلب

اس ام اس پشت وانتی

اس ام اس پشت وانتی

اس ام اس پشت وانتی SMS Posht VaneTi • • • وای اگر از پس امروز بود فردایی … • • • اس ام اس پشت وانتی SMS Posht VaneTi • • • هر که را هیچ به کف نیست …

ادامه مطلب

اس ام اس پشت ماشین سنگین

اس ام اس پشت ماشین سنگین

اس ام اس پشت ماشین سنگین SMS Posht Mashini SanGin • • • لطفا مرا بشوئید دفعه بعد خواهشی در کار نیست می کنمتون تو دره ! • • • اس ام اس پشت ماشین سنگین SMS Posht Mashini SanGin …

ادامه مطلب

اس ام اس پشت خاوری

اس ام اس پشت خاوری

اس ام اس پشت خاوری SMS Posht Khavari • • • در بیابان ها اگر صد سال سرگردان شوی بهتر است تا در وطن محتاج نامردان شوی • • • اس ام اس پشت خاوری SMS Posht Khavari • • …

ادامه مطلب