اس ام اس احساسی مهر 92

اس ام اس احساسی مهر 92

اس ام اس احساسی مهر 92 • • • به چــــه تشبیه کنم نــام تو را به بــــهار یا به آبی  زلال دریــــا ســـــاده تر می گویم تــو تمامیـــت احساس منی • • • اس ام اس احساسی مهر 92 …

ادامه مطلب

اس ام اس عاشقانه مهر 92

اس ام اس عاشقانه مهر 92

اس ام اس عاشقانه مهر 92 • • • با تمام احترامی که برای شما  قائلم اما  تو  را دوست دارم ! • • • اس ام اس عاشقانه مهر 92 • • • من با همه فرق دارم چون …

ادامه مطلب