اس ام اس شهادت امام محمد باقر

اس ام اس شهادت حضرت امام محمد باقر

اس ام اس شهادت حضرت امام محمد باقر

اس ام اس شهادت اس ام اس شهادت حضرت امام محمد باقر ( ع ) SMS Shahadat Hazrat Bagher • • • از عدو ظلم و شرارت دیده چون پدر رنج اسارت دیده خار در پا و رَسَن در بازو رفته اى با اُسرا در هر سو • • • اس ام اس شهادت حضرت امام محمد باقر ( ع ) SMS Shahadat Hazrat Bagher • • • قدر این گوهر یکدانه ندانست فلک که غریبانه به زیر لحدش مدفون کرد مى رود اشگ غم از چشم ملایک شعر جانسوز تو چون چشم ملک جیحون کر...

ادامه مطلب

اس ام اس ویژه شهادت امام محمد باقر

اس ام اس ویژه شهادت امام محمد باقر

اس ام اس شهادت اس ام اس ویژه شهادت امام محمد باقر ( ع ) SMS Vizhe Shahadat Imam Bagher • • • تسلیت باد شهادت جان گداز بنیان گذار نهضت علمی علوی و شکافنده علوم الهی حضرت امام محمد باقر علیه السلام • • • اس ام اس ویژه شهادت امام محمد باقر ( ع ) SMS Vizhe Shahadat Imam Bagher • • • پنجمین حجّت و هفتم معصوم بابى اَنْتَ که گشتى مسموم اى فداى حق و قربانى دین کرده یک عمر نگهبانى دین • • • اس ام اس ویژه شه...

ادامه مطلب

اس ام اس تسلیت شهادت امام محمد باقر

اس ام اس تسلیت شهادت امام محمد باقر

اس ام اس شهادت اس ام اس تسلیت شهادت امام محمد باقر ( ع ) SMS Tasliyat Shahadat Imam Bagher • • • تنها تر ین غر یب دیار مدینه بود او مرد علم و زهد و وقار و سکینه بود صد باب علم از کلماتش گشوده شد در بین عالمان به خدا بی قرینه بود شهادت امام محمد باقر (ع) تسلیت باد • • • اس ام اس تسلیت شهادت امام محمد باقر ( ع ) SMS Tasliyat Shahadat Imam Bagher • • • یک عمر سوخت قلب تو از کینه هشام آن دشمن سی...

ادامه مطلب

اس ام اس برای شهادت امام محمد باقر

اس ام اس برای شهادت امام محمد باقر

اس ام اس شهادت اس ام اس برای شهادت امام محمد باقر ( ع ) SMS Shahadat Imam Bagher • • • شهادت مظلومانه شمع هدایت و پنجمین بحر کرامت تسلیت و تعزیت • • • اس ام اس برای شهادت امام محمد باقر ( ع ) SMS Shahadat Imam Bagher • • • یا باقر از فرط غمت افسرده گشتیم از غصه جانسوز تو پژمرده گشتیم هر شیعه در دل حجله داغ تو بسته سنگینى داغت دل ما را شکسته شهادت امام محمد باقر (ع) تسلیت باد • • • اس ام اس برای شهاد...

ادامه مطلب

اس ام اس به مناسبت شهادت امام محمد باقر

اس ام اس به مناسبت شهادت امام محمد باقر

اس ام اس شهادت اس ام اس به مناسبت شهادت امام محمد باقر ( علیه السلام ) SMS Shahadat Imam Mohammad Bagher • • • امام محمد باقر (ع) دعای انسان پشت سر برادر دینی اش نزدیکترین و سریعترین دعا به اجابت است • • • اس ام اس به مناسبت شهادت امام محمد باقر ( علیه السلام ) SMS Shahadat Imam Mohammad Bagher • • • زهر ستم زد شرر به پیکر اطهرش تو آگهی ای خدا، چه آمده بر سرش به گوش اهل ولا می رسد این زمزم...

ادامه مطلب

اس ام اس شهادت امام محمد باقر (ع)

اس ام اس شهادت امام محمد باقر (ع)

اس ام اس شهادت اس ام اس شهادت امام محمد باقر ( علیه السلام ) SMS Shahadat Imam Mohammad Bagher • • • زمین و آسمان ای شیعه در حزن و غم است امشب همه اوضاع عالم زین مصیبت در هم است امشب امام پنجمین شد کشته از زهر هشام دون مدینه غم سرا از این غم و زین ماتم است امشب التماس دعا • • • اس ام اس شهادت امام محمد باقر ( علیه السلام ) SMS Shahadat Imam Mohammad Bagher • • • کسی که بود شکافنده‌ی تمام عل...

ادامه مطلب