اس ام اس زیبا سری 20 SMS Ziba

اس ام اس زیبا سری 20 SMS Ziba

اس ام اس زیبا سری 20 SMS Ziba • • • بوی مهربانی میآید کجا ایستاده ای ؟ در مسیر باد ؟ • • • اس ام اس زیبا سری 20 SMS Ziba • • • دلبری٬ با دلبری دل …

ادامه مطلب

اس ام اس زیبا سری 19

اس ام اس زیبا سری 19

اس ام اس زیبا سری 19 SMS Ziba • • • یک نفر هست که از پنجره ها نرم و آهسته مرا می‌خواند گرمی لهجه ی بارانی او تا ابد توی دلم می‌ماند • • • اس ام اس زیبا …

ادامه مطلب

اس ام اس زیبا سری 18

اس ام اس زیبا سری 18

اس ام اس زیبا سری 18 SMS Ziba • • • اگر باران ببارد باز می آیم درون کوچه امید و از ترکیب دستانم برایت چتر میسازم مبادا قطره ای باران بیازارد نگاه مهربانت را • • • اس ام …

ادامه مطلب

اس ام اس زیبا سری 17

اس ام اس زیبا سری 17

اس ام اس زیبا سری 17 SMS Ziba • • • میگویند باران که میزند بوی “خاک” بلند می شود … اما اینجا باران که میزند بوی “خاطره ها” بلند میشود ! • • • اس ام اس زیبا سری …

ادامه مطلب

اس ام اس زیبا سری 16

اس ام اس زیبا سری 16

اس ام اس زیبا سری 16 SMS Ziba • • • عزیزترین آدما مثل تکه های پازل اند نباشن هیچ چیز دیگه ای نمیتونه جاشونو پر کنه ! • • • اس ام اس زیبا سری 16 SMS Ziba • …

ادامه مطلب

اس ام اس زیبا سری 15

اس ام اس زیبا سری 15

اس ام اس زیبا سری 15 SMS Ziba • • • دلمان که با هم باشد یعنی گور پدر فـــاصـــلــــه ها • • • اس ام اس زیبا سری 15 SMS Ziba • • • لبخند تو می فهماند که …

ادامه مطلب

اس ام اس زیبا سری 14

اس ام اس زیبا سری 14

اس ام اس زیبا سری 14 SMS Ziba • • • دلمان کوچک است ولی آنقدر جا دارد که برای هر عزیزی که دوستش داریم نیمکتی بگذاریم برای همیشه ی عمر … • • • اس ام اس زیبا سری …

ادامه مطلب

اس ام اس زیبا سری 13

اس ام اس زیبا سری 13

اس ام اس زیبا سری 13 SMS Ziba • • • به خاطر عشقت زنده نباش به خاطر کسی زنده باش که به عشقت زندست • • • اس ام اس زیبا سری 13 SMS Ziba • • • من …

ادامه مطلب

اس ام اس زیبا سری 12

اس ام اس زیبا سری 12

اس ام اس زیبا سری 12 SMS Ziba • • • هوای فاصله سرد است من از کلاف دلم برایت خیال گرم می بافم • • • اس ام اس زیبا سری 12 SMS Ziba • • • امروز یه …

ادامه مطلب