اس ام اس روز عرفه

پیامک ویژه روز عرفه

پیامک ویژه روز عرفه

اس ام اس روز عرفه پیامک ویژه روز عرفه Payamak Vizhe Rooz Arafe • • • خدایا دیده ای بینا به من ده دلی پر شور و بی پروا به من ده دستم از هر چیز خالیست دلی سرشار چون دریا به من ده • • • پیامک ویژه روز عرفه Payamak Vizhe Rooz Arafe • • • جز خدا کیست که در سایه مهرش باشیم رحمت اوست که پیوسته پناه من و توست • • • پیامک ویژه روز عرفه Payamak Vizhe Rooz Arafe • • • از خدا برگشتگان را کار چندان سخت نیست...

ادامه مطلب

پیامک روز عرفه

پیامک روز عرفه

اس ام اس روز عرفه پیامک روز عرفه Payamak Rooz Arafe • • • می‎خواهم در ابری‎ترین لحظه‎ها فریاد بزنم و از باران عرفه سیراب شوم . . . • • • پیامک روز عرفه Payamak Rooz Arafe • • • خدایا آن‌گاه که جان ها و اندیشه ها از نسیم فرح‌بخش نام و یادت سرشار است بگذار در برکه عرفه، خود را از زنگار غفلت و معصیت شست‌وشو دهیم . . . • • • پیامک روز عرفه Payamak Rooz Arafe • • • یا رب ز گناه زشت خود منفعلم و...

ادامه مطلب

روز عرفه اس ام اس

روز عرفه اس ام اس

اس ام اس روز عرفه روز عرفه اس ام اس Rooz Arafe SMS • • • روز عرفه روز نیایش و روز بارش چشم های خاکیان بر شما آسمانیان مبارک باد و التماس دعا در لحظات قشنگ خلوتتان . . . • • • روز عرفه اس ام اس Rooz Arafe SMS • • • حمد می گوییم خدای مهربان خالق و سازنده این مکان آفریده این زمین و آسمان کائنات و جمله موجود آن . . . روز عرفه مبارک • • • روز عرفه اس ام اس Rooz Arafe SMS • • • روز عرفه روز بریدن از خاک و پیوند...

ادامه مطلب